منابع پایان نامه ارشد درباره زنجیره ارزش، مزیت رقابتی، سلسله مراتب، شبکه زنجیره

دانلود پایان نامه ارشد

مجموعه عملیات خاص را بر روی نفت خام انجام می دهند تا فراورده های نفتی گوناگون از جمله گازمایع، بنزین،نفت سفید، حلال ها، نفت گاز (گازوییل)، نفت کوره، گریس، قیر و غیره ازنفت خام بدست می آید.این بخش ازصنعت نفت جزء صنایع پایین دستی محسوب می گردد.
1-12-5- روش تحلیل شبکه :
یکی از روشهای پرکاربرد در تصمیم گیری های چند معیاره برای انتخاب گزینه ای از بین چندین گزینه با توجه به چندین شاخص است که گسترش یافته روش سلسله مراتبی است . چنانچه وزن شاخص ها به گزینه ها و وزن گزینه ها به شاخص ها وابسته باشد ، مسایل چند معیاره از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل شبکه یا سیستم غیر خطی را می دهد .
1-13- متغیرهای تحقیق :
متغیر مستقل : شاخصهای موثر ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش
متغیر وابسته : سطح کیفی و الویت بندی تامین کنندگان صنعت پالایش

شکل 1-5 : متغیرهای تحقیق
1-14- محدودیت ها و مشکلات تحقیق :
از محدودیتها و مشکلات این تحقیق می توان به مشکلات کار در طرح اقماری ( دو هفته کار – دو هفته استراحت ) و شرایط کاری فشرده و شبانه روزی در جزیره لاوان اشاره نمود ، که این در تهیه اطلاعات و مصاحبه با کارشناسان تاثیر گذار بوده است . بطوریکه در تهیه اطلاعات و مصاحبه هایی که با چند نفر در یک دوره کاری ( سیکل کاری ) انجام می گرفت، با توجه به شرایط کاری، می بایست منتظر می شدیم تا کارشناسان آگاه دیگر وارد منطقه لاوان می شد و در صورت فرصت مناسب، نسبت به انجام مصاحبه اقدام
می نمودیم . علاوه بر محدودیت موقعیت جغرافیایی جزیره لاوان، از مشکلات دیگر می توان به جمع آوری اطلاعات و محدودیت زمان اشاره نمود . با عنایت به اینکه در شرایط فعلی به صورت منظم و سیستماتیک نسبت به شناسایی و جمع آوری تامین کنندگان در شرکت پالایش نفت لاوان اقدام لازم صورت نپذیرفته است ، لذا جمع آوری اطلاعات با زمان بیشتر و طولانی تری انجام شده است .

فصل دوم :
مروری بر ادبیات تحقیق

« بخش اول»
1.2. ارزش و ارزش آفرینی و تفکر مبتنی بر ارزش :

