منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، معیارهای ارزیابی، شاخص های عملکردی، واحدهای تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

نماینده ای از هریک از واحدهای تجاری حضور داشته باشند تا بتوان گزینه های متفاوتی را تولید کرد و در مورد آنها به اجماع عمومی رسید .
گام 4 : توسعه استراتژی منبع یابی برای هر طبقه
هر تیم طبقه بندی شده بر مبنای کالا باید یک استراتژی اصلی برای دسته خود توسعه دهد . این استراتژِِِی ها می تواند از استراتژی سرمایه گذاری مشترک با تامین در حالتی که محصول و خدمات از فن آوری بالایی برخوردار است، تا شرایط شدید رقابتی که محصولات ساده و توسط سازمان های زیادی ارائه می شوند، متفاوت باشد .
گام 5 : فرایند درخواست پیشنهاد 59 انجام دهید و تامین کننده نهایی را انتخاب کنید .
تامین کنندگان بالقوه بازار را شناسایی و این فرایند را از تامین کنندگان فعلی خود آغاز کنید . اعضای تیم طبقه بندی بر مبنای کالا می بایست در قواعد اصلی کسب و کار و در معیارهای تصمیم گیری به توافق دست یابند و از آنها برای انتخاب بهترین پیشنهاد استفاده کنند . فرایند درخواست پیشنهاد را برای هر یک از گزینه ها ارسال و بر اساس معیارهایی که قبلاً تصویب شده بودند، تامین کننده نهایی را انتخاب کنید .
گام 6 : مدیریت روابط با تامین کنندگان
برای حصول به موفقیت واقعی، شرکت و « تیم طبقه بندی بر مبنای کالا » باید تلاش همسو و هم جهتی را داشته باشید . هر دو طرف باید شاخص های عملکردی را بامعیار مقایسه و نتایج را گزارش نمایند و خلاقانه به دنبال راهی برای کاهش هزینه ها باشند و در عین حال از هرگونه نزاع با یکدیگر خودداری نمایند .
گام 7 : فراهم آوردن بازخوردهایی برای تامین کنندگان و مدیریت ارشد
مدیریت ارشد را در جریان انجام امور قرار دهید . تامین کنندگان را از شکست یا پیروزی های خود آگاه کنید . گزارش سالانه ای از صرفه جویی هایی که با اجرای سیاست منبع یابی استراتژیک حاصل شده تهیه و به اطلاع اعضاء شرکت برسانید .
2-3-8- فرآيند مرحله اي انتخاب تأمين كنندگان :
هدف از انتخاب تامین کنندگان، شناسایی آندسته از تامین کنندگانی است که بیشترین پتاسیل برای تامین مداوم مواد ، ماشین آلات ، قطعات یدکی و مایحتاج مورد نیاز مشتری با قیمت مناسب در حال و آینده می باشد . این مستلزم پایش تامین کنندگان بر اساس یک سری معیارهای می باشد که مورد نظر مشتریان می باشد . در نمودار زیر مراحل ششگانه انتخاب تامین کنندگان نشان داده شده است . ( مهربان ؛ 1384؛15 )

شکل 2- 21 : انتخاب تامین کنندگان
اهداف مدلهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، ارایه یک روش کمی برای انتخاب نیل به تولید ناب و کاهش تعداد تامین کنندگان مباشد . مسئله انتخاب تامین کنندگان ( فروشنده ) در چنددهه اخیر به طور چشمگیری در ادبیات کسب و کار و تجارت عملی مورد توجه بوده است . این مسئله با یکبارچه سازی دو تصمیم شکل می گیرد :
