منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

آن، ارائه نمود.

فصل چهارم
ارائه راهکارها، و مدل پيشنهادي روش تحقيق

4- روش تحقيق

4-1- مقدمه

سنگيني ترافيک در همه جا قابل مشاهده است. اين مقوله و پيامدهاي منفي آن از فعليت هاي انسان نشات مي گيرد. با افزايش تقاضا براي کالا و خدمات و از حد مجاز فراتر رفتن آن، تاخير به وجود مي آيد. اين تاخير را مي توان در صف صندوق و کنترل کالا در يک سوپرمارکت، انتظار طولاني براي خالي شدن يک ميز در يک رستوران شلوغ و جمعيت منتظر اتوبوس و ساير وسايل حمل و نقل عمومي پس از تعطيلي کار، مشاهده کرد. با اين وجود، مفهومي که با شنيدن واژه سنگيني ترافيک در ذهن ما نقش مي بندد و مشکلي جدي براي ما و اقتصاد ما ايجاد مي کند، با حرکت و جابجايي مردم و کالا ارتباط مي يابد.
شهروندان ايالات متحده به طور ميانگين روزانه 78 دقيقه سفر مي کنند، که 80 درصد اين سفرها با خودرو صورت ميگيرد (fhwa,2001). بر اساس برآورد موسسه حمل و نقل تگزاس58، در بسياري از مناطق پر جمعيت ايالات متحده بيش از 45 درصد تردد در ساعات شلوغ يا اوج59 يا حدود 3/1 کل مايل- خودروي، طي شده در شرايطي انجام مي شود که ترافيک سنگين است. اگر چه مباحثي چون جنايت ، آموزش و پرورش، ماليات و اقتصاد از نقطه نظر راي دهندگان و قانون گذاران بسيار حايز اهميـت مي باشند، ولي بر اساس نظر سنجي هاي انجام شده از افکار عمومي، همواره از سنگيني ترافيک به عنوان اولين مشکل ياد مي کنند.
شيوه هاي حمل و نقل بار نيز از سنگيني ترافيک مصون نيستند. کاميون هاي بين شهري حدود 30 درصد تن- مايل بار را همه ساله در ايالات متحده حمل مي کنند و 72 درصد از کالاهاي حمل شده به بنادر به کاميون هاي بين شهري اختصاص مي يابد. کاميون هاي حمل بار در جريان افزايش آلودگي و فشارهاي عصبي منتهي مي شود. گيت ها، باند فرودگاه ها و سيستم هاي کنترل ترافيک بسياري از فرودگاه هاي پر تردد روزانه کنترل مي شوند، و نيز لنگرگاه ها، خطوط راه آهن، گذرگاه هاي آبي همگي داراي محدوديت هايي هستند. به مجرد افزايش عرضه نسبت به تقاضا، کالاها، مردم و اطلاعات بايد در صف هاي بسيار طولاني، منتظر بمانند. از سوي ديگر در مقصدها سايرين خودشان را به نوعي منتظر محموله هاي ارسالي، دوتان، اعضاي خانواده و همکاران مي يابند که ورود آن ها با تاخير مواجه شده است.
مشکل حجم يا سنگيني ترافيک از گذشته هاي دور مدنظر مهندسين، صاحبنظران علوم اقتصادي و محققين قرار داشته است. تلاقي ناخرسندي فزآينده مسافر، پيشرفت هاي فني و براي کاهش و در شکل مطلوب حذف معضل سنگيني ترافيک را فراهم آورده است.

