منابع پایان نامه ارشد درباره امام خمینی، سازمان ملل، فضای مجازی، نوجوان و جوان

دانلود پایان نامه ارشد

هر چند به خودي خود ممکن است اشکالي نداشته باشد، اما دشمنان اسلام سعي مي‌کنند با استفاده از اين روحيه ابتدا با ترويج مدها و نمادهاي خاصي در ميان قشر نوجوان و جوان جامعه نفوذ کنند. بعد از ترويج مدها و نمادهاي مخصوص خود، سعي مي‌کنند دلبستگان به آنها را با مباني فکري و ارزشي مورد نظر خود آشنا کنند. بسياري از افرادي که صرفاً به دليل تنوع طلبي از مدها و نمادها استفاده مي‌کنند، بعد از آشنايي با انديشه‌ها و ارزش‌هايي نهفته در برخي از مدها و نمادها، آنها را کنار مي‌گذارند. در عين حال، برخي ديگر از افراد به دلايل مختلف احساس همسنخي و همدلي با آن انديشه‌ها و ارزش‌ها مي‌کنند و آرام آرام در دام فرقه‌ها و گروه‌هاي مختلف گرفتار مي‌شوند. بسياري از فرقه‌هاي نوظهور و آيين‌هاي وارداتي در گام نخست، براي نفوذ در ميان نوجوانان و جوانان از همين شيوه استفاده مي‌کنند. نمونة بارز اين شگرد را مي‌توان در ميان شيطان‌گرايان مشاهده کرد.

4-15)استفاده از ظرفيت مراکز علمي:
بسياري از دانشگاه‌هاي معتبر جهاني در اختيار طراحان جنگ نرم است. متون درسي و غير درسي ساير کشورها، همگي يا قريب به اتفاق آنها متوني ترجمه شده و معمولاً با فاصلة زماني قابل توجهي از دانشگاه‌هاي غرب است. بسياري از استادان و محققان کشورهاي جهان سوم، تحصيل‌کرده‌هاي دانشگاه‌هاي غرب هستند. فرصت‌هاي مطالعاتي و سفرهاي علمي بسياري از آنها نيز در غرب و دانشگاه‌هاي غربي سپري مي‌شود. زيبيگنيو برژينسکي حدود بيست سال پيش (سال 1993) در کتاب خارج از کنترل دربارة اقتدار آموزشي و دانشگاهي آمريکا مي‌گويد: «در حال حاضر بيش از پانصد هزار دانشجوي خارجي که نزديک به دويست هزار نفر آنها آسيايي هستند در ايالات متحده تحصيل مي‌کنند و اين رقم چندين برابر تعداد دانشجويان خارجي در هر يک از ديگر کشورهاست. پيش بيني شده است که بيش از 80 درصد انتقال و پردازش داده‌ها از آمريکا نشأت مي‌گيرد» (برژينسکي، 1372: 110).يکي از نويسندگان غربي به نام ادوارد برمن در کتاب «کنترل فرهنگ» اين مسأله را تبيين کرده است که برخي مؤسسات به اصطلاح بين المللي از قبيل بنياد هنري فورد، بنياد کارنِگي و راکفلر، در قالب تأسيس دانشگاه و مرکز علمي در کشورهاي جهان سوم و با عناوينی همچون کمک به رشد و توسعة کشورهاي جهان سوم و تربيت معلم و مربي و پرورش استاد و کمک به رشد علمي و آموزشي مردم، در حقيقت به دنبال نفوذ در فرهنگ و ارزش‌هاي آنها هستند و مي‌کوشد تا