منابع پایان نامه ارشد با موضوع زیست محیطی، آلودگی صوتی، پوشش گیاهی، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

آلودگی در حاشیه رودخانه است و به همین جهت می باید ضمن تعیین مسئول مشخص و ایجاد تعهد لازم برای تعیین تکلیف اراضی محدوده از جهات فوق، و پاکسازی محدوده حاشیه طرح، با رعایت ضوابط زیست محیطی اقدام به ارائه طرح نمود. در غیر این صورت هر طرحی هر چند ساده بر روی کاغذ خواهذ ماند و یا به طرزی نا مناسب و ناقص اجرا خواهد شد.
پیرو بیست و یکمین صورت جلسه مصوبه شورای حفاظت محیط زیست مورخ 21/3/81 طرح ها و پروژه های گردشگری نیز مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی میشوند.
با وجود افزایش تسهیلات انسان ساخت، فعالیت های ساحلی و حاشیه رودخانه ای همچنان متکی بر طبیعت است که این فعالیت ها مانند: ماهیگیری خورگشت – شنا – استفاده از نسیم اکوسیستم آب و خشکی، تماشای منظره و … عمدتا متکی بر قابلیت دسترسی – زیبایی منظر – ارائه خدمات و تفریحات می باشد. با توجه به اینکه این فعالیت ها به لحاظ مصرف منابع و یا تولیدات زائدات دارای پیامدهای بحرانی بر محیط زیست نباشد.
پویایی این اکوسیستم ها تحت تاثیر پاکسازی و احیای اراضی از آلاینده هایی مانند فاضلاب و زباله حاصل شده و ظرفیت پناهگاهها و زیست گاههای متنوعی را برای بسیاری از پرندگان، ماهی ها و نرم تنان و گونه های گیاهی دارند.
اکولوژی محیط های آبی نسبت به تغییرات بسیار شکننده و حساس هستند. پس این تغییرات باید به قدری قوی با تمهیدات زیست محیطی صورت گیرد که این اکوسیستم توان هضم، مثابله و یا کنار امدن با این تغییرات را داشته باشد. با آگاهی به این موضوع که اکنون در کنار این رودخانه انواع کاربری های آلاینده فراوان است، طرح های بعدی که در رابطه با اهداف پروژه است، نباید بدون برنامه ریزی و مدیریت باشد، و موجبات تخریب و آلوده سازی بیشتر حاشیه رودخانه را فراهم آورد.

جدول امکانات و محدودیت های حاشیه تجن

قوت
ضعف
فرصت
تهدید
تصویر ذهنی و توقعات
تلفی مثبت مردم از عناصر حاشیه رودخانه از جمله:
-پارک تجن
-رستوران تجن
-ازدحام پارک تجن در ایام تابستان
-محدودیت پارکینگ در ایام تابستان
-کمبود مبلمان شهری در پارک قائم
-کف مخروب زیر پل تجن
-امکان تبدیل کل حاشیه رودخانه به عنوان یک نشانه شهری معرف شهر ساری
-اعلام نیاز شهروندان به دسترسی به رودخانه از محورهای موازی آن
رشد حوزه های صنعتی، کارگاهی در حاشیه رودخانه در تفاهم با مفهوم تفریحی-فراغتی
کاربری زمین و فعالیت ها
-پارک قائم
-رستوران تجن
-وجود حوزه های شنا و ماهیگیری
-حضور دستفروشان در پارک قائم
-وجود تاسیسات زیربنایی در تمام محدوده

