منابع پایان نامه ارشد درباره بورس تهران، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

دنیا
2000-1973
دارد
حجم و قدرمطلق تغییر قیمت
36
هانگ و یانگ
2001
بورس سهام تایوان
1989-1993
ندارد
حجم و تغییر قیمت(بازده)
37
لی و اولیور روی
2002
شاخص های کلی
سه بازار معتبر دنیا
متفاوت 99-1973
دارد
حجم و تغییر قیمت(بازده)
38
مستل، گروگول و مجدوز
2003
31 سهم بازار استرالیا
2003-2000
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
39
دارت، رحمان و ژونگ
2003
30 سهم بازار
دکشیدگیونز
آوریل تا ژوئن 1998
دارد
حجم و تغییر قیمت(بازده)
40
فن، وو، گرانولد
2003
بازار سهام چین
2002-1997
دارد
حجم و تغییر قیمت(بازده)
41
دارت، چنگ، ژنگ
2005
بورس نیویورک
جولای 2002
دارد
حجم و تغییر قیمت(بازده)
42
پیسد تاسالاسیا و گونا سکریج
2005
اندونزی،مالزی،
فیلیپین، سنگاپور،تایلند
2004-1990
دوسویه(سنگاپور)
– سایر(یک سویه
،از بازده به حجم)
رابطه سببی میان حجم و تغییر قیمت(بازدهی)
43
داگلر و نگیون
2006
بورس سهام شیکاگو
2002-1998
یک سویه،
از بازده به حجم
رابطه سببی میان حجم و تغییر قیمت(بازدهی)
44
سانگ، هوی تان و یوفنگ وو
2007
566 سهم در
بورس شانگهای
2006-2001
دارد
عناصر حجم و تغییر قیمت(بازده)
45
مستل، گروگول و مجدوز
2007
بورس سهام لهستان
2005-1995
یک سویه،
از بازده به حجم
رابطه سببی میان حجم و تغییر قیمت(بازدهی)
46
امیدقائمی
1379
24 سهم پرمعامله
بورس تهران
78-1374
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
47
زیوداری
1384
15 سهم در
بورس تهران

84-1383
دارد
حجم و تغییر قیمت
48
زیوداری
1384
15 سهم در
بورس تهران
84-1383
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي اجتماعي، روشهاي علمي تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده‌اند. اين روندها و حرکت‌ها سبب شده است که براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري، از روش علمي استفاده شود. (ايران نژاد پاريزي،1378،ص156)1.
مهم ترین ادعاى روش تحقیق که تمام علوم بر آن مبتنى هستند، در این جمله خلاصه مى شود که این روش ها مى توانند محقق را به واقعیت یک پدیده نزدیک تر و به عبارتى دیگر، نقاط مجهول را براى وى کمتر و او را به روشى نسبتاٌ درست تر هدایت کنند. هر چه نتیجه کار محقق از خط تقابلى جهل به علم، نزدیک تر شود، درجه اطمینان نتیجه کار وى نیز بالاتر خواهد بود. پس مهم ترین نتیجه خاص به کارگیرى روشهاى تحقیق براى محقق، بالابردن درجه اطمینان به نتایج تحقیقاتى است.
در این فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق به کار گرفته شده در تحقيق حاضر و جزئیّات مربوط به آن، پرداخته شده و سپس جامعه، نمونه و روش نمونه گیری و روش های آماری مورد استفاده در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. در این فرآیند با بهره گیری و گردآوری داده ها و تبدیل آنها به یافته ها، ابهام حاصله از مسئله تحقیق به حداقل ممکن کاهش می یابد.

2-3- روش تحقیق
اگر روش تحقيق را مراحل اجراي تحقيق فرض نمائيم بر اين اساس گام هاي اجرايي تحقيق حاضر به شرح زیر می باشد:
مطالعات كتابخانه‏اي(مرور ادبيات موضوعي)
تدوين مطالعات كتابخانه‌اي
تبيين چارچوب نظري تحقيق و طراحي(بومي سازی) ابزار جمع‌آوري داده‌ها
جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات مورد نياز
انجام محاسبات لازم بر روی داده های جمع آوری شده
تجزیه و تحلیل آماری
تدوين نتايج مطالعات ميداني
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که تحقیق حاضر، یک تحقیق از نوع تحقيقات توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی، مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق مورد پژوهی کاربردی می باشد. همچنين برای تجزیه تحلیل داده ها از ابزار آمار استنباطی استفاده شده است.

3-3- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره 4 ساله 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند.

