منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده، روزنامه ایران، اعتماد مشتریان، فروشگاه اینترنتی

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات و شرح كامل آنها در بانك اطلاعات قرار مىگيرد و كاربران امكان ارسال سفارش خريد از طريق اين وب سايت را خواهند داشت، اما هنوز زيرساختهاى لازم براى پرداخت اينترنتى فراهم نشده است و پرداخت پول به همان روش سنتى انجام خواهد گرفت.
2-9-3- مرحله سوم: برقرارى امكان تعامل از مهمترين نكات مرحله سوم است. در اين مرحله، كاربران امكان تعامل با مدير سايت را خواهند داشت كه اين تعامل از طريق ایمیل32، چت33 و ویس34 خواهد بود و كاربران در بازه زمانى بسيار كوتاه مدت پاسخ خود را از مدير سايت دريافت خواهند كرد و امكان پرسش و پاسخ آنلاین ميان فروشنده و خريدار و نيز رد و بدل شدن اطلاعات در مورد كالا و يا خدمات خواسته شده وجود دارد.
2-9-4- مرحله چهارم: در اين مرحله، امكان پرداخت اينترنتى براى كاربران فراهم خواهد شد و مشتريان پس از ارسال فرمهاى سفارش خريد و دريافت كالا، وجه موردنظر و توافق شده را از طريق پايانههاى فروش بانكها و مؤسسات مالى طرف قرارداد براى فروشنده ارسال خواهند كرد كه اين حمل و نقل پول به صورت بسيار امن از طريق اينترنت براى مشتريان فراهم خواهد شد.
2-9-5- مرحله پنجم: مرحله آخر به مرحله يكپارچگى معروف است. در اين مرحله، سيستم هاى واسطهاى ميان فروشنده و خريدار با سيستمهاى موجود در سازمان و يا شركت به حالت يكپارچگى كامل درخواهند آمد. بدين معنا كه اگر كالايى فروش رود، موجودى كالاى فروش رفته به ميزان خريدارى شده از موجودى انبار كسر شده و همزمان دستور خريد جديدى براى جايگزين كردن كالاى فروش رفته به انبار ارسال خواهد شد و در خريدهاى بعدى موجودى انبار بلافاصله به نمايش درخواهد آمد. اين مرحله از مجموعه مراحل تجارت الكترونيك كاملترين مرحله در تجارتالكترونيكى است كه در آن نتيجه همه عمليات مربوط به داد و ستد در همه سيستمهاى سازمان منعكس مىشود(روزنامه ایران،1386؛3).
مدلهاى تجارتالكترونيك:
استفاده از اينترنت به عنوان اصلىترين بستر ارتباطى در تجارتالكترونيكى باعث به وجود آمدن مدلهاى گوناگونى در اين سبك از تجارت شده است. اين مدلها كه حاصل تعامل ۳ گروه اصلى تجارتالكترونيكى یعنی دولت، مشترى و بنگاههاى اقتصادى است، باعث توسعه و گسترش مدلهاى مختلف تجارتالكترونيك شده است:

2-10-1- مدل تجارت فروشنده با فروشنده 35(B2B):
اين مدل از تجارتالكترونيك مهمترين نوع تجارتالكترونيكى است كه در حدود نصف درآمدهاى تجارتى الكترونيكى را به خود اختصاص خواهد داد. اين مدل سبب پيدايش ارتباطى گسترده ميان تأمين كنندگان،توليدكنندگان،توزيعكنندگانوفروشندگانخواهدبود.
در اين مدل، ارتباط ميان دو يا چند سازمان ، توسعه اقتصادى، توليدكنندگان مواد اوليه و ارائهكنندگان انواع گوناگون خدمات موردنظر است. در حقيقت، اين مدل را به نوعى مىتوان توسعه يافته مدل قديمى «تغیر داده های الکترونیکی36» دانست، اما در اين مدل واسطهها كاهش يافته، همين خود سبب كاهش قيمتها خواهد شد(نامور،1387؛2).

