منابع پایان نامه ارشد درباره انقلاب اسلامى، دانشگاه امام صادق (ع)، وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

نمايندگان آنها، در اينجا تشريف داريد – نوع برنامه‏ريزى و كار را به كيفيتى قرار دهيد كه دانشجو قدرت تحليل سياسى پيدا كند؛ هر حرفى را به آسانى نپذيرد و هر احتمالى را به‏آسانى در ذهن خودش راه ندهد يا رد نكند؛ اين قدرتِ تحليل سياسى، خيلى مهم است. ما غالباً چوب اين را خورده‏ايم؛ نه ما، بلكه ملتهاى ديگر هم بر اثر خطاها و خبطهايى در فهم سياسى‏شان، گاهى مشكلات بزرگى را از سر گذرانده‏اند. اين، يك مسئله‏ى مهم است. “
از بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، 25/7/85
لازمه محيط نخبه پروري دانشگاه ها وجود فضاي صحيح و مناسب سياسي در دانشگاه است از اين رو اين موضوع نيز مورد تأکيد رهبر معظم انقلاب است: “بنده دلم مى‌خواهد اين جوانان ما شما دانشجويان؛ چه دختر، چه پسر و حتى دانش‌آموزان مدارس روى اين ريزترين پديده‌هاى سياسى دنيا فكر كنيد و تحليل بدهيد. گيرم كه تحليلى هم بدهيد كه خلاف واقع باشد؛ باشد! خدا لعنت كند آن دستهايى را كه تلاش كرده‌اند و مى‌كنند كه قشر جوان و دانشگاه ما را غير سياسى كنند. كشورى كه جوانانش سياسى نباشند، مسائل سياسى دنيا را نمى‌فهمند، جريانهاى سياسى دنيا را نمى‌فهمند و تحليل درست ندارند. مگر چنين كشورى مى‌تواند بر دوش مردم، حكومت و حركت و مبارزه و جهاد كند؟! بله؛ اگر حكومت استبدادى باشد، مى‌شود. حكومتهاى مستبد دنيا، صرفه‌شان به اين است كه مردم سياسى نباشند؛ مردم درك و تحليل و شعور سياسى نداشته باشند. اما حكومتى كه مى‌خواهد به دست مردم كارهاى بزرگ را انجام دهد؛ نظام را مى‌خواهد با قدرت بى‌پايان مردم به سر منزل مقصود برساند و مردم را همه چيز نظام مى‌داند، مگر مردمش بخصوص جوانان، و بالاخص جوانان دانشجويش مى‌توانند غير سياسى باشند؟! عالمترين عالمها و دانشمندترين دانشمندها را هم، اگر مغز و فهم سياسى نداشته باشند، دشمن با يك آبنبات ترش مى‌تواند به آن طرف ببرد؛ مجذوب خودش كند، و در جهت اهداف خودش قرار دهد!”
از بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، 12/08/1372
اين كه توانايي و امكانات ايران براي توسعه داخلي و نقش آفريني درسطح منطقه و جهان تا چه حد است با شناخت دقيق از موجوديت ملت ايران؛ نخبه، علم سياست مي تواند برنامه و چشم اندازي واقع‎گرايانه جهت پايداري همراه با قوت و قدرت ايران ارائه دهد.

منابع وماخذ
1- از بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، 22/09/138
2- ازغندي، عليرضا، (1385) نخبگان سياسي ايران بين دو انقلاب، تهران، نشرقومس،
3- آلموند، گابريل و. . (؛ 1376-71) چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي، عليرضا طيب، مركز آموزش مديريت دولتي، .
4- امير طهماسبي، عبدالله، (1355) تاريخ شاهنشاهي رضاشاه، تهران، دانشگاه تهران، .
5- ريمون آرون. (1366) مراحل انديشه سياسي جامعه شناسي. جلد دوم.
6- كاظمي، (1376) عل ياصغر، بحران نوگرايي و فرهنگ سياسي در ايران معاصر، تهران، نشر قومس،
7-(2/6/1387.) درديدار رئيس‏جمهوري و اعضاى هيئت دولت
8_آرون، ريمون، (1354.) مراحل اساسي در انديشه جامعه شناسي، ترجمه باقر پرهام، جلد دوم، انتشارات کتاب هاي جيبي،
9-ابتهاج، ابوالحسن، (1371) خاطرات، تهران، انتشارات علمي، ج 1
10-ابوالحمد، عبدالمجيد (1377)، مباني سياست، تهران: طوس.
11-احتشامي، انوشيروان، (1387)، سياست خارجي ايران در دوران سازندگي، ترجمه ابراهيم متقي وزهره پوستين چي، مرکز اسناد انقلاب اسلامي
12-احمدوند، شجاع، (1374)، “فرآيند بسيج سياسي در انقلاب اسلامي”، انقلاب اسلامي وريشه هاي آن (مجموعه مقالات)، معاونت امور اساتيد ودروس معارف اسلامي، ج1.
13-احمدي، حميد (1387) انقلاب اسلامي ايران و جنبش هاي اسلامي در خاورميانه عربي، مجموعه مقالات پيرامون جهان سوم، به كوشش حاتم قادري.
