منابع پایان نامه ارشد با موضوع شخص ثالث، ناسازگاری، تحقیقات جنایی، وضعیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

بندیآن به چهار مرحله به شرح زیر می شود:
مرحله اول –خطا یا توهین: شخص اول قاعده ای را نقض می کند یا از دستورات تبعیت نمی نماید یا ایجاد مزاحمت می کند ویا از پرداخت کرایه ماشین خودداری می ورزد یا هل می دهد.
مرحله دوم –هشدار: شخص دوم اعتراض می نماید،سرزنش می کند دشنام می دهد، تحقیر می کند، تقاضای عذر خواهی یا ترمیم خسارت می نماید یا طرف مقابل را تهدید می کند.
مرحله سوم- تشدید: شخص اول برخطا یا توهین خود اصرار می ورزد، کارهایش را تکرار می کند، از عذر خواهی خودداری می نماید.
مرحله چهارم- گلاویز شدن: طرفین به صورت فیزیکی گلاویز ودر گیر می شوند وخشونت تشدید می گردد ودر نهایت منجر به مرگ یکی از آنها می شود.
ب- وجود میانجی گر یا مداخله گر:حضور شخص ثالث در جریان درگیری از اهمیت خاصی برخوردار است در صورتی که شخص ثالث حاضر در محل درگیری طرفین را به صلح وسازش دعوت کند بی تردید مشاجره ودرگیری آرام تر می شود اما در صورتی که شخص ثالث طرفین یا یکی از آنها را به ادامه در گیری تشویق کند روند درگیری شدید می گردد. (نجفی ابرند آبادی ،1378،ص99).
ج- طبقه بندی وکثرت تکرار:قتل های تعارض آمیز مواجه ای یا نزاع را می توانیم به دو دسته عمده نزاع فردی ونزاع دسته جمعی تقسیم نماییم، که هر دوی آنها ممکن است بدون مقدمه و اختلاف قبلی ویا با انگیزه اختلافات قبلی به وقوع بپیوندند. معمولاً در نزاع های فردی قصد ونیت واقعی ضا رب،قتل نمی باشد. اما اقدامات وی بواسطه تأثی عوامل مختلف سبب قتل طرف مقابل می گردد. حتی ممکن است مشاجره لفظی میان دونفر سبب مرگ یکی از آنها شود.(خلعتبری،1388،ص44).
مثلاً در بررسی 60 مورد از پرونده های قتل واقعه در اثر نزاع در کشور مشخص گردید که 12%کل مقتولین بدون اینکه متحمل ضربه ای شوند صرفاًدر اثر هیجان ناشی از درگیری لفظی فوت نموده اند(ناجی وتوفیقی،1377،ص96).
نزاع های دسته جمعی یکی از مشکلات جامعه امروزی ماست که ریشه در اعصار وقرون گذشته دارد. نزاع های دسته جمعی بعضاً ریشه در نزاع فردی ساده ودر برخی موارد اختلافات ملکی یا مسائل کوچک مثل ورود احشام یکی به مرتع دیگری دارد. این نوع از قتل ها عمدتاً در روستا ها ومناطق عشایری رخ می دهد. از آنجایی که در این محیط ها اسلحه گرم ودیگر وسایل قتاله در دسترس منازعین قرار دارد لذا درگیری ها با خشونت فراوان وتعدادی کشته وزخمی همراه است.
