منابع پایان نامه ارشد درباره سلامت روان، کارکرد اجتماعی، انسجام اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

امنیت و اطمینان نسبت به دیگران و نیز وجود روابط نزدیک عاطفی با آنهاست که با 4 سؤال 9 ، 18، 24 ، 28 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
9 . احساس می کنم که من روابط شخصی نزدیکی را می توانم با افراد دیگر داشته باشم.
18 . من روابط نزدیکی دارم که مرا با احساس امنیت عاطفی و بهزیستی حمایت می کند.
24 . من عهد عاطفی محکمی را حداقل با یک نفر دیگر احساس می کنم.
28. من صمیمیتی را با شخص دیگری احساس نمی کنم.
انسجام اجتماعی
منظوراحساس تعلق داشتن به گروهی است که منافع،دلبستگی ها و سرگرمی های مشترکی با فرد دارند که با 4 سؤال 12 ، 15 ، 21 ، 29 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
12. کسی هست که از فعالیتهای اجتماعی یکسانی که با من انجام می دهد، لذت می برد.
15 . من احساس می کنم بخشی از یک گروه هستم که عقاید و باورهای مشترک با من دارند.
21. کسی نیست که در علایق و توجهات من سهیم باشد.
29 . کسی وجود ندارد که مایل به انجام کارهایی باشد که من انجام می دهم.
خود ارزشمندی
منظور اینست که فرد تا چه حد احساس می کند صلاحیتها ، مهارتها و ارزشهای او توسط دیگران ارزشمند و سودمند شمرده می شود که با 4 سؤال 13 ، 16 ، 20 ، 27 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
13 . دیگران به من به عنوان یک فرد شایسته نگاه نمی کنند.
16 . من فکر نمی کنم که دیگران به مهارتها و توانایی های من احترام بگذارند.
20 . من روابطی دارم که در آنها شایستگی ها و توانایی هایم تشخیص داده شده است.
27 . شخصی هست که هوش و توانایی مرا تحسین کند.
وصلت و پیوند
منظور اطمینان فرد از اینست که می تواند روی کمک های محسوس دیگران حساب کند که با 4 سؤال 8 ، 17 ، 25 ، 30 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
8 . کسی وجود دارد که من در مواقع نیاز واقعاً می توانم روی کمک او حساب کنم.
17 . اگر کاری را اشتباه انجام بدهم، کسی برای کمک من نخواهد آمد.
25 . کسی نیست که برای رسیدن به هدفم در مواقع نیاز ، بتوانم به او متکی باشم.
30 . کسی وجود دارد که من در مواقع اضطراری می توانم روی او حساب کنم.
فرصت رشد و پرورش
منظور اینست که فرد تا چه میزان احساس می کند از سوی دیگران خوشبخت شمرده می شود و دیگران برای بهزیستی و پیشرفت خود به او تکیه دارند که با 4 سؤال 11 ، 14 ، 22 ، 31 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
11. کسی هست که در مواقع نیازش به کمک من متکی است.
14 . من مسئولیت شخصی برای بهزیستی و رشد افراد دیگر احساس می کنم.
22 . کسی وجود ندارد که برای پیشرفتش حقیقتاً به من اتکا کند.
31 . هیچ کس برای مراقبت ازخود به من نیاز ندارد.
راهنمایی و مشورت
منظور دسترسی فرد به اطلاعات ، دریافت پیشنهاد و نصیحت از سوی دیگران است که با 4 سؤال 10 ، 19 ، 23 ، 26 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
10 . هیچ کس نیست که در مواقع فشار و استرس، بتوانم برای راهنمایی گرفتن به او مراجعه کنم.
19 . کسی وجود دارد که می توانم درباره تصمیمات مهم در زندگی خود با او صحبت کنم.
23 . فرد قابل اعتمادی وجود دارد که من می توانم روی پیشنهادات و نصایح او در هنگام مشکلات ،حساب کنم.
26. کسی نیست که من بتوانم با او به راحتی درباره مشکلاتم صحبت کنم.

سلامت روان:
تعریف نظری:
سلامت روان حالتي از سلامتی عاطفی و اجتماعی است كه در آن فرد از توانائي هاي خویش آگاهی یافته و قادر است با استرس و فشار هاي معمول زندگي تطابق حاصل نموده ، به گونه ای مفيد و سازنده به اشتغال پرداخته و به عنوان بخشي از جامعه با ديگران مشاركت و همكاري داشته باشد. سلامت روان شامل افزايش توانايي‌هاي افراد و جامعه و قادرسازي آن‌ها در دستيابي به اهداف مورد نظر مي‌باشد.
فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس،سلامت روان را چنین تعریف می کند:” استعداد روان برای هماهنگ ،خوشایند و مؤثر کار کردن،برای موقعیتهای دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن”( گنجی،1384،ص9).
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش میزان سلامت روان فرد از مجموع نمرات او در 28 سؤال پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ( شامل 4 خرده‌آزمون نشانه هاي جسماني ، اختلال كاركردي، افسردگي ،اضطراب و بي خوابي ) که به منظور بررسی اختلالات غیر روان گسسته ،طراحی شده است ، به دست می آید . بالاترین نمره 84 و پایین ترین نمره 0 است .هرچقدر نمره پایین تر باشد ، میزان سلامت روان مطلوبتر است.مجموع نمرات را در سه سطح می توان دسته بندی نمود:
27- 0 سلامت روان بالا
55- 28 سلامت روان متوسط
84- 56 سلامت روان پایین
نشانه هاي جسماني(شکایات جسمانی):
تعریف نظری:
بازتاب ناراحتی های برخاسته از ادراک نسبت به اختلال عملکرد جسمانی است . این شکایتها پیرامون قلب و عروق، معده وروده و دستگاه تنفس متمرکز شده است . سر درد،کمر درد و ناراحتی های مربوط به عضلات بزرگ در این مقوله قرار گرفته اند.
تعریف عملیاتی:
منظور ‌وضعيت سلامت عمومي و علايم جسماني است كه فرد در يك ماه گذشته تجربه كرده است که با 7 سؤال (32، 33، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
32. آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه بعضي وقتها بدنتان داغ یا سرد مي شود؟
33. آيا از يكماه گذشته تا به امروز كاملا احساس كرده ايد كه خوب و سالم هستيد؟
34. آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه به داروهاي تقويتي نياز داريد؟
35. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستي كرده ايد؟
36. آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه بيمار هستيد؟
37. آيا از يكماه گذشته تا به امروز سردرد داشته ايد؟
38. آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس فشار يا سنگینی در سرتان كرده ايد ؟
بالاترین نمره در این بعد 21 و پایین ترین نمره 0 است و در سه سطح می توان دسته بندی نمود:
6-0 نشانه های جسمانی پایین
13- 7 نشانه های جسمانی متوسط
21- 14 نشانه های جسمانی بالا
اضطراب و بي خوابي :
تعریف نظری:
اضطراب احساس بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چند احساس جسمی همراه می گردد ؛ احساس خالی شدن دل، تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق ، سر درد، میل ناگهانی برای دفع ادرار، بی قراری و میل برای حرکت از علایم شایع این اختلال است.
بی خوابی نیز اختلالی است که با نشانه هایی نظیر مشکل در به خواب رفتن، عصبی و بد حال بودن و بی دلیل از چیزی ترسیدن همراه است.
تعریف عملیاتی:
منظور علايم و نشانه هاي باليني اضطراب شديد ، تحت فشار بودن،عصبانیت ودلشوره، بی خوابی و داشتن وحشت و هراس است که با 7 سؤال( 39 ، 40، 41 ، 42، 43 ، 44 ، 45) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
39. آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه در تمامي مدت عصبي هستيد و دلشوره داريد؟
40. آيا از يكماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه بر اثر نگراني دچار بي خوابي شده باشيد؟
41. آيا از يكماه گذشته تا به امروز شبها پس از به خواب رفتن ،از خواب بيدار شده اید؟
42. آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه دائما تحت فشار هستيد؟
43. آيا از يكماه گذشته تا به امروز عصباني و بدخلق شده ايد؟
44. آيا از يكماه گذشته تا به امروز بدون هيچ دليل قانع كننده اي هراسان و يا وحشت زده شده ايد؟
45. .آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد كه انجام هر كاري از توانايي شما خارج است؟
بالاترین نمره در این بعد 21 و پایین ترین نمره 0 است و در سه سطح می توان دسته بندی نمود:
6-0 اضطراب و بی خوابی پایین
13- 7 اضطراب و بی خوابی متوسط
21- 14 اضطراب و بی خوابی بالا
اختلال در کارکرد اجتماعی:
تعریف نظری:
گستره توانایی افراد در مقابله با مسائل زندگی روزمره است و چگونگی کنارآمدن آنها را با موقعیت های متداول زندگی نشان می دهد.