2-10-2- مدل تجارت فروشنده با مصرف کننده 37B2C یا مصرف کننده با فروشنده 38C2B:
مدلهاى B2C و C2B بيان كننده ارتباط متقابل توليدكننده و خريداران نهايى محصولات و خدمات است. مدلهاى دوگانه B2C و C2B داراى مزايايى مانند خريد ارزانتر كالا نسبت به دنياى واقعى، امكان ارسال خريدارى شده به مكان درخواستى مشترى و غيره است. اين مدل از تجارتالكترونيك به عنوان سادهترين نوع تجارتالكترونيكى شناخته مىشود كه منجر به ارتباط نزديكى ميان مشترى و فروشنده خواهد بود و در اين ميان به دليل كاهش قيمتها به دليل از بين رفتن واسطهها خريدار منفعت بيشترى خواهد داشت.
2-10-3- مدل تجارت مصرف کننده با مصرف کننده C2C39: اين مدل از تجارتالكترونيك بيشتر به خرده فروشىهاى كالاى دسته دوم خانگى اختصاص دارد. جايى كه خريداران و فروشندگان هر دو از گروه نهايى هستند و در اين ميان ردپاى توليدكننده و يا واسطهاى ديده نمىشود. نمونه رايج اين شيوه از تجارت را مىتوان در جمعه بازارها و يا حراجهاى محلى و منطقهاى ديد كه هركس كالاى توليدى خود را به صورت تك فروشى در معرض فروش قرار داده است.
2-10-4- مدل تجارت شرکتهای دولتی با موسسه خصوصی G2B40و موسسه خصوصی با شرکت های دولتی B2G41: در اين مدلها، سازمانها و مراكز دولتى و خصوصى در ارتباط با مراكز اقتصادى و بنگاههاى تجارى دولتى هستند. در اين ساختار، دو طرف با مراجعه به وبسايتهاى طرف قرارداد و تعامل با يكديگر از طريق شبكههاى رايانهاى امور بازرگانى مورد نياز خود را انجام مىدهند. اين امور شامل مواردى چون ارسال درخواستهاى بانكى براى مؤسسات دولتى، گرفتن مجوزهاى لازم براى انجام امور ادارى، پرداخت وجه مورد درخواست سازمانها و بانكها و غيره است. مزيت اصلى اين دو مدل صرفهجويى در انجام امور براى شركتهاى دولتى و سازمان هاى خصوصى و نيز كاهش زمان انجام كارها است و نيز سبب تحصيل فرايندهاى ادارى توسط دولت شده است(روزنامه ایران،1386، 16).
مدل تجارت شرکتهای دولتی با مصرف کننده42G2C و مصرف کننده با شرکتهای دولتی   C2G43: در اين مدلها، ارتباط ميان مردم و دولت مطرح است و اين رابطه بيش از آنكه ماهيتى تجارى داشته باشد، ماهيتى خدماتى دارد و شامل خدماتى است كه دولت مى تواند به مردم ارائه دهد و يا زمينهاى براى تسهيل ارتباطات مالى مردم و دولت در امور مالياتى است و يا درخواست خدماتى كه از سوى شهروندان به دولت ارائه مىشود كه مىتواند شامل درخواستهاى مختلف در زمينه اقتصادى و يا بازرگانى باشد.

مدل تجارت شرکتهای دولتی با شرکتهای دولتی44 G2G: در اين مدل، ارتباط متقابل ميان دو يا چند سازمان دولتى و يا وزارتخانه مطرح است و مواردى چون ارتباط شهردارى با پليس، ادارات برق و آب با شهردارىها، نهادهاى نظامى و انتظامى با وزارتخانهها و غيره را شامل مىشود. در اين مدل، امكان تبادل اطلاعات ميان مؤسسات دولتى و يا دادوستد بازرگانى ميان شركتهاى دولتى فراهم شده است. به علاوه، بخش نامهها و دستورالعملهاى دولتى را مىتوان از طريق اين مدل كسبوكار الكترونيكى براى سازمانها ارسال كرد(نامور،1387؛6).