14-احمديان راد، رضا ? خرداد (????.) روزنامه رسالت
15-آرون، ريمون (1364)، مراحل سير انديشه در جامعه شناسي، ترجمه باقر پرهام، تهران انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ چهارم
16-از بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، 12/08/1372
17-از بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، 25/7/85
18-از بيانات مقام معظم رهبري، 17/7/1386
19-ازغندي، عليرضا (1377) درباره توسعه رشته علوم سياسي در زمان پهلوي بنگريد به: ، علم سياست در ايران، تهران، مركز
20-ازغندي، علي‌رضا (1381)، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران: قومس، چ اول،
21-ازغندي، عليرضا (1386)، نخبه پروري سياسي، ، تهران
22-اسپوزيتو، جان ال (1382) انقلاب ايران و بازتاب جهاني آن، ترجمه محسن مدير شانه‌چي (تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران،
23-استريکلند، دي. 1، الويد آرجانستون، (1380) مقدمه اي برتحليل سياسي، ترجمه علي معنوي، آگاه.
24-اسلامي، مسعود (1369) ريشه‌يابي مواضع و عملكرد كويت در جنگ تحميلي عراق عليه ايران، نشر همراه،
25-بر آهويي نرجس خاتون (1388)، اصولگرايي اسلامي ايران و تأثيرات منطقه‌اي آن.
26-آصف، محمدحسن، (1384) مباني ايدئولوژيك حكومت در دوران پهلوي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي
27-افتخاري، اصغر، (1381)، ثبات سياسي وامنيت رسانه اي، “مجموعه مقالات همايش رسانه ها وثبات 28سياسي-اجتماعي جمهوري اسلامي ايران، تاليف جمعي از نويسندگان، پژوهشکده مطالعات راهبردي.
29-افشردي، محمد حسين (1381) ژئوپولوتيك قفقاز؛ سياست جمهوري اسلامي ايران (تهران: سپاه پاسداران، چ اول،
30-امام خميني، صحيفه نور، جلد 11و 18.
31-اميري، جهاندار، (1382) روشنفكري و سياست) بررسي تحولات روشنفكري در ايران معاصر (، تهران، مركز اسناد انقلاب
32-انصاري، احمدعلي، (1371) پس از سقوط، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي،
33-انصاري، محمد مهدي (1386)، نخبه پروري سياسي، نشر دادگستر
34-انصاري، محمد مهدي (1387) نخبه پروري سياسي، تهران
35-اولين گزارش ملي توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران (1378)، سازمان برنامه و بودجه.
36-ايرانبرگر، هارالد (1366)، درباره ساواك، ترجمه جمعيت آزادي، ب يجا، ب ينا، ب يتا،
37-بازرگان، مهدي، (1363) انقلاب ايران در دو حركت، ناشر مؤلف،
38-بايسته هاي نخبه پروري سياسي در ايران عباس‌زاده مشكيني- محمود – روزنامه كيهان
39-بشريه، حسين (1377)، “بحران مشارکت سياسي وانتخابات 76″؛انتخاب نو، طرح نو.
40-بشريه، حسين (1381)، ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي در ايران، دوره جمهوري اسلامي، تهران: نشرنگاه معاصر
41-بشريه، حسين، (1378)، جامعه مدني وتوسعه سياسي در ايران؛گفتارهايي در جامعه شناسي سياسي، موسسه نشر علوم نوين
42-بشريه، حسين، (بهار1380) “توسعه سياسي در ايران پس از انقلاب” (سخنراني)، رهيافت سياسي-بين المللي: فصلنامه سياسي -اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي، سال دوم، شماره دوم
43-بشيريه.، حسين (1380) تاريخ انديشه هاي سياسي قرن بيستم. نشرني. چاپ سوم. جلد دوم.
44-بهزادي، علي، (1377) شبه خاطرات، تهران، انتشارات زرين، ، ج2،
45-بهنود، مسعود، (1377) 275 روز بازرگان، تهران، نشر علم،
46-بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى (10/4/1378.) در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى به مناسبت ميلاد پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) :
47-بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى (‏17/1/1386.) در ديدار كارگزاران نظام:
48-بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى (2/7/1382.) در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام در سالروز عيد سعيد مبعث‏:
49-بيانات مقام معظّم رهبرى (18/2/1377) در خطبه‏هاى نمازجمعه تهران‏.
50-بيانات مقام معظم رهبري (12/3/1375) در ديدار فرماندهان لشكر 27 محمد رسول‌الله (ص) / عوام و خواص
51-بيل، جيمز، (1371) عقاب و شير، ترجمه مهوش غلامي، تهران، كوبه،
52-بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، (10/9/89)
53-پارسا دوست، منوچهر (1385) ما و عراق؛ از گذشته دور تا امروز، تهران، شركت سهامي انتشار، .
54-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. (16/12/85) سايت مكتوب، .
55-پارسونز، آنتوني، (1363) غرور و سقوط، ترجمه منوچهر راستين، تهران، انتشارات هفته،
56-پازارگاد، بهاءالدين. (1359) تاريخ فلسفه سياسي. انتشارت زوار. جلد سوم.
