منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

تذکر 2 : حضور فرد متقاضی و یا وکیل قانونی وی در دفتر ثبت نام الزامی است. در صورت مراجعه وکیل، باید وکیل وکالتنامه محضری داشته و در موضوع وکالت نیز حداقل عبارت «جهت تحویل گواهی الکترونیکی و امضای اوراق مربوطه» ذکر شده باشد. غالبا شرکت ها و سازمان ها تقاضای خود را توسط وکیل ارائه می دهند و صدور گواهی الکترونیکی به نام شخص حقیقی (وکیل) با تصریح به شماره و مشخصات وکالت نامه صادر می شود.
پس از تکمیل فرم کاغذی توسط متقاضی، مشخصات ایشان در سامانه الکترونیکی گواهی امضا توسط مسئول ثبت نام وارد شده و در پایان پس از اخذ شماره سریال ثبت نام، قسمت 9 توسط مسئول مربوطه برای اشخاص حقیقی و حقوقی تکمیل و امضاء می گردد و پس از تکمیل قسمت 10 و با درج ساعت و تاریخ صدور گواهی الکترونیکی ذیل فرم مذکور، توکن متصل به امضای دیجیتال به متقاضی تحویل داده شده و رسید اخذ می گردد.

3-3-4 مراحل عملی صدور گواهی الکترونیکی (آموزش گام به گام)
اولین مرحله این کار اتصال توکن یا کارت هوشمند به سیستم رایانه بوده و سپس از طریق منوی Start سیستم عامل ویندوز، باید برنامه Internet Explorer را اجرا کرد.
پنجره ای که به شکل زیر باز می شود. در قسمت بالای آن، در قسمت Address Bar آدرس http://www.mocca.ir/totalca درج شده است.

تصویر 3-2 صفحه آغازین سایت
در قسمت ورود کاربران از نام کاربری و رمز عبور را باید وارد نمود و پس از وارد کردن رمز User Pin مربوط به مدیای (توکن یا کارت هوشمند) گواهی الکترونیکی خود را وارد نموده و پس از درج دکمه Login وارد محیط مربوط به صدور گواهی الکترونیکی خود می شوید.
با انتخاب گزینه «دریافت گواهی دیجیتال» از منوی سمت راست پنجره، پنجره زیر باز می شود.

تصویر 3-3 پنجره دریافت گواهی امضاء
پس از انتخاب نوع شخص اعم از حقیقی / حقوقی و وکیل بودن یا نبودن مراجعه کننده فرمی مربوط به گزینه انتخابی تان ظاهر شده که اطلاعات شخص را طلب می کند. در زیر فرم اطلاعات شخص حقیقی را مشاهده می نمایید:

تصویر 3-4 فرم ورود اطلاعات شخص حقیقی

فیلدهای اطلاعاتی مطابق فرم ارائه شده توسط متصدی مربوطه پر و دکمه مرحله بعد در زیر فرم درج می گردد. پس از انتخاب نوع توکن در صفحه ذیل مشخصات گواهی نمایان و سپس با موفقیت گواهی می گردد.

تصویر 3-5 فرم انتخاب نوع توکن

تصویر 3-5 فرم تایید مشخصات متقاضی

تصویر 3-5 نصب گواهی بر روی توکن

تصویر 3-6 نمونه ای از فرم در صورتی که متقاضی، وکیل باشد

تصویر 3-7 فرم اطلاعات اشخاص حقوقی

3-3-5 مراحل عملی ابطال گواهی الکترونیکی
در برخی از مواقع باید گواهی صادر شده ابطال شود و به طور کلی صاحب گواهی الکترونیکی و یا سازمان/شرکت /موسسه و یا مسئول ثبت نام می تواند فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را تکمیل کند.
الف – تکمیل فرم درخواست توسط صاحب گواهی
صاحب گواهی الکترونیکی به هر دلیلی می تواند درخواست ابطال گواهی کند. اگر صاحب گواهی بخواهد گواهی خود را باطل کند باید علاوه بر قسمت 1 و 3، قسمت 2-1 (تصویر 3-8) فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را تکمیل کند.
ب – تکمیل فرم درخواست توسط سازمان/ شرکت/موسسه مرتبط با صاحب گواهی
در صورتی که مشخصات سازمان / شرکت / موسسه در گواهی الکترونیکی فرد درج شده باشد، سازمان/شرکت /موسسه مربوطه می تواند بنا به یکی از دلایل زیر درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را به دفتر ثبت نام اعلام کند:
• قطع همکاری صاحب گواهی با سازمان / شرکت / موسسه؛
• تغییر سمت صاحب گواهی در سازمان / شرکت / موسسه؛
• تغییر مشخصات سازمان / شرکت / موسسه.
در این صورت مقام مسئول سازمان / شرکت / موسسه که حق امضای اسناد تعهد آور دارد. باید ابطال گواهی الکترونیکی مربوطه را درخواست کند.
برای ارائه این درخواست ابطال ، می بایست قسمت 1 و 2-2 و 3 فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی توسط سازمان / شرکت / موسسه تکمیل شده باشد.
ج- تکمیل فرم درخواست توسط مسئول ثبت نام
مسئول ثبت نام باید در صورت صدور اشتباه یک گواهی و یا ورود اطلاعات نادرست در زمان صدور گواهی الکترونیکی ، ابطال آن گواهی الکترونیکی را از طریق تکمیل فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی انجام دهد.
لازم به ذکر است که اطلاعات مورد نیاز در هر بخش را با حروف خوانا ، و در کادرهای مشخص شده وارد کنید.
فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را در ذیل می بینید.

