منابع پایان نامه ارشد با موضوع محدودیت مالی، جریان نقدی، وجوه نقد، سود تقسیمی

دانلود پایان نامه ارشد

کاهش موجودی مواد و کالا و حسابهای دریافتنی و پرداختنی عملیاتی نسبت به مانده پایان دوره قبل).
این استاندارد اگرچه کاربرد روش مستقیم را الزامی نمی‌داند ولی به هر حال در شرایطی که مزایای اطلاعات ارائه شده با استفاده از این روش بر هزینه‌های تهیه آن فزونی داشته باشد، به منظور ارائه اطلاعات مفید، استفاده از روش مستقیم را توصیه می‌کند (سازمان حسابرسی، 1387).

2-1-13-3) مفهوم جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي
بر اساس بند 19 استاندارد حسابداري شماره 2 ايران، فعاليت‌هاي عملياتي از فعاليت‌هاي اصلي مولد درآمد عملياتي واحد تجاري است. مبلغ جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي، يكي از شاخص‌هاي اصلي ارزيابي اين موضوع است كه عمليات واحد تجاري تا چه ميزان به جريان‌هاي وجه نقد كافي جهت بازپرداخت وام‌ها، نگهداشت توان عملياتي واحد تجاري و پرداخت سهام منجر شده و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را بدون تمسك به منابع مالي خارج از واحد تجاري ميسر كرده است. فعاليت‌هاي عملياتي متضمن توليد و فروش كالا و ارائه خدمات است و هزينه‌ها و درآمد‌هاي مرتبط با آن در تعيين سود يا زيان عملياتي در صورت سود و زيان منظور مي‌شود. جريان‌هاي نقدي عملياتي اساسا در برگيرنده جريان‌هاي ورودي و خروجي نقدي مرتبط با فعاليت‌هاي مزبور است (سازمان حسابرسی، 1386).
2-1-14) ارائه اطلاعات مربوط به جريان نقدي و پيش‌بيني آن
همان‌گونه كه در گفتارهاي قبلي بيان شد، هدف حسابداري اين است تا اطلاعاتي ارائه شود كه: به سرمايه‌گذاران يا بستانكاران كمك كند تا آن‌ها وجوه نقدي را كه احتمالا” در آينده به صورت سود تقسيمي و بهره پرداخت خواهد شد و يا براي بازپرداخت اصل وام پرداخت مي شود (و سرانجام در صورت انحلال شركت پرداخت خواهد شد) برآورد نمايند، و به افراد كمك كند ريسك را برآورد نمايند. در اين متن “ريسك” شامل تغييرات مورد انتظار بازدهي‌هاي آينده و احتمال ورشكستگي يا ناتوان ماندن شركت در پرداخت بدهي ها در سررسيد، مي‌شود (ادمانس، 2009).
داده‌هايي كه استفاده‌كنندگان از صورت مالي را قادر سازد در مورد پرداخت‌هاي نقدي مورد‌انتظار شركت پيش‌بينيي نمايد نقش اصلي ايفا مي‌كنند. ولي، تصميم‌گيري شركت در مورد پرداخت وجه نقد در هر دوره به چندين عامل پيچيده بستگي دارد. به ويژه، اين كه چه بخشي از جريان نقدي به سهام‌داران و چه بخشي به بستانكاران داده خواهد شد و مقدار آن‌ها به سياست‌هايي بستگي دارد كه شركت براي تامين مالي به اجرا در مي‌آورد و تاحدي هم به نسبت بدهي‌ها به حقوق صاحبان سهام بستگي دارد (كيم و كروس، 2005). به طور كلي، پرداخت وجوه نقد در بلند‌مدت بايد نشان‌دهنده توان شركت در تهيه وجوه نقد باشد. از اين رو، سرمايه‌گذاران و بستانكاران شايد بتوانند در سايه كسب اطلاعات مربوط به انواع جريان نقدي زير در مورد ميزان پرداخت سود تحصيلي آينده شركت پيش‌بيني كنند:
– جريان‌هاي نقدي مربوط به عمليات جاري و اصلي شركت.
– جريان‌هاي نقدي موردي يا تكراري كه با عمليات جاري شركت رابطه‌اي ندارد، ولي ناشي از رويدادهاي غير منتظره يا تمايل مديريت به حفظ يك جو مناسب براي شركت در آينده است.
– جريان‌هاي نقدي مورد نياز براي گسترش دادن تشكيلات عملياتي و موجودي كالا يا ناشي از فروش دارايي‌هايي كه براي عمليات آينده مورد نياز نيستند.
– وجوه نقد حاصل از انتشار سهام يا اوراق قرضه و يا وجوه نقد يا مربوط به بازپرداخت به دارندگان اوراق قرضه و سهام‌داران.
– پرداخت بهره و سود به سرمايه‌گذاراني كه داراي اولويت اول هستند، مانند دارندگان سهام ممتاز.
اين پنج مورد و منظور كردن ماليات در هر يك از اين مورد مي‌توانند مبنايي به دست دهند كه صورت جريان‌هاي نقدي بر اساس آن تهيه شود (پون و گرنگر، 2003).
2-1-15) جريان‌هاي نقدي عملياتي و سياست‌هاي تقسيم سود
بر اساس نتايج تحقيق چارتيو و وافز79 (1998)، در شركت‌هايي با ميزان نقدينگي پايين و شركت‌هاي داراي ميزان رشد و توسعه‌يافتگي متوسط، يكي از عوامل مهم در تعيين سياست‌هاي پرداخت سود سهام، جريان‌هاي نقدي عملياتي است. چارتيو80 (2000)، تاثير جريان‌هاي نقدي و سود و زيان‌هاي سالانه را بر تعيين خط مشي تقسيم سود در كشور ژاپن مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق وي نشان داد كه زيان سالانه يكي از شرايط لازم و نه كافي براي كاهش سود تقسيمي در شركت‌هاي با سابقه سودآوري و پرداخت سود تقسيمي است. همچنين در توضيح تغييرات سود تقسيمي، ميزان و تغييرات سود نسبت به زيان سالانه، داراي محتواي اطلاعاتي فراتري است و در نهايت محتواي اطلاعاتي جريان‌هاي نقدي در توضيح سياست سود تقسيمي فراتر از سود و زيان سالانه است.