2-1-1-مقدمه:
امروزه موفقیت کسب و کار و استمرار پایداری آن با توجه به ارزش های موردنظر همه ذینفعان، تحقق می یابد . امروزه برای مواجه با محیط رقابتی جدید، بنگاهها رویکردهای مدیریتی خود را تغییر داده و بر پایه پارادایم ارزش آفرینی استوار نموده اند.
در این رهگذر و درجهت ارزش آفرینی به مشتریان، مدیران سازمانها می بایست در جهت ارزش آفرینی به مشتریان استراتژی های مناسب وخلاق استفاده نمایند تا در محیط های پیچیده کسب و کار امروزین توانایی بقاء و رقابت با دیگر رقبا را داشته باشند .
یکی از فعالیت‏های مقدماتی یک مدل زنجیره ارزش، تهیه خدمت برای مشتری به ‏وسیله افزایش ارزش در شبکه زنجیره آن میباشد . به‏علاوه، هدف هر سازمانی افزایش ایجاد ارزش در حین کاهش هزینههاست . بنابراین، انتخاب تامین‏کننده یک مساله کلیدی و حیاتی در زنجیره ارزش هر سازمانی میباشد . فرآیند انتخاب تامین‏کننده با اهمیتترین متغیر در مدیریت موثر شبکه زنجیره تامین مدرن است چرا که در دستیابی به محصولات با کیفیت بالا و رضایت مشتری کمک شایانی میکند. یک انتخاب تامین‏کننده موثر به مدل‏های تجزیه و تحلیلی توانمند و ابزارهای پشتیبانی تصمیمگیری برای توانایی ایجاد توازن بین معیارهای چندگانه ذهنی و عینی نیازمند است . (رضا سپهوند ؛1392 )
ارزش در فرایند پذیرش، بقاء و نهادینه سازی، نیازمند ارزش آفرینی است . تعامل ارزش و ارزش آفرینی، هم افزایی را به ارمغان می آورد که بر همه فرایندهای ارزش و مهمتر از همه بر تفکر مدیریت مبتنی بر ارزش تاثیر خواهد گذاشت . ارزش آفرینی یعنی خلق ارزش ناشی از اعمال انسانی و مدیریتی است، که خلق ثروت را به همراه دارد . ( رهنمای رودپشتی؛1386 ؛ 2 )
بین ارزش آفرینی و موفقیت کسب و کار ارتباط تنگاتنگ و تعامل همه جانبه وجود دارد . ارزش آفرینی شامل کلیه اقداماتی است که در جهت تولید محصولات و ارائه خدماتی است که که مشتریان آن را مفید تشخیص دهند و رضایت و خواستگاه آنان را تامین کند . قیمت، تعیین کننده رضایت مشتریان است که با کاربست مدیریت مبتنی بر ارزش10 ارتباط دارد . اتینر و لارکر 11در سال 2002 ، اصول مدیریت مبتنی بر ارزش را به همراه کاربردهای آن ارائه دادند که پارادایم ارزش و ارزش آفرینی را به عنوان اندیشه جدید معرفی نمود . آگاهی از ارزش مورد انتظار خریدار، در فرایند ارزش آفرینی بسیار اهمیت دارد که خود مستلزم کاربست تفکر مدیریت بر ارزش است که با اعمال مدیریت بر زنجیره ارزش، از طریق شناسایی و حذف فعالیتهای فاقد ارزش، در جهت تامین انتظارات مشتریان عینیت می یابد.
2-1-2- زنجیره ارزش12 :
درتفکر مبتنی بر ارزش، خلق ارزش در زنجیره ارزش محقق می شود . به کلیه مراحلی که از مرحله تامین تا تولید و توزیع در جهت تبدیل مواد خام به محصول و خدمات منجر می گردد زنجیره ارزش می گویند . از دیدگاه مایکل پورتر13 بهترین راه برای توصیف نوع فعالیتی که شرکت انجام
می دهد این است که آن را برحسب یک زنجیره ارزش وصف نمود و براین اساس باید کل هزینه همه فعالیتهایی را که شرکت برای تولید و عرضه یک محصول یا خدمت به مصرف می رساند از کل درآمد کم کرد تا ارزشهای آن بدست آید . ( درآمد منهای هزینه )
ایده زنجیره ارزش مبتنی بر رویکرد فرایندی14 به سازمان است که در آن شرکتهای تولیدی و خدماتی به مانند یک فرایند ورودی، پردازش و خروجی نگریسته می شوند . بسیاری از شرکتها در خلال تبدیل ورودی به خروجی ها، دیگر تعداد زیادی از فعالیتهای پردازش می شوند . یک شرکت نخواهد توانست صرفاً با نگاهی کلی به فعالیتهای خود به کاهش هزینه و یا خلق ارزش برای مشتریان خود بپردازد.
همه شرکتها یا سازمانهایی که در هرصنعت به خصوص مشغول فعالیت هستند دارای یک زنجیره ارزش مشابه می باشند و آن در برگیرنده فعالیتهایی است که در راه بدست آوردن مواد اولیه، طراحی محصول، ساختن تشکیلات و واحدهای تولیدی، بستن قراردادهای تعاونی و ارائه خدمات به مشتریان به عمل می آورند . تا زمانی که کل درآمدها از کل هزینه های مربوط به تولید و ارائه خدمات و محصولات بیشتر شود، شرکت سودآورخواهد بود . شرکتها نه تنها باید در راه درک زنجیره ارزش عملیات خود کوشش نمایند، بلکه باید بکوشند زنجیره های ارزش شرکتهای رقیب، عرضه کنندگان مواد اولیه و توزیع کنندگان محصولات را درک نمایند. ( دیوید، فردآر،1381،141)
پورتر دیدگاه بسیار روشنی از فرایند استراتژیک ارائه می دهد . او کمک کرد تا بدانیم چه نوع ارزشهایی برای جذب مشتریان مورد نیاز است و چگونه سازمانها را می توان خلاق ساخت و مزایای رقابتی در بازارها را جستجو کرد . به عقیده پورتر مزیت رقابتی را با کاوش در یک سازمان منفرد بدست نمی آید، چراکه این عامل از عملکردهای یک سازمان در فعالیتهای مختلف نظیر طراحی، خرید ، بازاریابی ، تحویل و پشتیبانی تولید ناشی می گردد . به عبارتی دیگر، ایجاد مزیت رقابتی
می تواند از طریق فعالیتهای طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و یا پشتیبانی از محصولات محقق شود. هریک از این فعالیتها می توانند موجب کاهش هزینه و خلق ارزش برای مشتری شوند . به عنوان مثال یک طراحی مناسب از محصول، یک فرایند کاملاًًًًًًًًٌٌٍَ کارای خط مونتاژ، یک سیستم دریافت سفارش پاسخگویانه و یک سیستم توزیع محصول با هزینه پایین می تواند موجب بهبود جایگاه شرکت گردد.

