منابع پایان نامه ارشد درباره تهاجم فرهنگی، آیت الله خامنه ای، جهان اسلام، امنیت ملی

دانلود پایان نامه ارشد

گمراه ساختی من( هم گناهانشان را)در زمین برایشان می آرایم وهمه راگمراه خواهم ساخت مگر بندگان خالص تو».(قرآن کریم، سوره حجر : آیه 39-40).
نگاهی به گذشته جنگ نرم نشان می دهد که در طول تاریخ بشر، از همان ابتدا که جنگ سخت آغاز شد ، عملیات روانی یا جنگ نرم نیز صورت می گرفته تا از شورش هایی که در مناطق تسخیر شده بوجود می آمده جلوگیری شود.با این حال نخستین تعاریف ارائه شده از جنگ نرم ، متعلق به «سان تزو24» سیاستمدار چینی است که در کتاب «هنر جنگ» می گوید:«می شود جنگید،اما مهم ترین کار این است که شما در یک نبرد بدون جنگ ،پیروزی را بدست آورید» چیزی که مدنظر اوست ، همان عملیات روانی و جنگ نرم است به نظر مي رسد جنگ نرم و مفاهيم همسان از قبيل عمليات رواني، جنگ رواني، قدرت نرم وجنگ سفيد قدمتي به اندازه حيات بشري دارد. نوع نگاه، زوايه ديد، ارتباطات چهره به چهره و غير كلامي ساده ترين والبته قديمي ترين روش هاي عمليات رواني و جنگ نرم است.
برخي، قديمي ترين روايت پيرامون جنگ نرم را به نبرد كيدئون با ماد نسبت مي دهند كه در اين جنگ، سپاهيان كيدئون با افزايش چندين برابري مشعل هاي لشكريان، باعث فريب و ترس مادها شدند و در نتيجه بدون هيچ درگيري به پيروزي دست يافتند.
با اين وجود «جنگ نرم» با مختصات تئوريك و پراتيك جديد خود بعد از شروع جنگ سرد25 و در اوج آن يعني در دهه 1970 با مشاركت اساتيد برجسته علوم سياسي و علوم ارتباطات از جمله «جوزف ناي، هارولد لاسول، جان كالينز»26، اعضاي برجسته آژانس اطلاعات مركزي آمريكا27 و فرماندهان ارشد پنتاگون با تاسيس مركزي تحت عنوان «كميته خطر جاري28» طراحي ، تدوين وعملياتي شد كه مهمترين هدف آن بمباران تبليغاتي عليه بلوك شرق و به ويژه شوروي بود كه ظاهراً بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اين كميته به «كميته صلح جاري29» تغيير كرده و همچنان فعال است و كانون تهاجمات رواني آن جهان اسلام و به ويژه جمهوري اسلامي ايران و هواداران منطقه اي آن از جمله حزب اله، حماس و كشورهاي دوست ايران مي باشد. كشور ما به دليل برخورداري از فرهنگ و تمدن كهن ايراني اسلامي، اصالت نژادي، وسعت سرزمين، كميت و كيفيت جمعيت، امكانات نظامي، اقتدار سياسي، نفوذ منطقه اي وبين المللي، منابع طبيعي، سرمايه اجتماعي، درايت وتوانمندي رهبران فرهنگي وسياسي، يكپارچگي انسجام ملي و مهمتر از همه تمسك به فرهنگ و مكتب اهل بيت عليهم السلام و التزام به نظريه ولايت فقيه الگويي مترقي و متعالي براي كشورهاي اسلامي وعامل مهمي در بيداري و خيزش ملت هاي اسلامي منطقه است. بنابراين غرب و در راس آن ايالات متحده كانون حملات نرم و براندازانه خود را متوجه ايران اسلامي كرده اند و در كنار تحميل 8 سال جنگ تحميلي، كودتاهاي گوناگون، حمايت از گروه هاي ضد انقلابي و ايجاد اغتشاش در كشور، از انواع متدهاي جنگ نرم در حوزه هاي گوناگوني از جمله سينما، تئاتر،رمان وادبيات داستاني،شعر، رسانه هاي ديجيتالي،شبکه های تلوزیونی ماهواره ای گروه هاي مجازي وحقيقي،معنويت هاي ساختگي وعرفان هاي دروغين بهره برده اند كه در مجال خود به تفصيل به اين عرصه ها خواهيم پرداخت (قربانی، 1388: 1).