4-2- تعريف سنگيني ترافيک

سنگيني ترافيک به عنوان يک پيده اجتماعي هميشه هم ناخوشايند نيست. حتي گاهي اوقات (اگر براي مسير در مقصد تجربه شود) مطلوب خواهد بود. ميرز60 و ديل61 در سال 1992 ميلادي به اين نکته اشاره مي کنند که سنگيني ترافيک در برخي فضاهاي عمومي با جاذبه هاي توريستي (مانند تئاتر پلازا) تعامل عموم مردم را افزايش داده، زمينه استفاده بهتر از زمين را فراهم آورده و ترافيک مربوط به وسايل نقليه موتوري را کاهش مي دهد. به اعتقاد تيلور62 در سال 2002 ميلادي، سنگين بودن ترافيک در مراکز شهري اغلب معرف گستردگي حجم فعاليت هاي شهري، جاري بودن زندگي و رونق اقتصادي است. موارد ياد شده از مطلوب بودن حجم ترافيک دارند و در اين فصل نگراني محسوب نمي شوند(کوتز،1385).
در اينجا بيش تر شکل نامطلوب سنگيني حجم ترافيک که زمان سفر بين دو نقطه را افزايش مي دهد و باعث افزايش هزينه هاي دسترسي به مقصد مورد نظر مي شود، مدنظر قرار مي گيرد. در صورت سنگين بودن ترافيک، سفر نيز ديگر لذت بخش نخواهد بود. اين نوع حجم ترافيک روند ارايه خدمات را کند مي کند. اگر تقاضا بيش از ظرفيت باشد، صف مسافرين تشکيل خواهد شد.
تمامي سيستم هاي حمل و نقل به لحاظ نرخ ظرفيت خدمات با محدوديت هايي مواجه هستند. راهبران در ايستگاه هاي وصول عوارض، غير مجهز به تجهيزات الکترونيکي قادرند در ساعت تعداد مشخصي خودرو را از محل عوارضي عبور دهند و اين محدوديت در ايستگاه هاي وصول عوارض مجهز به تجهيزات الکترونيکي نيز احساس مي شود. خطوط ريلي در نهايت از واگن هاي قطار اشباع خواهند شد. جرثقيل هاي بنادر، همچون گذرگاه هاي آبي، باندهاي فرودگاه و خطوط لوله با محدوديت هايي مواجه هستند. هيچ سيستمي مصون نيست، تمامي گذرگاه هاي فيزيکي به نوعي دچار محدوديت مي باشند.
با کاهش سرعت سيستم ها، تاخيرها بيش تر مي شود. از تفاوت بين زمان سفر در شرايط عادي و شرايط غير عادي (يعني سنگين بودن ترافيک) به عنوان تاخير ياد مي شود. در راهنماي ظرفيت راه سال 2000 ميلادي از تاخير در تقاطع مجهز به چراغ راهنمايي به عنوان کل تاخير در مسيرهاي ورودي به تقاطع و انتظار پشت چراغ قرمز، تاخيرهاي حاصل از بروز تصادف و تاخيرهاي حاصل از صف اوليه ايجاد شده تعريف شده است. اگر چه با استفاده سيستم هاي نمايان ساز خودرو و تجهيزات تعبيه شده در تقاطع مي توان از تاخيرهاي حاصل از چراغ هاي راهنمايي بسيار کاست، ولي نمي توان اين گونه تاخيرها را حذف کرد. هر گاه دو يا چند خودرو مايل باشند، هم زمان از يک مسير استفاده کنند، احتمال وقوع تاخير و شايد هم يک تصادف افزايش مي يابد. کارشناس ترافيک بايد آن فضا را به ديگري اختصاص دهد. در اين راستا، شايد بتوان از يک پراغ راهنمايي، تشکيل صف، تعرفه گذاري، سهميه بندي يا خط مشي هاي ديگر به عنوان نوعي رويکرد استفاده کرد.بنابراين سنگيني ترافيک ناشي از تردد خودروها از يک گذرگاه فيزيکي که بيش از ظرفيت آن باشد، تاخير را در پي خواهد داشت.
4-3- پيامدهاي سنگيني ترافيک

