منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، منابع حقوق، نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه ارشد

، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق زمان صلح نیستند ، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود ؛ چه این حقوق عرفی باشد ، چه قراردادی . کشورهای ثالث ( یعنی کشورهائی که در مخاصمه شرکت ندارد ) ، خواه حقوق جنگ را مراعات نمایند یا خیر نیز روابط خود را با کشورهای متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمی سازند ؛ بلکه از آن پس از حقوق بیطرفی تبعیت می نمایند )) ( ماندگار، 1389 )
2-3 منابع حقوق جنگ
در این بخش می بایست به منابع حقوق جنگ بپردازیم حقوق جنگ و تدوین آن از چندین منبع برای فعالیت استفاده نموده است
الف ) عرف : با توجه به ارتباط کشورها از دیرباز و این ارتباطات که زمانی به صورت ارتباط مسالمت آمیز بوده و زمانی به صورت ارتباطات خصمانه نمایان گر می شده است که هر برهه ای برای خود قوانین خاصی را به وجود آورده که این قوانین از ذهنیت مردمان و اداره کننده های کشور به وجود آمده است که ما از آن به نام عرف یاد می کنیم که به دلیل استمرار زیاد در طول تاریخ و اصلاحاتی که بر آن به وجود آمده مورد قبول عامه قرار گرفته است و در خصوص جنگ نیز این وضع وجود دارد و در زمان حال این اقداماتی که در اعصار گذشته مورد قبول همه بوده است و به صورت عرف در آمده یک از منابع تدوین حقوق جنگ بوده است
ب ) اصول کلی حقوقی : یکی از اصول کلی حقوقی که مورد استفاده در زمان صلح می باشد اصل حسن نیت می باشد که تصور این است این اصل فقط در زمان صلح مورد استفاده است که این اشتباه بزرگی می باشد زیرا این اصل و به همراه دیگر اصول ملی حقوقی در زمان جنگ نیز مورد استفاده است و این باعث می شود تا در زمان تدوین حقوق جنگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد
ج ) قرار دادهای بین المللی : قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد . اینگونه قرارداد های بین المللی را می توان به ترتیب تاریخ انعقاد به شرح زیر بر شمرد :
1) اعلامیه پاریس مورخ 16 آوریل 1856 در زمینه جنگ دریایی ( تحریم راهزنی دریایی ، مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتی های بی طرف حمل می شود و همچنین محاصره دریایی )
2) عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان ، بیماران و کادر بهداری
3) عهدنامه سن پترزبورگ مورخ 29 اوت 1868 در مورد ممنوعیت استفاده از برخی سلاح ها
4) اعلامیه 1874 بروکسل که برای اولین بار فرق میان نظامیان و غیر نظامیان را مشخص کرد
5) عهدنامه های 1899 و 1907 لاهه . عهدنامه لاهه مورخ 29 ژوییه 1899 مشتمل بر دو قراردداد در زمینه حقوق جنگ می باشد : قرارداد مربوط به قوانین و عرف های جنگ زمینی ؛ قرارداد مربوط به تسری عهدنامه 1864 ژنو ( فوق الذکر ) به جنگ هایی دریایی . اما عهدنامه های لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 سیزده قرارداد را شامل است که بجز سه قرارداد ذیل ؛ بقیه مربوط به قوانین و مقررات جنگ زمینی و دریایی است : قرارداد مربوط به تحدید موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مطالبات ؛ قرارداد مربوط به شروع مخاصمات ؛ قرارداد مربوط به اصلاح و تجدید نظر در عهدنامه های 1899 در لاهه
6) عهدنامه های 1904 در مورد بی طرفی کشتی های بیمارستانی
7) عهدنامه ژنو مورخ 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی
8) اعلامیه 1909 لندن در زمینه جنگ دریایی . این اعلامیه مورد تصویب کشورها قرار نگرفت ولی امروزه آن را به عنوان تجلی بسیار کامل عرف دریایی محسوب می دارند
9) عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 مربوط به تحدید سلاح های دریایی . محدود نمودن تعداد کشتی های جنگی و عدم استفاده از زیر دریایی
10) پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 در زمینه منع استعمال گازهای خفقان آور ، سمی یا مشابه آنها و نیز مواد میکروبی
11) عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوییه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی
12) پروتکل 1930 لندن مربوط به جنگ دریایی
13) قراردادهای مورخ 1935 در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و مراکز علمی و هنری در زمان جنگ
14) پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمینه ممنوعیت حمله به کشتی های بازرگانی توس زیر دریایی ها
15) عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قرارداد های قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است این عهدنامه ها عبارتند از :
الف ) عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی این عهدنامه ، جانشینی عهدنامه های ژنو مورخ 1929 ، 1906 ، 1864 گردید .
