منابع پایان نامه ارشد با موضوع فقهای امامیه، روابط اجتماعی، فعالیت فرهنگی، مراسم مذهبی

دانلود پایان نامه ارشد

ی توان به استناد آن، حکم را تعمیم یا تخصیص داد. در حقیقت در این آیۀ شریفه، تحریک و تطمیع افراد بیمار دل، چه به وسیله ی سخن یا اسباب دیگر، از سوی زنان، نهی شده است.
ج- اجازۀ همسر برای بازیگری: سؤال اساسی دیگر که در این میان حائز اهمیت است، این است که آیا زن، برای بازیگری در فیلم و تئاتر باید از پدر یا شوهر خود اجازه بگیرد یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت به این سؤال، آیا بین خروج برای کار واجب، مستحت و مباح تفاوتی وجود دارد؟
چنانچه زن، شوهر نداشته باشد و به سن بلوغ نیز رسیده باشد، خارج شدن او از منزل منعی ندارد. به صورت طبیعی، بازیگری نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته زن بازیگر باید حدود و شرائط اسلامی را رعایت کند، همان گونه که مرد به هنگام خارج شدن از خانه و یا در بازیگری، باید مقید به رعایت حدود و معیارهای اسلامی باشد. البته اگر پدر، مانع حضور یا بازیگری دخترش در فیلم و تئاتر شود، در این مورد دختر از باب حقوق والدین، باید از وی پیروی کند.
اما در اسلام زنی که ازدواج کرده، خانواده ای تشکیل داده است که مبتنی بر نظام شورایی و با سرپرستی و مدیریت اجرایی مرد اداره می شود. این مسئله تکالیفی را بر دوش هر یک از اعضای خانواده می گذارد و حقوقی را برای آنها مقرر می دارد. این حقوق وظافت، گاه جنبه مالی وگاه غیر مالی، در بُعد مالی از قبیل: مهر، نفقه جهزیه وغیره، تکلیف به عهدۀ شوهر و حق از آن زن است. اما در روابط مالی، مطلب به عکس رقم می خورد. از جمله حقوق مردان، هماهنگی زن با مرد در خروج از منزل است. به نظر بزرگان اسلامی، عقد ازدواج، تعهداتی در پی دارد که زن ومرد ملزم به رعایت آنها هستند. بر زن واجب است به نیازهایجنسی مرد پاسخ دهد و مانع مادی و معنوی در برابر رغبت او ایجاد نکند. همین نیاز، بدون اجازه بیرون رفتن زن از منزل را ناروا می کند.17
به نظر برخی، مصلحت خانوادگی ایجاد می کند که خارج شدن زن از خانه، توأم بارضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد، نه بیشتر.18 شوهر نباید از این اختیار قانونی، بسان حاکمی خودخواه و مستبد استفاده کند، بلکه او باید همانند مسؤلی دلسوز، با بردباری و متانت، از این اختیار بهره بگیرد. بنابر این زن نیز نظرهای منطقی شوهررا بپذیرد.
بیان استدلال بر اجازۀ شوهر:
روایت اول:
«عدة من اصحابنا» از «احمد بن محمد» از «ابن محبوب» از «مالک بن عطیه» از «محمد بن مسلم» از امام باقر (ع): زنی نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا! حق مرد بر زنش چیست؟ پیامبر (ص) فرمود: … نباید از خانه بدون اذن شوهرش خارج شود و اگر بدون اذن شوهرش خارج شود، همۀ ملائکۀ آسمان ها و هر آنچه زن بر آن گذر کند، از جن و انسان ، بر او نفرین می کنند، تا به خانه بازگردد».19
نقد و بررسی:
اینکه در روایت آمده است «عدة من اصحابنا» به صحت روایت ضرر نمی رساند. زیرا علامه حلی (ره) در «خلاصه» از «نجاشی» از مرحوم «کلینی» حکایت کرده که آنچه در کتاب من، با عنوان «عدة من اصحابنا» از «محمد خالد برقی» آمده است، افراد موثقی چون«علی بن ابراهیم» و «علی بن محمد بن عبدالله اذینه» و «احمد بن عبدالله بن امیه» و «علی بن حسن» هستند.20 «احمد بن محمد بن خالد برقی» از ثقات است، ولی ممکن است از افراد ضعیف روایت نقل کند21بقیه نیز از ثقات هستند. بنبر این، روایت به لحاظ سندی فاقد اشکال است.
