منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، زنجیره تامین، ارزیابی کیفی، مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه ارشد

کنندگان
عدم وجود دانش فنی لازم در تولید وتدارک تجهیزات پالایشگاهی
عدم وجود شرایط اقلیمی نامناسب جزیره لاوان که باعث فرسایش، خوردگی و کاهش عمر مفید تجهیزات و ماشین آلات می گردد .
1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن :
در زمان‌های قبل محصولات یک سازمان اعم از خدمات یا کالاها توسط مشتریان خریداری می‌شد و سازمان‌ها نگرانی خاصی برای ایجاد تغییر و تحول در سیستم خود و بهبود آن را نداشتند. به عبارت دیگر، مشتریان به خرید هر نوع کالایی که در بازار یافت می‌شد، مجبور بودند. ولی کم کم با افزایش تعداد تولید کنندگان و پیدایش رقبای بیشتر مشتریان در خرید و انتخاب محصولات خود اجباری نداشتند و تنوع محصولات و سازمان‌های ارائه دهنده به حدی زیاد بود که مشتریان کالاهای مورد نیاز خود را با گزینه‌های مناسب و دلخواه خود انتخاب می‌کردند. تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصی‌سازی از ویژگی‌های محیطی هستند که سازمان‌های تجاری کنونی با آنها مواجه اند. برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد می‌کند که می‌توان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود . ( مهدی کرباسیان و همکاران ؛ صص: 22-107 ؛1390) لذا، در دودهه اخیر با بکار گیری مفهوم مدیریت زنجیره تامین در صنایع ، موضوع انتخاب تامین کننده ، توجه زیادی را جلب کرده است و روش شناسایی های مختلفی برای آن ارائه شده است .
در بيشتر صنايع، هزينه مواد خام و اجزاي تشكيل دهنده محصول، قسمت عمده‌اي از بهاي تمام شده محصول را در بر می‌گیرد . (قدسی پور و همکاران،1998)از آن جا که مواد خام و قطعات مورد نیاز ماشین آلات تولیدی، مهمترین بخش از هزینه های یک شرکت را به خود اختصاص می دهند، مدیریت خرید صحیح، اهمیت قابل توجهی در کارایی، اثربخشی و سودآوری یک سازمان دارد .
از سوی دیگر ، امروزه با توجه به مفاهیم جدید مدیریت زنجیره عرضه و موارد مشابه که موجب ایجاد مشارکت با تامین کنندگان و روابط نزدیک شرکت با تامین کنندگان می شود؛ تامین کنندگان و مشتریان، دیگر عنوان رقبای سازمان شناخته نمی شوند بلکه اعضایی از یک مجموعه اصلی به نام «زنجیره تامین» هستند که هدف هر یک حداکثر کردن سود و افزایش بهره وری کل زنجیره تامین است.
بدین ترتیب، کاملاً آشکار است که تصمیم گیری در باره انتخاب تامین کننده ، نقش قابل توجهی در تولید ومدیریت لجستیک کارخانه ها دارد و بسیاری از شرکت های با تجربه بر این باورند که انتخاب تامین کننده، مهمترین فعالیت یک سازمان به شمار می آید . همچنین از آنجا که عملکرد تامین کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست یک زنجیره دارد؛ انتخاب تامین کننده برتر یک وظیفه استراتژیک شناخته می شود . در نتیجه تصمیم گیری های نادرست در زمینه انتخاب
تامین کنندگان ، پیامد های منفی و زیان های بسیاری را برای شرکت پی خواهد داشت .
تامین از مجرای مواد اولیه بطور مستقیم بر کیفیت تاثیرگذار است . انتخاب تامین کنندگانی که بتوانند الزامات کیفی شرکت را برآورده نمایند، یکی از وظایف بخش تامین کالا می باشد . کیفیت نیز تامین را در جریان عملکرد کیفیت تامین کنندگان قرار می دهد تا در انتخاب و ارزیابی آینده تامین کنندگان از این اطلاعات استفاده شود . طی سالهای گذشته ، تکیه سازمانها بر تهیه مایحتاج مورد نیاز افزایش یافته است، بطوریکه حجم زیادی از مایحتاج اولیه کارخانه ها توسط تامین کنندگان و در خارج از سازمان تامین می شود . با این حال رعایت الزامات کیفی توسط تامین کنندگان یکی از دغدغه های اصلی تولید کنندگان است به نحوی که برخی شرکتها، برنامه هایی جهت بهبود فرایند مدیریت کیفیت تامین کنندگان وآموزش آنها دردست اقدام دارند.
