منابع پایان نامه ارشد درباره آسیب های اجتماعی، نهاد خانواده، دفاع مقدس، پایگاه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

اسلامی که مسلما در مجموع شخصیتی متمایز از افراد اجتماع دارند حق بزرگی برگردن همه ملت دارند .آنها در میدان عمل ثابت کردن که از ایمان به خداوند متعال بر خوردارند و اهل عمل صالح هستند آنها روحیه نسوهی ومبارزه طلبی خود را با ایثار گری خویش ظاهر کردند بسیاری از ناملایمات که این عزیزان به جهت لطمات وارده در دفاع مقدس تحمل می کنند حتی تصورش برای برخی مشکل است آنها عموما علی رغم مشکلات جهانی شدید براحتی تنیدگی های حاصل از آن را به خوبی پشت سر گذاشته و خود را با وضعیت جدید شان سازگار کرده اند برخی از ایشان به گواهی نوشته هایشان غبطه شهدا را می خورند حتی خود را بدهکار می دانند از سوی دیگر این عزیزان حق بزرگی بر ما دارند .برای انجام وظیفه نسبت به آنها نیازمند شناخت بیشتر مشکلات و مسائل آنها می باشیم.
با توجه به مطالبی که در سطور بالا بیان شد می توان مسئله اصلی پژوهش را این طور بیان کردکه آیا بین عوامل مختلف اجتماعی وآسیب های اجتماعی خانواده های جانبازان ارتباط معنا داری وجود دارد یا خیر ؟به عبارت دیگر آیا می توان چنین ادعایی داشت که بسیاری از مسائل وآسیب های اجتماعی خانواده های جانبازان دارای ریشه اجتماعی هستند ؟ لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به چنین پرسشهایی می باشد.

1-3) ضرورت و اهميت تحقيق
جهان امروز با سرعتي شگفت انگيز در همه ي بخش هاي زندگي اجتماعي در حال تغيير و دگرگوني است. برجسته ترين نمونه ي آن تحولات تکنولوژيکي و و صنعتي است که با سرعتي باور نکردني تمام ابعاد زندگي انسان ها را تحت تأثير قرار داده است که بسياري از اين پيامدها و نتايج آنها نيز ناخواسته بوده است. به همين دليل آسيب شناسي در همه ي شئون و جنبه هاي زندگي اجتماعي، امري مهم و قابل توجه است. شناخت آسيب ها ما را به سوي يافتن حداقل دو راهکار هدايت مي نمايد، نخست اينکه بدانيم اين آسيب چگونه و از کجا پديد آمده و به همين طريق راه هاي جلوگيري از پيدايش مجدد آن را مورد بررسي و شناسايي قرار دهيم. دوم اينکه اين آسيب ها را چگونه مي توان کنترل کرد تا اثرات مضر و مخرب آن به حداقل برسد، اين در حالي است که خانواده به عنوان يکي از نهادهاي اساسي جامعه نيز در معرض اين تهديد ها قرار مي گيرد، که اگر اين تهديدها باعث آسيب در خانواده شود، باعث اختلالات اجتماعي نيز خواهد شد و اگر با آموزش درست خانواده ها از اين آسيب ها حفظ شوند باعث تداوم و تحکيم ثبات اجتماعي خواهند شد. در همين راستا مسائل خانواده هاي جانبازان به چند دليل براي جامعه اهميت دارد.
الف) نقص عضو جسمي
که جانباز را از انجام بسياري از امور شخصي و کارها معاف کرده، فشار آن بر دوش خانواده مي افتد. حتي مسکن جانباز بايد با رعايت شرايط خاص وي انتخاب گردد. جانباز نمي تواند به راحتي در هر جمعي و محملي وارد گردد که اين نشانگر محدوديت در ارتباطات اجتماعي مي باشد.
ب) اعتبار و ارزش ملي و مذهبي
چشم از جانبازان به معناي کنار گذاشتن بخش مهمي از ارزش هاي بنيادين اجتماعي مي باشد که اين خود باعث توليد آسيب و ناهنجاري هاي اجتماعي مي شود.
ج) تقويت روحيه ي ملي در جهت همگرايي
جانبازان سمبل هاي ايثار هستند، توجه به مشکلات آنها و حل آنها موجب تقويت روحيه ي ملي و همبستگي اجتماعي مي گردد.
از آنجايي که جامعه ايران هميشه در طول تاريخ يک جامعه ي دين محور3 بوده و دين به صورتي پيوسته در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي نقشي تأثير گذار داشته، لذا اين امر در خانواده هاي ايراني هميشه نمودي عميق و آشکار از خود به جاي گذاشته است. با اين وجود جانبازان نيز جزء آن دسته از افرادي مي باشند که به مراتب نقش پررنگ تري را نسبت به حفظ و تداوم ارزشهاي ديني- اسلامي ايفا کرده اند، لذا هر گونه آسيب يا تهديد اجتماعي که متوجه خانواده هاي جانبازان باشد به نوعي زنگ خطري است براي کم رنگ شدن ارزش ها و اصول ديني. بديهي است که گروه جانبازان در جامعه انقلابي ايران داراي جايگاه بسيار با ارزشي هستند و خود به خوداين حقيقت به آن ها جايگاهي بس والا در مناسبات اجتماعي داده است . اما بايد به اين مسأله توجه داشت که هر گونه آسيبي که به اين گروه وارد آيد مستقيما متوجه اهداف انقلاب خواهد بود و اين لزوما منجر به يکسري مشکلات در سطح ملي خواهد شد. در اينجاست که اهميت بررسي مشکلات جانبازان نمايان مي شودکه اين يکي از دلايل ما براي انتخاب اين موضوع براي تحقيق است .