روایتدوم:
«علی بن جعفر» در کتاب خود از برادرش (امام موسی بن جعفر(ع)) می گوید: سؤال کردم که آیا برای زن جائز است که بدون اذن شوهرشخارج شود؟ فرمود: جائز نیست.22
نقد و بررسی: این روایت از «علی بن جعفر» برادر امام موسی بن جعفر (ع) نقل شده است که ایشان نیز مورد وثوق هستند.23
نقد و جمع بندی روایات:مشهور فقهای امامیه، با توجه به این دو روایت و همانند آنها، که نیز به لحاظ سندی صحیح هستند، بر این باورند که خارج شدن زن از منزل بدون اجازۀ شوهرش جائز نیست. این حق مستقلی است و هیچ ارتباطی به تمکین زن ندارد. بنا بر این زن باید برای خرج شدن از منزل، از شوهرش اجازه بگیرد.24
فقهای شیعه خارج شدن زن از خانه را به دو گونه تقسیم کرده اند25: 1- خروج از خانه برای انجام یکی از واجبات. به عنوان مثال زن می خواهد مسائل مورد نیاز خود را بیاموزد یا اینکهحج و برخی از واجبات کفایی، برای او واجب عینی شده است.
2- خارج شدن او برای امری مستحب یا مباح، مثلاً رفتن به مسجد برای اقامۀ نماز جماعت.
در صورت نخست، مرد حق ندارد مانع بیرون رفتن زن، از خانه شود، همان طور که در برخی از روایات نیز بدان اشاره شده است.26 اما اگر خروج از منزل، انجام کارهای مستحب یا مباح، اجازۀ شوهر لازم است، فقها، به مضمون این روایت فتوا داده و بیان داشت اند: در مواردی که موجب ضایع شدن حق هم خوابی با شوهر باشد، حرام و در غیر این موارد، احتیاط واجب در اجازه گرفتن از شوهر است.27بنا بر این به اطلاق روایت امام باقر(علیه السلام) و علی بن جعفر، اذن زن از شوهر برای خروج از منزل لازم است.
با توجه به این نکات باید گفت: زن باید برای حضور در سینما و تئاتر، از شوهر خود اجازه بگیرد و در صورتی که شوهرش، به هر دلیلی به او این اجازه را ندهد یا اینکه بازیگری در تئاتر و سینما با حقوق لازم شوهر بر زن منافات داشته باشد، باید آن را رها کند.
5- فیلم ((Film:
واژۀ فيلم (Film)در لغت به معنای پوشش خوب و با دقت، لايۀ نازک و نوار انعطاف پذير (flexible strip) که برای تهيه و ثبت تصوير بکار می رود می باشد و در اصطلاح به معنای تصوير برداری از يک اثر به صورت ثابت (عکس photograph) يا متحرک (فيلم motion pictures) آمده است.28 فیلم های سینمایی و تلویزیونی دارای خط داستان و انتقال دهندۀ مفاهیم و معنا هستند.