زنجیره ارزش
مدیریت منابع انسانی
تدارکات
زیرساخت
توسعه تکنولوژی
شکل 2- 1 : زنجیره ارزش از دیدگاه مایکل پورتر
او در سال 1985 میلادی چارچوب زنجیره ارزش را پیشنهاد داد، بطوریکه بسیاری از مولفه های این چارچوب در طول زمان تغییر کرده است و ایده های اصلی باقی مانده اند . برطبق نظر پورتر فعالیتهای زنجیره ارزش عبارتند از :
2-1-2-1- لجستیک ورودی : شامل ارتباط با تامین کنندگان، فعالیتهای در یافت، انبار، حمل و نقل درون شرکتی و ورودیهای مورد نیاز
2-1-2-2- لجستیک خروجی : شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز مجموعه و تحویل و توزیع خروجی ها
2-1-2-3- عملیات :شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز در راستای تغییر شکل ورودی ها به خروجی ها ( تولیدات و خدمات )
2-1-2-4- بازاریابی و فروش : فعالیتهای آگاه سازی مشتریان در زمینه تولیدات و خدمات، شامل فعالیت خرید خریداران و تسهیلات خریدشان
2-1-2-5- خدمات : شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز در راستای تحقق تولیدیا اثر بخش کردن خدمات برای خریداران ، بعد از اینکه محصولات خریداری و تحویل شدند .
از دیدگاه پورتر فعالیتهای ثانویه نیز وجود دارند که در فرایند ارزش آفرینی و در زنجیره حائز اهمیت می باشند که در این فعالیتها عبارتند از :
2-1-2-6-تدارکات : فراهم آوردن ورودیها یا منابع برای سازمان
2-1-2-7-مدیریت منابع انسانی : کلیه اقدامات اداری کارکنان از جمله استخدام ، انتصاب ، ترفیعات ، پاداش و ….
2-1-2-8-توسعه تکنولوژی : ساخت و توسعه سخت افزار، نرم افزار و رویه هایی که ورودی را به خروجی تبدیل می نمایند .
2-1-2-9- زیر ساختها : برآوردن نیازهای مجموعه و اتصال و ارتباط بخشهای گوناگون به یکدیگر، شامل بخشهایی نظیر اداری، مالی، طراحی، کارهای عمومی، ارزیابی کیفیت و مدیریت عمومی و … .

