منابع پایان نامه ارشد با موضوع of، THE، Ph.D.,ASSIST.، PROFESSOR

دانلود پایان نامه ارشد

EDUCATION
MALAYER UNIVERSITY
MALAYER, IRAN
EVALUATED AND APPROVED BY THE THESIS COMMITTEE AS:
Imanzade A, Ph.D.,ASSIST. PROFESSOR. OF Philosophy of education (SUPERVISOR)

Hassanzadeh, N., Ph.D.,ASSIST. PROFESSOR. OF West Philosophy (ADVISOR)

Khakpoor. A., Ph.D., ASSIST. PROFESSOR (EXAMINER)

Torkashvand. E., Ph.D., ASSIST. PROFESSOR (EXAMINER)
Karimi. R., Ph.D.,ASSIST. PROFESSOR (REPRESENTATIVE OF GRADUATE STUDIES COMMITTEE)

May 2015

MINISTRY OF SCIENCE, RESEARCH AND TECHNOLOGY

Malayer University
Faculty of Humanities – Department of Educational Sciences
THESIS SUBMITTED TO THE SCHOOL OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF HISTORY OF PHILOSOPHY OF EDUCATION (M.A.)
IN
ISLAMIC EDUCATION
Comparative study on the possibility of post-structuralism view of Traditionalism and religious science

Supervisor:
Dr. Ali imanzadeh
Advisor:
Dr. Nasserdin Hassanzadeh
By:
Morteza Valiei
May 2015
1 . René Guénon
2 . Frithjof Schuon

3 . Albert Einstein
4 . Richard Dawkins
5 . Karl Barth
6 . René Guénon
7 . Frithjof Schuon

1. sacred Science
2. profane science
10 . orthodoxy
11 . descriptive
12 . normative
13 . Gilles Deleuze
14 . Michel Foucault
15 . Jean-François Lyotard

16 . Nominalism

17 . Jacques Derrida
18 . Karl Barth
19 . Kerdeman
—————

————————————————————

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع علوم انسانی، ساختارگرایی، علوم اجتماعی، پساساختارگرایی Next Entries منابع پایان نامه درباره سپتامبر 2001، قرن نوزدهم، نفت و گاز، افغانستان