-وجود سطح وسیعی از کاربری های نظامی در حاشیه رودخانه
-نقص ایمنی حاصل از تردد موتورسیکلت در پیاده روی محدوده
-فروش و مصرف مواد مخدر در زیر پل تجن
-تک لاین بودن بخش عظیمی از کاربری های نامتجانس در محدوده
-بکر و دست نخورده بودن اراضی حاشیه رودخانه
-امکان استفاده از سطوح غیر سیل گیر برای احداث خدمات و نصب تجهیزات مورد نیاز فعالیت های فراغتی و گردشگری
-سفارش شهرداری به طراحی پارک در ضلع شمال غربی
-امکان قایق رانی در دریاچه بند انحرافی
رشد سریع کاربی های صنعتی و کارگاهی
تشکیلات و مدیریت شهری
-تخصیص اعتبار 200 میلیون تومانی از طرف فرمانداری
-تامین اعتبار احداث و توسعه پارک قائم از طرف شهرداری
-واگذاری بخشی از خدمات پارک قائم به بخش خصوصی
-خلا قانونی در مورد ساماندهی کیفی محدوده و بدنه های آن
-عدم کنترل و نظارت مستمر بر کاربری های اراضی حاشیه رودخانه از سوی نهادهای مرتبط و متولی در محدوده طرح
-ضعف سیستم خدمات شهری
-نظر مساعد مسئولان شهر نسبت به تهیه و اجرای طرح
-آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در محدوده طرح
-امکان مشارکت عملی بخش خصوصی
-تاکید طرح های فرادست بر ایجاد فضای سبز در محدوده طرح
-عدم هماهنگی و توافق جمعی در اهداف بهسازی حاشیه رودخانه از سوی نهادهای مرتبط
-عدم کفایت اعتبارات نهادهای شهری به صورت جداگانه
وضع طبیعی و زیست محیطی
-خنکی حاصل از نسیم آب به خشکی و بالعکس
-وجود بخش های وسیع در تراز بالاتر که از هجوم آب در امان هستند.
-شیب مناسب طولی برای پیاده روی در حاشیه رودخانه
-آلودگی خاک در اثر ریختن ضایعات کارگاهی و زباله شهری
-آلودگی هوا در نتیجه فعالیت کارگاههای صنعتی و انبارداری
-آلودگی صوتی شدید در مناطق اطراف پل تجن
-نامناسب بودن خاک بستر برای رویش گیاهی
-آلودگی صوتی ناشی از کارگاههای صنعتی
-ورود فاضلاب شهری به رودخانه
-گل آلود ماندن بخش وسیعی از نوار اطراف آب پس از بارندگی
-بوی بد حاصل از زباله متراکم در حاشیه رودخانه
-امکان آرام شدن فضاهای اطراف پل تجن در صورت بهره برداری از پل کمربندی جدید
-امکان ایجاد پوشش گیاهی مقاوم در مقابل سیل
-بالا بودن سطح آب های تحت الارضی
-امکان تقویت خاک برای پوشش گیاهی مناسب
-امکان پاکسازی محدوده از زباله و نخاله
-احتمال وقوع سیل های موسمی در حریم
-خطر ایجاد آلودگی ناشی از تردد سواره برای ساکنان حاشیه رودخانه
-خطر آلودگی محیط توسط بناهای بلند مرتبه
شبکه ارتباطی

-کف سازی نامناسب پیاده روها در محدوده
-کمبود عرض پیاده رو در محل پل تجن
-انباشت مصالح ساختمانی در پیاده روهای کمربندی موجود
-محدودیت ورود سواره به پارک قائم در ایام تابستان
-نیاز مبرم به احداث پارکینگ عمومی
وجود پلاک های وسیع در ضلع شمال شرقی برای احداث پارکینگ

دید و منظر
-وجود حوزه دید وسیع به مناظر رودخانه و حاشیه آن
-محوطه سازی زیبای پارک قائم
-منظره پل آجری تجن از اراضی شمال به سمت جنوب
-منظره آبشار زیر پل تجن از سمت شمال به جنوب
-منظره مجموعه پل های موجود بر روی رودخانه
-دید به آب جاری درون رودخانه
-عدم هماهنگی در خط آسمان حاشیه شمال غربی رودخانه
-عدم استفاده بصری از منظره رودخانه توسط بناهای حاشیه
-دیواره های بتی پشت واره
-انسداد دید به رودخانه توسط برخی بناها از محورهای موازی رودخانه
-بدنه های زشت و فاقد نماسازی کارگاههای صنعتی
-امکان ایجاد دریاچه یا آب نمای وسیع در پشت بند انحرافی
-تک لایه بودن خش عظیمی از بدنه مصنوع رودخانه برای ایجاد دید
-عدم وجود ضوابط حجمی برای ساخت و سازهای اطراف رودخانه
جدول شماره 3-3

فصل چهارم
برنامه ريزي فيزيكي
و روند طراحی

4-1 مقدمه
معيارها و استانداردهاي طراحي از مسائل بسيار مهم در معماري است . با رعايت معيارها و استانداردها مي‌توان فضايي متناسب با عملكرد آن فضا و هماهنگ با نوع تجهيزات مورد نياز آن عملكرد طراحي نمود، به گونه‌اي كه نيازهاي فيزيكي هر مجموعه تأمين گردد، فعاليتها به بهترين نحوي در درون آن فضا جريان يابد و كمبودي احساس نشود.
4-2 برنامه ريزي فيزيكي
فضاهاي عملكردي اين پروژه تحت چند عنوان كلي دسته بندي شده‌اند: پاركينگ، اقامتگاه،رستوران، فضاهاي ورزشي و اداري. هر يك از اين حوزه‌ها بر اساس نيازهاي پروژه و مطابق با معيارهاي مذكور طراحي شده‌اند كه در بخشهاي بعدي به آنها پرداخته شده است.
نتيجه گيري جمعيتي
جدول شماره 1-4 خلاصه نتيجه گيري جمعيتي
نام فضاها
گروههاي استفاده كننده
حداكثر متوسط جمعيت
توضيحات
اقامتگاه
توريسم، اردوهاي فرهنگي، پژوهشگران، تيم‌هاي ورزشي
200 نفر