شرکت پالایش نفت لاوان ، همانند نه شرکت پالایشی دیگر کشور وظیفه تصفیه و پالایش نفت خام و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش نفتی و تامین سوخت کشور را به عهده دارد . لذا در جهت تولید فراورده های مورد نیاز با کیفیت قابل قبول مطابق با استاندارد داخلی ( وزارت نفت ) و
بین المللی، کیفیت مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات یدکی تامین شده قطعاًًٌ تاثیر مستقیمی بر کیفیت فرآورده های خروجی، حفظ و رعایت ضوابط ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست1، حفظ و صیانت از منابع شرکت و کشور خواهد داشت .
انگیزه اصلی انتخاب موضوع و تحقیق در زمینه بررسی سطح کیفی تامین کنندگان ، شناسایی و الویت بندی معیارهای کیفی تامین کنندگان ماشین آلات ، قطعات یدکی و مواد اولیه مایحتاج شرکت و سپس تدوین رویه ای مناسب با همکاری کارشناسان مدیریت کالا در جهت ارزیابی تامین کنندگان شرکت پالایش نفت لاوان می باشد . بطوریکه پس از بررسی و اجرای آزمایشی آن در شرکت پالایش نفت لاوان و رفع نقایص و بهبود نقاط ضعف بتوانیم این رویه را در سطح هشت شرکت پالایشی دیگر تعمیم و در جهت ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان از وحدت رویه مشخص پیروی گردد.
1-3- هدفهاي تحقیق :
هدفهای این تحقیق را می توان به شرح ذیل بیان نمود .
1-3-1- شناسایی وتعیین شاخصهای موثر در ارزیابی کیفی تامین کنندگان ماشین آلات وقطعات یدکی در صنعت پالایش نفت و دسته بندی آنها
1-3-2- الویت بندی معیارها و شاخصها ، الویت بندی تامین کنندگان با عنایت به شاخصهای تعیین شده با استفاده ازفرایند تحلیل شبکه 2
1-3-3- بکارگیری روش تحلیل شبکه در شناسایی و رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان شرکتهای پالایش نفت
1-3-4-تعیین الگو و مدلی جهت ارزیابی کیفی تامین کنندگان شرکتهای پالایشی
1-3-5- تهیه و تدوین رویه ای در جهت ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان در شرکت پالایش نفت لاوان با همکاری کارشناسان اداره مدیریت کالا
1-3-6- اشاعه رویه تدوین شده به شرکتهای پالایش دیگرجهت ایجاد وحدت رویه در ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان
1-4- سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) :
1-4-1- سئوالات تحقیق :
1-4-1-1- شاخصها / زیر شاخصها وعوامل کیفی موثر و کلیدی در ارزیابی کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی شرکتهای پالایش نفت کدام اند ؟
1-4-1-2- وزن هریک شاخصها / زیر شاخصها و عوامل کیفی موثر و کلیدی در ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی شرکتهای پالایش نفت چه مقدار می باشد ؟
1-4-1-3- الویت بندی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش با عنایت به شاخصهای تعیین شده چگونه است ؟
1-4-1-4- مدل اجرائی ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان شرکتهای پالایش چگونه است ؟
1-4-2- فرضیات تحقیق :
1-4-2-1- بین شاخص/ معیارهای « قیمت و هزینه » و « کیفیت و تکنولوژی » در ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان قطعات و ماشین آلات یدکی در شرکتهای پالایش نفت ارتباط وجود دارد .
1-4-2-2- بین شاخص/ معیارهای « قیمت و هزینه » و « ویژگی های تامین کننده » در ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان قطعات و ماشین آلات یدکی در شرکتهای پالایش نفت ارتباط وجود دارد.
1-4-2-3- بین شاخص/ معیارهای « قیمت و هزینه » و « خدمات ارائه شده از سوی تامین کنندگان » در ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان قطعات و ماشین آلات یدکی در شرکتهای پالایش نفت ارتباط وجود دارد .
1-4-2-4- بین شاخص/ معیارهای « کیفیت و تکنولوژی » و « ویژگی های تامین کننده » در ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان قطعات و ماشین آلات یدکی در شرکتهای پالایش نفت ارتباط وجود دارد .
2-4-2-5- بین شاخص/ معیارهای « کیفیت و تکنولوژی » و « خدمات ارائه شده از سوی تامین کنندگان » در ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان قطعات و ماشین آلات یدکی در شرکتهای پالایش نفت ارتباط وجود دارد .
1-4-2-6- بین شاخص/ معیارهای « ویژگی های تامین کننده » و « خدمات ارائه شده از سوی تامین کنندگان » در ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان قطعات و ماشین آلات یدکی در شرکتهای پالایش نفت ارتباط وجود دارد .
