منابع پایان نامه ارشد با موضوع سالن های سرپوشیده

دانلود پایان نامه ارشد

نمايشها و رقصهاي محلي
(اين فضا با امكان پوشش چادري ايجاد مي‌شود)
4-4-4 حوزه اقامتي و استراحت
يكي از مسائل مهم در جذب توريسم در منطقه ايجاد امنيت براي اقامت مي‌باشد. با توجه به اينكه افراد بازديد كننده از مجموعه سطوح اقتصادي متفاوتي دارند فضاهاي متنوعي براي سكونت پيش بيني شده است. در اين حوزه عملكردها بر اساس ايجاد امكان اقامت براي بازديد كنندگاني كه قصد ماندن در منطقه را دارند و نيز فضاي استراحت براي افرادي كه قصد شب ماني در منطقه را ندارند شكل گرفته‌اند. فضاهاي در نظر گرفته شده براي اين حوزه عبارتند از:
– پذيرش
– اقامتگاه
(اقامتگاه براي افرادي كه قصد اقامت يك يا چند روزه در كنار رودخانه را دارند پيش بيني شده است)
كمپ
كمپها به صورت مجموعه سكوهايي جهت چادر زدن با تعبيه قسمتي براي روشن كردن آتش و پخت و پز در كنار هر سكو ايجاد شده‌اند. فضاهاي مورد نياز براي آن عبارتند از بخش خدماتي (پذيرش، مديريت و محافظت، محل چادرها، سرويسهاي بهداشتي)
– كلبه
(كلبه‌ها به صورت تك واحدهايي كوچك و مبله براي اقامتهاي يك و چند روزه در نظر گرفته شده‌اند).
– آلاچيق‌ها
(آلاچيق‌ها به صورت فضاهايي براي استراحت با حفاظ و سرپوشيده براي مدت كمتر از يك روز پيش بيني شده‌اند)
4-4-5 حوزه ورزشي
در اين مجموعه به دليل وجود عنصر آب، امكانات طبيعي براي ورزشهاي آبي وجود دارد. همچنین می توان سالن های سرپوشیده مانند سالن بیلیارد،بدن سازی،بولینگ و … را در مجموعه قرار داد.
4-4-6 حوزه تفريحي
اين حوزه به طور مشترك با ساير حوزه‌ها عمل مي‌نمايد. فضاهاي ورزشي، نمايشگاهها و فضاهاي فرهنگي، عملكرد تفريحي نيز دارند. حوزه تفريحي به نوعي تمام مجموعه را در برمي‌گيرد با اين حال فضاهايي نيز در مجموعه در نظر گرفته شده‌اند كه صرفاً عملكرد تفريحي دارند كه عبارتند از:
فضاهاي سبز طراحي شده
فضاهاي بازي كودكان
رستورانهاي سنتي
كافه‌ها
4-4-7 حوزه اداري
يكي از مسائل بسيار مهم در نواحي توريستي، حفظ محيط زيست و اكوسيستم طبيعي منطقه مي‌باشد به همين دليل ايجاد خدمات كنترلي، حفاظتي و مديريتي آن بسيار حائز اهميت مي‌باشد. مديريت اين مجموعه بااداره محيط زيست استان مي‌باشد و فضاهاي اداري و خدماتي درنظر گرفته شده براي آن عبارتند از :
-مديريت
(اين بخش شامل مديريت بخشهاي مختلف مجموعه نيز مي‌شود)
بخش حفاظتي به صورت پراكنده در سايت
كنترل ورودي‌ها
فروشگاهها
رستوران
فضاي بهداشتي و درماني
پاركينگ
خدمات پشتيباني
تاسيسات مجموعه
4-5 ايده‌هاي طراحي
در اين بخش سعي بر اين بوده است كه محيط طرح و مسائلي كه با طرح در ارتباط نزديك هستند و بر روند طرح و شكل گيري آن تأثير گذار بوده‌اند مورد بررسي قرار گيرند و در نهايت نحوه آفرينش طرح در بستر خود با توجه به امكانات و نيز محدوديتهاي موجود ديده شود.
