منابع پایان نامه ارشد درباره تروریسم جدید، تروریسم نوین، خاورمیانه، روابط بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

با هدف نابود ساختن ساختارهای زیر بنایی یک جامعه مانند انرژی ، حمل و نقل ، فعالیتهای دولتی و تاثیر گذاشتن بر یک دولت ، شهروندان ، گروهها و ….
بدین ترتیب تروریست ها با استفاده از رایانه ها می توانند در بین مردم ترس و وحشت ایجاد کرده و با از کار انداختن امکانات فنی ، رایانه ها را که زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی مردم وابسته به آن است ، در مقیاس وسیعی بر آنها زیان رسانده و در سطح گسترده ای ، جنگ رسانه ای و کشت و کشتار راه بیاندازد . از این طریق و نیز از طریق تهدید به حمله بیشتر ، از طرف های مقابل خود امتیاز بگیرد . به هر حال امروز دنیای رایانه که در ارتباط با زندگی مردم است دنیایی است که هر لحظه مورد تهدید تروریست هاست و این نگرانی و احتمال وقوع این اتفاق ، روز به روز هرچه بیشتر مردم جوامع را دچار ترس و وحشت می کند . (فیرحی و ظهیری، 1387)
2-5-1 معرفی انواع تروریسم مطرح در سطح بین المللی
مطرح ترین انواع تروریسم که در حال حاضر در مسائل روز دنیا و همچنین در مراکز آکادمیک درخصوص آن بحث و گفتگو می شود. تروریسم دولتی، تروریسم مذهبی، تروریسم بین المللی سه عنوان از تروریسم است که بیشترین بحث درباره آن صورت گرفته است در این انواع تروریسم که در بعضی از موارد با هم اختلاط پیدا می کند و بخشهای مختلفی را با هم تشکیل می دهند و در بعضی از موارد به صورت مجزا و منفک قرار می گیرند. ما در این بخش به صورت اختصار هر کدام از آن ها را شرح و بسط می دهیم تا بتوان به صورت کامل به آن اشراف پیدا کرد تا در زمان بحث های بعدی بتوان مسیر تحقیق را به صورت مشخص ادامه دهیم.
2-5-2 تروریسم دولتی:
تروریسم دولتی خارجی به معنای بهره گیری دولت از روش ها و شیوه های تروریستی در خارج از مرزهای ملی به منظور تعقیب اهداف استراتژیک است. اینگونه تروریسم هنگامی رخ می دهد که دولت ها خارج از تشریفات دیپلماتیک، دست به خشونت می زنند یا تهدید به استفاده از آن می نمایند. (پور سعید، 1388)
«تروریسم دولتی» مستقیماً توسط عاملین دولتی انجام می شود. رژیم ناسیونالیست ها آلمان هیتلری و استالینیسم رویه چنین ماهیتی داشتند. این نوع تروریسم در عین حال که موفقیت آمیزترین شکل تروریسم است کشنده ترین روش نیز به شمار می رود. بدیهی است این تروریسم با «تروریسم حمایت شده دولتی» ( State-sponsored Terroism ) که انجام دهندگان واقعی اعمال تروریستی عاملین غیردولتی بوده ولی با حمایت دولت عمل می کنند، متفاوت است. (جلالی، 1384)
2-5-3 تروریسم مذهبی:
درحالی که در دهه های 1960 و 1970 «تروریسم مذهبی» کمتر مطرح بود و بیشتر «تروریسم لائیک» (مثل فعالیت ببرهای تامیل در سریلانکا)، «تروریسم ایدئولوژیک» و «تروریسم قوی و ملی» وجود عینی داشت، از دهه 1980 به بعد و خصوصاً در ده سال گذشته درصد زیادی از اعمال تروریستی غیردولتی به نحوی رنگ «تروریسم مذهبی» پیدا کرده است. به عنوان مثال از «تئوری جهاد» نام برد که سازمان القاعده آن را علیه آن چه این سازمان به نام اسلام «غرب فاسد» می نامد، به کار می گیرد. (جلالی، 1384)
و یا می توان از نظریه تشکیل دولت و یا خلافت اسلامی توسط داعش یاد کرد که به دنبال تشکیل کشوری در منطقه خاورمیانه است.
