منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، مزیت رقابتی، طراحی و توسعه محصول، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

به مرور زمان در زمینه تلیق دو عامل هزینه وکیفیت تخصص کسب نموده و به مزیت های رقابتی در این زمینه ها دست یافته اند . در مقابل خریداران نیز با هدف تامین به موقع مایحتاج خود با کمترین هزینه سعی می نمایند به جای خرید از تعداد زیادی از تامین کنندگان ، تعداد معدودی از آنها را خرید مدنظر داشته باشند . حتی در برخی موارد خریداران ظرفیت و فناوری تامین کننده را در مرحله طراحی و توسعه محصولات جدید بررسی و به عنوان یک شاخص طراحی آن را به کار گرفته اند .
در سازمانهایی که ارتباط نزدیک و گسترده با تامین کنندگان وجود دارد ، در صورتی که تعداد تامین کنندگان افزایش یابد ، حفظ و برقراری این ارتباط برای سازمان هزینه و وقت گیر است و کاغذ بازی و بوروکراسی زیادی را ایجاد می نماید. عامل تاثیر گذار دیگر بر تعداد تامین کنندگان ، در جه تمرکز بر خرید است . در برخی از شرکت ها بخش های مختلف ، خود مستقلاً اقدام به خرید ملزوماتشان می کنند و مسئولیت انتخاب تامین کنندگان بر عهده بخش ها و واحد های مختلف است . در این حالت تعداد تامین کنندگان افزایش می یابد . در سازمان هایی که خرید به صورت متمرکز وتوسط واحد مربوطه انجام می شود ، تعداد تامین کنندگان کاهش و در نتیجه سازمان می تواند به مزیت صرفه جویی در مقیاس دست یابد . ( غضنفری و فتح اله ، 1389؛103 )
استفاده از تعداد محدودی تامین کنندگان مطمئن در مقابل تعداد زیادی از تامین کننده نامطمئن ، قراردادهای طولانی مدت ، ارزیابی و ارتقای تامین کنندگان ، حذف فعالیتهای کنترل کیفی ورودیاز محل خریدارن ( تولیدکنندگان )به محل تامین کننده ، ظرفیت سنجی تامین کننده در هنگام برنامه ریزی و زمان بندی تولید از دستاوردهاو مسائلی است که خریدارا از ره آورد محدود کردن تامین کنندگان بدست می آورند . ( رزمی ؛1387؛175)
تولید کنندگان باید هنگام طراحی و توسعه محصول به طور همزمان علاوه بر عوامل مهندسی به شاخص های خرید و تامین نیز توجه کنند تا اطمینان حاصل شود که تامین کنندگان توانایی تولید مواد و قطعات باکیفیت مورد نیاز و نیز ظرفیت مورد نیاز تولید را به همراه زمان چرخه تولیدی کوچک دارند. علاوه بر این تامین کنندگان برای ارائه محصولی با هزینه طراحی و تولید کمتر و کیفیت بهتر در ابتدایی ترین مرحله طراحی محصول دخالت می کنند و در این را اغلب به انتکارهایی در فرایند و فناوری مواد متوسل می شوند تادر بازار رقابتی پیروز شوند . با شرکت دادن تامین کنندگان در مرحله ابتدایی طراحی و توسعه محصول ، تولید کنندگان این امکان را بدست می آورند که علاوه بر افزایش راه حل های جانشین ، بهترین قطعات وفناوری ها را با توجه به ظرفیت و قابلیت توسعه تامین کنندگان خود انتخاب کنندو در ارزیابی زراحی از دیگران کمک بگیرند. در حقیقت کاهش تعداد تامین کنندگان فرایندی است که در آن سازمان تولید کننده تعیین می کند که از میان تامین کنندگان موجود چه تعدادی را برای تامین مواد و قطعات باید اتخاب کند. با کاهش تعداد تامن کنندگان ، مقدار خرید از هر یک ازتامین کنندگان باقی مانده افزایش می یابدو در نتیجه زمینه ارتباطات بلند مدت و قوی فراهم می شود و کیفیت مواداولیه افزایش می یابد و در محیط ایجاد شده، سازنده بهتر می واند به تولید در سطح جهانی برسد. ( رزمی ؛1387؛176)
به طور کلی سه رویکرد در انتخاب تعداد تامین کنندگان وجود دارد که عبارتند از :
استفاده از یک تامین کننده برای تامین اقلام
استفاده از چندین تامین کننده برای تامین اقلام
ترکیبی از روشهای فوق
جدول ذیل به برخی از مزایای استفاده از تامین کنده واحد و چندین تامین کننده اشاره دارد .