سنگيني ترافيک حاصل از حجم بالاي خودروها با اثرات منفي متنابهي نظير به هدر رفتن سوخت آلودگي هاي و آسيب هاي رواني، بالا رفتن قيمت کالاها و افزايش شمار تصادف ها همراه است. تاخير يا به هدر رفتن زمان بديهي ترين تاثير منفي سنگيني ترافيک محسوب مي شود. در ايالات متحده اين تاخير يا به هدر رفتن زمان ممکن است به طور ميانگين 20 ساعت براي هر نفر در يک سال باشد.
در بسياري از شهرهاي بزرگ براساس برآوردهاي انجام شده ميزان تاخير بويژه در ساعت هاي شلوغ قابل ملاحظه مي باشد و اين مشکل مکررا در نظرسنجي هاي انجام شده از افکار عمومي به ويژه از قشر تحصيل کرده و فرهيخته جامعه به عنوان مشکلي جدي که نيازمند رويکردي ويژه است ياد مي شود.
مشکلات ناشي از ترافيک را مي توان به چندين بخش تقسيم نمود. نخست اينکه اين امر موجب دشوار بودن کنترل و راهبردي جريان ترافيک با حجم بالاي خورو به رغم بالا بودن سرعت سفر مي شود. اين نوع سفر به دلايل مختلف ناخوشايند و خسته کننده است.
مسئله ديگر ماهيت غيرقابل پيش بيني حجم يا سنگيني ترافيک است، حتي اگر تکراري باشد. در نتيجه مسافريني که درخلال اوقات بسيار شلوغ يا اوج63 سفر مي کنند معمولا دير يا زود به مقصد مي رسند که اين امر خود باعث ايجاد آشفتگي و اختلال در امور مي شود. اين نوع رسيدن غير دقيق، زودتر يا ديرتر از موعد، به مقصد با هزينه همراه است که عبارتند از: از دست دادن قرار ملاقات و جلسات، از دست دادن اوقات خواب و استراحت، هزينه هاي اضافي براي مراقبت از کودکان (براي بيش تر از موعد مقرر ماندن کودکان در کودکستان ها و مراکز مشابه)، منتظر بودن دانش آموزان در اطراف مدارس براي شروع شدن کلاس ها، عدم بردباري مديران به علت دير رسيدن کارکنان به محل کار، تعيين کميت اين گونه هزينه هاي اضافي مدنظر پژوهش گران قرار داشته است.
بررسي مطالعات انجام شده از قابل اطمينان بودن زمان سفر توسط بيتس64 و همکارانش در سال 2001 ميلادي نشان مي دهد که ارزش هر دقيقه تاخير معادل 2 تا 5 برابر يک دقيقه زمان سفر و ارزش هر دقيقه زود رفتن تقريبا معادل يک دقيقه زمان سفر مي باشد مي باشد. در مجموع متغير بودن زمان سفر از ديد مسافر معمولي بيش از توسط زمان مي ارزد. بنابراين حتي اگر سفر حومه اي يک نفر بصورت ميانگين 25 دقيقه باشد با يک انحراف استاندارد 10 دقيقه اي در مقايسه با يک زمان سفر تضمين شده 35 دقيقه اي در اولويت نخست قرار نخواهد گرفت. بررسي اطلاعات موجود از سفرهاي انجام شده در آزادراه هاي سراسر ايالات متحده از اين واقعيت حکايت دارد که در 95 درصد سفرها مسافر ترجيح مي دهد براي به موقع رسيدن يا زود رسيدن، زودتر حرکت کند.
دليل ديگر ناشکيبايي جامعه در برخورد با سنگيني ترافيک، با برابري و توانايي ايجاد اولويت در مصرف يا خريد ارتباط مي يابد. در يک سيستم آزادراه (در راه هاي عمومي) هر سفر رفتاري مشابه را تجربه مي کند. به بيان ديگر چه سفر داراي ارزش اقتصادي باشد و چه نباشد براي انجام آن بايد زمان صرف کرد. براي حمل مسافر و کالاي با ارزش زماني کم تر، هزينه زماني مشابه نظير ساير سفرها پرداخت مي شود هر چند ارزش پولي و يا تمايل به پرداخت هزينه سفرها ممکن است با توجه به ترتيب اهميت آن متفاوت باشد.گزينه هاي محدودي در دسترس ميباشد و ممکن است به اصلاحات جدي نظير تغيير محل اقامت محل کار مدرسه يا ساير محل ها و تغيير زمان هاي ملاقات و کل فعاليت هاي جاري نياز داشته باشد. در يک موقعيت استثنايي استيو جابز براي کاهش زمان سفر حومه اي در ناحيه خليج سانفرانسيسکو يک هلي کوپتر خريداري کرد.
از طرف ديگر افزايش زوج هاي کارمند، افزايش درآمدها، فرايندهاي توليد و تحويل به موقع و پيچيدگي الگوهاي فعاليت براي بزرگسالان و بچه ها نيازهاي جديدي را در زمينه سفر و محدوديت هاي زمان در پي داشته است که مي تواند تاخيرها را پرهزينه تر و با فشارهاي عصبي بيش تر همراه سازد. محدوديت ظرفيت راه در خلال ساعات شلوغ65 سفر در بسياري نقاط شکسته مي شود. پس هزينه ها چه هستند؟
براساس مطالعات TTI هزينه هاي ناشي از سنگيني ترافيک در لس آنجلس همه ساله از 14 ميليارد دلار يا بيش از 1000 دلار در هر تصادف فراتر مي رود. اين رقم بر برآوردهاي انجام شده از سرعت و جريان ترافيک در امتداد شبکه منطقه اي راه ها مبتني است.
البته علاوه بر موارد فوق اثرات زيست محيطي تاخير زمان بندي مشکلات موجود در تحويل کالا يا خدمات و ساير هزينه ها از نظر دور داشته مي شود. از طرف ديگر براساس مطالعات دال گرين در سال 1994 ميلادي آلودگي هاي مربوط به منواکسيد کربن و هيدروکربن با سنگين شدن ترافيک به شدت افزايش مي يابد و همچنين براساس مطالعات بيمون66 در سال 1995 ميلادي افزايش آلودگي هاي مربوط به اکسيد نيتروژن نيز با سنگيني ترافيک و کاهش جريان ترافيک و در نتيجه نامطلوب شدن کيفيت هوا ارتباطي تنگاتنگ دارد.براساس مطالعات ويس بورد67 واري68 و نريز69 در سال 2001 ميلادي سنگيني ترافيک زنجيره هاي تهيه و تدارک خدمات را به هم ريخته و به رشد و توسعه اقتصادي آسيب مي رساند. اگر اين مجموعه ها کنار يکديگر قرار گيند اين گونه هزينه ها بسيار زياد خواهن بود (کوتز،1385).