این نوع تروریسم دست کم چهار ویژگی دارند که از دیگر شکل های فعالیت تروریستی متمایز می شود.
نخست این که این تروریسم دامنه دسترسی جهانی دارد.
دوم این که برخلاف ساختارهای نسبتاً مشخص برخی از گروه های تروریستی، سازماندهی تروریسم سبکِ القاعده به شدت بی شکل و نامنظم است. کسی وجود ندارد که با او مذاکره کرد ـ ظاهراً هیچ کس نیست که بتواند به طور مؤثری اعلام آتش بس کند، هیچ کسی نیست که دارای این اختیار باشد که پیمان آتش بس یا صلح را منعقد کند. این تروریسم به نوعی از جنبش سیاسی/مذهبی با حیات مختص به خود به نظر می رسد نه یک نهاد اجتماعی سازماندهی شده.
سوم اینکه این تروریسم بدون ملیت است. دشمن با هیچ کشورـ ملتی و در واقع با هیچ محل جغرافیایی خاص ارتباط ندارد. یک گروه تروریستی ممکن است دارای مخفیگاه ها و اردوهای تمرین در کشوری معین باشد، ولی خود گروه به آن قلمرو تعهدی ندارد دو پیام مهم به دنبال آن می آیند. نخست، نمی توان به واسطه ی تهدید حملات تلافی جویانه مانع تروریسم بین المللی شد ـ همچنان که دکترین بازدارندگی هسته ای انهدام قطعی و دوطرفه (MAD) در خلال جنگ سرد از این موارد بود ـ دوم، یک سازمان تروریستی بین المللی به هیچ کشوری پاسخگو نیست، و اساساً هیچ کشور واحدی بر آن کنترل ندارد. در نتیجه، هیچ کشور شناخته شده ای نیست که اجرای توافقنامه ی آتش بس را به شهروندان تروریست اش تحمیل کند، حتی اگر بتوان به چنین توافقنامه ای دست پیدا کرد.
چهارمین و مهمترین ویژگی که تروریسم سبک القاعده را متمایز می کند، بسیار مرگبار بودنِ کشتار جمعی است.
2-5-4 تروریسم نوین:
اصطلاح «تروریسم نوین» غالباً پس از رویداد 11 سپتامبر 2001 متداول شده و محور مطالعات تروریسم را تشکیل داده است، اما قدمت این اصطلاح به سالهای پایانی جنگ سرد باز می گردد. در سال 1986، یک مجله خبری کانادایی با عنوان «مک لینز» مقاله ای به چاپ رساند با عنوان «چهره تهدیدآمیز تروریسم نوین». نویسنده مقاله استدلال کرده بود که «تروریسم نوین» به منزله جنگ علیه چیزی است که خاورمیانه آن را «انحطاط و سقوط اخلاقی غرب» می خواند. (پور سعید، 1388)
در مفهوم تروریسم جدید اولاً هویت، پایه است نه منفعت محور؛ ثانیاً صبغه ای جهانی دارد و نه ملی؛ انگیزه های تروریسم جدید مثل القاعده بیش از اهداف سیاسی دارای تعصب مذهبی است. اندیشه تروریسم جدید ـ تروریسم مذهبی ـ هم کشنده است و هم ویرانگرتر از تروریسم قدیمی. اندیشه خشونت آمیزتر، مخرب تر و کشنده تر است. اجماع کلی این است که تروریسم جدید به بهترین وجه تعریف شده و نتیجه «پیدایش مذهب به عنوان انگیزه مسلط برای حملات تروریستی» است. (آقایی خواجه پاشا، 1392)

2-5-6 تروریسم بین المللی:
واژه «تروریسم بین المللی»، عمدتاً از دهه 1970 به این سو مورد استفاده قرار گرفته و مطابق تعاریف موجود، شامل اقدامات خشونت آمیزی می شود که توسط گروه های سیاسی در خارج از مرزهای متبوع آنان صورت می گیرد. توماس جی . بدی، در مقاله ای با عنوان «تعریف تروریسم بین المللی»، این مفهوم را چنین تعریف می کند: «کاربرد مکرر خشونت با انگیزه سیاسی، با هدف ارعاب، بوسیله عاملان غیردولتی که بر بیش از یک دولت اثر می گذارد».