2-2) عوامل تاثيرگذار بر پيش بيني جريان‌هاي نقدي
2-2-1) حساسیت جریان نقدی وجه نقد
آلمیدا و همكاران (2004)، استدلال نمودند که اثر محدودیت‌های مالی بر رویه تامین مالی شرکت‌ها، می‌تواند به وسیله شرکت‌ها برای ذخیره قسمت عمده‌ای از جریان‌های نقدی نمایان شود. در نتیجه، شرکت‌های با محدودیت مالی باید از حساسیت جریان نقدی وجه نقد بالایی برخوردار بوده و نگهداری وجوه نقد شرکت‌های بدون محدودیت مالی نباید بطور سیستماتیکی وابسته به میزان و تغییرات در جریان‌های نقدی آن‌ها باشد.
استدلال آلمیدا و همكاران (2004)، مبتنی بر انگیزه احتیاطی از نگهداری وجوه نقد است. بدین صورت که شرکت‌های با محدودیت مالی به منظور بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور آتی و جلوگیری از عدم بهره‌برداری از چنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرمنتظره‌ای، قسمت زیادی از جریان نقدی را انباشته می‌کنند. آن‌ها نشان دادند که شرکت‌های با محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی– وجه نقد بالاتری نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی برخوردار هستند. چاریا و همكاران81 (2007)، نشان دادند که شرکت‌هايی با محدودیت مالی و نیازهای پوششی بالا (شرکت‌هایی که دارای جریان‌های نقدی پایین و فرصت‌های رشد بالاتری هستند)، تمایلی قوی برای انباشت وجوه نقدی حاصل از جریان نقدی مازاد داشته و میزان بدهی خودشان را عمدتا تغییر نمی‌دهند. در مقابل، شرکت‌های با محدودیت مالی و نیازهای پوششی پایین مشابه با شرکت‌های بدون محدودیت مالی عمل نموده و عمدتا” اقدام به کاهش بدهی‌ها نموده (به دلیل حفظ ظرفیت استقراضی) و تنها مبالغ پایینی از جریان نقدی مازاد را به حساب‌های وجوه نقدی منتقل می‌کنند.
آلميدا و همكاران (2003)، اقدام به بررسی همزمان حساسیت جریان نقدی – سرمایه‌گذاری و جریان نقدی– وجه نقد در شرکت‌های تونسی نمودند. آن‌ها نشان دادند که شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری بالاتری برخوردار بوده و حساسیت جریان نقدی وجه نقد در شرکت‌های با محدودیت مالی بدون محدودیت مالی، از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. آن‌ها دلیل این نتایج را به انگیزه معاملاتی از نگهداری وجوه نقدی نسبت دادند. این امر دلالت می‌کند که شرکت‌ها از جریان نقدی برای انجام مخارج سرمایه‌ای استفاده نموده و بنابر انگیزه احتیاطی اقدام به انباشت وجوه نقدی نمی‌کنند.

2-2-2) عدم تقارن در حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي ناشي از وجوه نقد
نيروهاي بازار به گونه‌اي عمل مي‌کنند که در مديرت و سرمايه‌گذاران انگيزه ايجاد نمايند تا آنان اطلاعات بيشتري ارائه نمايند. تدوين‌کنندگان استانداردها بايد به اين نيروها توجه کنند، از آن‌ها بهره‌برداري نمايند و تا آن‌جا که امکان دارد تلاش نمايند که نياز به «استاندارد» را کاهش دهند. متاسفانه، نيروهاي موجود در بازار نمي‌توانند به تنهايي اطمينان دهند که اطلاعات به ميزان لازم ارائه مي‌شوند که اطلاعات نامتقارن يکي از اين دليل‌ها است (بايك و همكاران82، 2010). در نتيجه همان گونه که لو83 (1988) ابراز نمود، تدوين‌کنندگان استانداردها بايد در «بازار کار نيروي مديريت» و بازار سرمايه اطلاعات نامتقارن را کاهش دهند و آن را به عنوان شاخصي براي ارائه استاندارد‌هاي جديد به حساب آورند علاوه بر سودمند بودن هر استاندارد جديد کاهش يافتن پديده «اطلاعات نامتقارن» مي‌تواند فرآيند عمليات بازار را بهبود بخشد، زيرا سرمايه‌گذاران از اين ديدگاه به سرمايه‌گذاري نگاه خواهند کرد که آن بيشتر به صورت «زمين مسطح است» که مي‌توان در آن بازي کرد چنين پديده‌اي موجب افزايش يافتن قدرت نقدينگي بازار مي‌شود، پديده‌اي به نام «سرمايه‌گذاري کم بازده» را کاهش مي‌دهد و معمولاً در سايه کارکرد شايسته بازار منافعي نصيب جامعه خواهد کرد (پارسائيان به نقل از اسکات، 1384).

2-2-3) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي
تا به حال بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر رویه و سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت‌ها یکی از موضوعات بحث برانگیز در بین پژوهشگران بوده است. این حیطه از پژوهش‌های حسابداری به دو دسته عمده بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری و بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد تفکیک شده است.

2-2-3-1) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي ناشي از سرمايه‌گذاري
واژه حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری اشاره به درصد تغییرات مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها در قبال درصد تغییرات در جریان‌های نقدی دارد. فازاری و همكاران84 (1998 و 2000)، استدلال نمودند شرکت‌های با محدودیت‌های مالی شدید (شرکت‌های با دسترسی پایین و پرهزینه به منابع وجوه خارجی)، در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر جریان نقدی تاکید بیشتری می‌کنند. به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی، حساسیت سرمایه‌گذاری به وجوه داخلی باید افزایش یابد (آلایانیس و مزومدار85، 2004؛ آلميدا و كامپلو، 2007). آن‌ها شرکت‌هایی که همیشه نسبت سود تقسیمی آن‌ها بیشتر از 10 درصد بود را به عنوان شرکت‌های بدون محدودیت‌های مالی و شرکت‌هایی که همیشه نسبت سود تقسیمی آن‌ها کمتر از 10 درصد بود را به عنوان شرکت‌های با محدودیت مالی شناسایی نمودند. آن‌ها دریافتند که شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌هاي بدون محدودیت مالی، حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری بالاتری را نشان می‌دهند. بنابراین آن‌ها حساسیت بالای جریان نقدی سرمایه‌گذاری را به عنوان معیاری از وجود محدودیت های مالی تفسیر نمودند (هاواکیمیان و هاواکیمیان، 2009).
کاپلان و زینگالس86 (1997 و 2000)، به نقل از پراتاب87 (2003)، نمونه 49 تایی شرکت‌های با نسبت سود تقسیمی پایین (شرکت‌های با محدودیت مالی) که توسط فازاری و دیگران (2000)، شناسایی شده بود را با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی بدست آمده از مطالعه گزارش‌های سالانه شرکت بررسی و تجزیه و تحلیل نمودند. آن‌ها نشان دادند که شرکت‌های بدون محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های با محدودیت مالی، حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری بالاتری دارند. کاپلان و زینگالس (2000)، خاطر نشان نمودند که رویه و سیاست توزیع سود یک متغیر انتخابی بوده و از این‌رو شرکت‌هایی که پرداخت سود تقسیمی پایین‌تری را انتخاب می‌کنند (حتی اگر آن‌ها بتوانند سود تقسیمی بیشتری را پرداخت کنند)، لزوما” دارای محدودیت مالی نیستند. به عنوان مثال: شرکت‌ها می‌توانند در جواب به کاهش نرخ مالیات سود تقسیمی سهام‌داران اقدام به افزایش سود تقسیمی نمایند (آسكوگلو و همكاران88، 2008).
انتقادات گسترده‌ای بر پژوهش کاپلان و زینگالس (2000)، وارد گردیده است. این انتقادات را می‌توان عمدتا به حجم پایین نمونه (لايندرس89، 2007) و موين90 (2004) و ازكان (2004)، طرح طبقه‌بندی ذهنی (لایاندرس91، 2005) و تجانس بالا در بین طبقات شرکت‌ها را مرتبط دانست (آلایانیس و مزومدار92، 2004). كلري و همكاران93 (2007)، با استفاده از یک نمونه بزرگ شرکت‌های آمریکایی در دوره (1994-1987) نشان داد که شرکت‌های با قدرت اعتباری بالا (شرکت‌های بدون محدودیت مالی) نسبت به شرکت‌های با قدرت اعتباری پایین (شرکت‌های با محدودیت مالی) حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری بالاتری دارند. او این نتایج را به علاقه شرکت‌ها برای استفاده از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، وضعیت مالی، منابع مالی، سرمایه در گردش Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع محدودیت مالی، جریان نقدی، وجوه نقد، محدودیت ها