ب)قتل های تعارض آمیز خانوادگی:
قتل های تعارض آمیز خانوادگی توجه مردم ومسئولین قضایی رابه خود جلب کرده است شاید افزایش روز افزون این قبیل قتل ها را به توان به از هم پاشیدن وسست شدن نهاد خانواده نسبت داد. از بین رفتن ارزش های اخلاقی خانواده همواره مورد توجه وتأکید روانشناسان وجرم شناسان قرار گرفته ونسبت به آن هشدار هایی داده شده است قتل های تعارض آمیز خانوادگی به دو دسته: قتل های زناشویی وقتل های فامیلی تقسیم بندی شده ومورد بررسی مختصر قرار گرفته اند:
الف – قتل های زناشویی:یکی از بارزترین انواع قتل های تعارض آمیز خانوادگی قتل های زناشویی است که بعضاً از آن تحت عنوان قتل های شهوانی نیز نام برده می شود. زنان ممکن است شوهرانشان را به دلایل مختلفی به قتل برسانند. خاتمه دادن به سوء استفاده جسمی وجنسی می تواند یکی از قوی ترین انگیزه های احتمالی آنان برای حذف فیزیکی شوهرانشان باشد. هر چند دقیقاًمشخص نیست که چند فقره از این قتل ها توسط زنان کتک خورده به وقوع پیوسته است اما بایست این پدیده را همیشه مد نظر قرار داد. شوهران نیز به همین ترتیب ممکن است همسرانشان را به قتل برسانند.
ب- قتل های فامیلی:وجود رابطه نزدیک فامیلی میان افراد وجریان احساس وعاطفه در میان آنان نیز مانع از کشته شدن آنها به دست یکدیگر نشده است. چه بسا اولین واقعه قتل در تاریخ بشریت یعنی هابیل به دست برادرش قابیل نیز در زمره این قتل ها قرار دارد. قتل های تعارض آمیز ناشی از اختلافات خانوادگی دامن گیرمادران، پدران، دختران، پسران وسایر اعضاء فامیل شده است. وجودرسم ورسومات قومی وقبیله ای در برخی از مناطق کشورمان که نوعی تعارض فرهنگی محسوب می شود موجبات قتل زنان ودختران به دست برادران وپدران وپسر عمو هایشان را فراهم کرده است مثلاً در بعضی از شهرستان ها آداب ورسوم محلی در قتل های فامیلی هنوز نیز پا بر جاست ومتأسفانه فرهنگ عمومی هم از مرتکبین این گونه قتل ها حمایت وپشتیبانی می نماید وعمل آنان را نوعی انجام وظیفه تلقی می کند. از سوی دیگر وجود ناسازگاری واختلاف اخلاقی ومالی در بین اعضای خانواده مثل بیکاری، اعتیاد، ازدواج، حسادت، انتقام جویی وغیره زمینه ساز قتل های زیادی گردیده است.(خلعتبری،1388،ص45-46).
ج)قتل های تعارض آمیز مالی:
مال چه از نوع منقول وچه از نوع غیر منقول آن همواره موضوع دعاوی حقوقی وکیفری بسیار بوده است. بروز اختلافات وناسازگاری میان افراد بر سر اموال با عنایت به جایگزینی ارزش های مادی به جای ارزش های دینی واخلاقی رو به افزایش گذاشته وهمگام با این روند بروز خشونت های تعارض آمیز برسر مال نیز سیر صعودی یافته است وگاهی مواقع خشونت های مذکور منجر به وقوع قتل وحذف فیزیکی یکی از طرفین توسط دیگری گردیده است. معمولاً این قبیل قتل ها در بین اعضای خانواده وفامیل ، همکاران ، دوستان وآشنایان بیشتر از غریبه هاست گاهی مواقع نیز اختلافات مالی ناشی از انجام اعمال غیر قانونی مانند قاچاق کالا وتجارت مواد مخدر سبب تسویه حساب های خونین میان طرفین ونتیجتاً وقوع قتل می گردد. از سوی دیگر عدم آشنایی مردم با فرهنگ حل اختلاف در برخی مناطق کشور، طولانی شدن مراحل رسیدگی به دعاوی مطرح شده در اثر اختلافات ملکی و مالی در مراکز انتظامی وقضایی نیز موجبات وقوع این قبیل قتل ها بوده است(خلعتبری،1388،ص47-48).
