منابع پایان نامه ارشد درباره جاری سازی، تجاری سازی، فناوری پیشرفته، صنایع هوایی

دانلود پایان نامه ارشد

و کاربردی لازم است. به ویژه در کشورهای جهان سوم که به دلیل عدم توانایی در تبدیل ایده های پژوهشی و علمی به فناوری های کاربردی به تجاری سازی توجهی ندارند. با اینکه ایران کشوری است که خلق ایده در آن زیاد است اما نمی تواند به طور کارا و موثری برای استفاده این ایده ها در صنایع و در حالت کاربردی سرمایه گذاری کند و به دانشگاهیان و محققین بها و انگیزه کافی برای خلق ایده و تجاری سازی آن نمی دهد.کشور ما به دلیل عدم مطابقت بین استراتژی ها و راهبردها و نیازهای صنایع نتوانسته است تجاری سازی را به طور موفقی به مرحله اجرا درآورد. از آنجایی که در بسیاری از سازمان ها تجاری سازی فناوری امری مشکل در فرآیند توسعه فناوری و نوآوری است این سوال پیش می آید که فعالیت این حوزه چگونه باید باشد؟ما باید با ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی بین فعالیت ها در حوزه صنعت و دولت و همچنین حوزه های علمی و تحقیقاتی میزان موفقیت تجاری سازی را ارتقا دهیم. به ویژه باید نقش دولت در این فرآیند تعدیل شده باشد. . از آن جا که سرمایه گذاری دولتی در بخش R&D ، شرکت ها و نهادهای خصوصی ،و پایه تحقیقاتی قوی نقش مهمی را در انتقال تکنولوژی و تجاری سازی ایفا می کنند پس برای پیشبرد تجاری سازی در صنایع کشورمان نیز باید در مرحله اول به این امور توجه کرد و همچنین یکی از عواملی که باید مورد توجه قرارگیرد ارتباط میان دانشگاه و صنعت است که متاسفانه توجه لازم به آن نمی شود.در کنار این عوامل، بایستی به سیستم نوآوری بخشی و همچنین سیستم نوآوری باز نیز توجه نمود.
نظام نوآوری بخشی همانطور که از آن پیداست، تمرکز این دیدگاه بر یک بخش است و آن را به عنوان هسته اصلی تحلیل خود در نظر میگیرد. در واقع تفاوتهای ماهیتی و ساختاری بخشهای مختلف فناورانه باعث میشود که این ایده به ذهن برسد که ارزیابی و تحلیل نوآوری در سطح بخشی بسیار کاراتر خواهد بود. برسچی و مالربا این مفهوم را برای ارزیابی و تحلیل نوآوری در سطح بخشی ارائه دادند و آن را تحت عنوان نظام بخشی نوآوری و تولید، اینگونه تعریف کردهاند (برسچی و مالربا 1997):
“نظام بخشی نوآوری و تولید عبارتست از مجموعهای از محصولات جدید و موجود که برای استفاده در حوزه خاصی میباشند و مجموعهای از بازیگران که دارای تعاملات بازاری و غیربازاری در زمینه خلق، تولید و فروش آن محصولات میباشند. یک نظام بخشی، دربرگیرنده پایه دانشی، فناوریها، ورودیها و تقاضا (موجود و بالقوه) است. بازیگران تشکیلدهنده یک نظام بخشی عبارتند از: سازمانها و افراد (مصرفکنندگان، کارآفرینان و دانشمندان). سازمانها ممکن است شرکتها باشند (مانند استفاده‌کنندگان، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان ورودیها) و یا ممکن است سازمانهای غیرشرکتی باشند (دانشگاهها، مؤسسات مالی، آژانسهای دولتی، اتحادیههای تجاری، مؤسسات فنی و غیره)، علاوه براین ممکن است که زیرمجموعههایی از سازمانهای بزرگ باشند (مانند بخشهای تحقيق و توسعه و تولید سازمان‌ها) و یا مجموعهای از سازمانها باشند (مانند انجمنهای صنعتی). هر کدام از این بازیگران با ویژگیهای خاصی مشخص میشوند مانند: فرآیندهای یادگیری، توانمندیها، اعتقادات، اهداف، ساختار و رفتارهای سازمانی. این بازیگران از طریق فرآیندهای ارتباطی، تبادلی، همکاری، رقابت و فرماندهی با یکدیگر به تعامل میپردازند و تعاملات آنها به وسیله نهادها (قوانین و قواعد) شکل داده میشود. در طول زمان، یک نظام بخشی از طریق تکامل همزمان عناصر مختلف آن، دچار فرآیندهای تغییر و تحول میشود.” (برسچی و مالربا 1997)
درواقع مسئله این است که چگونه باید ایده های خلق شده در صنایع کشور از قبیل صنایع هوایی، و در حوزه R&D را تجاری سازی کرد. چه مشکلاتی در این صنعت و حوزه وجود دارد ؟ چه فعالیت هایی در این صنعت برای تجاری سازی محصولات انجام می شود؟ چگونه می توان در سطح بنگاه این مشکلات را برطرف کرد؟آیا ایده های خلق شده براساس نیازهای کشور شکل می گیرد؟ و اینکه صنایع مرتبط چگونه و در چه اندازه ای می توانند این امر را در این حوزه میسر سازند. چگونه باید شرایط لازم را برای ایجاد و پیشبرد این امر در این حوزه ایجاد کرد.
هدف از انتخاب این موضوع بررسی تجاری سازی فناوری و محصولات و نتایج تحقیقاتی در این صنعت (صنعت هوایی) و بررسی مشکلات آن است. اینکه در نتیجه بررسی این موضوع در این حوزه ، چه تلاش هایی باید در این حوزه انجام گیرد و با توجه به عوامل موفقیت در تجاری سازی چه عملکردی صورت گیرد.
امروزه، ما در مورد تجاری سازی علم و فناوری سخن می گوییم که اساس فرصت های بیشماری برای ایجاد محصولات و فرآیندهای جدید و یا بهبود موارد قدیمی است. فرصت های کسب و کار و توسعه در حوزه فناوری بسیار زیاد است و بهره برداری از آنها تنها نیازمند کارآفرینان، سرمایه گذاران و رهبران سیاسی است که این فرصت ها را پیگیری نمایند.در واقع، عدم توجه به تجاریسازی اختراعات، مانع ورود نوآوریها، خلاقیتها و ایدهها به عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می شود.افزايش حجم تجارت جهاني در دو دهه اخير و رسيدن آن به مرز 31 تريليون دلار عمدتاً ناشي از تجاري شدن دستاوردهاي پژوهشي و ابتکارات است. نگاهي به تركيب صادرات تعدادي از كشورهاي دنيا – به ويژه كشورهاي صنعتي و نوصنعتي – نشان مي دهد كه بيش از 30 تا 40 درصد اقلام صادراتي آنها را فرآورده هايي تشكيل مي دهد كه حاصل تجاري شدن يافته هاي پژوهشي هستند .
اما بدون شک یکی از چالش های مبتکرین علمی بعد از تبدیل کردن ایده خود به واقعیت، وارد کردن اختراع به صحنه جامعه و در واقع تجاری سازی آن اختراع است تا همگان بتوانند از کاربردهای این ابداع بهره مند شوند. تکنولوژی از هر نوع که باشد یک نوع سرمایه گذاری محسوب می گردد. هر سرمایه گذاری باید بتواند بازگشت سرمایه مناسبی داشته و ریسک آن قابل قبول باشد. برگشت سرمایه تکنولوژی از طریق فروش و یا تبدیل به یک محصول (کالا یا خدمت) عملی می گردد.