4-3 مدل تحليلي تحقيق

نمودار 1-3 مدل تحليلي تحقيق

5-3- نمونه آماری
در انتخاب جامعه آماری این نوع تحقیقات گاه مشکلات مهمی بروز می نماید. یینگ از شاخص قیمت سهام استفاده نمود و چون شاخص بر اثر تقسیم سود تغییر می کرد برای حذف این تغییرات غیرمربوط، شاخص را با شاخص تقسیم سود که به صورت هر سه ماه یک بار در بورس نیویورک در دسترس می باشد اصلاح کرد. لیکن در بورس تهران شاخص قیمت را نمی توان به این ترتیب اصلاح کرد و اصولاٌ عوامل متعددی موجب مخدوش بودن آن هستند. بنابراین استفاده از شاخص امکان پذیر نیست به همین دلیل ما یکایک شرکت ها در نظر گرفته ایم. لیکن قیمت سهام شرکت و هم چنین تعداد سهام صادره ی آن ها پس از هر مجمع عادی یا فوق العاده تغییر می کند و این تغییرات می تواند نتایج تحقیق ما را مخدوش کند. مضافاٌ به اینکه قبل از برگزاری مجمع عادی به مدت چند روز معامله سهام شرکت ها متوقف است و حجم مبادلات سهام شرکت ها نیز صفر است و بالطبع تغییر قیمتی وجود ندارد. این ارقام نیز در نتایج تحقیق ما موثر است. بدین لحاظ کلیه اقلام انتخابی می بایست در فاصله زمانی بین دو مجمع باشند تا عوامل مخدوش کننده ی فوق الذکر نتایج تحقیق ما را مخدوش نکند.
همانطور که قبلاٌ گفته شد از آمار معاملات سهام به صورت هفته ای، روزانه، ماهانه، سالانه و یا معامله به معامله می توان استفاده کرد. آمار معاملات به صورت ماهانه، سالانه و هفته ای در اختیار سهامداران قرار می گیرد اما آنچه که بیشتر مورد توجه عموم است آمار معاملات به صورت روزانه است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که قسمت عمده ای از معاملات بورس توسط کارگزاران و شرکت های سرمایه گذاری و معامله گرانی که به صورت روزانه با سازمان بورس اوراق بهادار تهران سروکار دارند انجام می گیرد. مضافاٌ به اینکه در اکثر تحقیقات مشابه خارجی نیز از آمار معاملات روزانه استفاده شده است. آمار روزانه توسط روزنامه ها و رسانه های عمومی به صورت عمومی تر در اختیار جامعه قرار می گیرد. به همین لحاظ در این تحقیق از آمار معاملات روزانه استفاده شده است.
سهام تعداد زیادی از شرکت ها ممکن است طی روزهای متوالی به دلایل مختلف مورد معامله قرار نگیرد مثلاٌ به دلیل اینکه عرضه کننده یا خریداری وجود ندارد. یا از سوی دیگر قسمت عمده ای از سهام موجود در اختیار شرکت های سرمایه گذاری و سازمان های دولتی است که مایل به فروش سهام خود نبوده و لذا دارای حجم معاملات قابل بررسی نیستند. از طرف دیگر با توجه به این که در تحقیق حاضر از متغیر حجم معاملات و تغییر قیمت به صورت روزانه و به تفکیک شرکت و نیز به تفکیک مجامع هر شرکت استفاده گردیده، لذا آماده سازي اطلاعات تمامي شركت ها و تفكيك آن به مجامع برگزار شده به زمان بسیاری نیاز داشت که از توان محقق با توجه به محدودیت زمانی تحقیق خارج بود. بدین جهت در این تحقیق سهام شرکت هایی که جزء صنایع پرمعامله هستند در نظر گرفته شده است. صنایعی پرمعامله تلقی شده اند که چه از لحاظ تعداد دفعات معامله و چه از لحاظ تعداد سهام معامله شده طی دوره زمانی مورد نظر تحقیق (88-85) دارای بیشترین حجم معامله بوده اند.
بنابراین آمار معاملات مربوط به محدوده زمانی 4 ساله ی تحقیق به تفکیک صنایع حاضر در بورس اخذ و 3 صنعت برتر که حجم معاملات آن ها هم از لحاظ تعداد سهام معامله شده و هم از لحاظ دفعات معامله سهام بیشتر از بقیه بود انتخاب شد. نمونه انتخابی ما برای اظهار نظر نسبت به کل معاملات سازمان بورس اوراق بهادار تهران کافی به نظر می رسد. زیرا تعداد معاملاتی که بر روی سهام شرکت های منتخب در بورس تهران انجام می گیرد در حدود 49% کل معاملات انجام گرفته در محدوده زمانی مورد نظر را شامل شده و تعداد سهام معامله شده ای این شرکت ها نیز در حدود 53% کل سهام معامله شده در محدوده زمانی موردنظر را در بر می گیرد. جدول مقایسه ی حجم معاملات صنایع دارای معامله در محدوده زمانی مورد نظر تحقیق که برای انتخاب صنایع پرمعامله مورد استفاده قرار گرفته در جدول 3-1 آمده است.