“کدام تامین کننده /تامین کنندگان بایستی انتخاب شوند ؟”و “چه حجمی از خریدرا بایستی به هریک از تامین کنندگان انتخاب شده سفارش داد ؟”این مسئله از نظر محققین دارای چند فاز عمده است که در جدول ذیل درج شده است . (کاظمی و زاهدی ؛ 1388؛19 )
ردیف
محقق و سال تحقیق
شرح مراحل
1
مونزکا و هندفیلد1998
Monczka&trent&handfield
آنها 7 مرحله برای این مسئله بصورت زیر در نظر می گیرند:
1-تشخیص نیاز برای انتخاب تامین کننده 2- شناسایی نیازمندیهای و معیارهای کلیدی خرید / منبع یابی 3- تعیین رویکردهای استراتزی خرید 4- شناسایی منابع عرضه بلقوه 5- تامین کننده بالقوه را محدود کنید 6- تعیین روشی برای انتخاب نهایی تامین کننده 7- انتخاب تامین کنندگان و کسب توافق
2
دبوئر و همکاران 2001
از نظر آنها این مسئله دارای 4 فاز عمده است :
1-تعریف مساله : دانستن اینکه با انتخاب یک تامین کننده دقیقأبدنبال دسترسی به چه جیزی هستیم 2-تعریف معیار / معیارعا 3- بیش ارزیابی تامین کننده مناسب 4- انتخاب نهایی
همچنین مراحل 1، 2 ، 3و 4 این تحقیق به ترتیب با مراحل 1 ، 2 و 3 ،4 و 5، 6و 7 تحقیق مونزکا وهمکارانش متناسب است .
3
سونمز 2006
sonmez
وی 5 مراحله برای فرایند انتخاب تامین کنندگان در نظر می گیرد که عبارتند از :
1-نیازبه تامین کنندگان جدید 2- تعیین و تنظیم معیارهای تصمیم 3- بیش ارزیابی تامین کنندگان 4- انتخاب نهایی تامین کندگان 5-نظارت بر تامین کننده انتخاب شده .
وی همچنین عوامل زیر را بر فرایند انتخاب تامین کننده تاثیر گذار می داند:
1-کمینه کردن میزان سفارش 2- ظرفیت تامین کنندگان 3- استراتزی منبع یابی 4- نوع محصولات 5- استراتزی تولید 6-ترجیحات جغرافیایی 7- بازارهای تصمیم 8- معیارهای تصمیم
جدول 2 – 6 : مراحل انتخاب تامین کننده از نظر محققین مختلف
برخي از نويسندگان معتقدند كه فرآيند انتخاب تأمين كنندگان در دو مرحله، براي شركتها مفيدتر است . آنان پيشنهاد مي كنند كه در ابتدا با توجه به نوع كالا و محصول، پرسش نامه اي را تهيه و اطلاعاتي از تامين كننده هاي موجود جمع آوري شود و سپس با حذف تعدادي از تأمين كنندگان، اطلاعات كامل تر همراه با نوع كار آنان گرد آوري شود. اما به نظر مي رسد كه اين فرايند
دو مرحله اي براي مديريت موفق تأمين كننده، كافي نيست . تأمين كنندگاني كه نمي توانند معيارها و نيازهاي خريدار را تأمين كنند بايد از فرايند انتخاب، حذف شوند و تأمين كنندگان قوي و توانا باقي بمانند.
فرايند انتخاب تأمين كنندگان از كجا آغاز مي شود ؟ نقطه شروع اين فرايند مي تواند طر احي يك محصول جديد باشد و يا مي تواند نقطه شروع فرايند، تعويض تأمين كننده فعلي باشد كه قادر به تأمين درست نياز خريدار نيست . امروزه، انتخاب تأمين كنندگان، يك فرايند كاملا استراتژيك است زيرا سازمانها به ندرت تأمين كنندگان خود را تعويض مي كنند و تأمين كنندگان نيز حداكثر تلاش خود را مي كنند تا در حلقه زنجيره تامين، ثابت و پايدار بمانند. فرايند انتخاب نيز، ساده و كوتاه و مختصر نيست، بلكه مستلزم جمع آوري داد ه ها و اطلاعات زيادي است.