1‌ـ2) اهمیت و ضرورت موضوع:
با توجه به اهمیت موضوع تجاری سازی و ازطرفی با وجود موانع در تجاری سازی محصولات و ایده های خلق شده (ازقبیل موانع مالی، دولتی و …) توجه و تاکید بیشتر بر فرآیند تجاری سازی در صنایع کشورمان امری ملزم می باشد. ازآ نجا که تجاری سازی یکی از حلقه های اصلی فرآیند نوآوری است و توجه بیشتر بر روی ایجاد نوآوری و تجاری سازی در صنایع کشور و حل مشکلات موجود برای تجاری سازی در کشورهای جهان سوم و بالاخص ایران است، باید تجاری سازی را در صنعت بهبود دهیم تا بتوانیم با بهبود آن علاوه براجرای تجاری سازی ایده های خلق شده در R&D و دانشگاه ها حتی به نوآوری و انتقال تکنولوژی به دیگر صنایع و کشورها دست یابیم. بالا رفتن نرخ تجاری سازی تکنولوژی، دستاوردهای زیادی را برای جامعه، سازمان ها و مبتکرین حاصل می آورد که مهمترین آن عبارتست از: بالا رفتن استانداردها و کیفیت زندگی، تولید ثروت ملی/سازمانی/فردی، ایجاد مزیت رقابتی، رشد بهره وری، موفقیت در بازار و نوآوری در فرآیندها و محصولات، توسعه یافتن صنایع و محصولات مرتبط با تکنولوژی/اختراعات.
این تحقیق می تواند با مطالعه موردی در سازمان صنایع هوایی، مشکلات و تنگناهای حوزه تجاری سازی را بررسی کرده و راهکارها و سیاست هایی را برای تدوین استراتژی های تسهیل کننده فرآیند تجاری سازی مطرح کند. همچنین به تدوین فرآیند تجاری سازی در این گونه صنایع می پردازد تا بتواند در افزایش نرخ تجاری سازی موثر واقع شود.
1‌ـ3)پرسش های اصلی و فرعی:
پرسش اصلی:
فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته چه می باشد؟
پرسش فرعی:
چه عوامل و مولفه هایی در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته تاثیرگذارند؟
وضعیت این عوامل و مولفه ها در فرآیند تجاری سازی محصولات هواپیماهای تجاری در کشور چیست و چه موانع و چالش هایی در این زمینه وجود دارد؟
راه کارهای تسهیل کننده فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (در حوزه هواپیماهای تجاری) چیست؟
1‌ـ4) هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:
شناسایی و بررسی موانع موجود در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته در مطالعه موردی هواپیماهای تجاری در ایران
مطالعه مدل های فرآیندی مرتبط با حوزه تجاری سازی محصولات و توسعه آن ها
ارائه راهکارهایی برای تسهیل فرآیند تجاری سازی محصولات هواپیماهای تجاری در ایران