گروهی نیز جنگ نرم را پدیدهای بسیار پر قدمت میدانند. اینان بر این باورند که بروز و ظهور پدیده جنگ نرم، همزاد شکل گیری زندگی اجتماعی و حکومتهاست. ملتون و همکارانش30 در این گروه جای میگیرند. به گمان ملتون و همکارانش، سران حکومتها از دیرباز در پی آن بودهاند تا با بهرهگیری از سازو کارهای غیر نظامی «غیر سخت»، قدرت رقبا و دشمنان خویش را محدود سازند و اراده خویش را بر آنان تحمیل نمایند. این مؤلفان در تایید ادعای خویش از شواهد متنوعی از جمله، کتاب «هنر جنگ» سان تزو، راهبرد پرداز چینی یاد میکنند(Melton and et.al ,2005).عدهای نیز «جرج کنان»31را زمینه ساز شکلگیری مفهوم جنگ نرم میدانند. وی از راهبر پردازان برجسته آمریکایی در دوران جنگ سرد است که نظریه سد نفوذ را در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق مطرح و پیگیری نمود، نظریهای که در روند فروپاشی شوروی نقش تعیین کنندهای داشت. این نظریه دارای دو بخش مقابله سخت و نرم «نظامی و روانی» است. هدف راهبردی و اندیشه اصلی در بخش مقابله نرم این نظریه، این است که در چارچوب «فرایند تخریب الگو» با استفاده از قدرت تبلیغات و رسانه، تفکر و سبک زندگی کمونیسم در جهان را با شکست مواجه سازد. این نظریه حدود چهل سال در آمریکا و جامعه غرب پایدار بود و عملکرد روسای جمهور این دوران در آمریکا متأثر از این راهبرد بود. این راهبرد موجب سرمایه گذاری گسترده در حوزههای علمی رسانهای شد و رشتههای مطالعاتی فراوانی را در حوزه روان شناسی سیاسی، تبلیغاتی سیاسی، ارتباطات و روابط بینالملل و جامعه شناسی سیاسی در غرب به وجود آورد که با استفاده از قدرت رسانهای به تصویر سازی ذهنی مورد نظر در مورد رقیب می پردازد (نائینی، زمستان 1387: 67).

2-3)اهمیت جنگ نرم:
پیچیده ترین و مهم ترین مولفه امنیت ملی در هر کشور ، امنیت فرهنگی است برای یک کشور که هویت فرهنگی آن ، مولفه اصلی تلقی می شود این امر اهمیت بیشتری خواهد داشت و هر چه این حکومت ، مبانی فکری و اعتقادی و الگوهای رفتاری دیگران را به چالش بیشتری کشانده باشد ، با تهدیدات فرهنگی که از آن به تهاجم فرهنگی و یا تهدید نرم که اعم از تهدید فرهنگی است ، یاد می شود به دنبال ایجاد انواع بحران های فرهنگی ، سیاسی در جامعه برای دست یابی به اهداف و اغراض سیاسی است ،هدف اصلی از این نوع تهدید حذف باور مندی جامعه ،سلب اراده وروحیه مقاومت و در مجموع استحاله فرهنگی، سیاسی است در این نوع تهدید تلاش می شود ملتی دارای آرمان به ملت بی آرمان تبدیل شود و آن هم به دست خود،الگو های رفتاری خود را در حوزه های اقتصادی سیاسی فرهنگی به چالش اندازد بی تردید اگر فکر اراده و قدرت روحیه حریف تسخیر شود کاربرد قدرت سخت و لشکر کشی ضرورتی نخواهد داشت (عسگری،1390: 72).
