منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، ثبات مالی، محدودیت ها، توانایی مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

و رابینسون 61 در سال 1968 ویژگی های عملکردی مهم تامین کنندگان که توسط 20 عامل خرید در تصمیم گیری انتخاب به کار رفته است را بررسی کرده اند که در نهایت 10 ویژگی عملکردی از طرف آنها شناسایی و معرفی شده است .
از 1994، معیارهای جدیدی در مقالات مربوط به انتخاب تأمين‌کننده ارائه شده‌اند که برخی از آنها توسعه معیارهای اولیه دیکسون هستند و برخی دیگر با توسعه فلسفه مدیریت به وجود آمده‌اند؛ به طوری که دو معیار تحویل و کیفیت همچنان به عنوان معیارهای مهم انتخاب مطرح می‌باشند و طراحی و توسعه محصول و انعطاف‌پذیری، دو معیاری هستند که به تازگی با توسعه مدیریت زنجیره تأمين در ادبیات مربوطه آورده شده‌اند.
در جدول ذیل نمونه ای از تحقیقاتی که در خصوص تعیین معیار ها و زیر معیارها در زمان های مختلف مورد بررسی محققان قرار گرفته است نشان داده شده است .به هر حال این معیارها بسته به نوع صنعت و نیاز مشتریان در هر زمان و موقعیت ها ، متفاوت بوده و هر سازمان یا شرکتی می تواند بر حسب مقتضیات زمان و مکان خود نسبت به تعریف و بکارگیری معیارهای مورد نیاز سازمان خود در انتخاب تامین کنندگان اقدام نماید .
ردیف
محققین و سال تحقیق
معیارها و زیر معیارها
1
دیکسون 1966
1-قیمت خالص (شامل تحقیقات و هزینه های حمل) 2- ویژگی های کیفی3-خدمات بعد از فروش 4-زمان تحویل 5-موقعیت جغرافیایی هر تامین کننده 6-موقعیت مالی هر تامین کننده 7-تسهیلات تولیدی و ظرفیت تولید 8-سابقه همکاری تامین کننده 9-ظرفیت تکنیکی (شامل تسهیلات برای تحقیق و توسعه)10-مدیریت و سازمان تامین کننده 11-خریدهای آینده شرکتها12-سیستمهای اطلاعاتی تامین کنندگان 13-کنترل های عملیاتی (شامل گزارش دهی ، کنترل کیفیت ، سیستم کنترل موجودی ) 14-موقعیت مربوط به هر صنعت (شامل رهبری و اعتبار )15- سوابق مربوط به افراد 16-رفتارسازمانی مربوط به هر تامین کننده 17-میزان علاقه همکاری تجاری تامین کننده با شرکت خریدار 18-سیاستهای مربوط به گارانتی و کلیم های برای هر تامین کننده 19-بسته بندی 20-اثرات عقد قراردادبا تامین کننده در ارتباط با قراردادهای دیگر 21-کمکهای آموزشی محصول 22-قبول رویه هاو دستورالعمل های مربوط به خریدار توسط تامین کننده 23-تاریخچه عملکرد هر تامین کننده
2
ویند ، گرین و رابینسون 1968
1- نسبت کیفیت / قیمت محصول 2-اطمینان از تحویل 3-دانش و توانایی فنی 4- تامین اطلاعات و خدماتت-بازار و سیستم ارتباطی 5- شهرت عمومی و موقعیت در صنعت 6-موقعیت جغرافیایی 7-ابتکار فنی 8-میزان ارتباط قبلی با خریدارو تاریخچه عملکرد9-میزان اهمیت بعنوان یک مشتری 10- میزان منافع شخصی برای خریدار و توافقات متقابل
3
بنویل و دورنوف
1973
معیارهای اقتصادی : 1- خدمت2-کیفیت 3-توانایی پشتیبانی تامین کنندد از محصول 4-قیمت پایین 5-شهرت تامین کننده به انجام مبادله منصفانه 6- به روز بودن تامین کننده 7-اعتبار تامین کننده و رابطه متقابل
معیارهای غیر اقتصادی : 1- رابطه دوستانه با خریدار 2-شخصیت فروشنده 3-اعتبار معامله با تامین کننده 4-بهبود وضعیت خریدار در شرکت