6- سينما Cinema)):
واژه سینما (cinema) از یک واژه یونانی به معنای جنبش گرفته شده است. از همين جهت در اصطلاح نیز به تصاوير متحرک هنری از یک اثر که بر اساس يک فيلمنامه تهيه شده باشد این نام تعلق می گيرد. سینما یک رسانه دیداری شنیداری(audio-video)مبتنی بر فن آوری است که به وسیله آن فعالیت فرهنگی، اقتصادی، هنری و غیره صورت می گیرد. یک اثر سینمایی که فیلم سینمایی نامیده می‌شود، از عناصر تصویر (به صورت مجموعه‌ای از فریم‌ها) و صدا (گفتگو، صدا و موسیقی) تشکیل شده‌است. یک فیلم بر اساس فیلمنامه یا سناریو و توسط مجموعه‌ای از بازیگرها، کارگردان، فیلم‌بردار و عوامل دیگر ساخته می‌شود. سینما جدیدترین شاخه هنر، معروف به هنر هفتم است که امروزه یکی از عمومی‌ترین وجذاب ‌ترین تولیدات هنری را ارایه می‌کند. سینما همچنین به محل پخش عمومی فیلم سینمایی نیز گفته می‌شود. اصطلاح فيلم سينمائی در مقابل اصطلاح فيلم مستند (feature film)نيز بکار می رود.29
7- تئاتر (Theatre):
تئاتر واژه‌ای است یونانی در لغت به معنای چیزی است که به آن نگاه می‌کنند. در فارسی به تئاتر «نمایش» می‌گویند. دراصل، تعریف دقیق تئاتر یعنی بیان مشکلات مردم ومسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه به زبان تئاتر و نمایش و مهمترین فنی که باید در تئاتر استفاده شود فن بیان می‌باشد. تئاتر یا نمایش شاخه‌ای از هنرهای نمایشی است که به بازنمودن داستان‌ها در برابر مخاطبان یا تماشاگران می‌پردازد. به جز سبک گفتار داستانی، تئاتر گونه‌های دیگری نیز دارد مانند اپرا، باله، کابوکی، خیمه شب بازی و پانتومیم(بی کلام)…
تئاتر یکی ازهنرهای هفتگانه است. کسانی که درباره بوجود آمدن تئاتر جستجو کرده اند می گویند سر چشمه آن از آیین ها و مراسم مذهبی و اجتماعی است، مثل مراسم عروسی یا سینه زنی در ماه محرم در کشورهای مختلف، تئاتر در مقایسه با هنرهای دیگر امکانات زیادی دارد برای اینکه از هنرهای دیگر مثل نقاشی ، ادبیات ، معماری ، موسیقی و … درآن استفاده میشود کلمه تئاتر (theater ) در اصل از کلمه تآترون (theater on) است که قسمت اول آن تیه ((thea تماشاگران و یا محله تماشا است.30
8- بازيگری(Acting):
بازیگری چیست؟ انجام یک عمل و رفتار به شیوه ای مناسب، از طریق بازی و اجرای نقش مشخص جهت انتقال مفاهیم و معنای مورد نظر به تماشاگر را بازیگری می گویند.. تمام انسانها بواسطه پویایی شان بازیگرند. اولین شغل انسانی را بازیگری می داند زیرا معتقد است برای گرفتن یک آبنبات درسنینکودکی، کودک دست به بازی کردن می زند تا والدین خود را مجبور به خریدن آن کند یا اینکه رفتار یک تاجر در یک معامله کلان منجر به سود یا زیان او می شود، و رفتار او همان بازیگری است! بازیگری عملی برای تسهیل روابط اجتماعی است که در اجتماع انسان های نخست نیز وجود داشته و در هزاران سال پیش به اشارات و شکلک ها خلاصه می شد، و در دنیای امروزه این حرفه به شدت پیچیده تر شده و به همان میزان هنر بازیگری از بازیگری انسان های معمولی جدا شده است.
بازیگری هنرمندانه انجام یک عمل خلاق براساس تکنیک می باشد و به همین خاطر است که بازیگری از سخت ترین و دشوارترین هنرهاست! به صورتی که بازیگری را با کار در معدن نیز مقایسه می کنند و بسیاری از بازیگران بوده اند که شرایطی سخت تر از کار در معدن را تحمل کرده اند. این شرایط در سینما بیش از تئاتر قابل تامل است زیرا بحث محیط در فیلم، مانند جنگل یا کویر، بازیگر را وادار به تلاشی مضاعف می کند.