نخبگان علمي آنها را در جهت منافع غرب هدايت کنند(برمن، 1373: 100). برمن در اين زمينه مي‌نويسد با توجه به نقش کادرهاي رهبري در تحقق مدل توسعة آمريکايي، سياستگزاران ايالات متحده به دنبال تربيت نيروهايي بودند که بتوانند با تکيه بر آنها غربي سازي جهان سوم را پيگيري نمايند. و در اين زمينه بنيادهايي همچون فورد، کارنِگي و راکفلر در خدمت تحقق اين هدف بودند: «برنامه‌هاي کمک هزينه‌هاي تحصيلي بنيادها و سازمان‌هاي کمک رسمي، در پي آن بود تا امکانات تحصيلي را براي اين دسته از رهبران جهان سوم در دانشگاه‌هاي به دقت انتخاب شدة آمريکا و (گاه اروپا) فراهم کند، به نحوي که آنها بتوانند اين قابليت‌ها را گسترش دهند» (برمن، 1373: 100).تمرکز بر آموزش و تربيت استادان و مربيان در کشورهاي اسلامي يکي ديگر از شيوه های آنان براي پيشبرد اهداف جنگ نرم است. در طرح خاورميانة بزرگ آمريکا بر مسألة تربيت مدير و دوره‌هاي آموزش مديريت در کشورهاي خاورميانه تأکيد ويژه‌اي شده است. در اين طرح آمده است: «با توجه به ضرورت آموزش رشتة مديريت در خاورميانه، کشورهاي صنعتي جهان بايد دوره‌هاي آموزشي يکساله براي دانشجويان اين رشته تدارک ببينند».101
توماس فريدمن، از تحليل‌گران سياسي و کارشناسان مسائل ايران در آمريکا، در مقاله‌اي با عنوان «ويزاي دانشجويي» در روزنامه نيويورک تايمز (12/11/85) مي‌نويسد: «لازم نيست آمريکا به ايران لشکرکشي نمايد. بلکه بايد روابط خود با ايران را گسترش دهد و سفارت‌خانه آمريکا در تهران را بازگشايي نمايد. اين سفارت پيش از همه چيز و در اولين گام پنجاه هزار بورس تحصيلي به نخبگان و جوانان ايراني براي ادامه تحصيل در دانشگاه‌هاي آمريکا بدهد.
فقط اين کار را بکند و بنشيند و شاهد خروش شگفت‌آورترين بحث‌ها در داخل ايران باشد. مي‌توانيد بر سر آن شرط‌بندي کنيد.» در «طرح خاورميانة بزرگ» ، با استناد به گزارش توسعة انساني سازمان ملل و با اين توجيه که اولاً سرانة مطبوعات و روزنامه‌ها در کشورهاي عربي بسيار پايين است و ثانياً از نظر کيفيت محتوا و عرضه نيز ضعيف هستند، راه حل برخورد با اين معضلات را چنين بيان مي‌کنند: «انجام سفرهاي دوره‌اي نويسندگان و ارباب جرايد کشورهاي غربي و عربي؛‌ برگزاري دوره‌هاي آموزش روزنامه‌نگاران مستقل؛ استفاده از بورس‌هاي تحصيلي جهت اعزام روزنامه‌نگاران و دانشجويان اين رشته، به مراکز آموزشي کشورهاي غربي.»102در همين راستا يکي از ابزارهاي جنگ نرم را مي‌توان القاي اين انديشه دانست که معيار عالم و پژوهشگر بودن يک فرد دانشگاهي، داشتن مقاله در مجلات isi است.