4
لهمن و اوشاق نسی
1974
1-اعتبار کلی فروشنده 2- موارد مرتبط به تامین مالی 3-انعطف پذیری در انطباق نیازهای سازمان 4-تجربه تامین کننده در یک موقعیت قابل مقایسه 5- خدمات فنی پیشنهاد شده 6- اعتماد به نفس فروشنده 7-آسانی تحویل سفارش 8-داده های مربوط به قابلیت اطمینان محصول 9- قیمت 10-ویژگی های فنی 11-سهولت استفاده 12- ترجیحات استفاده کننده اصلی از کالا 13-آموزش پیشنهادی توسط تامین کننده 14-زمان آموزشی مورد نیاز 15-اطمینان از تحویل 16- سهولت نگهداری 17-خدمات پس از فروش
5
کیسر و راو 1975
1-ویژگی مربوط به راحتی (تحویل سریع ،مقدار سفارش کوچک ، خط تولید گسترده ، موقعیت نزدیک ، 2-ویژگی مالی-اقتصادی (قیمت – تخفیفات نقدی –تخفیفات حجمی –دوره های اعتباری گسترده )3- ویژگی ظرفیت شایستگی ( کیفیت ، توانایی فنی ، ظرفیت ) 4- ویژگی های ذهنیت اعتماد پذیری (اطمینان در کیفیت و تحویل درستی و شهرت )5-ویژگی ارتباط درن سازمانی (تجربه با تامین کننده ، مقبولیت تامین کنندگان توسط بخش های گوناگون ) 6-ویژگی مربوط به خدمات (ضمانت ها، آماده کردن اطلاعات مورد نیاز ، تعمیرات و نگهداری )
6
دمپسی 1978
1- ظرفیت تحویل 2- کیفیت 3- قیمت خالص4- خدمات تعمیر 5-توانایی فنی 6- تاریخچه عملکرد 7- تسهیلات و ظرفیت تولید 8-کمک و نظر 9-سیستم های کنترل ویا کنترل عملیاتی 10-شهرت و موقعیت در صنعت 11-موقعیت مالی 12-طرز برخورد 13-سیستم ارتباطی 14-قبول رویه ها و دستورالعمل های مناقصه 15- مدیریت و سازمان 16- توانایی بسته بندی 17- سوابق در ارتباط با افرادمربوط به هر تامین کننده 18-موقعیت جغرافیایی
7
الرام 1990
1- امور مالی ( عملکرد اقتصادی ، پایداری مالی ) 2-استراتژی و فرهنگ سازمانی ( احساس صداقت با تامین کننده ، مدیریت در ارتباط با رفتار و چشم انداز سازمان ، مناسب بودن استراتژیک ، توانایی مدیریت ارشد در سازگاری با شرایط ، سازگار بودن سطوح عملکرد بین تامین کننده با شرکت خریدار ، ساختار سازمانی مربوط به شرکت تامین کننده )3- موارد مرتبط با تکنولوژی (میزان تخصیص تسهیلات و استفاده از ظرفیت ها،تخصیص ظرفیت های ساخت برای آینده ، قابلیتهای طراحی تامین کننده ،سرعت توسعه تامین کننده ) 4- دیگر فاکتورها (سابقه مطمئن از تامین کننده ، مرجع تجاری ، به عنوان پایه ای مورد توجه برای مشتریان )
8
وبر و همکاران 1991
1- قیمت 2-موعد تحویل 3- کیفیت 4- ظرفیت و تجهیزات 5- موقعیت جغرافیایی 6-توانایی فنی 7-مدیریت و سازمان 8-شهرت و موقعیت در صنعت 9- وضع مالی 10-تاریخچه عملکرد 11-سروسی و خدمات 12-رویکردها 13-توانایی بسته بندی 14- کنترل عملیاتی 15-برنامه های آموزشی 16-پذیرش فرایند 17- سابقه کار 18- سیستم ارتباطات 19-توافق دو جانبه 20- تاثیر پذیری 21-میل به تجارت 22-قبول روشها 23-تضمین و گارانتی
9
وبر و کارنت 1993
1- محدودیت های سیستم ( محدودیت هایی که مستقیماً تحت کنترل مدیر خرید نیستند ) مانند ظرفیت فروشندگان ، ارضاء تقاضا ، حداقل مقدار سفارش و کل بودجه خرید
2- محدودیتهای سیاست شامل حداکثر / حداقل مقدار خرید از یک تامین کننده مشخص و یا حداکثر /حداقل تعداد تامین کنندگانی که بایستی بکار گرفته شوند.