دراينجا، فرايندي ١٠ مرحله اي براي انتخاب تأمين كنندگان ارائه مي شود. شروع اين فرايند، شناسايي يك نياز است .
2-3-8-1- شناسايي نياز:
استراتژي هاي كلان سازماني ( نوع فناوري و شيوه تأمين ) سطح و اهميت نيازها را در رسيدن به هدف تعيين مي كنند. استراتژيها ممكن است كه نوع روابط يا نوع محصولات و خدمات مورد نظر را نيز تغيير دهند. به همين صورت، براي انتخاب تأمين كننده بايد به نيازهاي استراتژيك سازمان توجه داشت. نياز سازمان مي تواند طراحي و ارائه يك محصول يا خدمتي جديد باشد، نياز سازمان
مي تواند بهبود كالاي موجود و يا خدمات موجود باشد .
هركدام از اين موارد، به نوبه خود به تأمين كننده ( تأمين كنندگان ) نياز دارد. پيدايش نياز جديد مي تواند از سوي هر يك از ذي نفعان سازمان باشد . در نظرگرفتن نياز مشتريان داخلي، مشتريان خارجی(شامل مشتري نهايی)و يا سهامداران و هيأت مديره، مواردي است كه ممكن است در به وجود آمدن يك نياز جديد مؤثر باشند.
در شکل زیر مي توان رابطه بين تأمين کنندگان و نياز ذ ينفعان را مشاهده کرد.

شکل 2- 22 : رابطه بين تأمين کنندگان و نياز ذينفعان
2-3-8-2- تصميم به تأمين داخلي يا خارجي:
پس از تشخيص يک نياز و اين که بايد کالا يا قطعه يا خدماتي را تأمين کنيم و با در نظر گرفتن نياز ذينفعان، بايد تصميم بگيريم که کالا يا خدمت مورد نظر را از داخل يا از خارج سازمان تأمين کنيم. اين دو حالت کاملا بايد تحليل و از يکدگير متمايز شوند . بايد دقت کرد كه در اين جا فقط هزينه ملاک نيست . ممکن است به دلايلي ( مثلا هزينه کمتر) پيشنهاد شود که کالاي مورد نظر از درون سازمان تهيه گردد . اما از نظر استراتژيک ممکن است اين کار موجب از دست دادن يک تأمين کننده استراتژيک گردد و لذا در بلند مدت هزينه سازمان افزايش يابد .
2-3-8-3- تعيين نوع تأمين کنندگان با توجه به نوع نياز :
فرض اساسي در اينجا اين است که بازار ، کاملا رقابتي و تعداد تأمين کنندگان نيز زياد است . به طوري که مجبور به انتخاب هستيم. اکنون که نياز سازمان مشخص شده است با توجه به اين نياز بايد روشن شود که تأمين کننده مورد نظر بايدداراي حداقل چه ويژگيها، تواناييها و يا خصوصياتي باشد. داشتن گواهينامه هاي معتبر، داشتن سوابق کاري، رضايت مشتريهاي قبلي، رعايت استانداردهاي مورد نظر و اموري از اين قبيل مي تواند مد نظر قرار گيرد. با توجه به اين موارد، اکنون مي توان به مرحله بعد رفت.
2-3-8-4-جستجو براي شناسايي تأمين کنندگان:
در اين مرحله بايد جستجو براي شناسايي تأمين کنندگاني که واجد ويژگيهاي مرحله قبل باشند ، آغاز شود. دقت شود که در اين مرحله ، موضوع مناقصه و کمترين هزينه نبايد مطرح شود . در اين مرحله بايد هدف اصلي اين باشد که سازمانها و پيمانکاراني که ويژگيهاي مورد نظر را دارند شناسايي و ليست گردند. پس از اين که تأمين کنندگان ، شناسايي شدند مي توان در همين مرحله بر اساس يک معيار کلي (مثلا اعتبار و سابقه ) آنها را گروه بندي و در صورتي که تعداد آنها بيش از حد انتظار باشد، تعدادي را در همين مرحله حذف کرد.