57-پاي، لوسين، (پاييز وزمستان1370)، “فرهنگ سياسي وتوسعه سياسي”، ترجمه مجيد محمدي، نامه فرهنگ، شماره اول و دوم.
58-پرتوي، اصغر (نيمسال اول تحصيلي 80-1379)، “نقش ملي گرايي واسلام در ايجاد هويت مشترک: ملت سازي در دوره پهلوي وجمهوري اسلامي ايران”، پايان نامه کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي، دانشگاه امام صادق (ع)
59-پور احمدي، (1386) حسين انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران در بازتاب فرايند جهاني شدن، مؤسسه چاپ و نشر عروج،
60-پيشه ور، احمد (1376)، جامعه شناسي سياسي، نشر دوران.
61-تاثير منازعات نخبگان سياسي بر ثبات سياسي در ايران (دوران اصلاحات (
62-تاجيک، محمد رضا، (1382)، تجربه بازي سياسي در ميان ايرانيان، نشر ني.
63-تاجيک، محمد رضا، (29بهمن 1382)، پرسش از کارآمدي” (گفتگو)، خردنامه، ويژه نامه روزنامه همشهري
64-تبراييان، صفاءالدين، (1377) سراب يك ژنرال، مؤسسه پژوهش چاپ و نشر نظر،
65-تربتي سنجابي، محمود؛ (1375) قربانيان باور و احزاب سياسي ايران، تهران، انتشارات آسيا،
66-جمعي از نويسندگان (1366) دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، از ظهور تا سقوط، مجموعه اسناد لانه جاسوسي آمريكا، تهران، مركز نشر اسناد. لانه جاسوسي،
67-جمعي از نويسندگان (1376) اردشير زاهدي به روايت اسناد ساواك، (1378) تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي،
68-جمعي از نويسندگان (1377)، انتخاب نو، (تحليل هايي جامعه شناسي از دوم خرداد) به اهتمام عبداعلي رضائي، تهران: طرح نو.
69-جمعي از نويسندگان (1388) دستاوردهاي عظيم انقلاب شکوهمند اسلامي در گستره جهان، تهران: سازمان ارتباطات فرهنگي، بي تا،
70-جمعي از نويسندگان (1389) بيداري اسلامي، خودشناسي و دفاع از آن، اثر فهمي هويدي منتشر شده در سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامي
71-حسين، بشيريه، (1381)، موانع توسعه سياسي در ايران، تهران، گام نو،
72-حشمت زاده، محمد باقر (1378) چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، .
73-حقي، محرم (1376) مقاله ايران و آمريکا، مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تفرش
74-خاتمي، محمد، (1379) انسان ملتقاي مشرق جان ومغرب انديشه (مجموعه سخنراني ها ومصاحبه ها)، مرکز چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه.
75-خسروي، فريبرز، (1378) سانسور: تحليلي بر سانسور كتاب در دوره پهلوي دوم، تهران، مؤسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و. نشر نظر،
76-دال، رابرت. (1364.) تجزيه و تحليل جديد سياست. حسين طفريان. چاپ خرمي.
77-دال، رابرت، (1364.) تجزيه و تحليل سياست، ترجمه حسين ظفريان، تهران: چاپ خرمي،
78-دلدم، اسكندر، (1377) من و فرح پهلوي، تهران، نشر گلفام و به آفرين، ج 3،
79-رانسواتوان، (1388) ژئوپولوتيك شيعه، ترجمه حسن صدوقي و نيني، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.
80-طاهري، سيد مهدي (1387) بازتاب انقلاب اسلامي بر شيعيان لبنان، پايان نامه، دانشگاه مفيد.
81-حنفي، حسن (1386) اسلام سياسي، ترجمه محمد حسن معصومي، مجله حكومت اسلامي، سال دوم، شماره اول، بهار.
82-ربيعي، علي (1380)، جامعه شناسي تحولات ارزشي، تهران: فرهنگ انديشه.
83-ربيعي، علي، (1380) جامعه شناسي تحولات ارزشي، نگاهي به رفتارشناسي راي دهندگان در دوم خرداد 1376، فرهنگ و انديشه.
84-رجايي، فرهنگ، (1382)، مشکل هويت ايرانيان امروز، نشر ني.
85-رزاقي، سهراب، (پاييز وزمستان 1376)، “مولفه هاي فرهنگ سياسي ما”، نقد ونظر، شماره سوم وچهارم.
86-رفيع پور، فرامرز (1376)، توسعه و تضاد، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
87-روحاني، فخر، (1370) اهر مهاي سقوط شاه، نشر بليغ،
88-روشه، گي (1374)، تغييرات اجتماعي، ترجمه منصور وثوقي، تهران: نشرني.
89-روشه، گي، (1370) تغييرات اجتماعي، ترجمه منصور وثوقي، تهران، نشر ني
90-زهيري، عليرضا، (1381)، انقلاب اسلامي وهويت ملي، زلال کوثر.
91-زونيس،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره دانشگاهها، آموزش و پرورش، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، ارزش ها و نگرش ها، انقلاب اسلامى، استان لرستان