10
مین 1994
1-ثبات مالی ( هزینه های جریمه ، نحوه پرداخت ) 2- تضمین کیفیت (ممیزی تیم های کیفیت ، کنترل کیفیت )3- ریسک های پیش بینی شده ( ثبا در سیاست ، مسائل پرسنلی و کارگری ، امکان انجا کلیم به صورت قانونی ، کنترل قیمت )4- عملکرد سرویس دهی و خدمات (تحویل به موقع ،مساعدت فنی )5- روابط وشراکت ها ی میان تامین کننده-خریدار ( ثبات مالی ، امکان بحث و گفتگو بین طرفین ) 6- موانع مربوط به فرهنگ و ارتباطات ( مشابهت فرهنگی ، موازین اخلاقی ، ظرفیت مربوط به تبادل الکترونیک داده ها) 7- محدودیتهای تجاری( تعرفه ها و تعهدات گمرکی ، تعهدات معاملات )
11
بوتا و هوک 2003
1- سرویس دهی 2- کیفیت در محصول 3- خدمت دهی ( رسیدن به رضایت مشتری )4- تکنولوژی و طراحی 5-عوامل مربوط به خرید ( ساخت توسط تامین کننده )
12
چن و همکاران2005
1- سودمندی تامین کنندگان 2- نزدیکی ارتباطات 3-ظرفیت وتوان تکنولوزیکی 4-کیفیت تطابق 5- حل تنازعات
13
شایر و شای 2006
1- تحویل به موقع 2- کیفیت محصول 3- قیمت / هزینه 4-امکانات 5- تسهیلات و تکنولوژی 6- پاسخگویی به نیاز مشتریان 7-کیفیت ارتباطات موجود بین تامین کنندگان
14
ژیا و وو2007
1- قیمت 2- کیفیت 3- زمان 4- بهبود شرکت با تامین کنندگان
15
بویلاکا و همکارانش
1-تجربه شرکت 2-ظرفیت نوآوری 3- گواهی نامه سیستم کیفی 4- پاسخگویی به نیازهای مشتری 5-ثبات مالی 6- توانایی مدیریت سفارشات آنلاین 7-موقعیت جغرافیایی
جدول 2 – 7 : معیارها و شاخص های تعیین شده جهت ارزیابی تامین کنندگان توسط محققین
( کاظمی و همکارن ؛ 61-67 ؛ 1388)
2-3-8-6- کسب اطلاعات تأمين کنندگان:
در اين مرحله با توجه به شناسايي کلي تأمين کنندگان در مرحله چهارم و تعيين معيارها در مرحله پنجم ، مي توان با تهيه پرسش نامه، اطلاعات کاملي از تأمين کنندگان اخذ کرد . در همين مرحله
مي توان اولين مرحله انتخاب تأمين کنندگان را براساس اطلاعات موجود انجام داد . تامين کنندگاني که بيش از نيمي از معيارهاي مرحله قبل را ندارند ( اين ميزان م ي تواند ثابت نباشد ) در همين مرحله حذف مي شوند . در صورتي که تامين کننده اي اطلاعات مبهم و يا ناقص بدهد، بايد درخواست اطلاعات کامل و شفاف بشود. ( درصورت لزوم )
2-3-8-7-انتخاب تأمين کنندگان براساس چند معيار:
اکنون که اطلاعات جامع و کاملي از تامين کنندگان داريم مي توان با استفاده از روشهاي مختلف کمي و کيفي تأمين کنندگان نهايي را انتخاب کرد. ممکن است که شرايطي پيش آيد که تأمين کننده اي با همه معيارهاي مورد نظر در دسترس نباشد . در اين حالت بايد تأمين کنند ه اي انتخاب شود که واجد بيشترين شرايط و معيارها باشد.