آیت الله خامنه ای رهبرانقلاب اسلامی از ابتدای دهه 1370 ، در اهمیت تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران تبیین های فراوانی داشته اند.ایشان آرایش تهاجم فرهنگ دشمن را علیه انقلاب بسیار خطر ناک معرفی کرده و در اهمیت جنگ نرم خطر آن را «برابر با جنگ نظامی » معرفی می کنند.«دفتر نشر مقام معظم رهبری 1389» همچنین ایشان معتقد اند « امروز فوری ترین هدف دشمنان تسخیر پایگاه های فرهنگی در کشور است » «پیام آیت الله خامنه ای به کنگره جامعه اسلامی دانشجویان در مشهد شهریور 1380»در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) مهم ترین چالش نظامی جمهوری اسلامی ایران را چالش جهت گیری ها معرفی کردند و اذعان داشتند این تغییر غیر محسوس و توسط عمدتا نیرو های خود انقلاب و با عنوان دفاع از ارزش ها انجام می شود(عسگری،1390: 73).
در این جا به چند مورد از مهم ترین از بیانات آیت الله خامنه ای ناظر به اهمیت جنگ نرم اشاره می شود.«تهاجم فرهنگی را نباید انکار کرد، وجود دارد به قول امیر المومنین (ع) «من نام لم ینم عنه »اگر شما را در سنگر ، خواب برد معانیش این نیست که دشمنت هم در سنگر مقابل خوابش برده است، تو خوابت برده ،سعی کن خود را بیدار کنی »«دیدار با اعضای شورای انقلاب فرهنگی 20 آذر 1370»«من یک وقت گفتم اینها دارند شبیه خون فرهنگی می زنند این راست است و خدا می داند که راست است بعضی نمی فهمند یعنی صحنه را نمی بینند یعنی کسی که صحنه را می بیندملتفت است که دشمن دارد چکار می کند و می فهمند که شبیخون است و چه شبیخونی هم است «دیدار با کارگران و فرهنگیان کشوربه مناسبت روز کارگرد و روز معلم 15 اردیبهشت 1372»«اینکه که مکرر گفته ایم و می گوییم توطئه فرهنگی در میان است و من آن را به عیان در مقابل خودم مشاهده می کنم متکی به استدلال است. شعار نمی دهم من این را مشاهده می کنم . امروز دشمن با روش زیرکانه در داخل در حال یک جنگ و مبارزه تمام عیار فرهنگی علیه ماست«بیانات در دیدار با مسئولین و کارگزاران نظام 23 مهر 1380»«وقتی انسان،تجهیز،صف آرایی ،دهان های با حقد وغضب گشوده شده و دندان های با غیظ فشرده شده علیه انقلاب، آیت الله خمینی(ره) آرمان های نظام اسلامی را می بیند وجود این جنگ نرم را باور می کند هر چند ممکن است عده ایی آن ها را نبینند» «دیدار با جمعی از شعراء14 مهر 1388».امروز آرایش تهاجمی فرهنگی بسیار خطر ناکی علیه انقلاب به وضوح مشاهده می شود ، زیرا جهان اسلام بیدار و هوشیار شده است از این رو تهاجم فرهنگی دشمن با گذشته تفاوت بسیار دارد و شکل جدیدی پیدا کرده است و برای مقابله با آن باید با شناخت و آگاهی کامل عمل کنیم «دیدار اعضار شورای عالی انقلاب فرهنگی 20 آذر 1370».«حقیقت آن است که امپراطوری بین المللی زرو زور، به سردمداری آمریکا ، با همه توان خود در برابر تاثیر جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام ، به جد و جهد مشغول است .رژیم آمریکا و شبکه بین المللی صهیونیزم با مایوس شدن از مقابله با نظام اقتصادی و نظامی با ایران اسلامی ،اینک بر تلاش تبلیغی و سیاسی خود افزوده اند»«پیام رهبری به حجاج بیت الله الحرام ،28 اسفند 1377».