4-5-1 ايده‌هاي كلي
در اين پروژه سعي شده است تا ايد‌ه‌هاي كلي بر اهداف نهايي كه قبلاً ذكر شده است متمركز شوند و اهداف خردتر در راستاي آنها قرار گيرند. درزير منابع و جاذبه‌هاي طبيعي، اجتماعي و فرهنگي، ورزشي و تفريحي محيط كه در طرح پروژه تأثير گذار و مورد توجه بود‌اند فهرست وار ذكر شده‌اند.
4-5-2 منابع و جاذبه‌هاي طبيعي
– قرار گيري منطقه در حاشیه رودخانه تجن
– وجود مناظر زيباي طبيعي در اطراف سايت
4-5-3 منابع و جاذبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و تاریخی
– دسترسي آسان كانون شهري استان
– ايجاد ارتباط نزديك با تاريخ و فرهنگ و زندگي

4-5-4 طراحي فضاي سبز
ساخت و ساز در اين ناحيه با توجه به اهداف گردشگري پايدار بايد با ظرافتها و دقتهاي خاصي انجام گيرد. در اين خصوص به نكات زير در اين پروژه توجه شده است :
– امكان ايجاد منظر با توجه به كاربريهاي پيشنهادي
– لزوم حفظ ديد به سمت سايت
– ايجاد كريدور سبز دور سايت
4-5-5 پيش‌بيني‌هاي طرح براي حفظ اكوسيستم منطقه
اولين و مهم ترين عامل براي ارزيابي درفرآيند پيش بيني مسائل ناشي از توسعه گردشگري در منطقه، حساسيتها و محدوديتهاي زيست محيطي است. با اهميت ترين اين تنگناها كه در صورت جذب گردشگر بيشتر و فقدان مديريت مناسب مشكل آفرين خواهند بود به صورت زير است كه در اين پروژه سعي شده است مد نظر قرار گيرند.
– توجه به حساسيتهاي زيست كه در صورت هر نوع بهره برداري بي رويه يا بي توجهي به نتايج توان سنجي و ارزيابي زيست محيطي منطقه از بين خواهند رفت.
– جلوگيري از ورود فاضلابهاي تأسيسات گردشگري به منطقه سايت

فصل پنجم
سازه

5-1 سازه
ساختمان به عنوان يك واقعيت عيني، متكي بر سازه بوده و سازه عامل پايدار كننده آن است كه به طور جدايي ناپذيري با آن تركيب شده و تفكيك كردن آن از ساختمان به معناي از بين بردن موجوديت عيني آن است. در اين راستا انواع سيستمهاي سازه‌اي ابداع شده‌اند كه به تناسب معماري ساختمان و با رعايت عوامل خارجي وشرايط محيطي انتخاب مي‌شوند.
يكي از مسائل مهم در سازه نيروي زلزله مي‌باشد. اين نيرو مستقيماً به وزن مرده سازه و ساختمان بستگي دارد. براي كاهش نيروي زلزله بايد بار مرده را كاهش داد كه اين كار با انتخاب مناسب مصالح ساختمان امكانپذير است. از طرفي بار مرده در افزايش لنگر مقاوم تاثير گذار است و اثر آن بر روي فونداسيون به منظور مهار نمودن ساختمان مفيد مي‌باشد. ساختمانهايي با فرمهاي نسبتاً متقارن معمولاً نياز كمتري به بادبندهاي اضافي جهت مقابله با نيروي جانبي دارند.
براي مقاوم سازي ساختمان در برابر نيروي جانبي، بايد مسير انتقال نيرو از شروع تا انتها مشخص باشد. طراحي اتصالات در برابر نيروهاي ثقلي بارهاي جانبي از اهميت زيادي برخوردار است. تعيين مسير بارهاي اعمال شده بر روي سازه و مشخص نمودن جزئيات اجرايي آن در طراحي سازه ضروري مي‌باشد. نيروي زلزله غالباً به علت اثرات ديناميكي و لرزه‌اي بالا، نقش تعيين كننده‌اي در طراحي اتصالات دارد. بسياري از اتصالات كه براي نيروي ثقلي طراحي مي‌شوند در برابر نيروهاي لرزه‌اي مقاوم نمي‌باشند.