ردیف
مزایای استفاده از تامین کننده واحد
مزایای استفاده از چندین تامین کننده
1
برقراری ارتباطات ساده و موثر
افزایش قابلیت اطمینان فرایند تامین و پاسخگویی به تقاضای ناگهانی خط تولید
2
کاهش هزینه های حمل و نقل و کاهش هزینه کل محصول نهایی
بوجود آمدن رقابت بین تامین کنندگان
3
کاهش زمان برنامه ریزی و حمل ونقل
افزایش کیفیت و رقابت پذیری
4
کاهش فعالیتهای مدیریتی و عملیاتی
از بین رفتن انحصار در تامین کالا و مایحتاج
5
سهولت کنترل کیفیت اقلام ورودی
انعطاف پذیری در ارائه سفارش محموله ای بزرگ
6
سهولت برنامه ریزی ، زمانبندی و ردیابی مشکلات
مناسب بودن در تهیه اقلام ضروری
7
افزایش وفاداری ، تعهد ، علاقه و همکاری تامین کننده
کاهش وابستگی خریدار به تامین کننده و کاهش ریسک عدم تامین مایحتاج تولید کننده
8
بستر سازی ایجاد مشارکت پایدار
امنیت تامین بالاتر مایحتاج مورد نیاز
جدول 2 – 5 : مزایای استفاده از یک و چندین تامین کنندگان
2-3-6- انواع روشهای تامین و تقسیم بندی تامین کنندگان :
تصمیمات مربوط به ساخت اقلام مورد نیاز در داخل شرکت یا خرید آنها از منابع خارج شرکت می توان روشهای تامین یا منبع یابی را در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مورد بررسی قرار داد .
تامین استراتژیک مربوط به تصمیمات طولانی مدت و سطح بالایی است در رابطه با اقلام استراتژیک با سود بالا و مقدار زیاد و یا اقلام اصلی که با سود بایین یا همراه با ریسک، تامین و تهیه می گردند، مطرح می باشد. در این سطح، تمرکز روی فرموله کردن سیاستهای خرید بلند مدت است که با قابلیت های اصلی ، تصمیمات خرید یا تولید استراتژیک ، تجارت دوجانبه یا خارج از شرکت، جهانی نمودن، خرید تجهیزات سرمایه ای و دیگرمسایل مشابه، مرتبط می باشد . (غضنفری و فتح اله،1389، 94 )
تامین عملیاتی یا تاکتیی مربوط به تصمیمات سطوح پایین تر است که در رابطه با اقلام و موارد غیرحیاتی با ریسک پایین و درجه سوددهی بالامی باشد . این سطح همچنین روی تصمیمات انطباقی و کوتاه مدت و نیز اینکه اقلام از چه تامین کننده ای باید خریداری شود، نیز تمرکز دارد.
(همان منبع ، 94 )
همچنین تامین کنندگان را از جهت همرامی با نیازهای عملیاتی و استراتژیک سازمان می توان به بنج دسته زیر تقسیم بندی نمود : (همان منبع ، 105)
تامین کنندگان غیر قابل قبول : این نوع تامین کنندگان جهت رفع نیازهای عملیاتی و استراتژیک خریداران با مشکل روبروهستند.
تامین کنندگان قابل قبول : این دسته از تامین کنندگاننیازهای جاری عملیاتی خریدار را مطابقت تعهدات تامین می کنند ، ولی هیچ مزیت رقابتی برای شرکت به همراه ندارند .
تامین کنندگان خوب : خدماتی که این گروه به خریدار ارایه می کنند، برای خریدار حاوی ارزش افزده است .
تامین کنندگان برتر : این دسته تمامی نیازهای عملیاتی و برخی نیازهای استراتژیک خریداران را تامین می کنند . معمولاً بین این تامین کنندگان و خریداران تعاملات گسترده ای وجود دارد که باعث تسریع تراکنش و حذف اتلاف می شود.
تامین کنندگان فوق العاده : این گروه نیازهای عملیاتی و استراتژیک خریدار را پیش بینی می کنند و توانایی برآورده ساختن این نیازهای را دارند . تامین کنندگان فوق العاده می توانند برای خریدار مزیت رقابتی داشته باشند . معمولاً خریداران هنگامی که با شرایط جدید، مخصوصاً ترفندهای رقبا روبرو می شوند، می توانند از قدرت تامین کنندگان به عنوان یک عامل استراتژیک استفاده کنند.
نحوه تامین اقلام موردنیاز بستگی به موقعیت، اهمیت نسبی آن کالا، زمان موجود درامر تهیه و تامین مواد اولیه، بودجه موجود و منبعی دارد که در انتخاب تامین کنندگان در دسترس می باشد .
در یک تقسیم بندی دیگر، تامین کنندگان را با توجه به اهمیت تصمیم گیری و انتخاب تامین کنندگان و معمولاً با توجه به نوع ارتباط تامین کنندگان با شرکت و یا موسسه خریدار می توان به سه دسته زیر تقسیم بندی نمود : ( مهربان ، 1384 ، 19-17 )
تامین کنندگان استراتژیکی48 :
دارای ارتباط نزدیک مدیریتی بین دو شرکت ( فروشنده و خریدار)، ارتباطات عملیاتی همراه با یک رسالت همگون در جهت رشد موقعیت های تجاری حیاتی طرفین می باشد. در یک جنین شرایطی هریک از طرفین نسبت به موقعیتها، ریسک ها، دست آوردنی ها به یکدیگر متکی هستند . تامین کنندگان استراتژیکی ممکن است تامین کننده فناوری های کلیدی ، ایجاد ظرفیت مناسب، ارایه بازارهای وسیع تر و توانایی برتر در فروش و سرمایه گذاری در منابع علمی باشند.
تامین کنندگان تکمیلی49 :
به آندسته از تامین کنندگان گفته می شود که دارای ارتباط نزدیک عملیاتی بین دو شرکت به منظور تامین نیازهای دوجانبه از طریق انتقال آزاد اطلاعات، ادغام و بهبود فرایندها در سطح دو شرکت به وقوع می پیوندد . هدف اصلی در واقع کاهش دادن هزینه های مربوط به اداره دو شرکت می باشد .
تامین کنندگان تدبیری :
به تامین کنندگانی گفته می شود که از آنها در جهت تامین منافع تجاری از طریق خرید خدمات و یا محصولات با قیمت های رقابت بذیر، دریافت به موقع محصولات و یا خدمات، عملکرد برجسته و یا خصوصیت های نادر می باشد .
این ارتباطات گاهی قابل رشد بوده ، از موضع تدبیری به تکمیلی و بعداً به استراتژیکی و یا
خط مشی رشد پیدا می کنند. دوره ارتباط تدابیری اغلب کوتاه تر و شامل تعهدات کمتر درمقایسه با تکمیلی وخط مشی می باشد، لذا نیاز به ارزیابی کمتری دارند . ارزیابی تامین کنندگان تکمیلی و استراتژیکی عمیق تر و معمولاً نیاز به توجه بیشترمی باشد . علیرغم نوع ارتباطی که با تامین کنندگان وجوددارد، گروه انتخاب تامین کنندگان باید همیشه مسایلی مانند ثبات مالی، روش اخلاقی و امانت داری تامین کنندگان را همراه با موقعیت های تجاری آنها و تعهد آنها به کیفیت بعنوان یک اصل زیرین و پایه ای مورد توجه قرار دهند. ( مهربان ، 1384 ، 18 )