اهميت وب سايت در تجارت الكترونيكى:
وب سايتها تأثير فراوانى بر فعاليت تجارى شركتها دارند. شركتى كه به دروازه ورود الكترونيكى خود بى اعتناست، سبب ورشكستگى تجارت و كسبوكار خود خواهدشد. وبسايت دروازه ورود به يك مارك تجارى – محصولات و خدمات شركت سازنده محصول است.
وب سايت بىاستفاده و رنگ و رو رفته همانند ويترين قديمى و رنگ و رو رفته در كسب وكار سنتى است و سبب خواهد شد كه مشتريان رغبتى به خريد محصول نداشته باشند، اما در مقابل بهترين سايتها هم اگر امكان يافتن آن ازطريق اينترنت براى مردم درنظر گرفته نشده باشد هيچ توفيقى نخواهدداشت و لذا شركتها بايد درنتايج جستوجوى اينترنتى جاى پاى خود را محكم كنند. براى بسيارى از كاربران، سايتهاى جستوجو45) نقطه ورود آن ها به اينترنت است.
دلایل اهمیت وبسایتها:
2-12-1-دلیل اول: وجود وبسایت، اعتبار شرکت را افزایش میدهد. وبسایت تاثیر قوی بر اعتماد مشتری های بلقوه دارد. یک طراحی حرفهای، متن مناسب با نوشتار خوب، اطلاعات مفید از محصولات و اطلاعات تماس مناسب باعث افزایش اعتماد مشتریان به شرکت میشود. به مردم میفهماند که شرکت دارای دانش و به روز هستند. اگر شرکت در طراحی یک سایت با کیفیت و دارای اطلاعات مفید هزینه کند، مردم حتماً تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
2-12-2- دلیل دوم: وبسایت باعث میشود شرکت در هرزمان و از هر مکان قابل دسترس باشد، تا آوریل سال 2002 میلادی، فقط در آمریکا 166 میلیون نفر از مردم روی خط بودهاند. برخی از آنها در جستجوی محصولات و خدمات هستند، با داشتن یک سایت وب، شرکت خود را برای دنیایی از فرصتها برای دسترسی مردمی که غیر از سایت راهی دیگر برای رسیدن به مردم ندارند ، آماده میکنند، با کلیک ساده موس هرکسی میتواند در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز به شرکت دسترسی داشته باشد.
2-12-3- دلیل سوم: وجود وبسایت سهولت ارجاع مشتریان جدید به شرکت را فراهم میکند برای بسیاری از تجارتها، یک منبع حیاتی برای یافتن مشتریان جدید، ارجاع سایرین است. داشتن وبسایت این امکان را فراهم میکند که مردم به راحتی سایت شرکت را به دیگران ارجاع دهند. آدرس وبسایت راحتتر از شماره تلفن به خاطر میماند به علاوه دادن راههای مختلف تماس با شرکتها به مردم، امکان برقراری تماس را بیشتر میکند.
2-12-4- دلیل چهارم: وبسایت یک ابزار قوی فروش است، فروش محصولات از طریق یک فروشگاه اینترنتی یک راه بسیار عالی برای افزایش فروش است. شرکتها یک ویترین دائمی و سهل الوصول که هزینه آن خیلی کمتر از یک فروشگاه آجری است دارند، ضمن اینکه مردم بیشتری امکان دسترسی به آن را دارند. وجود اطلاعات فروش موثر در وبسایت شرکتها، امکان وادار شدن مردم به کلیک روی دکمه خرید را افزایش می دهد. هر چند که شرکتها از طریق اینترنت نتوانند فروش انجام دهند، وبسایت شرکت یک سرمایه مهم است. وبسایت یک شروع برای متقاعد کردن بازدیدکنندگان به نیاز آن ها به محصولات است. شرکتها مردم را برای خرید تحریک میکنند، سپس از آنها دعوت میکنند که با شرکت تماس بگیرند.