صفحه 1 از 2

صفحه 2 از 2
تصویر 3-8 فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی

د – مدارک لازم برای ابطال گواهی الکترونیکی
• فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی
• کارت ملی
• تصویر هر دو طرف کارت ملی
• یکی از مدارک شناسایی عکس دار معتبر زیر:
شناسنامه
گواهینامه
گذرنامه
• تصویر مدرک شناسایی عکس دار (شناسنامه / گواهینامه / گذرنامه)
• تصویر آگهی تاسیس روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات
• معرفی نامه نماینده سازمان / شرکت / موسسه

در صورتی که متقاضی ابطال گواهی الکترونیکی خود صاحب گواهی باشد ، حضور فرد متقاضی و یا وکیل قانونی وی در دفتر ثبت نام الزامی است.
در صورت مراجعه وکیل ، باید وکیل وکالتنامه محضری داشته باشد و در موضوع وکالت نیز حداقل عبارت «جهت تحویل گواهی الکترونیکی و امضای اوراق مربوطه» ذکر شده باشد.
اگر متقاضی ابطال گواهی الکترونیکی سازمان / شرکت / موسسه مرتبط با صاحب گواهی باشد و فرم ابطال توسط نماینده آن سازمان / شرکت / موسسه به دفتر ثبت نام تحویل داده شود.
ارائه معرفی نامه نماینده به صورت رسمی و در سربرگ سازمان / شرکت / موسسه و با مهر مربوطه نیز الزامی است.