1‌ـ5) روش شناسی
1‌ـ5ـ1) روش کلی تحقیق:
این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد و روش تحقیق مورد استفاده در آن توصیفی- پیمایشی است.
1‌ـ5ـ2)قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:
پژوهش حاضر در سازمان صنایع هوایی کشور و بین محققان و مدیران این صنعت و صنایع مرتبط و همچنین اساتید دانشگاهی آشنا با این حوزه انجام می گیرد.
1‌ـ5ـ3)روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:
روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای که در جامعه آماری تعریف شده انجام خواهد شد.
1‌ـ5ـ4)روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:
جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام می گیرد.همچنین برای بررسی موانع موجود و ارائه راهکارها در تجاری سازی محصولات صنایع هوایی مصاحبه های آزاد انجام خواهد شد.

شکل1.1: روش گردآوری داده ها
1‌ـ5ـ5)روشهای تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی-پیمایشی استفاده می شود.
با توجه به سوالات تحقیق و مقیاس اندازه گیری داده ها، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده می شود.
همچنین برای رتبه بندی مولفه ها و شاخص های موثر بر فرآیند تجاری سازی محصولات صنعت هوایی از آزمون فریدمن استفاده می شود.
1‌ـ5ـ6)موانع ومحدودیتهای تحقیق :
مشکلات احتمالی در بررسی و شناسایی وضعیت موجود و محصولات صنایع هوایی
مشکلات در جمع آوری اطلاعات و داده ها و همکاری صنعت مربوطه
محدودیت زمانی انجام تحقیق

1‌ـ6) شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
فرآیند: واژه فرآیند یا فراگرد معادل process به کارگرفته شده و مقصود از آن، عمل یا مجموعه اعمالی است که تغییراتی را روی مواد اولیه، شخص یا چیزی پدید آورد، به نحوی که این تغییر یا تغییرات در جهتی ثابت، هدفی معین یا کیفیت مشخص، اتفاق افتد. (وزارت صنایع،1375)
فرآیند یا روند یا فرآگرد، نظام یا زنجیره ای از فعالیت ها و عملیات هدفمند است که به صورت منظم و به شیوه ای از پیش تعیین شده یا برنامه ریزی شده و تحت کنترل صورت پذیرفته و مواد یا رویه ای را تحت تاثیر متغیرهای مشخص گوناگون از یک مرحله تکمیل به مرحله دیگر به پیش برده و نتایج مطلوب یا مورد انتظار را به دست می دهد.(سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،1370)
تجاری سازی: تجاری سازی عبارت است فرآیندی که طی آن یک اختراع، بصورت یک محصول جدید یا کاربرد اولیه در فرآیند تولید، وارد مرحله معرفی به بازار شده است (آترباک،1971).
فناوری: فرآیند ترکیب نظام مند ابزار، دانش فنی، و اطلاعات لازم برای به کارگیری ابزار و نیز مهارت های انسانی موردنیاز برای استفاده از دانش و ابزار. (خلیل،2000)
فناوری پیشرفته: فناوری است که یا در مراحل تحقیقاتی و آزمایشگاهی است یا به علت جدید و پیچیده بودن آن در انحصار یک یا چند کشور می باشد.(تدبیر،1374)
فناوری پیشرفته، یا اصطلاحا high-tech عرصه گوناگونی از صنایع از بیوتکنیک گرفته تا تجهیزات ارتباطی، ماشین های پردازشگر، تجهیزات پزشکی، ابزار آلات الکترونیکی و… را شامل می شود.اهمیت فناوری پیشرفته را می توان در نقش چشمگیر آن و احیا صنایع و مزیت های رقابتی حاصل از به کارگیری آن ها در صنایع مختلف دانست. صنایع برخوردار از فناوری پیشرفته دارای ویژگی های خاصی هستند ازجمله:
تحصیلات بالا در بین کارکنان
سهم بالای هزینه های تحقیق و توسعه
حضور موثر در رقابت های بین المللی
بهره وری و ارزش افزوده بالا
دانش بر و سرمایه بر(فارستر،1371)

2ـ1)مقدمه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره آزمون فریدمن، تجاری سازی، جاری سازی، فناوری پیشرفته Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جاری سازی، تجاری سازی، تحقیق و توسعه، فناوری پیشرفته