سازه‌هايي كه از جنس فولاد مي‌باشند غالباً توسط قابهاي مهار بندي شده و يا ممان گير در برابر نيروهاي جانبي مقاوم مي‌باشند. مزيتي كه سازه‌هاي فولادي دارند اين است كه در مقابل تنشها داراي مقاومت خوبي هستند و در برابر تنشهاي مختلف الجهت و برگشت پذير مقاوم مي‌باشند. علاوه بر اين شكل پذيري سازه‌هاي فولادي باعث جذب انرژي و رفتار انعطاف پذير سازه مي‌شود.
5-2 تاسيسات
آسايش انسان بستگي به شرايط محيطي او دارد كه مجموعه‌اي از درجه حرارت، رطوبت و جريان هوا مي‌باشد. اين شرايط مطلوب بايد در فصول مختلف سال در ساختمانها ايجاد شود. جهت تبديل هواي آزاد و طبيعي به هواي دلخواه و مطلوب، پروسه‌هاي پيش بيني شده مي‌بايست توسط تجهيزات و دستگاههاي مناسب انجام گيرد كه انتخاب آنها، پس از مشخص نمودن سيستم مناسب امكان پذير است. لذا در اين قسمت، انواع سيستمهاي موجود و متداول حرارت مركزي و تهويه مطبوع بررسي خواهند شد. از آنجا كه ايجاد و تداوم شرايط مطلوب و راحت از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است، انتخاب سيستمهاي مناسب از اهميت زيادي برخوردار است.
سيستمهاي عمده جهت تهويه مطبوع كه در حال حاضر رايج مي‌باشند به شرح زير خلاصه مي‌شوند :
5-2-1 سيستم تهويه يكپارچه با كانال
در سيستم تهويه يكپارچه با كانال، با نصب يك دستگاه PACKAGE UNIT شامل اوپراتور، كمپرسور، فن انتقال هوا در هر واحد يا هر طبقه كانال كشي هواي سرد تابستاني يا گرم زمستاني در اتاقها فضاهاي مورد نياز، عمل تهويه و ايجاد شرايط مطلوب صورت مي‌گيرد. مجموعه CONDENSTING دستگاههاي PACKAGE در پشت بام و يا در فضاهاي پرت كه به فضاي آزاد مربوط باشند مستقر مي‌گردند. در اين سيستم صداي فن مركزي PACKAGE و كمپرسور در حدود 75 دسي بل بوده و كانال كشي مربوط به توزيع هوا، فضاي بيشتري را نسبت به سيستمهاي لوله كشي فن كوئل اشغال مي‌نمايد و لذا در طراحي اين سيستم هماهنگيهاي لازم با طرح معماري داخلي فضاها از ابتدا ضروري است. براي دستگاه PACKAGE نيز بايد فضايي در نظر گرفته شود و ايزولاسيون صدا به دقت انجام گيرد. از مزاياي اين سيستم استقلال هر واحد استفاده كننده و عدم نشت آب و پوسيدگي لوله‌هاست و در صورت بروز عيب در سيستم ساير قسمتها بدون تهويه نخواهند شد. در اين سيستم براي گرمايش زمستاني مي‌توان از كويل مجهز به هيتر برقي و يا كويل آبگرم استفاده كرد. با توجه به سطح نسبتاً كمي كه اين كه دستگاه قادر به سرويس و تهويه آن مي‌باشد و همچنين نياز به پيش بيني جا براي استقرار آن و بالا بودن سطح صدا و عدم آشنايي عمومي به تعميرات آن و ميزان بالاي مصرف برق، استفاده از آن در هيچ يك از فضاهاي وسيع و با ارتفاع بيش از متر تقريباً غير ممكن است.
