منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، مددکاری اجتماعی، جامعه پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

برسانند. به عبارتی دیگر این مراکز پلی میان کانون و جامعه میباشند، که بسترهای اجتماعی و نهادهای مدنی را برای پذیرش اجتماعی این فرد مهیا میسازد.

الف- وظایف بخش مراقبت بعد از خروج
این مراکز از پنج واحد شامل واحد پذیرش و تحقیقات، واحد خدمات اجتماعی، واحد طرح برنامه، واحد روابط عمومی، واحد بازرگانی و پشتیبانی که واحد خدمات اجتماعی از چهار بخش خدمات مشاورهای، مددکاری و روانشناسی، بخش آموزشی، اشتغال و حرفه آموزی، بخش ارائه تسهیلات، بخش بهداشت و درمان تشکیل شده است. مطالعات انجام شده بر روی کودکان و نوجوانان تهران نشان دهنده آن است که بیش از 40 درصد کودکان فاقد سرپرست مسئول و صاحب صلاحیت هستند. یعنی به عبارت دیگر حدود یک سوم مددجویان دارای سابقه کیفری هستند به همین جهت کودکان و نوجوانان را از نظر انسجام خانوادگی به سه دسته تقسیم میکنند:
دسته اول: کودکان و نوجوانانی هستند که دارای خانواده بوده لکن خانواده آنها دارای انسجام نبوده ولی در حد کمی علایق و وابستگی بین افراد خانواده وجود دارد و اگر تحت حمایت مراکز مشاوره و مراکز حمایتی قرار بگیرد میتوانند دوباره منسجم گردد.
دسته دوم: کودکان و نوجوانانی که دارای خانواده بوده ولی خانواده آنها دچار مشکلات اندکی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. که با مشاوره و حمایت مرکز مراقبت بعد از خروج می تواند انسجام خود را پیدا کرده و بازگشت دوباره مددجویان در چنین خانواده خیلی کم است.
دسته سوم: کودکان و نوجوانانی هستند که دارای خانواده بوده ولی خانواده آنها متزلزل بوده و اصولاً میبایست آنها را فاقد خانواده و سرپرست تلقی کرد. این خانواده ها بستر ناامن برای ادامه زندگی و رشد اطفال و نوجوانان هستند. بدین ترتیب بهتر است این قبیل کودکان و نوجوانان تا مرز مشخصی از رشد عقلی، جسمی و سنی تحت کنترل و آموزش های نهادهای اجتماعی و مراقبت بعد از خروخ قرار بگیرند.61 مرکز مراقبت بعد از خروج در واقع مکمّل کانون اصلاح و تربیت خصوصا برای کودکان بدون سرپرست است.

ب- شرایط پذیرش
واحد پذیرش و تحقیقات در واقع شریان اصلی ورودی مددجویان به مراکز مراقبت بعد از خروج است. این واحد به لحاظ سیاست خاصی که در نحوه ی پذیرش، مطالعه و بررسی بر روی پیشینه (قضایی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و نیازسنجی مشکلات و مسائل مددجویان دارد میبایست از مددکاران مجرّب و متخصص و با وجدان کاری بالا بهره مند گردد.