2-3-8-5-تعيين معيارهاي ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان :
در دیدگاه کلاسیکی که در ارتباط با ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان بالقوه ارایه شده است فاکتورهای متنوع و مختلفی برای این امر توسط نویسندگان مقالات مختلف ارایه شده است که اغلب این معیارها بر اساس تجارب خریداران در ارتباط با تامین کنندگان ارایه شده است آنچه در تعیین این معیارها از اهمیت برخور دار است عدم تحمیل این معیارها به تامین کننده و معرفی ساختار انجام، دست تامین کننده رادر انتخاب معیارهای مورد نظر باز گذارد . لذا در این راستا باید دقت کرد انتخاب معیارهای ارزیابی تامین کنندگان نسبی و وابسته به نوع محصول و شرایط مساله است . (کاظمی زاهدی ،1388، 54)
ممکن است که براحتي نتوان نيازها را به معيارهاي مفيد تبديل کرد ، زيرا نيازها عموما به صورت مفاهيم و عبارات کيفي بيان مي شوند اما معيارها به صورت کمي ارزيابي مي شوند. ازسوي ديگر ، برخي از معيارها را ممکن است که عملاً نتوان اندازه گيري کرد . کسب اطلاعات از برخي معيارها ممکن است مشکل باشد . ارزيابي آنها ممکن است پيچيده باشد و يا ممکن است که اندازه گيري و ارزيابي برخي معيارها بيش از حد زمان بر باشد. همه معيارها به يک ميزان اهميت ندارند و همه معيارها در هر وضعيتي کاربرد ندارند .
نکته مهم ديگري که بايد در نظر گرفت اين است که معيارهاي انتخاب تأمين کننده براي اين است که دانسته شود که تأمين کننده ، نياز ما را بدرستي تأمين مي کند و با استراتژي فناوري و تأمين سازمان هماهنگ است . اين ملاحظات ، کاملا مستقل از نوع محصول يا خدمتي است که سازمان به دنبال آن است . معيارهاي انتخاب براي اين است که جنبه ها و ويژگيهاي مهم تأمين کننده انداز ه گيري شود.
به طور کلی، در تصمیمات مربوط به انتخاب تأمين‌کننده‌، دو موضوع از اهمیت ویژه برخوردار هستند‌. یکی اینکه چه معیارهایی باید استفاده شود و دیگری اینکه چه روش‌هایی برای مقایسه تأمين‌کنندگان باید به کار رود. آنالیز این دو موضوع در انتخاب تأمين‌کننده، توجه بسیاری از دانشگاهیان و مدیران خرید را از دهه 1960 جلب کرده است‌.
دیکسون 60 در سال 1966 نزدیک به 23معیار مهم و پراستفاده در ارتباط با انتخاب تامین کننده را از میان دست کم 50 فاکتور مجزا که عمدتاً ویژگی هایی از عملکرد تامین کنندگان است از طریق پرسشنامه که به 273 مدیر و عامل خرید از فهرست اعضای انجمن ملی مدیران خرید ارسال کرده بود ، ارایه نموده است . از مجموع 170پرسشنامه که تکمیل و ارائه شده بود( حدود62.3% ) فاکتورهایی بر اساس کیفیت کالا ، تحویل به موقع ، عملکرد مناسب محصول ، سیاست های مربوط به گارانتی ، قیمت کالا و قابلیت های فنی آن و امکانات و ظرفیت تولیدی تامین کنندگان به عنوان مهمترین عوامل در انتخاب تامین کننده شناسایی گردیدند .
ویند ، گرین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، مزیت رقابتی، طراحی و توسعه محصول، انعطاف پذیری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، ثبات مالی، محدودیت ها، توانایی مدیریت