منابع پایان نامه ارشد با موضوع نگهداری وجه نقد، عدم تقارن، روش پژوهش، پیش‌فرض‌ها

دانلود پایان نامه ارشد

مالی (سرمایه‌گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک‌ها و بیمه‌ها) به دلیل متفاوت بودن عملکرد آن‌ها، نباشند.
6- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
7- اطلاعات سال مالي 1391 به دليل نوسانات عمده در ارتباط با جريان‌‌هاي نقدي در نظر گرفته نشده است.
جدول 3- 1 روند انتخاب نمونه آماري پژوهش
کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در تاریخ 29/12/1390
458
شرکت‌هایی که بعد از سال 1387 در بورس پذیرفته شده‌اند
(44)
شرکت‌هایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده‌اند
(124)
شرکت‌هایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ختم نمی‌شود و یا تغییر سال مالی داده‌اند
(92)
شرکت‌های واسطه‌گری مالی (سرمایه‌گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک‌ها157)
(18)
شرکت‌هایی که آخرین معامله خود را قبل از بهمن هر سال انجام داده‌اند
(58)
شرکت‌هایی که صورت‌های مالی سال 1390 خود را در زمان انجام این تحقیق ارائه نداده بودند
(3)
شرکت‌هایی که اطلاعات آن ها برای بدست آوردن برخی متغیرهای تحقیق کافی نبود
(7)
کل نمونه آماری قابل آزمون با در نظر گرفتن پیش‌فرض‌ها
112

پیش‌فرض‌ها به ترتیب اعمال شدند، بدین صورت که هر شرکتی که در پیش فرض اول قرار گرفته است، برای شمارش پیش فرض‌های بعدی لحاظ نگردیده است.
در اين تحقيق بعد از اعمال پیش‌فرض‌ها، 112 شرکت از 19 صنعت باقی ماندند. در نگاره شماره 3-2، فراواني اعضاي نمونه نشان داده شده است.
جدول 3-2 فراواني اعضاي نمونه به تفكيك نوع صنعت
كد158
نام صنـــعـت
نمونه آماري
10
استخراج ذغال سنگ
1
13
استخراج کانه‌های فلزی
5
14
استخراج سایر معادن
1
15
انواع فرآورده‌هاي غذايي و آشامیدنی
7
17
منسوجات
1
23
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
2
24
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
26
25
لاستیک و پلاستیک
2
26
سایر محصولات کانی غیر فلزی
18
27
فلزات اساسی
12
29
ماشين‌آلات و تجهيزات
7
31
ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي برقي
4
32
ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
1
34
خودرو و ساخت قطعات
19
45
پیمان‌کاری صنعتی
1
60
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
2
63
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
1
72
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
1
74
خدمات فنی و مهندسی
1
جــــمع
112

با توجه به نگاره 3-2، تعداد 112 شركت از جامعه آماری گزینش گردید. بنابراین حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری مورد مطالعه نمی‌باشد. لیست شرکت‌های مورد مطالعه در پیوست پژوهش آورده شده است (پیوست شماره 1).

3-4) اهداف مشخص تحقیق
هر تحقیقی برای دست‌یابی به اهداف خاصی صورت می‌گیرد، این هدف، خود را در قالب مسأله تحقیق نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می‌شود (خاکی، 1388).
3-4-1) هدف اصلی:
بررسي رابطه بین حساسیت نامتقارن جریان‌های نقدی و نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها با تاکید بر محدودیت های مالی .

3-4-2) اهداف فرعی:
بررسي رابطه بین حساسیت جریان وجه نقد با نگهداری وجه نقد شرکت‌ها.
بررسي رابطه بین میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدی با نگهداری وجه نقد شركت‌ها.

3-5) سوال‌هاي پژوهش
قبل از تدوين فرضيه‌هاي پژوهش، سوالات پژوهش به صورت زير تدوين شده‌اند:
1- آیا بین حساسیت جریان وجه نقد با نگهداری وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد؟
2- آیا بین میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدی با نگهداری وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد؟

3-6) فرضيه‌هاي پژوهش
پس از تدوين سوال‌ها، فرضیه‌های پژوهش به صورت زیر تدوین شده است:
فرضيه اول:
بین حساسیت جریان وجه نقد با نگهداری وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضيه دوم:
بین میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدی با نگهداری وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد.

3-7) روش پژوهش
بر اساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می‌توان به پنج گروه تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی یا هم‌خوانی، علیّ (پس رویدادی) و تجربی (آزمایشی) تقسیم کرد (حافظ نیا، 1385، 53).

روش تحقیق از سه منظر مختلف به صورت زیر می‌باشد:
3-7-1) روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي: در این پژوهش از این رو که در پی یافتن رابطه معنی داری بین متغیرهای تحقیق هستیم و همین طور به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته، با توجه به حدود تغییرات متغیرهای مستقل ، می‌پردازیم، در زمره پژوهش‌های همبستگی قرار دارد، بنابراین روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي يك پژوهش از نوع همبستگي مي‌باشد که براي کشف همبستگي بين متغير‌ها به روش پس‌رويدادي عمل خواهد شد.
3-7-2) روش پژوهش از نظر هدف: تحقیق حاضر از لحاظ نوع کار تحقیقاتی و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است که از اطلاعات واقعی و روش‌های مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه‌ها استفاده می‌گردد، و در حوزه تئوري اثباتي قرار مي‌گيرد.
3-7-3) روش انجام پژوهش: انجام این پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی– استقرائی می‌باشد، بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه‌ای، مقالات و سایت‌ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه‌ها در قالب استقرائی می‌باشد.

3-8) روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات
در هر تحقیق، تهیه اطلاعات واقعی با توجه به اهداف تحقیق از اهمیت اساسی برخوردار است. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایان‌نامه‌ها استفاده می‌گردد. از آنجایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها می‌باشد، داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی موجود در سایت‌های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس و اوراق‌بهادار به نشانی www.rdis.ir ، شبکه کدال، سیستم‌های جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.fipiran.com و لوح‌های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج می‌شود، که به نظر می‌رسد نسبت به سایر منابع موجود از اعتبار بیشتری برخوردار است. هم‌چنین سایر اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌ها (مانند: ارزش بازار سهام عادی شرکت‌ها در پایان سال که در محاسبه نسبت Q توبین مورد نیاز است) در بانک اطلاعاتی بورس اوراق‌بهادار و از نرم‌افزار ره‌آورد نوین که بصورت فایل های Pdf و Excel می‌باشد گرد‌آوری شده است. این اطلاعات شامل سود و زیان، ترازنامه، پیش‌بینی سود و … می‌باشد.

3-9) تعریف متغيرها و نحوه محاسبه آن ها
متغیرهای این پژوهش به سه گروه طبقه بندی می شود:
متغیر وابسته
نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها
متغیرهای مستقل:
ميزان تغيير حساسیت جریان‌های نقدی
ميزان عدم تقارن حساسيت جريان نقدي
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت
نسبت مخارج سرمایه‌ای
تحصیل سهام
نسبت تغييرات سرمایه در گردش غیر نقدی خالص
نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت ابتداي دوره.
متغیر وابسته:

3-9-1) نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها ()

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، جریان نقدی، عدم تقارن Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مکانیابی، رشد جمعیت، روانشناسی، آداب و رسوم