کلیه اقداماتی که این واحد توسط مسئولان و مددکاران خود انجام میدهند عبارتند از:
– پذیرش و تشخیص هویّت مددجو؛
– بررسی و پیگیری و رفع نواقص پرونده ارسالی از زندان، مطالعه پیشینه قضایی، اجتماعی، خانوادگی و وضعیت اقتصادی و تحصیلی مددجو؛
– مطالعه فرم نیازسنجی مسائل و مشکلات مددجو؛
– انجام مصاحبه تشخیصی وضعیت قضایی، اجتماعی و خانوادگی؛
– تنظیم گزارش و تحقیقات و پژوهش های مددکاران؛
– بازدید از محل کار سکونت و محل تحصیل مددجو یا اقوام و آشنایان مددجو؛
– ارائه برخی اقدامات مالی و حمایتی به مددجویان نیازمند در بدو ورود به مرکز؛
– معرفی مددجویان به مراکز مراقبت استان مربوطه؛
– معرفی مددجویان بدون سرپناه به کمیته امداد امام ( ره) و مراکز بهزیستی جهت اسکان موقت؛
– حمایت از مددجویان و پیگیری مسائل و مشکلات آنان علی الخصوص در روزهای اولیه؛
– معرفی مددجویان به بخش بهداشت و درمان جهت مداخلات پزشکی اورژانسی و هم چنین اخذ تست اعتیاد؛
– با توجه به انواع مختلف خدماتی که مرکز بهداشت و درمان بعد از خروج ارائه میکنند ولی در عمل تعداد بسیار اندکی از مددجویان آزاد شده به این مراکز مراجعه می کنند و این جای سوال و نیاز به پیگیری دارد.

ج- وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی
از اساسیترین فعالیت های مرکز مراقبت بعد از خروج مشاوره و خدمات درمانی است. این بخش یکی از پرکاربردترین و حساسترین بخش های واحد خدمات اجتماعی است که وظیفه جامعه پذیری مجدد مددجویان را دارد که به انحا و دلایل مختلف در جریان جامعه پذیری و اجتماعی شدن آنان خلل وارد شده و به کمک مددکاران و مشاوران روانی، حقوقی، اجتماعی و خانوادگی مجدداً در مسیر صحیح جامعه هدایت شوند، اهم وظایف این بخش شامل:
– مشاوره خانوادگی، شغلی، اجتماعی، حقوقی، روانی، ترک اعتیاد، ازدواج، خدمت نظام وظیفه و…؛
– ارائه خدمات مالی و حمایتی به مددجویان نیازمند، جهت ارتزاق و امرار معاش، کمک هزینه زندگی، کمک هزینه آموزشی، اسکان دائم (ودیعه سپاری و اجاره محل سکونت یا کار) خرید وسایل زندگی، کمک هزینه ازدواج و غیره..؛
– نظارت بر حسن رفتار مددجو و ارتا سطح دانش، فرهنگ و بینش آنان در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی از طریق آموزشهای مرکز و برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی و اردوهای تفریحی برای مددجویان و خانواده آنها؛
– تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه میان مددجویان توسط روانشناس مرکز و مشاورههای روانی؛
– ایجاد روحیه صبر و امید به آینده ای روشن و تلاش در جهت شکوفایی استعدادهای نهفته مددجویان؛
– تلاش در جهت تغییر نگرش و بازسازی شخصیت مددجویان با استفاده از مشاورهای بالینی و رواندرمانی؛
– فراهم آوردن زمینه بازگشت مجدّد و آبرومندانه زندانیان به زندگی سالم اجتماعی و تسهیل شرایط پذیرش آنان در خارج از زندان با مشاورههای اجتماعی خانوادگی و روانی با همسر، فرزندان، والدین، اقوام ، آشنایان، محیط کار و تحصیل توسط مددکاران اجتماعی و روانشناس مرکز؛
– اظهار نظر کارشناسی در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، روانی و حقوقی توسط مددکاران اجتماعی و مشاوران در این بخش از واحد خدمات اجتماعی؛
– تهیه گزارش مددکاری اجتماعی و تکمیل پرونده شخصیت در حین مذاکره و مشاوره با مددجو؛
– همکاری و تعامل با سازمان های بینالمللی از جمله یونیسف و ارگانهای داخلی؛
– تلاش جهت برطرف نمودن موانع تحصیلی و آموزشی مددجو و خانواده مددجو و پیگیری آن توسط مددکاران در مراکز آموزشی؛
آنچه که گفته شده شرح وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی بود، ولی در عمل به علّت کم بودن نیروهای متخصص و امکانات مالی و بودجه مورد نیاز عملاً مرکز مراقبت بعد از خروج نمیتواند خود را به نحواحسن انجام دهد. به خاطر بالا بودن آمار ورودی و خروجی مددجویان به کانون اصلاح و تربیت و شهرستانی بودن بسیاری از مددجویان باعث شده که مرکز مراقبت نتواند همه آنها را تحت پوشش و حمایت خود قرار بدهد. در بسیاری از موارد هم مددجویان به علّت عدم آگاهی از وجود چنین مرکزی و حمایتهای آن از مراجعه به آنجا خودداری مینمایند.با توجه به وظایف و خدمات ارائه شده در مرکز مراقبت بعد از خروج به نظر میرسد این مرکز بیش از قسمت نگهداری و اصلاح و تربیت در داخل محیط کانون در جامعه پذیری و عدم بازگشت مددجویان نقش دارد. به خاطر اینکه اصلاح و تربیت بدون حمایت و هدایت تاثیر زیادی بر روی فرد ندارد و این مرکز مراقبت بعد از خروج است که به حمایت و هدایت مددجویان آزاد شده میپردازد.