ب ) عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها . این عهدنامه ، جانشین یکی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 که در همین زمینه بود ، گردید.
ج ) عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی . این عهدنامه جانشین ژنو مورخ 27 ژوییه 1929 گردید .
د ) عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ . امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد که تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 کشور برخوردار بوده است
16) قرارداد لاهه 14 مه 1945 در زمینه حفظ میراث در زمان جنگ
17) پروتکل های 1977 ژنو در 10 ژوئن 1977 به دنبال سالها مساعی کمیته بین المللی صلیب سرخ ، دو پروتکل به عنوان پروتکل های الحاقی به عهدنامه های ژنو مورخ 1949 به تصویب رسید . اولین پروتکل مربوط به نبردهای مسلحانه بین المللی و دومین پروتکل در زمینه نبردهای مسلحانه غیر بین المللی است . این پروتکل ها تا سال 1981 از تصویب 17 کشور گذشته است
18) عهدنامه مورخ 10 اوریل 1981 در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاح های کلاسیک که می توانند منجر به صدمات جبران ناپذیر و یا اثرات نامشخص گردند . این عهدنامه سه پروتکل در زمینه تشعشات هسته ای در بدن انسان ، استعمال مین و تله های انفجاری و استفاده از سلاح های آتش زا را به دنبال دارد . عهدنامه مذکور تاکنون قابلیت اجرایی نیافته است
19) قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاح حای هسته ای :
الف ) قرارداد مسکو مورخ 5 اوت 1963 در مورد منع آزمایش های سلاح های هسته ای در جو ، ماوراء جو و زیر دریاها
ب ) قرارداد مورخ 27 ژانویه 1967 در زمینه اصول حاکم بر فعالیت های کشورها در کاوش و بهره برداری از فضای جو ، کره ماه دیگر کرات آسمانی
ج ) قرارداد مورخ 11 فوریه 1971 در زمینه منع استقرار سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های انهدام دسته جمعی در کف و زیر دریاها و اقیانوس ها
ه ) قرارداد مورخ 10 آوریل 1972 در مورد منع ساخت ، تولید و انباشت سلاح های میکربی یا سمی و انهدام انبارهای موجود و قرارداد مورخ 26 مه 1972 در زمینه محدود کردن سلاح های استراتژیکی اتمی ( معروف به سالت 1 )
ز ) قرارداد ولادی وستک مورخ 24 نوامبر 1974 در مورد محدود کردن سلاح های هسته ای
ح ) قرارداد مورخ 18 مه 1977 در زمینه منع استفاده از سلاح های اقلیمی
ط ) قراردادهای مورخ 18 ژوئیه 1979 در زمینه محدود کردن سلاح های استراتژیکی اتمی ( معروف به سالت 2 ) ( ماندگار، 1389 )
2-4 حقوق بشردوستانه
بعد از مشخص شدن حقوق جنگ حال به تعریف حقوق بشردوستانه می پردازیم :
درست است که حقوق جنگ و قوانینی که در خصوص پیشگیری از جنگ و برای اجرا در زمان جنگ تدوین شده است ، همگی برای کم شدن درد و رنج جنگ می باشد اما یک اشتباه مسطلح وجود دارد که همه قوانین جنگ را حقوق بشر دوستانه می نامند. حقوق بشردوستانه مصالحه ای است بین ضرورتهای نظامی و ملاحضات انسان دوستانه و هدف از آن کاهش درد رنج های غیر ضروری به هنگام مخاصمات مسلحانه از طریق قانون مند کردن عملیات نظامی و رفتار انسانی با اشخاص دستگیر شده است . این شاخه از حقوق بین الملل تنها در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر نظامی به مرحله اجرا در می آید . ( حبیب زاده، 1386 )
منظور از حقوق بشردوستانه در وهله اول کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی به این چهار کنوانسیون است و در مرحله بعد سایر اسناد الزام آور در خصوص درگیری های مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی را شامل می شود ( عسکری، 1391 )

2-5 طبقه بندی تروریسم
برای مشخص شدن این موضوع که در این تحقیق منظور از تروریسم کدام از اشکال آن می باشد در این بخش تقسیم بندی تروریسم را مشخص می کنیم :