اگر کسي فعاليت‌هاي پژوهشي خود را در مجلات داخلي منعکس کند، و به مجلات خارجي بي‌اعتنا باشد، چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد! يکي از صاحب‌نظران معاصر در اين باره مي‌گويد: «isi نه فقط ملاک مطلق در رتبه‌بندي علمي کشورها و تعيين مقام و مرتبة دانشمندان مي‌شود، بلکه مقام بلندي پيدا مي‌کند و به صورت هيکل مقدسي در مي‌آيد که چون و چرا در مطلق بودن آن، جهل و کفر به شمار مي‌رود. isi که در زمرة اقتضاها و ضرورت‌هاي تمرکز قدرت علم و تکنولوژي است نمي‌تواند اصل بنيانگذار خانه علم ما باشد. isi در دانشگاه‌هاي ما صرف يک مرکز فهرست‌نويسي و اطلاع‌رساني نيست؛ بلکه ميزان و ملاک علم و تعيين کننده صلاحيت علمي دانشگاهيان ماست؛ چنان که هر کس با آنجا نسبتي دارد و در مجله‌هاي مورد قبولش مقاله مي‌نويسد، دانشمند مسلم است و کسي که توفيق وصلت با آن را نيافته است، در دايرة دانايي جايي ندارد»103
4-16)استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي:
استفاده از سازمان ملل و سازمان‌هاي وابستة به آن در جهت ترويج اهداف جنگ نرم می تواند مورد تامل قرار گيرد . حضرت امام خميني ره معتقد بودند که بسياري از سازمان‌هاي به اصطلاح جهاني ساخته و پرداختة قدرت‌هاي بزرگ و استعمارگران مي‌باشند که به منظور چپاول مستضعفان عالم تأسيس شده‌اند:اين مجلس‌هاى كذا كه در دنيا درست شده است، و به دست قدرتمندها درست شده است، و لهذا حق وِتو دارند، همه‏اش آن قدرتمندها، اينها همه بازى است براى بلعيدن ماها، اين يك مانور سياسى است كه با آن ماها را اغفال كنند و ماها را ببلعند. شما نبايد گول اين ها بخوريد(امام خمینی، ج 12 : 350).اين جانب مكرر گفته‏ام كه تمام اين سازمان‌ها و گروه‌ها براى طرفدارى از قدرتمندان به وجود آمده است، و اين جمعيت‌ها به دست قدرتمندان براى سلطه بر ضعيفان و مكيدن خون محرومان جهان به وجود آمده است(امام خمینی، ج 12 : 258).اين سازمان‌ها دستاورد ابرقدرت‌هايى هستند كه مى‏خواهند مردم مستضعف جهان را چپاول كنند و به همين جهت، با شما مخالف‏اند(امام خمینی، ج 12 : 35).جين شارپ و رابرت هِلوي در کتاب «جامعه مدني، مبارزه مدني» در اين باره مي‌نويسند: «حمايت‌هاي بين المللي از مخالفان سياسي يک کشور، مي‌تواند به اشکال مختلف تحقق يابد: خودداري از سرمايه‌گذاري و صادرات و واردات، نقد کردن سياست‌هاي حکومت مستبد در صحنه‌هاي بين المللي، خودداري از صدور رواديد براي مقام‌هاي ارشد و اداري آن کشورها، جلوگيري از مسافرت شهروندان به آن کشورها و حمايت يا انجام برخي پروژه‌هاي مشترک انسان‌دوستانه با ان. جي. اوهايي که به شکل مستقيم در زمينة حقوق بشر در درون يا بيرون مرزهاي اين کشور فعاليت دارند.»104(ادیب، 1391: 53-38).
4-17)تاثیر فضای مجازی در نارضایتی خانوادگی:
یکی ازبزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتلا می باشندضعف بنیادخانواده است.از آنجایی که مشکلات خانواده ها به صورت ناهنجاری های اجتماعی بروز می کند خانواده وسلامت آن ازاهمیت فوق العاده ای برخوردارمی- باشد.آماده کردن فرزندان برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی یکی ازوظایف مهم واساسی خانواده ها به شمار می- رود. جوانان باید بتوانند به خصوص برای زندگی های مشترک آماده شوندوسعی نمایندروابط خودرابا پیرامون شان در حد متعارف وقابل قبولی تنظیم نمایند.صرف نظراز آمار و ارقام بالاو روزافزونی که در مسایلی مانند بالارفتن سن ازدواج ، طلاق، فرار ا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، امنیت اجتماعی، فرهنگ سازی، صاحب نظران Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، آزمون فرضیه، وجوه نقد آزاد، تئوری نمایندگی