د-آموزش فنی و حرفهای و نقش آن در جلوگیری از بازگشت مجدد
یکی از بخشهای مهم مرکز مراقبت بعد از خروج مهم مرکز مراقبت بعد از خروج بخش اشتغال و حرفهآموزی است، از آنجا که بیکاری یکی از عوامل عمده مشکلات جامعه ما محسوب میگردد، اما این معضل اقتصادی، اجتماعی در میان زندانیان آزادشده به مراتب چشمگیرتر است. به عبارت دیگر مددجویان آزاد شده پس از آزادی به علت حس بدبینی و عدم اعتمادی که افراد عادی نسبت به آنها دارند به آسانی آنان را در محیط کار خود نپذیرفته و حاضر به ارجاع کار به آنان نمی باشند. بدین لحاظ داشتن سو پیشینه و عدم امکان معرفی ضامن معتبر نیز یکی از موانع اشتغال بکار مددجویان آزاد شده است. بنابراین به تنهایی نمیتوانند مشکلات خود را حل و فصل نمایند و در نتیجه برای تامین و امرار معاش خود با مشکلاتی مواجه خواهند شد و بالاجبار مرتکب جرم ناخودآگاه خواهند شد. به همین جهت نیاز به مرکز مراقبت بعد از خروج احساس میگردد.62
مرکز مراقبت باید در وهله اوّل شبانهروزی و مخصوصی زنان جوان و پسران نوجوان و خصوصا اطفال بیسرپرست باشد که بعد از آزادی از زندان علاوه بر وظیفه نگهداری، امر حرفه آموزی و یافتن شغل برای حرفه آموخته شده و در یک کلام به سرانجام رسانیدن هر یک از این افراد به عهده بگیرد.