تعریف عملیاتی:
منظور عدم توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ، عدم توانایی تصمیم گیری ،عدم احساس رضایت در انجام وظایف، احساس ناکارآمد بودن در زندگی و لذت نبردن از فعالیتهای روزمره است که با 7 سؤال( 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ،52 ) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
46. آيا از يكماه گذشته تا به امروز توانسته ايد خودتان را سرگرم نگه داريد؟
47. آيا از يكماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه وقت بيشتري را صرف انجام كارها نمائيد؟
48. آيا ازيكماه گذشته تا به امروز بطور كلي احساس كرده ايد كه كارها را بخوبي انجام ميدهيد؟
49. آيا از يكماه گذشته تا به امروز قادر بوده ايد از فعاليتهاي روزمره زندگي لذت ببريد؟
50 . آيا از يكماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام كارهايتان احساس رضايت كرده ايد؟
51. آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه نقش مفيدي در انجام كارها به عهده داريد؟
52. آيا از يكماه گذشته تا به امروز توانايي تصميم گيري درباره مسائل را داشته ايد؟
بالاترین نمره در این بعد 21 و پایین ترین نمره 0 است و در سه سطح می توان دسته بندی نمود:
6-0 اختلال پایین در کارکرد اجتماعی
13- 7 اختلال متوسط در کارکرد اجتماعی
21- 14 اختلال بالا در کارکرد اجتماعی
افسردگی:
منظور علایم ویژه افسردگی از جمله احساس نا امیدی ،احساس بی ارزش بودن در زندگی، داشتن افکار خودکشی و آرزوی مردن، احساس بی ارزشی و بی کفایتی است که با 7 سؤال( 53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
53. آيا از يكماه گذشته تا به امروز فكر كرده ايد كه شخصي بي ارزش هستيد؟
54. آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه زندگي كاملا نا اميد كننده است؟
55. آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه زندگي ارزش زنده بودن را ندارد؟
56. آيا از يكماه گذشته تا به امروز به اين مسئله فكر كرده ايد كه ممكن است دست به خودكشي بزنيد؟
57. آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه چون اعصابتان خراب است نمي توانيد كاري انجام دهيد؟
58. آيا از يكماه گذشته تا به امروز به اين نتيجه رسيده ايد كه كاش مرده بوديد و كلا از زندگي خلاص مي شديد؟
59. آيا از يكماه گذشته تا به امروز اين فكر به ذهنتان رسيده است كه بخواهيد به زندگيتان خاتمه دهيد؟
بالاترین نمره در این بعد 21 و پایین ترین نمره 0 است و در سه سطح می توان دسته بندی نمود:
6-0 افسردگی پایین
13- 7 افسردگی متوسط
21- 14 افسردگی بالا
ميزان تحصيلات
منظور تعداد سالهايي است که فرد صرف کسب دانش و مهارتهاي عمومي مطابق با نظام رسمي آموزشي نموده اند.
در این پژوهش،متغیرمیزان تحصیلات با سوال 3 در سطح مقیاس ترتیبی سنجیده می شود وبه صورت زیر کدگذاری شده است:
متوسطه و پایین تر کد1
دیپلم و فوق دیپلم کد2
لیسانس و فوق لیسانس کد3
ميزان درآمد ماهيانه
تعریف نظری: عبارت است از مقدار پول دريافتي فرد که در ازاي ارائه خدمات یا حقوق است.
تعریف عملیاتی:در اين پژوهش، متغير ميزان درآمد ماهیانه فرد،که در ازای کار یا حقوق دریافت می کند که با سوال 5 و با کدهای زیر در سطح مقياس ترتيبي قابل سنجش است:
داراي درآمد تا 400 هزار تومان کد 1
دارای درآمد 401 تا 700 هزار تومان کد 2
دارای درآمدبیشتر از 701هزار تومان کد 3
برای سنجش پایگاه اجتماعی _ اقتصادی مجموعه نمرات کسب شده از سه متغیر تحصیلات، درآمد و سمت شغلی ؛ در سه گروه پایگاه پایین، پایگاه متوسط و پایگاه بالا در نظر گرفته شده است .
میزان تحصیلات سواد کم 1 سواد متوسط 2 سواد بالا 3
نوع شغل خدمات 1 کارشناس 2 مدیر 3
میزان درآمد درآمد پایین 1

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، سلامت روان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، درصد تجمعی، پایگاه اقتصادی