د)قتل های تجاوز گرانه:
قتل های تجاوز گرانه مفهومی است که در نقطه مقابل قتل تعارض آمیز قرا دارد. در این قبیل قتل ها اغلب این رابطه تعارض آمیز میان بزهکار وبزهدیده نیست که منجر به وقوع قتل می شود بلکه سوء نیت وسوء قصد وپرخاشگری وتجاوز یک طرفه مرتکب است که موجبات وقوع قتل را فراهم می سازد. شاید به توان سرپوش گذاشتن بر جرم را به عنوان انگیزه ای برای قاتل در زمره همین نوع قتل ها دانست . این قبیل قاتلین به خاطر ترس از شناسایی هویتشان توسط بزه دیدگان سرقت ، تجاوز وغیره آنان را به قتل می رسانند بیشترین انگیزه در قتل های تجاوزگرانه تجاوز جنسی وسرقت می باشد واکثر قتل های سریالی وجنسی در این دسته جای دارند. برخی دیگر از قتل های تجاوز گرانه با انگیزه کسب سود ودرآمد صورت می گیرد بدین معنی که قاتل در مقابل دریافت پول از دیگری اقدام به حذف فیزیکی فرد مورد نظر وی می نماید که اصطلاحاً آنرا قتل قراردادی نیز می نامند خوشبختانه این گونه قتل ها در کشور ما ، نادر واندک است.(پرویزی،1379،ص79-89).
ر)قتل های جنسی:
زمانی می توان قتل را جنسی نامید که دلایلی مبنی بر فعالیت جنسی در صحنه قتل یا بر روی بدن قربانی وجود داشته باشد این دلایل عبارتند از:
1-عریان یا نیمه عریان بودن جسد
2-وجود منی برروی یا نزدیک یا داخل بدن قربانی
3-بریده شدن اندام تناسلی یا اخته شدن یا دلایلی که نشان دهنده زخم های جنسی است.
4-شرایط قرار گرفتن جسد که حکایت از آمیزش جنسی دارد
5-دلایلی که نشان دهنده وجود «فعالیت جنسی بدلی» مثل توهم، استمناء، سمبلییزم ، وجود جراحات وزخم های متعدد بر روی بدن قربانی به وسیله چاقو یا با اجسام برنده مثل بریدگی، قاچ شدگی شکم، تحول وزخم های وارده بر قسمت های جلو بدن که اکثراً دال بر انگیزش وتحرک جنسی می باشند.(خلعتبری،1388،ص49).
2-6-10- اهمیت وشناسایی انگیزه وقوع قتل :
شناخت انگیزه جرم، در نتیجه بررسی اوضاع واحوال وقوع جرم، چگونگی اظهارات مطلعان ، شخصیت متهم وقربانی او ونوع جرم ارتکابی فراهم می شود. با شناخت انگیزه راه کشف جرم وپیدا کردن ارتباط متهم با واقعه وقربانی هموار می شود.(انصاری،1380،ص251).
شناسایی انگیزه وقوع قتل مسیر تحقیقات را مشخص می کند مامور زبده وتیز بین بعد از دستیابی به این مهم در هرقتلی در می یابد که به دنبال چه مظنونی است وچگونگی وقوع حادثه را در می یابد ومی تواند قبل از طرح فرضیه های متعددی که پرداختن به آنها وقت گیر وبیهوده است برآنها خط بطلان بکشد وخود به خود تحدید اصولی در تحقیق که امر مهمی درتحقیقات جنایی است برایش فراهم می گردد. بنابراین با محدود شدن فرضیه ها سریع تر به نتیجه خواهد رسید. ممکن است این سوال مطرح شود که بسیاری از قاتلین قبل از ارتکاب قتل با انگیزه به قتل رساندن قربانی وارد صحنه جرم نمی شوند بعضاً به انگیزه های دیگر وبه قصد ارتکاب جرم دیگری وارد صحنه شده اما اقدامات آنها خواسته یا ناخواسته منجر به وقوع قتل می شود . این گونه انگیزه ها ممکن است در جریان محاکمات تأثیر گذار در سرنوشت متهم باشند لیکن در تحقیقات انگیزه هر چه باشد راهنمای خوب وقابل قبولی در شناسایی قاتل می باشد.
لذا در بررسی پرونده های قتل در سال های 89 و90 در شهرستان کرمانشاه انگیزه های وقوع قتل عمد احصاء وبه شرح جدول ذیل آمده است.