در کنار این مراکز باید کمیتههایی تشکیل شود که سرمایهبری کم اما نیرویبری زیاد داشته باشند. تجربیات سالهای متمادی نشان داده است که آموزش حرفه هایی از قبیل کفاشی اعم از تولیدی و تعمیر کفش، گلسازی مصنوعی، پرورش گل، نجاری شامل رشته های مختلف معرقکاری، قالبسازی میز، صندلی و … سیم کشی ساختمان، مکانیک خودرو و لوله کشی ساختمان و… به خوبی توانستهاند بسیاری از زندانیان آزاد شده را تحت پوشش قرار دهند. علت آن است که مشاغل مذکور نیاز به تخصصی بالا نداشته و به دلیل سادگی نیاز به وجود افراد ماهر ندارد. همچنین نیاز به سرمایه گذاری کلان نیز نداشته و اگر مددجویی بخواهد میتواند با سرمایه اندک در گوشه منزل این کارها را انجام بدهد. به همین جهت سازمان زندان ها باید بودجهای داشته باشد تا بتواند به افراد آزاد شده و جویای کار به صورت تعاونی وام کم بهره پرداخت نماید و افزون بر پرداخت وام بر نحوه اجرای کار و تهیه مواد اولیه، توزیع کالای تهیه شده، بازاریابی نظارت کافی داشته باشد.63
اهم وظایف بخش آموزش و حرفهآموزی و اشتغال مرکز مرکز مراقبت بعد از خروج شامل:
– حمایت از مددجویان و پیگیری زمینه اشتغال و حرفه آموزی به آنان؛
– فراهم آوردن زمینه بازگشت مددجویان به شغل قبلی؛
– ارائه مشاوره شغلی و حرفه آموزی به مددجویان؛
– طرح پروندههای مددجویان در کمیته اشتغال مرکز؛
– ارجاع پرونده مددجویان به بخش بهداشت و درمان و روانشناس، جهت تعامل شغلی مددجو با ویژگیهای شخصی و رفتاری و نیز وضعیت جسمی آنان؛
– معرفی مددجویان به مراکز اشتغال و اداره کار امور اجتماعی؛
– معرفی مددجویان جهت استفاده از وام اشتغال صندوق حمایت از فرصت های شغلی و دریافت مدارک مورد نیاز جهت وام؛
– مکاتبه با ارگانها و سازمانهای دولتی در حهت رفع مشکلات اشتغال مدجویان؛
– معرفی مددجویان به مراکز فنی حرفه ای جهت آموزش و برگزاری آزمون و نیز دریافت گواهینامه در فنی و حرفه ای.

ه-شرح وظایف روابط عمومی
پل ارتباطی مرکز با مددجویان از یک طرف و جامعه و نهادهای اجتماعی از طرف دیگر، ازجمله فعالیتهای اساسی واحد ارتباط عمومی مرکز مراقبت بعد از خروج میباشد. فعالیت مناسب این بخش در معرفی و ارائه خدمات مرکز و نحوه مراجعه، سیر مراحل و تعقیب پرونده های مددجویان دارای اهمیت ویژهای است. جذب کمکهای مردمی، جذب همکاریهای نهادهای اجتماعی و سازمان های دولتی و غیر دولتی و تغییر نگرش جامعه نسبت به مددجویان آزاد شده از کانون از فعالیت های عمده این واحد است. وظایف اصلی روابط عمومی شامل:
– سعی در ایجاد بسترهای مناسب در جلب همکاری مطبوعات، رادیو و تلویزیون؛
– برقراری ارتباط مردم و رسانه های جمعی وفق مقررات و ضوابط سازمان زندانهای کشور؛
– جمعآوری گزارش و عملکرد فعالیت های واحدها و بخش های مختلف مرکز مراقبت ؛
– تهیه و تدوین اخبار، بیانیهها، اطلاعات، آگاهیها و پیامهای مرکز مراقبت به منظور اطلاعرسانی و انعکاس آن در رسانههای جمعی به منظور اطلاعرسانی وفق مقررات؛
– بررسی مطالب مطروحه در وسایل ارتباط جمعی در رابطه با فعالیتهای مرکز مراقبت به منظور اطلاعرسانی و انعکاس به مسئولین و در صورت لزوم با رعایت تشریفات قانونی پاسخگویی به آنها؛
– نظارت بر حسن اجرای امور انتشاراتی مرکز مراقبت بعد از خروج وفق مقررات سازمان زندانهای کل کشور؛
– بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محوله و ارایه نتایج حاصله به مسئولین امر به منظور اتخاذ روشهای مطلوب و تدوین طرحها و برنامهها؛
– تحلیل محتوای کمّی و کیفی مطبوعات کشوری در خصوص فعالیت های مرکز مراقبت بعد از خروج؛
– تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیتهای مرکز مراقبت و ایجاد آرشیو سمعی و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اجرای احکام، نوجوانان بزهکار، ضمن خدمت، سلامت جسمانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، ارتکاب جرم، قانونگذاری، حقوق کیفری