3-4 بخش چهارم : نقدی بر وضعیت گواهی الکترونیکی در ایران
تغییر فضای تعامل، از حالت ملموس و سنتی به شیوه الکترونیکی و مجازی، قواعد متفاوتی را برای روش های سنتی در پی نداشته است. در واقع، تعامل الکترونیکی که اصولا مبتنی بر اعتماد و فرض صحت است، امکان دارد که در هیچ جا ضبط نشود و در عین حال، ممکن است برای آن شاهد گرفته شده یا به صورت الکترونیکی ضبط شده و امضا شود. همانطور که گفته شد وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان گفت که چنین رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده است.
در ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی که در سال 1382 به تصویب رسیده است، در خصوص ثبت دیجیتالی اسناد و تعیین دفاتری که متکفل انجام امور تصدیق امضای دیجیتالی خواهند شد، موضوع به آیین نامه ای که توسط برخی از وزارت خانه ها تهیه خواهد شد احاله شده است. چنانکه از مقدمه آیین نامه مذکور بر می آید، این آیین نامه، به طور مشترک از سوی وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد شده است.
در رابطه با قانون تجارت الکترونیکی مقررات باب دوم قانون مزبور به لحاظ آنکه مستقیما به حوزه وظایف دفاتر اسناد رسمی مربوط می شود و به طور سنتی و در سیستم دفتر و کاغذی، دفاتر اسناد رسمی متکفل انجام امور مربوط به تصدیق امضاء مراجعین می باشند، طبیعی است در حوزه الکترونیکی نیز دفاتر اسناد رسمی حساسیت ویژه ای نسبت به مقررات مزبور داشته و پیگیر مسائل مربوط به تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن باشند.
از آنجا که قانون مزبور تنها در ماده 31 به ذکر نام و تعیین مرجع قانونی ارائه مربوطه به صدور امضای الکترونیکی پرداخته است188 و در ماده 32 کلیه مسائل و ضوابط و شرح وظایف مذکور را به آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف دفاتر مزبور محول نموده است.189 از جمله ایرادات وارد بر ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی این است که وظایف و تشکیلات دفاتر صدور خدمات گواهی الکترونیکی را محول به آیین نامه نموده است و این آیین نامه که در سال 1386 تصویب شد وظایف و تشکیلات دفاتر مزبور را مشخص نموده است. اما ایراد آن جاست که قانونگذار نباید بیان مسائل مربوط به تشکیلات، وظایف و مسئوولیت های این دفاتر را به آیین نامه واگذار می کرد و این امور بسیار مهم هرچند به صورت کلی باید در قانون پیش بینی می شد.190 به همین سبب ملاحظه می کنیم که در طرح آیین نامه اجرایی ماده 32 با ایجاد نهادهایی همچون شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی و مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه که ترکیب اعضا نشان از دولتی بودن دارد از حدود قانون تجارت الکترونیکی فراتر رفته و دقیقا بجای قوه مقننه مبادرت به قانونگذاری و وضع مقررات ماهوی نموده است و همچنین بسیار موارد دیگری نیز دیده می شود که قانون متعرض آن نشده، ولی در طرح آیین نامه پیش بینی و مقرر گردیده است. بنابراین در تنظیم آیین نامه رعایت حدود اختیارات و وظایف قوه اجرایی نگردیده است و در آینده منجر به این امر خواهد شد که هرکس می تواند در صورت بروز مشکلاتی در اجرا به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و تقاضای ابطال بسیاری از مواد آیین نامه را بنماید.
از آنجا که مسئله صدور و تصدیق و تایید امضای الکترونیکی و دیجیتالی مساله ای است که جنبه حقوقی و قضایی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی قضیه اولیت و ارجحیت دارد، بنابراین شایسته بود که تصدی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی با تحصیل کردگان رشته حقوق باشد که از دانش و اطلاعات کافی در خصوص جنبه های حقوقی و قضایی موضوع برخوردار هستند و کارشناسان رشته های دیگر که مرتبط با موضوع قعالیت دفاتر مذکورند از قبیل کارشناسان امور رایانه و فناوری اطلاعات را می توان در کنار تحصیل کردگان رشته حقوق برای تصدی و انجام امور فنی و تکنیکی وظایف محوله به کار گرفت. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد، پیشنهاد بعدی آن است که با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی در شکل سنتی عهده دار انجام تصدیق امضاء مراجعین می باشند، بهتر بجای ایجاد تشکیلات موازی در دولت و بخش خصوصی، تصدی کار را به دفاتر اسناد رسمی بسپاریم و از ظرفیت بالای این دفاتر که سابقه طولانی آنها در کنار فراگیر بودن و تخصص سران دفاتر مهمترین وجهه اعتبار آنهاست بهره ببریم. از سویی گستردگی وظایق شورا و اشتغالات فراوان اعضای آن در مراجع تحت مسئولیت خود و عدم برخورداری ایشان از تخصص و اطلاعات فنی و حقوقی لازم، ایفای وظیفه را برای شورا در عمل با چالش مواجه خواهد کرد و مضافا اینکه وظایف شورا از چنان پیچیدگی برخوردار نیست که لازمه آن تشکیل مرکزی با عنوان شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی از چنان پیچیدگی برخوردار نیست که لازمه آن تشکیل چنین مرکزی باشد. این وظایف را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایجاد یک معاونت یا اداره کل به عنوان متولی امور اسناد الکترونیکی به طور سازمان یافته تر و دقیق تر می تواند انجام دهد. بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به سابقه و تجربه این سازمان در زمینه مسائل حقوقی و ثبتی، انجام این امور به این سازمان واگذار گردد. باتوجه به سابقه و تجربه و تمرکز این سازمان در زمینه مسائل حقوقی و ثبتی، انجام این امور به این سازمان واگذار گردد. این مساله به الکترونیکی کردن فرآیند ثبت اسناد و املاک کشور، که در شرایط فعلی از ضروریات است، کمک شایانی می کند. از طرفی، رکن عمده تصدیق محضری، حضور شخص امضاکننده در دفتر اسناد رسمی است که نه تنها زمینه تشخیص هویت او را توسط سردفتر فراهم می سازد بلکه بررسی سلامت عقل و ذهن و آزادی اراده و قصد و رضای او و اهلیت و عدم ممنوعیت او از انجام معامله را نیز ممکن می سازد اما این موضوع در قانون تجارت الکترونیکی متاسفانه مغفول واقع شده است و در نتیجه این امر برای طرفین قراردادهای الکترونیکی از جمله مصرف کنندگان و وام دهندگان و شرکت های بیمه و …

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص حقوقی، کسب و کار، اعتیاد به مواد مخدر، سازمان های دولتی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، خدمات الکترونیک