با توجه به این موضوع که تروریسم یک موضوع و پدیده سیاسی می باشد این سیاسی بودن موضوع باعث نگرشهای متفاوتی به قضیه می شود و این تقاوت نگرش همچنان که در تعریف تروریسم منجر به معانی مختلفی برای آن گردید تا آنجا که نمی توان تعریف جامع و کاملی که مورد وثوق تمامی کشورها از جمله کشورهای شرقی و غربی دنیا باشد پیدا کرد این موضوع در خصوص تقسیم بندی تروریسم نیز وجود دارد . در دهه 1990 در بررسی تعاریف گوناگون تروریسم مشاهده شد که تروریسم برای مفاهیمی چون نژاد پرستی ( آپارتاید ) ، تروریسم مشتری ( آغشته به زهر کردن محصولات غذایی در سوپر مارکت ها توسط باج گیران ) ، تروریسم اقتصادی ( احتکار ارز و پول ) ، تروریسم دولتی به کار رفته است . بعضی دیگر از تروریسم را ابزار دولتی می دانند . برای مثال ، بمباران متفقین در جنگ جهانی دوم و انداختن بمب اتمی بر سرمردم ژاپن اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی های نوعی دولتی است . ( توکلی، 1391 )
پس می توان فهمید تقسیم بندی تروریسم نیز یکی از چالش برانگیز ترین بخشهای مبحث تروریسم و تحقیقات در این خصوص است . تقسیم بندی تروریسم بر اثر زمان تفاوتهای زیادی کرده است و اقدامات تروریستها یکی از مولفه ای مشخص برای تقسیم بندی تروریسم است . اگرچه ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم همواره در تروریسم مد نظر بوده است ، اما ابزارهای آن بسته به نوع ترور متفاوت خواهد بود . در گذشته استفاده از ابزارهای آتشینی و کشنده و توام با خونریزی ، همزاد با تروریسم بوده اما در دوران معاصر ، (( ترور بدون خون یا کشتن بدون خون )) ( killing without knife ) به واسطه علوم و دانش بشری و پیشرفت های تکنولوژیکی ممکن شده است : تروریسم سایبری ( cybernetic terrorism ) ، نارکوتروریسم ( تروریسم مواد مخدر ) ( Narco-Terrorist) ، اکوتروریسم ( Ecological terrorism ) ، تروریسم زیست محیطی یا تروریسم سبز ( Green-Terrorism ) ، آگرو تروریسم ( تروریسم کشاورزی ) ( Agricultural Terrorism ) و نظایر آن را می توان به عنوان نمونه بیان داشت . در ترورهای بدون خون یا نرم ، از ابزارها و روش های خزنده پنهان و نامحسوس استفاده می شود . به همین دلیل ، حتی جامعه هدف هم ممکن است خود در به ثمر رسیدن این اقدامات تروریستی سهیم شوند و ناآگاهانه و به هزینه خود ، فرآیند فعلیت آن را فراهم سازند ( آقایی خواجه پاشا، 1392 )
از این به بعد تقسیم بندی های مختلف در خصوص تروریسم را بیان می کنیم و حتی بعضی از تقسیم بندی ها موارد مشابه زیادی با هم دارند اما برای حتی یک بند مجزا این تقسیم بندی آورده می شود.
به طور کلی تروریسم را به لحاظ جغرافیایی و حوزه فعالیت می توان به چهار سطح تقسیم نمود :
1 ) تروریسم دولتی ( State Terrorism ) که در آن سازمان های دولتی و حکومتی ، خود به کشتار شهروندان می پردازند
2 ) تروریسم محلی ( Domestic Terrorism ) که در آن تروریست ها در داخل کشور خود علیه حکومت دست به عملیات تروریستی می زنند .
3 ) تروریسم فراملی ( Transnational Terrorism ) که در قالب آن تروریست ها از ملیت های مختلف در کشورهای دیگر اقدام به عملیات تروریستی می کنند
4 ) تروریسم بین الملل ( International Terrorism ) که از سال 1970 واژه تروریسم بین الملل نیز بتدریج مورد استفاده قرار گرفته که از سوی گروههای سیاسی در خارج از کشورهای متبوع صورت می گیرد . این نوع تروریسم با حمایت برخی از دولتها اقدام به عملیات تروریستی در کشورهای دیگر می نمایند . از جمله اینگونه موارد می توان به تسلیح شبکه تروریستی القاعده اشاره کرد . ( آقایی خواجه پاشا، 1392 )
یکی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مبارزه با تروریسم، مجمع عمومی، حقوق بین الملل، فعالیت های تروریستی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تروریسم جدید، تروریسم نوین، خاورمیانه، روابط بین الملل