منابع پایان نامه ارشد درباره امام رضا (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

ديگري که بدترين مردمان بود و اين مايه عبرت است.
2-اگر انسان پليدي در کنار انسان پاکي دفن شود هيچ چيزي عايدش نمي‌شود و همچنين هيچ ضرري از طرف آن فرد پليد متوجه آن فرد پاک نمي‌شود.
در پس پرده اين دشمني دلايل ديني در زمينه عشق به اهل البيت عليهم‌السلام و انکار حقانيت غاصب بودن خلافت عباسيان وجود دارد و از اينجاست که‌ مي‌بينيم که هجاي دعبل در قبال خلفاي هم عصر خود و اطرافيان آنها مربوط مي‌شود به عقيده و اصول عشق به اهل البيت عليهم السلام، هجاي او نسبت به دشمنان اهل بيت (ع) يکي از موارد نزديک شدن به خدا ميباشد. (علي بهادلي؛ بي تا: 9)
شاعر مقايسه‌اي کرده است ميان دو تصوير، قبر بهترين فرد از ميان مردم (امام رضا (ع) و قبر بدترين فرد از ميان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ساختار متن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، پذیرش خود، سلامت روانی