1-4) اهداف تحقيق
1-4-1) هدف کلي
– بررسي میزان آسیب های اجتماعی در خانواده های جانبازان
-شناخت عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی در خانواده های جانبازان
1-4-2) اهداف جزئي
– بررسي تأثير نوع جانبازي بر آسيب هاي خانواده هاي جانبازان.
– بررسي رابطه شدت جانبازي بر آسيب هاي خانواده جانبازان.
– بررسي رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی جانبازان و آسيب هاي خانواده
– بررسي تأثير زمان ازدواج بر آسيب هاي خانوادگي خانواده هاي جانبازان.

فصل دوم
مباني نظري و تجربي تحقيق
(ادبيات تحقيق و چارچوب نظري)

2-1) خانواده
خانواده در طول تاريخ، تحت تأثير تحولات گوناگون اقتصادي و اجتماعي، دگرگون شده است، ابتدائي ترين تحول عمده در ساختار خانواده مربوط به فرايند گذار از ساختار اقتصادي مبتني بر گردآوري و شکار به اقتصاد کشاورزي است که به تعبير مارکس و پيروان وي، زمينه ساز الگوي غالب خانواده بود که با ويژگي هاي عصر ماقبل صنعتي تناسب داشت. از ويژگي هاي خانواده در اين دوران مي توان به زندگي چند نسل در کنار يکديگر، برجسته بودن نقش خانواده به عنوان يک واحد اقتصادي، نداشتن پويايي و تحرک جغرافيايي، وابستگي به خاک و زمين، داشتن فرزند زياد به عنوان نيروي کار و نگهداري از سالخوردگان اشاره کرد. با ظهور انقلاب صنعتي، نهاد خانواده دچار تغييراتي شد و رشد شهر نشني رشته ي خانواده از هم گسست و خانواده ي هسته اي الگوي عام نهاد خانواده شد که در آن بسياري از کارکردهاي خانواده به نهادهاي جديد مانند مهد کودک ها، مدارس، خانه هاي سالمندان و غيره واگذار شده است، البته اين تغيير و انتقال نيز در زمينه ي اقتصاد مشهود و برجسته بود که اين خود تاثیر زيادي برساخت و کيفيت و کميت خانواده داشته است(تافلر،1374: 249-240، 1370: 305-290).
انسان‏ها حداقل دو ميليون سال و شايد بيش‏تر در روي زمين زيسته‏اند. انسان هوشمند از نوع خود ما، احتمالاً پنجاه هزار سال پيش پديد آمد و همانند همه اسلافش از طريق شکار و گردآوري خوراک امرار معاش مي‏کرد. آن‏ها همواره در جست‏وجوي حيوانات و نباتات بودند. گروه‏هاي کوچکِ تقريبا پنجاه نفره با هم مسافرت مي‏کردند. همه آن‏ها کار مشابهي انجام مي‏دادند و غذاي اضافي نبود. معمولاً سه روز در هفته کار مي‏کردند. مردان اکثرا با نيزه و ابزار سنگي ديگر شکار مي‏کردند. در حالي که، زنان به جمع‏آوري سبزيجات پرداخته و از کودکان و مجروحان يا سال‏خوردگان مراقبت مي‏کردند. ميزان مواليد و مرگ و مير بالا بود و هنگامي که توازن ميان آن دو به هم مي‏خورد، نوزادکشي شيوه معمول بود(محمدي و ديگران،1383: 88).
به هرحال، با ظهور صنعتي شدن، محل کار هرچه بيش‏تر به کارخانه‏ها منتقل شد. شوهران و فرزندان آن‏ها در بيرون از خانه کار مي‏کردند اما اين کار براي زنان بسيار سخت بود؛ چرا که آن‏ها هنوز بايد امور داخل خانه را اداره مي‏کردند. آن‏ها اغلب به خاطر دست مزد به طور نامنظم کار مي‏کردند يا سعي داشتند با کار در خانه يا اجاره دادن منزل به محصلان و مستاجران پول به دست آورند.