جدول 1-3 : مقایسه ی حجم معاملات صنایع دارای معامله در محدوده زمانی مورد نظر تحقیق
نام صنعت
تعداد دفعات معامله
تعداد سهام معامله شده
كشاورزي ، دامپروري و خدمات وابسته
560
1,423,740
ساير تجهيزات حمل و نقل
810
3,609,907
دباغي ، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
826
3,891,772
ساخت مبلمان مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر
1,152
7,889,563
استخراج معادن
1,529
4,667,805
ساخت چوب ، محصولات چوب و چوب پنبه
1,617
6,139,035
انتشار ، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده
1,636
1,841,545
ساخت منسوجات
2,764
16,515,759
ساخت كاغذ و محصولات كاغذي
8,862
22,458,338
استخراج ذغال‌سنگ، لينيت و ذغال‌سنگ نارس (تورب)
13,658
32,793,045
ساخت ابزار پزشكي ، ابزار دقيق و ابزار اپتيكي ، ساعت مچي
28,255
150,026,910
ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك
42,625
219,127,596
مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار
49,891
255,633,959
ساخت محصولات غذايي و انواع آشاميدنيها
93,150
673,862,190
شركت هاي حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
99,692
965,805,741
ساخت محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين آلات
123,791
720,373,741
ساخت ماشين آلات و دستگاههاي برقي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
132,366
684,472,071
ساخت سايرمحصولات كاني غير فلزي
133,604
645,689,663
پيمانكاري عمومي
169,840
1,339,748,806
انبوه سازي، املاك و مستغلات
221,401
3,276,245,023
ساخت راديو و تلويزيون ودستگاهها و وسايل ارتباطي
225,311
4,548,129,932
ساخت ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي ديگر
252,999
2,046,100,874
ساخت كك ، فرآورده هاي حاصل از تصفيه نفت و سوختهاي هسته اي
266,649
3,399,246,788
شركت هاي معظم چند رشته اي صنعتي
319,094
5,439,367,623
ساخت مواد و محصولات شيميايي
649,026
3,192,829,200
استخراج كانه هاي فلزي
695,047
4,002,540,371
ساخت فلزات اساسي
922,378
15,790,678,053
واسطه گريهاي مالي به جز تأمين وجوه بيمه و بازنشستگي
1,097,830
9,941,555,202
وسايل نقليه موتوري ، تريلرو نيم تريلر
1,318,649
9,817,430,193

فاصله زمانی موردنظر تحقیق از سال 85 تا سال 88 را در برمی گیرد.(با توجه اینکه تاریخ مجامع شرکت ها یکسان نیست بنابراین تاریخ شروع نیز برای شرکت ها یکسان نبوده و از اطلاعات بعد از مجمع سال 85 شرکت ها استفاده شده است). آخرین تاریخ نیز در مورد همه شرکت ها تا دیرترین زمان مجمع شرکت های حاضر در تحقیق در سال 88 است. انتخاب این دوره زمانی موجب می شود که ما در این تحقیق هم شرایط رکود و هم شرایط رونق بورس را لحاظ کنیم. زیرا هم دوران رونق بورس (از اواخر سال 86 و اوایل سال87) و هم دوران رکود (سال 85) در این مطالعه مدنظر قرار می گیرد. بدین لحاظ نتایج تحقیق با توجه به شرایط رونق یا رکود بورس قابل استفاده است .
با توجه به اینکه فاصله مورد نظر، فاصله زمانی بین دو مجمع شرکت است بنابراین از تاریخ شروع تا تاریخ خاتمه اطلاعات هر شرکت بسته به تعداد مجامع عمومی (اعم از عادی یا فوق العاده) که شرکت طی مدت مذکور برگزار نموده و درآن مجامع سود تقسیم شده و یا افزایش سرمایه انجام شده بود رشته های آمار معاملات را از یکدیگر جدا کردیم بنابراین آمار معاملات هر شرکت در مدت مذکور حداقل به سه قسمت تقسیم گردید و از تفکیک اطلاعات 70 شرکت حاضر در تحقیق به مجامع آن ها، تعداد 238 فايل اكسل حاصل گردید. سپس با توجه به اینکه تجزیه و تحلیل آزمون های تحقیق در سطح کلی بوده است لذا اطلاعات کلیه فایل های اکسل فوق جهت انجام آزمون های آماری به صورت متوالی به یک فایل اکسل شامل اطلاعات تمامی 238 نمونه آماری منتقل گردید تا بتوان نتایج آزمون ها را برای حالت کلی (شامل 70

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، نوسان پذیری، اوراق قرضه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، متغیر مستقل، بورس اوراق بهادار