2-4)تعریف جنگ نرم:
جنگ نرم نیز به مانند اکثر مفاهیم دانش انسانی از تعریف واحدی نزد اندیشمندان این حوزه برخوردار نیست. اندیشمندان گوناگون، از منظرهای متفاوت، ابعاد مختلف جنگ نرم را مد نظر قرار داده و به تعاریف مختلفی از آن دست یافتهاند. در این بخش به تعدادی از این تعاریف اشاره خواهد شد.بعضی، استفاده یک کشور از قدرت نرم برای دستکاری افکار عمومی کشور آماج و تغییر ترجیحات نگرشها و رفتارهای سیاسی آنان را جنگ نرم میدانند (Nye,2004: 3).
برخی، تلاش برنامهریزی شده برای استفاده از ابزارها و روشهای تبلیغی، رسانهای، سیاسی و روان شناختی، برای تأثیر نهادن بر حکومتها، گروهها و مردم کشورهای خارجی، به منظور تغییر نگرشها، ارزشها و رفتارهای آنان را جنگ نرم میدانند (fazio,2007 : 19).
گروهی از اندیشمندان جنگ نرم را عبارت از استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن، برای نفوذ در مختصات فکری دشمن با توسل به شیوههایی میدانند که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری میشود (کالینز، 1370: 487). به گمان برخی، جنگ نرم حالت تنش و مخاصمه شدیدی است که بین کشورها پدیدار میشود و مانورهای سیاسی، مشاجرههای دیپلماتیک، جنگهای روانی، مخاصمههای ایدئولوژیکی، جنگ اقتصادی و رقابت برای کسب و قدرت از مختصات آن هستند هدفهای این تهاجم میتواند تضعیف روحیه، وحدت ملی، ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، نافرمانی مدنی، افزایش ناکارآمدی حاکمیت و تضعیف اراده مقاومت در مردم باشد.همچنین تعاریف مشابه دیگری درباره جنگ نرم به شرح زیر وجود دارد: ساندرس اعتقاد دارد جنگ نرم نوعی جنگ سرد است که سرانجام به استحاله فرهنگی جامعه منجر می گردد (ساندرس، 1382: 123). به عقیده الیاسی جنگ نرم، مجموعاً تدابیر و اقدامات از پیش اندیشیده فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست که بر نظرات، نگرشها، انگیزش و ارزشهای مخاطبان آماج (اعم از حکومت ها، دولتها، گروهها و مردم کشورهای خارجی) تأثیر میگذارد و در بلند مدت موجب تغییر منش، رفتار و کنشهای فردی و اجتماعی آنان میگردد (الیاسی، پاییز 1387: 12).
2-5)تفاوتهای جنگ نرم و جنگ سرد:
مفهوم جنگ سخت در مقابل جنگ نرم است و تعريف واحد مورد پذيرش همگان ندارد. اما ویژگیهای زیر که ناظر بر نقاط افتراق جنگ سخت و نرم است میتواند به شناخت جنگ نرم کمک کند (نائيني، 1389: 91).
1-ذهنی و غیرمحسوس: جنگ نرم برخلاف جنگ سخت، از ماهیت انتزاعی و ذهنی برخوردار است؛ بنابراین تشخیص به موقع آن دشوار است، ولی جنگ سخت، محسوس و همراه با واکنش و برانگیختن است. کشف بازیگران، آرایش و گسترش دشمن در جنگ نرم مشکل بوده و کمتر موجب برانگیخن واکنش میشود.
2-تدریجی: جنگ نرم در یک فرآیند تدریجی، خزنده و آرام اعمال میشود.
3-ابهام: عاملان جنگ نرم در پوشش دوست و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، استفاده از زور، تحلیل اطلاعات، نظام حکومتی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، روابط بین الملل، فرهنگ سیاسی، افکار عمومی