با وجود اين، وقتي دستمزد واقعي افزايش يافت، بيش‏تر خانواده‏ها مي‏توانستند به مادري که در اقتصاد خانواده سهيم نبوده است، کمک کنند. آثار ادبي بين سال‏هاي 1835ـ 1780 زنان را به عنوان متخصصان مراقبت از نيازهاي عاطفي خانواده‏ها، پاسدار پاکدامني و پارسايي کودکان و عموما کارگر بدون مزد فعاليت‏هاي داخل خانه توصيف مي‏کنند. اين طرز فکر، استفاده از کار زنان را براي مراقبت از نيازهاي شخصي نان‏آور خانواده قانوني ساخت. بدين طريق با فراهم کردن کارهاي بي‏مزد ولي ضروري جهت حفظ نيروي کاري کارمندان مزدبگير به کارفرمايان يارانه پرداخت مي‏شد، بنابراين، نقش زنان خانه‏دار، علاوه بر آن موجوديت قبلي خود، در حقيقت توسط نظام سرمايه‏داري صنعتي توليد شد که بعد از آغاز انقلاب صنعتي به طور فزاينده‏اي زنان را به خانه محدود کرد.
نظام سرمايه‏داري، تغييرات ديگري را نيز براي خانواده به همراه داشت. اندازه خانواده در دوره قبل از صنعتي شدن عمدتا به وسيله نياز آن به نيروي کار تعيين مي‏شد. اين نياز همواره تقريبا در طول زمان ثابت بود. بنابراين ثبات در اندازه خانواده هم به همان مقدار مهم بود. هنگامي که فرزندان خانواده براي کار خيلي جوان بودند، کودکان بزرگ‏تر و جوانان به عنوان پيشخدمت به کار گرفته مي‏شدند. وقتي بچه‏ها بزرگ‏تر مي‏شدند تعداد خدمتکاران کاهش يافته و کودکان اضافي براي خدمت در خانواده‏اي ديگر، فرستاده مي‏شدند. خانواده شهري اغلب بعد از آن که پسرانشان بزرگ شده و خانه را ترک مي‏کردند، جهت کسب درآمد، محصلان را مي‏پذيرفتند. همه اينها نشان مي‏دهد که اندازه خانوار در مقايسه با نظام کنوني تا حدي بدون تغيير باقي مانده است که در آن، افراد دوره‏هاي تجرد را سپري مي‏کنند؛ سپس ممکن است در خانواده بزرگ زندگي کنند يا جدا شده و همانند بزرگ‏ترها به زندگي تنهايي بازگردند.
در اين خصوص در ارتباط با خانواده هاي جانباز ذکر اين نکته ضروري است که هر چند در تعريف اسلامي ازجانباز به عنوان کسي که يکي از اعضاي خود را در راه رضاي خداوند و در اثر جنگ از دست داده است بيشتر تأکيد شده است اما اگر نگاه را از زاويه ي مفهومي جانباز برداشته و توجه خود را به گستره ي مفهومي معلول بيندازيم آنوقت مي توانيم ادعا کنيم ريشه تاريخي خانواده هايي که يکي از اعضاي آنها دچار نقص عضو بوده اند به آغاز زندگي انسان بر مي گردد چرا که اين احتمال وجود داشته است که يکي از اعضاي خانواده در اثر حوادث طبيعي و يا حوادثي که مخلوق خود بشر بوده اند(جنگ) چنين پديده اي را تجربه کرده باشند و لذا بعيد نيست که در اثر چنين پديده اي(نقص عضو) در بعضي از کارکردهاي اصلي خانواده اختلال بوجود بيايد با اين توضيح به تعاريف مربوط به خانواده مي پردازيم.