قاضی شریف بسیونی در تعریف تروریسم می نویسد: «تروریسم بین المللی عبارت است از: رفتار اجبار آفرین فردی یا دسته جمعی همراه با اعمال استراتژی خشونت و ترور که یک عنصر بین المللی را در برگیرد یا علیه یک هدف تحت حمایت بین المللی باشد و منظور از ارتکاب آن نیز ایجاد نتیجه قدرت طلبانه باشد». (پور سعید، 1388)
تروریسم بین الملل به نوبه خود می تواند به تروریسم بین الملل که توسط افراد حقیقی و یا حقوقی انجام شود و نیز تروریسم دولتی تقسیم می شود هر یک از این حالات نظریه های سیاسی و رژیم های حقوقی نسبتاً متفاوتی را بر می انگیزد. البته انگیزه سیاسی اولویت خاصی می یابد چرا که بر عناصر مولد تروریسم بین المللی و منافع مرتبط با آنها تکیه دارد. (اقارب پرست، 1391)
تروریسم بین المللی که به لحاظ حقوقی شامل تروریسم دولتی نیز می شود مباحث آن در مباحث حقوقی بین الملل دهه های 60، 70 و 80 بسیار مشهود بود و امروزه نیز جایگاه خود را در مباحث مرتبط با تروریسم حفظ کرده است.
تروریسم بین المللی دو ویژگی آشکار دارد: یکی نداشتن هدفی واقع گرایانه و دیگری بهره گیری از شکنندگی نظام های پیچیده. گفتنی است که پیشرفت های تکنولوژیک در زمینه های اطلاعات و ارتباطات و پیشرفت های اقتصادی، در پا گرفتن و گسترش این پدیده نقش داشته است. (یه وس، 1382)
در تبیین تروریسم، دو مدل و الگوی نظری وجود دارند که عبارتند از الگوی ابزاری (Instramental model) و الگوی سازمانی (Organizational model). در مدل ابزاری، تروریست و تروریست ها نوعی ویژگی عقلانی دارند؛ یعنی برای رسیدن به اهدافی خاص یا تامین منفعتی مهم، برخی ابزارها را بر می گزینند که یکی از آنها ترور است. در مدل سازمانی، ترورگر چه برای رسیدن به هدفی خاص سازماندهی شده، اما طریقیت ندارد، چون آنچه مهم است، حفظ سازمان می باشد که منوط به تداوم ترور است.
2-6 تحول تاریخی تروریسم بین المللی
دیوید راپوپورت محقق برجسته انگلیسی و متخصص مسائل تروریسم، در مقاله ای با عنوان «چهار موج تروریسم مدرن» نظریه ای درخصوص گونه شناسی تاریخی تروریسم بین المللی و چگونگی تحمل آن در قالب یک فرایند ارائه کرده است که در نوع خود بی نظیر می باشد. مطابق نظریه وی، تروریسم بین المللی در دنیای پساوستفالیایی، تاکنون چهار مرحله یا موج را تجربه کرده است.
اولین موج که به موج آنارشیستی معروف است، در دهه 1880 شروع شد و به مدت چهل سال ادامه پیدا کرد. به دنبال آن و در دهه 1920، موج ضد استعماری یا تروریسم قومی شروع شد و عمدتاً در دهه 1960 رو به افول نهاد. اواخر دهه 1960، موج چپ جدید یا موج مارکسیستی متولد شد و تقریباً تا دهه 1990 به صورت لجام گسیخته ای ادامه یافت و هنوز هم در بعضی کشورها نظیر نپال، اسپانیا، پرو، بریتانیا و کلمبیا، گروه هایی از آن فعال می باشند.