در بررسی هنر بازیگری در سینما نخست باید نگاهی اجمالی بر تاریخ بازیگری در تئاتر داشت زیرا سینما عنصر بازیگر را همانند عناصری چون درام، کارگردانی، صحنه آرایی، چهره پردازی، نور و … را از تئاتر به عاریه گرفته است و به قاب خود افزوده!31

ب: کلیات
محتويات:
1- فرق میان فیلم و تئاتر
2- حکم حکومتی
3- مقتضای اصل اولی در بازیگری زن
1- فرق میان فیلم و تئاتر:
با بررسی ابعاد گوناگون هنر بازیگری در فیلم، تئاتر و عرضه و نمایش عمومی تولیدات آنها از جهت فقهی تفاوتی بین آنها به دیده نمی شود و آن دسته از قواعد و احکام فقهی که در بازیگری فیلم سینمایی جاری است و برای بازیگران زن و مرد رعایت آنها ضروری است در عرصۀ تئاتر نیز قابل پیروی است. مهمترین دلیل این مطلب مشترک بودن اغلب عناصر سینمایی و تئاتر با یکدیگر است و در واقع عنصر بازیگری سینما از تئاتر به عاریه گرفته شده است. البته تفاوتهایی که بین آنها وجود دارد به لحاظ ماهیتی است که فیلم روی مادۀ سلولوئید، دیسک های نوری و سیستم های یارانه ای ضبط می شود و با فرآیند خاصی به صورت تصویر متحرک به نمایش درمی آید32، و به انجام یک عمل از پیش تعیین شده که بر عامل حرکت و صدا استوار است و در محلی معین توسط گروهی برای انتقال اندیشه ای به گروه دیگر برگزار می شود، تئاتر گفته می شود.33
تئاتر یا نمایش (Drama)شاخه‌ای از هنرهای نمایشی است که به بازنمودن داستان‌ها در برابر مخاطبان یا تماشاگران می‌پردازد. به جز ، تئاتر علاوه بر سبک گفتار داستانی گونه‌های دیگری نیز دارد مانند اپرا، باله، کابوکی، خیمه شب بازی و پانتومیم…، انسان همیشه دوست داشته است به اتفاقاتی که خارج از اراده و میل اوست تسلط داشته باشد و این ویژه گی اصلی تئاتر است. تئاتر در مقایسه با هنرهای دیگر امکانات زیادی دارد برای اینکه از هنرهای دیگر مثل نقاشی ، ادبیات ، معماری ، موسیقی و …درآن استفاده میشود.
نمایش مولفه‌های مشترک بسیاری با فیلم داشت، از قبیل متن، نورپردازی، طراحی لباس، تولید، کارگردانی، بازیگری، بینندگی، مستمعین و درجه بندی . سابقه تئاتر یا نمائش به هزاران سال قبل از فیلم بر میگردد. سینما و فیلم دارای سابقه ای نه چندان قدیمی در جهان میباشند سینما دارای تاریخچه ای است که ابتدا با اختراع دوربین شروع به کار کرد. تداوم دید (Persistence Of Vision) از ویژگی های چشم انسان است. ما تصور می کنیم حرکت روان و کاملا پیوسته ای را روی پرده تماشا می کنیم، حال آن که در واقع شاهد قسمت های کوتاه، نامنظم و غیر پیوسته ای هستیم که به واسطه همین ویژگی چشممان یعنی تداوم دید آن ها را به طور مداوم می بینیم. این پدیده پیش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع معرفت دینی، زنان مسلمان، جامعه اسلامی، پایان نامه ها Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جامعه اسلامی، اجرای احکام، امام صادق، اختلال نظام