6
فعالیتهای پشتیبانی

7

8

9

55
44
33
22
11
فعالیتهای ابتدایی
شکل 2- 2 : زنجیره ارزش
تجزیه وتحلیل زنجیره ارزش به مدیران اجازه می دهد که فعالیتهای زیر بخشی عملکردهای سازمان در طراحی، خرید، بازاریابی و توزیع تولیدات یا خدماتشان را جداکنند . این موضوع نشان می دهد که چگونه فعالیتهای سازمان می تواند درجریان ارزش قرار گیرند .
فعالیتهای ابتدایی زنجیره ارزش مجموعه فعالیتهایی می باشند که مستقیماً با خلق ارزش برای مشتریان مرتبط می باشند که با محصولات فیزیکی سروکار دارند و شامل فعایتهای عنوان شده 1 تا 5 می باشند . هریک از فعالیتهای ابتدایی با فعالیتهای پشتیبانی که به بهبود اثر بخشی و کارایی محصولات می پردازد مرتبط می باشند . چهار حوزه فعالیتهای پشتیبانی شامل فعالیتهای 6 تا 9
می باشند . همانطوری که در شکل بالا پیداست زنجیره ارزش شامل عوامل حاشیه سود و دستیابی سازمان به مزیت رقابتی است . این بدین معناست که یک شرکت به میزانی که بتواند بین فعالیتهای خود ارتباط برقرار نماید، خواهد توانست به حاشیه سود و مزیت رقابتی دست یابد .
به عبارت دیگر شرکت زمانی می تواند به عرضه یک محصول یا خدمت بپردازد که مشتری مایل به پرداخت مبلغی بیشتر از جمع کل هزینه های تمامی فعالیتهای انجام شده در زنجیره ارزش برای خرید آن محصول باشد . در بسیاری از صنایع انجام تمامی فعالیتهای شرکت از طراحی محصول، تولید اجزاء و مونتاژ نهایی تا تحویل به مشتری نهایی توسط خود شرکت، امری غیر متعارف به شمار می رود و اغلب، شرکتها به عنوان یکی از مولفه های یک سیستم ارزش به شمار می آیند . بنابراین، پورتر تشریح نمود که زنجیره ارزش یک شرکت جزیی از یک زنجیره ارزش وسیعتر می باشد که ورودیها را برای شرکت مهیا نموده و خروجیهایی را نیز برای مصرف کننده نهایی آماده می سازد .
( رهنمای رودپشتی؛1386 ؛ 5 )
در سیستم کلی ارزش، تنها یک خلق ارزش حاشیه سود در دسترس وجود دارد . این میزان حاصل تفاوت بین قیمت نهایی پرداختی مشتری و جمع تمامی هزینه هایی است که در حین تولید و تحویل محصول یا خدمت رخ می دهد . نحوه توزیع این حاشیه سود بین عرضه کنندگان، توزیع کنندگان، مشتریان و دیگر مولفه های سیستم ارزش به ساختار سیستم ارزش بستگی دارد . هریک از اعضای سیستم از جایگاه خود در بازار و قدرت مذاکره خود برای دستیابی به درصد بالاتری از حاشیه سود بهره خواهند برد . با این وجود اعضای یک سیستم ارزش می توانند برای بهبود کارایی خود و کاهش هزینه های خود به منظور حاشیه سود کلی بالاتر با یکدیگر همکاری کنند .

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، تحلیل شبکه، زنجیره تامین، سلسله مراتبی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره زنجیره تامین، حمل و نقل، نقشه استراتژی، مشتریان داخلی