منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان کار، کودکان و نوجوان، مراقبتهای بهداشتی، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

این نهاد با برگزاری اردوهای تفریحی به طور متناوب و یا بردن بچه ها به استخر شنا باعث میشود تا کودک احساس خوشبختی کرده و با احساس رضایت از شرایط موجود کمی تا بسیاری از مشکلات را به فراموشی بسپارد.
لازم به ذکر است که در این مراکز افرادی برای مشاوره های رایگان وجود دارند که در زمینه های مشکلات خانوادگی و تحصیلی به کودکان و خانواده های ایشان، راهنماییهای لازم را میدهند. این مرکز با استفاده از این مشاوران و کارکنان مجرب خود سعی دارد تا با نوعی فرهنگ سازی در این خانواده ها با معضلاتی چون ازدواج زودرس دختران، دید بد برخی از خانواده ها به مدرسه، اهمیت آموزش در کنار کار برای کودکان و.. مبارزه کند.
برگزاری کلاسهای مهارت های زندگی که کودکان را برای اداره زندگی خود و مسایل پیش رو آنان آماده میکند، از دیگر خدمات ارزنده این انجمن می باشد.این مهارت ها عبارت اند از؛ مهارت خود آگاهی، همدلی، روابط بین فردی، ارتباط مؤثر، مقابله با استرس، مدیریت بر هیجان ها، حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر نو آور و تفکر نقادانه.133
گفتار دوم؛ محرومیت از بهداشت
بهداشت مناسب از حقوق اولیه هر انسانی میباشد. آدمی برای این که بتواند زندگی سالمی داشته باشد و به پیشرفت و رشد مناسب دست یابد، نیازمند سطح قابل قبولی از بهداشت است. چگونه میتوان انتظار داشت که انسان بدون برخورداری از بهداشت صحیح، بتواند پیشرفت کند و توانمندیهای خود را به فعلیت رساند و نهایتاً در اجتماع مفید باشد. اجتماعی که خود بیمار است به تبع اعضای خویش را هم بیمار میکند. نبود بهداشت باعث بالا رفتن نرخ مرگ موالید میشود، شیوع بیماریهای مختلف، آسیبهای مغزی و جسمانی و در مجموع زوال جامعه از نتایج ناتوانی در تأمین بهداشت فردی در جامعه است. محروم بودن از یک زندگی سالم، حق بهرهمندی از بهداشت مناسب، که زمینهساز بسیاری از پیشرفتها میباشد را از آدمی دریغ میکند.
ضرورت مراقبتهای بهداشتی از کودکان دارای اهمیت به سزایی است. کودکان با توجه به سن کم و آسیبپذیر بودن بیشتر در معرض خطر قرار دارند. میزان مقاومت جسمانی آنها در مقابل بیماریهای واگیردار نسبت به بزرگسالان بسیار کم است. از طرفی زمانی که بیمار میشوند به مراقبتهای پزشکی بیشتر نیازمندند. همچنین مسلم است بسیاری از داروهایی که برای بزرگسالان به کار برده میشود، ممکن است با شرایط جسمانی کودک سازگار نباشد. به همین منظور باید داروهای ویژه کودکان همه جا در دسترس خانوادهها باشد. در این میان بیماریهایی وجود دارد که خاص کودکان میباشد، مانند بیماری فلجاطفال. بنابراین، باید برای محافظت کودک در برابر این بیماریها اقدامات ضروری صورت گیرد. یکی از بهترین اقداماتی که میتوان به آن اشاره کرد واکسیناسیون اطفال میباشد. سالها تجربه نشان داده که واکسیناسیون کودکان میتواند از مرگومیر آنها جلوگیری کند. ضمن اینکه کودکی که در سنین پایین در قبال بیماریهای خطرناک واکسینه میشود در بزرگسالی نیز توان دفاعی بیشتری برای مبارزه در مقابل بیماریها از خود نشان میدهد .134
به حق بهرهمندی از بهداشت سالم بهویژه برای کودکان در بسیاری از اسناد جهانی اشاره شده است.
در بند الف ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق بهرهمندی همه افراد بشر از رسیدگیهای پزشکی اشاره رفته است.
در اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز در اصل چهار به حمایت از کودک و مادر در زمان قبل و بعد از تولد اشاره شده و در قسمت پایانی آن اشعار میدارد؛
کودک باید امکان برخورداری از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی را داشته باشد.
همانطور که ملاحظه میکنید، در این ماده به حق بهداشت در کنار حقوق اولیه هر کودک یعنی تغذیه و مسکن و تفریح اشاره شده است که نشان از اهمیت آن میباشد.