انگیزه قتل
انگیزه سرقت
انگیزه اختلاف مالی وملکی
انگیزه نزاع ودرگیری
انگیزه ناموسی وفساد اخلاقی
انگیزه اختلاف خانوادگی
انگیزه اعتیاد
انگیزه نامشخص
سال 89
23/9
31/12
47/18
93/16
76/30
69/7
61/4
سال 90
59/11
79/5
54/27
59/11
19/23
25/7
05/13

2-6-10-1- نقش تشخیص هویت قربانی در تشخیص انگیزه قتل:
تشخیص هویت قربانی در تعیین علت و انگیزه قتل بسیار پر اهمیت وموثر است. انجام تحقیقات وسیع پیرامون سوابق، نحوه زندگی وارتباطات قربانی دراغلب مواقع موجب آشکار شدن علت وانگیزه قتل خواهد شد. تحقیق وبررسی پیرامون ارتباطات، سوابق وآشنایان وی وخطراتی که او را تهدیدمی کرده است ممکن است سر نخی باشد برای اینکه بدانیم چه کسی می توانسته مرتکب قتل شود مثلاً قربانی با چه کسی زندگی می کرده است؟ قبلاً چه کسی با قربانی بوده است؟ آیا به نظر می رسد که قربانی مهاجم را می شناخته است؟ وضعیت اجتماعی قربانی چگونه بوده است؟ چرا این فرد برای کشته شدن انتخاب شده است؟ آیا به نظر می رسدکه فردبیگانه ای قتل راانجام داده باشد؟ آیا متوفی به شغل خطرناکی اشتغال داشته است؟ آیا متوفی فردی متواری یا مسافر عبوری بوده است؟آیا متوفی معمولاً بالاجبار تا دیر وقت کار می کرده ؟ مثل خدمتکار، کارگر خدماتی و..کهمی بایست درشب به تنهایی تردد بنماید.وی برای تردداز چه وسیله ای استفاده می کرده است؟ مسیر تردد وی کجا بوده ؟سئوالاتی وجود دارد که بایست مطرح وبر اساس شرایط و اوضاع صحنه پاسخ داده شوند نتیجتاً یکی از فاکتور های مهم تحقیقات جنایی یعنی تعیین فرضیه صحیح بستگی به تجربه ودانش مأمور تحقیق خواهد داشت. بررسی صحنه جرم به منظور شناسایی وتفسیر برخی عوامل که به توان از آنها به عنوان سر نخی برای تعیین نوع شخصیت افراد ذیمدخل استفاده نمود تکنیک جالبی است.(گیبرث،1377،ص296).
2-6-11- تعیین انگیزه های قتل:
برای تعیین انگیزه ها، مأمورین باید از دو طریق اقدام نموده وبا تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده، فرضیه های خود راتبیین نمایند، اول با بررسی صحنه قتل اعم ازنحوه وچگونگی کشته شدن مقتول وبا توجه به محیط پیرامونی جسد ودیگر، با تحقیقات ومصاحبه هایی که با خانواده مقتول ،گواهان ومطلعان به عمل می آید، با جمع بندی آنچه که از بررسی صحنه بدست آمده وبا آنچه که از مصاحبه ها وتحقیقات کسب شده، مأمورین پی جویی باید فرضیه های خودرا در باره انگیزه قتل حدس بزنند(جشان،1384،ص59-60).
حدس وتعیین انگیزه های قتل به مثابه آن است که مأمورین از بین راه های متعددی که برای پیگیری پرونده در پیش رودارند یکی، دو راه را با دقت وظرافت وبا بررسی صحنه تحقیقاتی که به عمل آورده انتخاب می نمایند وسریع تر به نتیجه خواهند رسید اگر مأمورین نتوانند انگیزه های قتل را حدس بزنند تمام راه های مفروضات را باید یکی یکی از اول تا آخر طی نمایند، بعد از عدم نتیجه گیری از یک راه ،راه بعدی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، تحقیقات جنایی، عدالت اجتماعی، اجرای عدالت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرم شناسی، ارتکاب جرم، مکتب کلاسیک، روان شناختی