دلیل پنجم: وبسایت باعث افزایش ارزش تبلیغات شرکتها میشود. اضافه کردن آدرس وب سایت در تبلیغات، کارت تجاری و امضاء شرکت، یک راه خوب برای جلب مشتری به شرکت است. داشتن آدرس سایت به مردم کمک میکند که هر زمان که در مورد شرکت میشنوند و یا تبلیغات آنها را میبینند به پیام عکس العمل نشان دهند. مراجعه به وبسایت شرکت راحتتر از نوشتن نامه یا رفتن به مغازه یا حتی تلفن زدن به شرکتها است. مردم اطلاعات را به راحتی دریافت میکنند و به آقای فروشنده برای کمک نیازی نیست، همچنین بازدید از وبسایت خیلی راحت است چون هیچ معذوریتی وجود ندارد و بازدیدکنندگان تحت فشار نیستند.
دلیل ششم:وبسایت به شرکتها کمک میکند تا با مشتریان بالقوه در ارتباط باشند. مردم زیادی وجود دارند که به آنچه شرکتها ارائه میکنند علاقمند هستند ولی ممکن است هماکنون برای خرید آمادگی نداشته باشند. شرکت باید با آنها در ارتباط باشند تا زمانی که آنها برای خرید آمادگی یافتند، با خبر شوند. وبسایت یک روش عالی برای تسهیل این فرایند است. شرکتها می توانند از طریق وبسایت خود آدرس تماس مشتریان بالقوه را جمعآوری کنند. سپس میتوانند به تناوب، نامه یا خبرنامه بر ایشان ارسال کنند. در ارتباط ماندن با مردم به تازه ماندن شرکتها در اذهان مردم کمک میکند(نوربخش، 1383؛56).
خرید و فروش اینترنتی:
میتوان محصولات و خدمات را براساس ویژگیهای خرید آنها در ارتباط با خرید اینترنتی به سه دسته طبقه بندی نمود:
2-13-1- خریدهای بیدردسر و آسان: این نوع خریدها مخاطره اندکی را در بردارند. فروشهای اینترنتی می توانند در مورد این نوع کالاها بسیار موفق باشند چرا که میتوانند از هر محصول نمونههای متعددی را با ارائه تخفیفات زیاد و ارسال راحت برای خریداران تامین نمایند.
2-13-2- کالاهای تحقیق شده: این دسته از خریدها به برنامهریزی و کسب اطلاعات فراوان در مورد کالاهایی که حضور فیزیکی در حین خرید آنها چندان ضروری نیست نیاز دارند. در عین حالی که کالاهای گران قیمتی هستند و نیاز به اطلاعات قبلی دارند؛ نظیر انواع تورهای تفریحی، لوازم و سخت افزارهای کامپیوتری و لوازم الکتریکی.

2-13-3- کالاهای برگشت پذیر:این گروه کالاهایی با قیمت متوسط و دفعات وتناوب خرید بالا هستند که ارسال آنها برای مصرفکننده میتواند با موفقیت مواجه شود. از جمله این کالاها میتوان از انواع ویتامینها، لوازم آرایشی و زیبایی و حتی غذاهای مخصوص مراسم تشریفاتی نام برد.لازم به یادآوری است انجام خریدهای اینترنتی مصرفکنندگان به همان دلایلی است که خرید هایشان را از طریق کاتالوگ انجام میدهند که این دلایل در جدول 1شماره ارائه شده است(هاوکینز46،2007؛601).
خریدهای اینترنتی نه تنها سرعت رشد بالایی نسبت به خریدهای کاتالوگی دارند، بلکه به عنوان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، کشورهای توسعه یافته Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، کارتهای اعتباری، خطوط تلفن، خرده فروشی