5-2-2 سيستم تهويه يكپارچه فن كوئلي
سيستم تهويه يكپارچه فن كوئلي نيز مشابه سيستم تهويه يكپارچه با كانال مي‌باشد ولي به جاي كانال كشي براي رساندن هواي تهويه شده به فضاها، با نصب فن كوئل در هر اتاق و لوله كشي گاز خنك كننده به فن كوئل هوا به طور مستقيم با گاز فريون خنك مي‌شود كه نسبت به سيستم آبي راندمان بالاتري دارد. فضاگيري كانال در اين سيستم وجود ندارد ولي براي لوله كشي نياز به لوله مسي خواهد بود كه هزينه آن نسبت به لوله‌هاي فولادي بيشتر خواهد شد. مشكل عمده اين سيستم تعبيه جاي مناسب براي دستگاه PACKAGE، نشت احتمالي گاز از لوله‌ها، بالا بودن سطح صدا و عدم كارآيي آن در فضاي بلند و وسيع مي‌باشد.
5-2-3 سيستم چيلر مركزي با فن كوئل آبي
در اين سيستم آب خنك كننده ابتدا در دستگاه چيلر مركزي در موتورخانه مركزي خنك شده و توسط پمپ‌ها و لوله‌هاي انتقال به فن كوئلهاي اتاقهاي هر طبقه فرستاده مي‌شود. اين آب پس از تبادل حرارت در فن كوئلها جهت خنك شدن مجدداً به چيلر باز گردانده مي‌شود. گرماي آب برگشتي از فن كوئل در اوپراتور چيلر گرفته شده و انتقال حرارت از آب به گاز فريون چيلر با تغيير فشار گاز انجام مي‌گيرد. محل تهيه آب سرد خنك كننده اتاقها در موتورخانه مركزي مي‌باشد. در اين سيستم كنترل مركزي وجود نداشته و دستگاهها عمدتاً در معرض ديد بوده، برق مصرفي كمتر و راندمان سيستم بيشتر مي‌باشد. سطوح صدا در فضاهاي مورد تهويه كمتر از 35 دسي بل و براي آسايش مراجعين مناسب تر است.
از معايب اين سيستم لوله كشي آب رفت و برگشت و كندانس در داخل رايزرها در سقف كاذب و يا كف فضاها مي‌باشد كه در صورت نشت آب و پوسيدگي و تركيدگي لوله ايجاد مشكل خواهد نمود كه با انجام اقداماتي از قبيل كاهش طول لوله كشي‌ها در طبقات و افزايش تعداد شفتها و رايزرها، اجراي تمهيداتي جهت جلوگيري از خوردگي داخلي لوله‌ها و پوشش مناسب روي لوله‌ها اين مشكل تا حدودي برطرف خواهد شد.
در اين سيستم مي‌توان فن كوئل را در كف طبقات و اتاقها و يا به منظور جاگيري كمتر و زيبايي ظاهري بيشتر در سقف كاذب نصب نمود. در اين صورت جهت انجام سرويسهاي فصلي و تعميرات احتمالي بايد دريچه‌اي در زير فن كوئل تعبيه نمود. جهت تأمين هواي تازه اتاقها در سيستم فن كوئل زميني از دريچه‌هاي به ابعاد تقريبي 4×8 در پشت فن كوئلها استفاده مي‌شود و در سيستم فن كوئل سقفي با نصب دريچه بزرگتر در هر طبقه و كانال كشي از دريچه به فن كوئلها، هواي تازه تأمين مي‌گردد. لذا مي‌بايست فضاي كافي در سقفهاي كاذب جهت عبور كانالهاي هواي تازه در نظر گرفته شود لذا جهت تدمين هواي تازه از هواساز استفاده مي‌شود.
5-2-4 سيستم چيلر مركزي با هواساز و كانال
در اين سيستم هواي خنك و يا گرم لازم براي تهويه فضاها توسط هواسازهاي مستقر در موتورخانه‌ها و يا طبقات تأمين مي‌شود و دستگاه‌هاي گرم و سرد كننده نيز عيناً مشابه سيستم چيلر مركزي با فن كوئل آبي مي‌باشد. هواي گرم و يا سرد شده توسط كانا كشي به فضاهاي منتقل مي‌گردد. در اين سيستم مشكلات ناشي از تركيدگي لوله‌ سطح صداي بالا وجود ندارد ولي به علت ابعاد بزرگ كانالهاي هادي هوا، فضاي بيشتري را جهت عبور آنها بايد در نظر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان مازندران، اوقات فراغت Next Entries دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتب، کتاب مقدس، مفهوم خدا