منابع پایان نامه ارشد با موضوع منابع انسانی، کانون ارزیابی، هیئت مدیره، شایستگی ها

دانلود پایان نامه ارشد

وی در مورد کانون، در اجرای کانون بسیار مؤثراست. وبرای اینکه موفق باشد، باید تحت حمایت شدید مدیر ارشد باشد.
– حمایت مدیر ارشد
– نگرش مدیر ارشد نسبت به کانون
3
در مپنا مدیر ارشد به شدت از ما حمایت میکرد و زمانی نتایج کار کانون را دیدند اعتماد آنها به کانون بیشتر شد. اگر در سازمانی مدیر ارشد این فرایند را قبول نداشته باشد و خیلی حوزه ی منابع انسانی برایش مهم نباشد، کانون محلی از اعراب ندارد.
– اهمیت حمایت مدیر ارشد از کانون
– افزایش اعتماد مدیر ارشد به کانون
– مقبولیت کانون توسط مدیر ارشد
– اهمیت حوزه منابع انسانی برای مدیر ارشد
4
اختصاص هزینه های گزاف به کانون حمایت مدیر ارشد را می طلبد.
حمایت مالی مدیران ارشد از کانون
7
استفاده از خروجی های کانون حمایت مدیران ارشد را می طلبد. اگر مدیر ارشد حمایت نکند، خروجی های کانون به ثمر نمی نشیند و اعتبار کانون در دراز مدت زیر سوال می رود.
– حمایت مدیران ارشد در جهت اجرای خروجی ها کانون
– زیر سوال رفتن اعتبار کانون در دراز مدت
3
مدیر سازمان باید واقعا خواستار استقرار کانون باشد و نباید حمایت او صرفا زبانی باشد. خیلی از مدیران به خاطر کلاس کاری کانون مستقر می کنند و بعد از استقرار خیلی به آن اهمیت نمی دهند.
– حمایت حقیقی مدیر ارشد
– صرفا حمایت زبانی از کانون
– برگزاری کانون برای حفظ کلاس کاری
– اهمیت ندادن به کانون پس از استقرار
5
کسانی که در یک مجموعه کار می کنند، به انتظاراتی که مدیر ارشد از آنها دارد توجه می کنند و سعی می کنند به آن سمت حرکت کنند. اگر حمایت مدیر ارشد مخصوصا در کانون های توسعه وجود نداشته باشد، افراد یا در کانون حضور نمی یابند یا در صورت حضور فعال نخواهند بود.
– توجه و حمایت مدیر ارشد
– انگیزه ی افراد برای حضور در کانون
– اهمیت حمایت مدیر ارشد در کانون های توسعه
– عدم حضور افراد در کانون در صورت عدم حمایت مدیر ارشد
– عدم حضور فعال افراد در کانون در صورت عدم حمایت مدیر ارشد

3
کانون در سازمان مانند یک موجود زنده است، که باید خودش را ارتقا دهد و برای این کار به افراد جدید، دانش و امکانات جدید نیاز دارد. اگر حمایت مدیریت ارشد سازمان نباشد، ارتقاء در داخل مرکز اتفاق نمی افتد و به مرور زمان میرا خواهد شد و از بین خواهد رفت.
– حمایت مدیر ارشد در جهت بقای مرکز
– کانون باید خودش را ارتقا دهد
– میرا شدن تدریجی و ازبین رفتن مرکز
– نیاز به افراد جدید، دانش و امکانات برای ارتقا کانون
6
تعهد مدیران از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت کانون قبل از اجرای آن است.
تاثیر تعهد مدیران بر موفقیت کانون
2
Owner اصلی کانون باید مدیریت ارشد سازمان باشد نه واحد منابع انسانی. واحد منابع انسانی باید مجری این فرایند باشد.در سازمان هایی که منابع انسانی خودش owner و مجری بوده است ولی مدیریت ارشد تعهدی نداشته است، و الزام محیطی و سازمانی بوده است، کانون خیلی زود از بین رفته و اثربخش نبوده است.
– مدیر ارشد مالک اصلی کانون باید باشد
– واحد منابع انسانی باید مجری فرایند باشد

3
در کانون راه آهن که بسیار موفق بود، مدیر ارشد کاملا حضور فعال داشت. با جدیت و علاقه چندین ساعت با ما گفت و گو کرد تا شایستگی ها را نهایی کند. برای ما شایستگی تعریف می کرد و دلیل می آورد. و از طرف دیگر به مدیرانش تکلیف کرد که پای کار باشند و خیلی با جدیت پشت کانون بود.
– حضور فعال مدیر ارشد
– موفقیت کانون
– جدیت و علاقه مدیر ارشد برای اجرای کانون
– مشارکت فعال مدیر ارشد در فعالیت های کانون
– ملزم کردن مدیران توسط مدیر ارشد برای مشارکت در کانون
– حمایت جدی مدیر ارشد ازکانون

4
یکی از عواملی که باعث می شود که خروجی های کانون دستکاری شود یا به آن ها عمل نشود، عقیده مدیر ارشد آن مجموعه است. اگر مدیر ارشد به کانون اعتقاد و اعتماد نداشته باشد، این خطاها از بالا صورت می گیرد.
– دستکاری خروجی های کانون
– اعتقاد و اعتماد مدیر ارشد
– عمل نکردن به خروجی کانون به دلیل عدم حمایت مدیر ارشد
2
گاها مدیران منابع انسانی راغب به اجرای کانون نمی باشند زیرا تصور می کنند کانون ارزیابی قدرت را از دست آنها در می آورد.
– عدم رغبت مدیران منابع انسانی به اجرای کانون
– نگرش مدیران منابع انسانی نسبت به کانون
– کانون قدرت را از دست منابع انسانی در می آورد
3
منظور از آمادگی سازمان همان فرهنگ و جو سازمان است که در اجرای کانون تاثیرگذار است.
فرهنگ و جو سازمان
3
افرادی که قرار است وارد کانون شوند باید انتقاد پذیر باشند.
انتقاد پذیری افراد سازمان
7
ما در بانک رفاه، آنقدر از طریق ماهنامه، اطلاعیه ها و جلسات اطلاع رسانی کردیم و با مدیران و اعضای هیئت مدیره صحبت کردیم، که کلام اینها کانون و شایستگی شده بود و مدیران در هر جلسه ای که می رفتند بحث شایستگی را مطرح می کردند و این فرهنگ آرام آرام ایجاد شد و ما الان به آن نگاه سیستمی و فرایندی در حوزه ی منابع انسانی رسیده ایم.
– اطلاع رسانی وتبلیغات مثبت برای کانون از طریق مجلات، جلسات و…
– نهادینه کردن فرهنگ شایستگی در سازمان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه اجتماعی، منابع انسانی، سرمایه انسانی، کانون ارزیابی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مدیران مدارس، مدیریت آموزش، مدارس متوسطه، مدیریت آموزشی