تدبیری
تکمیلی
استراتژیکی
شکل 2 – 18 : انواع تامین کنندگان باتوجه به ارتباط باشرکت
امروزه مفاهیم جدیدی در زمینه روشهای تامین مورد استفاده قرار می گیرد.این مفاهیم عبارتند از:
برونسپاری50
رده بندی 51
منبع یابی بین المللی52
منبع یابی مشارکتی 53
تجارت دو جانبه 54
تجارت درون شرکتی55
بیمانکاری فرعی یا قرار داد جنسی56
نمودار ذیل عوامل موثر درتصميم‌گيري جهت برونسپاری را نشان می هد :

شکل 2 –19 : عوامل موثر درتصميم‌گيري جهت برونسپاری
2-3-7- منبع یابی استراتژیک :57

فعالیت های مربوط به منبع یابی و خرید از جمله فعالیت های اساسی می باشند که می تواند به کاهش هزینه ها و همچنین به ایجاد روابط نزدیکتر با تامین کنندگان منجر گردد، که درمجموع هر دو مزیت رقابتی بسیار مهمی را برای زنجیره تامین در میان رقبا به ارمغان می آورد . دراینجا جهت تبیین فعالیت های منبع یابی روش ذیل عنوان شده است .
گام 1 : شناسایی مخارج
تمام مخارج خود را کمی کنید .این بدان معنی است مشخص نمایید چقدر خرج کرده اید ؟ به چه کسی پرداخته اید؟چگونه و کجا پرداخته اید؟ واقعاً این مخارج بابت چه چیزی پرداخت
شده اند؟ وقتی به این سئوالات پاسخ دادید ممکن است که با مشاهده حقایق شرایط زیر شگفت زده شوید .
هزینه های پرداختی شما بیشتر از آنچه فکر می کردید، می باشد.
تعداد تامین کنندگانی که از آنها خرید می کنید، بسیار بیش از آنچه فکر می کردید است .
بازده قیمتی که برای کالاها و خدمات مشابه می پردازید بسیار زیاد است .
تعداد ماموران خرید که آموزش ندیده و به خوبی مدیریت نمی شوند بسیار زیاد است .
متوسط خرید ، هزینه سفارش خرید ، کاغذ بازی های مربوطه را توجیه نمی کند .
گام 2 : اولویت بندی مخارج
با توجه به میزان صرفه جویی و مقایسه با میزان تلاشهایی که برای تحقق آن باید صرف گردد می توان اولویت ها مشخص و تعیین نمود . درجه دشواری در تحقق این صرفه جویی ها ، به پیچیدگی خود محصول و بازار و دشواری های واقعی که در منبع یابی با آن مواجه هستیم ، وابسته است .
گام 3 : شکل دهی « تیم های طبقه بندی بر مبنای محصول »58
این تیم ها با منشور وظایف و امتیازات هستند که برای آزمایش گزینه های منبع یابی هر طبقه خاص کالایی و ارائه پیشنهادهای مناسب به مدیریت ارشد، سازماندهی شده اند . در این گروه ها
می بایست

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، سلسله مراتب، زنجیره تامین، سلسله مراتبی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، معیارهای ارزیابی، شاخص های عملکردی، واحدهای تجاری