2-3-8-8- تشکيل زنجيره تأمين با حضور تأمين کنندگان:
پس از انتخاب تأمين کنندگان ، ضمن ارائه اطلاعات کافي به آنان ، بايد از آنها خواست به عنوان عضوي از زنجيره تأمين منافع خود را همسو با منافع ساير اعضاي زنجيره تأمين ارزيابي کنند. در صورتي که اين چنين شود و همکاري و مشارکت خريدار و تأمين کننده محقق شود ، هزينه هاي بازرسي و کيفيت کاهش مي يابد. زيرا تأمين کننده به عنوان عضوي از اعضاي زنجيره تأمين همه تلاش خود را براي رعايت استانداردهاي کيفيت و رضايت خريدار به کار خواهد گرفت.
2-3-8-9-ارزيابي و تقويت تامين کنندگان و گروه بندي تامین کنندگان:
چون همکاري و کار در چهارچوب مفهوم زنجيره تأمين صورت مي گيرد، لذا همه مسائل شفاف ، روشن و اطلاعات لازم از تأمين کنندگان در دسترس است . در نتيجه، خريدار مي تواند در صورت لزوم به تأمين کننده کمک کند تا کارش بهتر انجام شود. زيرا منافع ، در زنجيره تأمين کاملا دوطرفه است و هر کدام از طرفين(خريدار و تأمين کننده) مي دانند که در صورت شکست، اثرات منفي آن شامل همه اعضاي زنجيره تأمين خواهد بود.
پس از انتخاب تأمين کنندگان، تشکيل زنجيره تأمين و ارزيابي، اکنون خريدار مي تواند جايگاه هر يک از تأمين کنندگان را تعيين و آنها را در سه جايگاه گروه بندي کند: تأمين کنندگان معمولي، تأمين کنندگان عملياتي و تأمين کنندگان استراتژيک.
تأمين کنندگان معمولي آنهايي هستند که به صورت موردي و تکرار ناپذير خدمت يا کالايي را تأمين مي کنند و سپس از جمع اعضاي زنجيره تأمين خارج مي شوند.
تأمين کنندگان عملياتي آنهايي هستند که به عنوان عضوي از اعضاي زنجيره تأمين با ساير اعضاي زنجيره تأمين (ازجمله خريدار)همکاري دائمي دارند اما خروج آنان از زنجيره تأمين نيز ممکن است .
اما تأمين کنندگان استراتژيک آناني هستند که با خريدار و ساير اعضاي زنجيره تأمين، پيوند استراتژيك دارند و به آساني از زنجيره تأمين جدا نخواهند شد . همکاري اين تأمين کنندگان با خريداران موجب تقويت بيشتر جايگاه آنان در بازار جهاني و افزايش سهم آن زنجيره تأمين از بازار رقابت خواهد شد.
2-3-8-10- توسعه محصول يا ايجاد يک نياز جديد:
اين حلقه (ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان ) مي تواند تکرار شود . خدمات جديد يا محصول جديدي مي تواند طراحي شود . يا محصول قبلي مي تواند بهبود يابد و مجددا مراحل ارزيابي و انتخاب تأمين کنندگان جديد و يا انتخاب از ميان تأمين کنندگان حاضر در زنجيره تأمين مي تواند تکرار شود.
هدف از انتخاب معیارها و زیر معیارهای ارزیابی تامین کننده به شرح زیرمی باشد :
هدایت فعالیت ها و کمک به امر اولویت گذاری
فرایند اندازه گیری تامین کننده
تمرکز به مباحث کلیدی
شناسایی حوزه هایی که نیاز به توجه دارند .
کمک به ارتباط مباحث کلیدی و نتایج
انتخاب تامین کننده برتر و استراتژیک

2-3-9- تشریح معیارها و شاخص های شناسایی شده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، معیارهای ارزیابی، شاخص های عملکردی، واحدهای تجاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، حمل و نقل، ارزیابی توان، توان مالی تامین کنندگان