1-5- چهارچوب نظری تحقيق :
1-5- 1- ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان :
در دهه 1990میلادی بسياري از كارخانه‌ها در جستجوي راهي براي مشاركت با تأمين كنندگان بودند، تا از اين طريق عملكرد مديريت و رقابت پذيري آنها را ارتقا دهند . روابط بين تأمين كننده و مصرف كننده در شركت‌هاي توليدي مورد توجه جدي قرار گرفته است . زماني كه روابط بلندمدت بين اين دو وجود داشته باشد، زنجيره تأمين شركت مانعي جدي و قوي بر سر راه رقبا خواهد بود. (جعفرنژاد و همکاران؛ 1386)
با افزايش اهميت فعاليت خريد و تداركات، تصميم‌هاي خريد مهمتر شده و از آنجا كه امروزه سازمان‌ها بيشتر به تأمين كنندگان وابسته شده‌اند، پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم تصميم گيري ضعيف، وخيم‌تر جلوه مي‌كند. (دبوئر و همکاران،2001)
در بيشتر صنايع، هزينه مواد خام و اجزاي تشكيل دهنده محصول، قسمت عمده‌اي از بهاي تمام شده محصول را در بر می‌گیرد. در این شرایط، بخش تدارکات می‌تواند نقشی کلیدی در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا کند و تاثیر مستقیم روی کاهش هزینه‌ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت داشته باشد. (قدسی پور و همکاران،2001).
زنجیره تامین شبکه‌ای است که تمام فعالیت‌های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام به محصول نهایی و نیز جریان اطلاعاتی مرتبط با آن را شامل می‌شود . مواد و اطلاعات هردو در بالا و پایین شبکه جریان دارند و برای اینکه زنجیره تامین بتواند به خوبی عمل کند و رضایت مشتری را فراهم سازد نیازمند یک مدیریت صحیح است. (زنجیرانی فراهانی ،1385).
در حقیقت، انتخاب مجموعه مناسبی از تامین کنندگان برای کار با آنها در جهت موفقیت یک شرکت امری بسیار مهم و حیاتی است و در طی سال‌های طولانی بر انتخاب تامین کننده تاکید شده است . (ژانگ و همکاران، 2001) اخیراً با حضور مفهوم مدیریت زنجیره تامین بیشتر محققان، دانشمندان و مدیران پی برده‌اند که انتخاب تامین کننده مناسب و مدیریت آن وسیله‌ای است که از آن می‌توان برای افزایش رقابت پذیری زنجیره تامین استفاده نمود . (لی و همکاران،2001)
در نظر گرفتن تامین کننده به صورت یک شبکه زنجیره تامین که هدف نهایی آن ارائه محصول مورد انتظار مشتری است حدوداً از سال 2000 میلادی مطرح گردید . (احمدی، 1385) فعالیت تامین کنندگان خارجی باعث کاهش هزینه و بهبود تحویل به موقع کالا و رضایت مشتری می‌گردد . اگر یک شرکت با تامین کنندگان خارجی ارتباط داشته باشد، انتخاب این تامین کننده یکی از مهمترین وظایف مدیریت است.
تفکر اصلی ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان برای اولین بار در تفکرات دکتر دمینگ در اصل چهارم از اصول چهارده گانه مدیریت ایشان مطرح شده بود . ایشان معتقدند که” به خرید فقط بر مبنای قیمت اولیه آن خاتمه دهید و در عوض هزینه های نهایی را کاهش دهید . برای هریک از اقلام مورد نیاز از یک فروشنده یا تامین کننده استفاده کرده و در جهت ایجاد یک روابط تعهد آمیز نسبت به یکدیگر گام بردارید”.
به عقیده دکتر دمینگ از اینکه مدیران همواره خریدهای خود را از خرید پایین ترین قیمت اولیه انجام می دهند و بااینکه نسبت به دریافت قیمت بیشتر اقدام می کنند تقصیر کار نیستند ، چون
وظیفه ای که به عهده آنان واگذار شده است را انجام می دهند. وظیفه ای که مدیران به طور سنتی انجام می دهند دو مشکل و یا عیب کلی دارد :
کیفیت از اهمیت خاصی برخوردار نبوده و مورد توجه قرار نگرفته است .
هزینه های مربوط به خرید به طور قابل ملاحضه ای به طور نامناسب محاسبه شده است .
هزینه واقعی مربوط به خرید مواد اولیه و یا قطعات مبلغی که در ابتدا به عنوان “قیمت” پرداخت می شود نیست ، بلکه مربوط به هزینه های خرید و استفاده آنها می باشد .
به نظر دکتر دمینگ مدیران خرید وظیفه جدید به عهده دارند و آنان باید در جهت تامین کیفیت جامع توانایی تامین کنندگان خود را با استفاده از تکنیک های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و آنها را بر اساس هزینه های نهایی که به موسسه و یا شرکت وارد می آورن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، مقایسات زوجی، ارزیابی کیفی، زنجیره تامین Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، تحلیل شبکه، زنجیره تامین، سلسله مراتبی