چهارمین موج یا «موج مذهبی» در سال 1997 نمود یافت و مطابق تخمین راپوپورت، چنانچه الگوی حاکم بر سه موج قبلی و روند آنها را بر موج جدید نیز منطبق بدانیم، ممکن است در سال 2025 پایان یابد و در آن سال، تاریخ روابط بین الملل آغاز موج جدیدی از تروریسم را شاهد باشد.
تکنیک غالب کنش تروریستی در موج اول، قتل یا ترور شخصی بود. موج دوم با حمله به اهداف نظامی مشخص می شد که در موج سوم، جای خود را به هواپیماربایی و در واقع آدم ربایی یا گروگانگیری داد. در سه دهه اول موج سوم بیش از هفتصد هواپیماربایی رخ داد با پایان جنگ سرد و فروپاشی مارکسیسم، استراتژیست ها و متفکرین غربی از جمله رپوپورت معتقدند قرن بیست و یکم شاهد برآمدن موج جدیدی از تروریسم است که تکنیک خاص آن، عملیات انتحاری است.
ایزابل رایوستین، استاد دپارتمان تاریخ روابط بین الملل در هلند در مقاله ای با عنوان «چه چیزی در تروریسم نوین جدید است؟» سعی کرده ابعاد نوین ترریسم را در تحول کنونی آن توضیح دهد. به نظر وی، تروریسم جدید اولاً به لحاظ مرتکبان و سازماندهی، طبیعی فرا ملی دارد؛ ثانیاً مبتنی بر نوعی الهام و افراطی گرایی مذهبی است؛ ثالثاً تروریست های جدید به سلاح های کشتار جمعی دسترسی دارند و هدفشان حمله به بیشترین مردم ممکن است و رابعاً آنها قربانیان خود را به دقت انتخاب و دستچین نمی کنند، بلکه آنها را به صورت «فله ای» و غیر تبعیض آمیز برمی گزینند. امی زلمی نیز در تحلیلی پیرامون عناصر جدید تروریسم نوین به تبیین تمایزها میان تروریسم جدید و «تروریسم قدیم» پرداخته و رویداد یازده سپتامبر را مقطع زمانی تاریخی برای تحول از تروریسم قدیم به تروریسم جدید داشته است. وی تفاوت این دو گونه تروریسم را در چهار مورد می داند.
اول آنکه اهداف تروریسم جدید از تخریب و ویرانی در خود آن نهفته است و از این رو می بایست آن را با مدل سازمانی تبیین نمود، در حالی که تروریسم قدیم، خشونت ویرانگر را چونان ابزاری برای هدف سیاسی به کار می برد.
دوم آنکه، هدف تروریسم نوین بر جای گذاشتن بیشترین ویرانی ممکن است که آن را از طریق اشکال ویرانگر تسلیحات ی تکنیک های همچون تروریسم انتحاری عملی می کند، در صورتی که تروریسم قدیم در پی آفرینش نمایشی دراماتیک از طریق کمترین خسارات بود.
سوم آنکه، تروریسم جدید به لحاظ سازمانی نیز از تروریسم قدیم متمایز می شود. تروریسم جدید غیر سلسله مراتبی و افقی است (به لحاظ توزیع مواضع اقتدار در سازمان)، در حالی که تروریسم قدیم سلسله مراتبی و عمودی بود. سازمان های قدیمی متمرکز بودند، در حالی که تروریسم جدید سازمانی نامتمرکز دارد.
چهارمین و آخرین تمایز نیز به مبنای توجیه کننده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قدرت سیاسی، اقدامات تروریستی، حقوق بشر، جهانی شدن Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، شورای امنیت، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی