منابع پایان نامه ارشد با موضوع قوانين، ، مي‏گيرند؛

دانلود پایان نامه ارشد

دگرگونيها، تبديلها و…تغيير مي‏پذيرد، ابزار و شيوه‏هاي استنباط تکامل مي‏يابند فقه پويا فربه مي‏شود و به مرور زمان چه بسا مسائلي (چون برده داري تحميلي) از گردونه روزگار خارج و مسائل و قوانين تازه به چرخه زندگي وارد شوند، مکلفان خود را ملزم به قوانين جديد مي‏کنند و يا احکامي را بر خود واجب مي‏نمايند، آيات 101و 102 سوره مائده در اين بخش قرار مي‏گيرند؛ يعني آياتي که مي‏فرمايد: اي مؤمنان از چيزهايي پرس و جو نکنيد که چون بر شما آشکار شود شما را اندوهگين کند، و اگر در زماني که قرآن نازل مي‏گردد پرس و جو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ضرب المثل، مجازات اعدام، ضرب و جرح Next Entries منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، عقد ازدواج