در کنوانسیون حقوق کودک نیز از حق بهداشت کودکان به عنوان یکی از مهمترین حقوق این قشر نام برده شده و موادی در این خصوص اختصاص داده شده است. در ماده 24 تحت عنوان مراقبتهای بهداشتی ضمن تأکید بر به رسمیت شناختن حق کودک از برخورداری از سلامت و استفاده از همه امکانات برای سالم ماندن و بهبودی و درمان بیماریها توسط دولتها در بند دو خود از دولتها خواسته است که برای تأمین این حقوق اقدامات لازم را انجام دهند و برخی از این اقدامات را خود اشاره کرده که عبارت اند از:کاهش تعداد مرگ و میر نوزادان، سازماندهی خدمات درمانی عمومی برای کودکان، توجه به سلامت مادران قبل و بعد از تولد فرزند، مبارزه با بیماری، سوء تغذیه، تهیه مواد غذایی و آبآشامیدنی سالم، آموزش اصول بهداشتی صحیح به فرزندان و والدین و اقداماتی از این قبیل.
حال باتوجه به اهمیت بهداشت و اصول بهداشتی برای کودکان، قصد داریم نقش سازمانهای مردم نهاد را دربهره مندی اطفال از بهداشت جسمی و روانی شرح دهیم. در این راستا با تقسیمبندی این گفتار به دو بند مطلب را موشکافی میکنیم.
بند الف: بهداشت جسمانی
بهداشت جسمانی کودک شامل مواردی میباشد که به سلامت جسمانی او مربوط است. مبارزه با بیماریهای خاص کودکان چون فلج اطفال و آبله در این گروه جای دارند. هرچند این گروه بیشتر مربوط به بزهدیدگی جسمانی اطفال میشود، اما باتوجه به گستردگی این گفتار و ارتباط مستقیم آن با روان طفل، آنرا در این بخش مورد مداقه قرار داده ایم. باتوجه به اینکه بیماریهایی که میتواند طفل را بهویژه در سنین پایین و در دوران نوزادی در معرض آسیب و یا مرگ قرار دهد بسیار است، بهترین راه پیشگیری واکسیناسیون بهموقع اطفال میباشد. همچنین در دسترس بودن داروهای مناسب، امکان بهرهمندی از پزشکان مجرب و متخصص، دادن آگاهیهای لازم به خانوادهها نیز از دیگر اقداماتی است که میتواند مفید باشد. هنگامی که خانوادهها از اصول بهداشتی آگاه باشند و بدانند که چگونه از فرزندانشان مراقبت کنند، میتوان امیدوار بود که سلامت جسمی و روانی فرزندان به میزان زیادی تأمین شده است. یکی از مهمترین راهها، آموزش مستقیم به خود کودک میباشد. اگر کودک بداند که چه خطرات و آسیبهایی در انتظار اوست و چگونه میتواند با آنها مقابله کند، بهتر میتواند از خود در مقابل آسیبها محافظت نماید.
سازمانهای مردمی نیز در این راستا نقش مهمی دارند. سازمانها به یاری متخصصان خود، با دادن آموزش مورد نیاز و مناسب به والدین و فرزندان کمک فراوانی به این امر مینمایند. مثلاً، آنها با آموزش اصول بهداشتی به کودکان که میتواند شامل مهارتهایی چون: روش صحیح شستن دستها، مسواک زدن و … باشد، در بهبود سطح بهداشت جسمانی کودکان و نوجوانان میکوشند. همچنین، این نهادها با در اختیار قرار دادن رایگان وسایل بهداشتی مانند دارو به محلههای فقیرنشین، به رفع مشکلات آنان کمک شایان ذکری میکنند.
این سازمانها با جذب پزشکان و پرستارانی که داوطلبانه و بدون چشمداشت مالی حاضرند به خانوادههای بیبضاعت کمک کنند، نقش مهمی را در درمان کودکان ایفا میکنند. برای مثال، انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان، از مشاوران بهداشت، پزشکان و پرستاران بهره میبرد که باعث بهبود سطح سلامت کودکان میشود. از سوی دیگر، این انجمن با معرفی کودکان مبتلا به بیماریهای خاص به مراکز درمانی و بیمارستانهایی که امکانات خود را در اختیار بیماران تحت پوشش این مؤسسهها و انجمنهای مردمی قرار میدهند، در جذب خدمات پزشکی رایگان گام بر میدارند
بند ب: بهداشت روانی اطفال
باید توجه داشت که بهداشت تنها شامل بهداشت جسمانی نمیشود. برخلاف آنچه که با شنیدن اصول بهداشتی به ذهن متبادر میگردد، جنبه روانی بهداشت فردی از اهمیت بهسزایی برخوردار است. میدانیم که جسم سالم زمانی میتواند کارکرد مفید داشته باشد که از تعادل روانی برخوردار باشد. خوشبختانه امروزه توجه روزافزونی به جنبههای روانی افراد مبذول داشته میشود. پژوهشهای فراوانی نشان دادند، تا زمانی که روان فرد از آرامش کافی برخوردار نباشد، جسم او نیز بیمار خواهد بود. بنا به گفته فروید، پنج سال اول زندگی هر فردی، تعیین کننده شخصیت او در بزرگسالی است. پس فردی که در کودکی با بحران روبهرو است، در بزرگسالی نیز با مشکلات فراوانی دستوپنجه نرم میکند .135