2-2) تعريف خانواده
شايد به نظر برسد که مفهوم خانواده از مفاهيم بسيار روشن عامه فهم است، به گونه اي که همه ي مردم اعم از کوچک و بزرگ، باسواد و بي سواد همه آن را مي فهمند و نيازي به تعريف آن نيست اين در حالي است که اين امر به اين سادگي هم نيست. برخي خانواده را يک سازمان اجتماعي دانسته اند، بدين سان تعريف خانواده در طول زمان با تغييراتي همراه بوده است از يک منظر خانواده عبارت است از:«پيوند قانوني دو جنس مخالف بر پايه ي روابط پايا، تقدس مذهبي، روابط عميق عاطفي که با نوعي قرارداد اجتماعي و آثار مهم فرهنگي همراه است»(Engels,1973: 171-205). از منظري ديگر: «خانواده فرايندي است از کنش متقابل دو فرد که با شرايطي قانوني و طي مراسمي به نام ازدواج بوجود مي آيد و به طور کلي عمل آنان مورد پذيرش قرار گرفته است(Karlsson,1963:31). آنتوني گيدنز خانواده را گروهي از افراد مي داند که با ارتباطات خويشاوندي مستقيماً پيوند يافته و اعضاي بزرگسال آن مسوليت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند. پيوندهاي خويشاوندي ارتباطات ميان افراد است که يا از طريق ازدواج برقرار گرديده، يا از طريق تبار است که خويشاوندان خوني(مادران، پدران، فرزندان ديگر، پدربزرگ ها و غيره) را با يکديگر مرتبط مي سازد(گيدنز،1383: 424). همچنان که مشهود است بعضي روابط خويشاوندي و همخوني را اساس تشکيل خانواده قلمداد مي کنند؛ عده اي ديگر عامل اقتصادي و گروهي ديگر عوامل رواني و جنسي در تشکيل آن قلمداد کرده اند اما چيزي که در اين ميان حائز اهميت است اينکه متفکران اجتماعي هريک براساس نياز و دغدغه اي که به نوعي نگاه آنها را نسبت به اين مسأله تحت تأثير قرار داده است به تعريف خانواده پرداخته اند.
يونسکو د

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، نهاد خانواده، آسیب های اجتماعی، مواد مخدر Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره خانواده گسترده، کارکرد خانواده، نهاد خانواده، ساختار قدرت