4-3-1- سنگيني ترافيک و تصادفات

پيامدهاي سنگيني ترافيک در حوزه تصادفات به لحاظ تعداد و شدت آن ها رو به افزايش است. پايين ترين نرخ تصادف بر اساس مطالعات گاين70 در سال 1967 ميلادي و بروداسکاي 71و هاکرت72 در سال 1983بيش تر در سطوح متوسط جريان ترافيک، به عنوان مثال سطح خدمات C مشاهده مي شود.
کنترل حجم ترافيک به جاي کنترل جريان ترافيک نيز مولفه اي کليدي است زيرا جريان هاي پايين مي تواند هم در شرايط بي ترافيک (سرعت بالا) و در شرايط پرترافيک (سرعت پايين) اتفاق بيافتد. از اين رو نرخ هاي تصادف عموما در جايي که سنگيني ترافيک وجود دارد افزايش مي يابد. در عين حال سرعت در اين گونه شرايط به کاهش گرايش دارد به ويژه زماني که تقاضا از ظرفيت فراتر مي رود. البته بر اساس تحقيقات ايوانز73 سال 1991 ميلادي، کوچلمان74 و کويون75 در سال 2002 ميلادي، خوشبختانه تصادفاتي که با سرعت پايين خودروها رخ مي دهد از تصادفات ترافيکي با شدت کم خبر مي دهد.
البته تصادفات به خودي خود به دليل پرت کردن حواس راننده و مسدود کردن مسير باعث

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عرضه و تقاضا، مدت استفاده، رفتار انسان، عوارض وجود Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره زمان واکنش، درک خطر