زندگی روانی هر فردی بسیار پیچیده است و چگونگی برخورد مناسب با مسائل روانی میتواند نقش تعیینکنندهای برای فرد داشته باشد. حوزه مشکلات روانی کودکان و نوجوان بسیار گسترده است. در این بین، خانواده مسؤل اصلی تربیت کودک است، پس فضا و جو خانواده، میتواند تأثیرات پایداری بر شخصیت او داشته باشد136. مشکلات خانوادگی از قبیل طلاق والدین، اعتیاد پدر یا مادر، ناسازگاری زناشویی، بزهکاری خانواده، شیوههای غلط فرزندپروری و … تأثیرات سوءیی بر فرزندان دارد. فرزندان چنین خانوادههایی، با کمبود محبت و توجه، آموزش نامناسب و اختلالات شخصیتی روبهرو هستند که این به نوبه خود در آینده آنها تأثیر بهسزایی دارد. با توجه به مطالب فوق، میتوان گفت که مشاوران و روانشناسان و همچنین سازمانهای اجتماعی چون اورژانس اجتماعی و بهزیستی میتواند نقش مؤثری برای این خانوادهها و فرزندانشان داشته باشند تا هم خانواده و هم جامعه را از خطری جدی برحذر دارند و این امر به صورت سازمانیافته به وسیله بسیاری از سازمانهای مردم نهاد در حال پیگیری و اجراست .137
اما مسئله اینجاست که سازمانهای مردم نهاد، چگونه میتوانند از این بحرانها جلوگیری کنند. نهادهای مردمی دراین زمینه نیز همچون سایر زمینهها عملکرد مثبتی داشتهاند. برای مثال، انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان با تأسیس بخش مشاوره در مراکز خود، خدمات مشاورهای را به کودکان و نوجوانان تحت حمایت ارائه میدهد. کودکانی که درگیر مشکلات خانوادگی و روانی باشند، میتوانند از مشاوران برای حل این مسائل یاری جویند. مشاوران نیز در تلاشاند تا با جلب اعتماد مراجع و ایجاد رابطه حسنه، فرد را متوجه قابلیتها و توانمندیهای خود کند و او را در جهت حل مشکل یاری دهد. لازم به ذکر است که جلسات مشاوره به کودکان ختم نمیشود و اعضای خانواده کودک را نیز درگیر میکند. از این رو، این انجمنها با دادن آموزش مناسب به کودک و والدین، سعی دارند تا کودکان از آرامش روانی بهرهمند شوند و افرادی سالم تحویل جامعه دهند تا بتواند ضمن خودسازی برای پیشرفت اجتماع مثمرثمر باشد. در این خصوص فعالیت های انجمن حمایت از کودکان کار و انجمن خانه کودک شوش نیز قابل توجه است. اقداماتی که این انجمن ها به ویژه برای بهبود شرایط کودکان و نو جوانانی که دارای خانواده های مناسب نیستند و در معرض انواع خشونت ها می باشند، شایان توجه است. این انجمن ها هم چنین با حمایت از کودکانی که والدین آنها طلاق گرفته اند، سعی می کنند از آسیب پذیری آنها بکاهند. تحت پوشش مستقیم قرار دادن این کودکان، امر مهمی می باشد، حضور چنین کودکانی در خانواده هایی که نسبت به تربیت آنها بی اعتنا هستند، زیان های روحی و حتی جسمی به آنها وارد می کند. از این رو، انجمن هایی که سر پناهی در اختیار کودکان دارای خانواده های نا مناسب و از هم گسیخته، فرزندان طلاق و یا بدون سر پرست قرار می دهند، در راستای تربیت مناسب چنین فرزندانی نقش مهمی دارند.
همچنین، صدای یارا اولین خط تلفنی كمك فكری به كودكان و نوجوانان است كه از دی ماه سال 1379به همت انجمن حمایت از حقوق كودكان شروع به كار نموده است. پاسخگویان این خطوط، از میان داوطلبان دارای تحصیلات و تجارب كاری در زمینه های روان شناسی، مشاوره و مددكاری اجتماعی، پس از گذراندن دوره های آموزشی، انتخاب شده و در ساعات و روزهای مشخص و برنامه ریزی شده با كد اختصاصی به ارائه خدمات داوطلبان می پردازد. صدای یارا بر مبنای این باور ایجاد شده است كه هر كودك و نوجوان صرف نظر از طبقه اجتماعی، جنسیت، نژاد، استعداد و … باید در مواقع ضروری بتواند از كمك های فكری مناسب برخوردار شود. در همین راستا انجمن می كوشد كودكان، نوجوانان و خانواده ها را با مطالب مندرج در پیمان نامه حقوق كودك و مفهوم حق و مسئولیت آشنا سازد. هدف صدای یارا از مشاوره های تلفنی، تشخیص، درمان و حتی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش، سازمان های مردم نهاد، قانون اساسی، حقوق کودک Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، عزت نفس، پرخاشگری، برنامه های آموزشی