منابع پایان نامه ارشد درباره ، صحيحه، ابي

دانلود پایان نامه ارشد

ميان بين جهل قصوري و جهل تقصيري وجود ندارد. علاوه بر اين رواياتي که جاهل را معذور اعلام مي دارند، مطلق و عام بوده و شامل کليه شبهات مي شوند. مثل روايت صحيحه حلبي، محمدبن مسلم و صححيه ابي حذا، بخصوص صحيحه عبدالصمد که در بخش مستندات قاعده بيان شد133 .
8- نقد و بررسي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حل و فصل اختلافات، قاعده لاضرر Next Entries پایان نامه رایگان درباره حل و فصل اختلافات، توسل به زور، حقوق انسان