رستوران
همه گروههاي نامبرده
150 نفر

آمفي تئاتر روباز
همه گروههاي نامبرده
200 نفر

اداري
كارمندان اداري، مديران
50 نفر

فضاهاي ورزشي
افراد مختلف
150 نفر

فضاي بازي
كودكان
50 نفر

4-3 معرفي حوزه‌ها
4-3-1 پاركينگ
طرح فضاي پاركينگ براي خودروها از 60/4×80/1 تا 40/2 متر متغير مي‌باشد. اگر چه پاركينگ 90 درجه از نظر اشغال فضا، اقتصادي تر مي‌باشد اما پاركينگ 45 درجه از نظر عملكردي بسيار راحت تر است.
در اين مجموعه پاركينگ به پنج گروه قابل طبقه بندي است. پاركينگ كاركنان مجموعه، پاركينگ مخصوص بخش اقامتي، پاركينگ بخش ورزشي، پاركينگ رستوران و پاركينگ عمومي.علت تعدد پاركينگها، وسعت مجموعه و طولاني بودن مسيرها براي پياده روي مي‌باشد.
نام فضا
تعداد
سرانه (متر مربع)
مساحت (متر مربع)
پاركينگ مجموعه ورودي
100
5/12
1250
پاركينگ كاركنان
50
5/12
625
پاركينگ بازديدكنندگان
150
5/12
1875
مجموع
300

3750
جدول 2-4 مساحت پارکینگ

4-3-2 اقامتگاه (هتل)
آيين نامه و ضوابط هتل در ايران
به استناد تبصره 1 ماده 2 آيين نامه احداث، توسعه، تبديل، تكميل، تجهيز و بهره برداري تأسيسات جهانگردي مصوبه جلسه 13/2/68 هيأت وزيران، اين ضوابط مشتمل بر 10 ماده و 67 تبصره بر اساس فرهنگ غني اسلامي و معماري سنتي ايران با رعايت معيارها و استانداردهاي بين المللي هتل سازي، تهيه و به تأييد مدير كل ايرانگردي و جهانگردي و ساير مقامات مربوط رسيده است.

جدول شماره3-4 آيين نامه و ضوابط هتل در ايران (مأخذ: دفتر ايرانگردي و جهانگردي، 1376)
شرح
درجه1
درجه2
درجه 3
درجه 4
درجه 5
رعايت مفاد اين ضوابط براي مهمانخانه‌هايي كه بعد از تاريخ تصويب اين ضوابط با احداث آنها موافقت خواهد شد لازم الاجراست.
×
×
×
×
×
حداقل تعداد اتاق براي مهمانخانه‌هاي احداثي برابر است با
10
20
30
50
100
حداقل تعداد اتاق مسافر براي مهمانخانه‌هاي تبديلي برابر است با
10
15

طرح ساختمانهاي احداثي و ساختمانهاي تبديلي در مناطق حفاظت شده از نظر معماري و شهرسازي بايد به تأييد سازمان ميراث فرهنگي كشور نيز برسد.
×
×
×
×
×
نقشه‌هاي معماري، محاسباتي و تأسيساتي كه توسط متقاضي ارائه مي‌شود بايد به ترتيب توسط مهندسان آرشيتكت محاسبه و تاسيساتي كه داراي پروانه اشتغال به كار هستند امضا شود.
×
×
×
×
×
يك برگ نقشه 2000/1 كه محل زمين با ساختمان بر روي آن مشخص شده و به تأييد شهرداري محل يا دفتر فني استان و يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوطه رسيده باشد.
×
×
×
×
×
براي هتلها سيستم دفع فاضلاب و زباله بايد مشخص و به تأييد سازمان حفاظت محيط زيست و يا بهداشت منطقه برسد.
×
×
×
×
×

شرح
درجه1
درجه2
درجه 3
درجه 4
درجه 5
نقشه هاي محاسباتي و تاسيساتي بايد پس از تاييد نقشه‌هاي معماري تهيه و ارائه شوند.
×
×
×
×
×
مناسب بودن زمين پيشنهاد شده و يا محلي ساختماني تبديلي ابتدا بايد به تاييد كارشناس معماري و ساختماني بخش فني برسد.
×
×
×
×
×
زمين يا ساختمان بايد دسترسي مستقيم به خيابان با حداقل عرض مندرج در ستونهاي مقابل داشته باشد و از مكانهاي نظامي، شلوغ و مزاحم از قبيل گاراژ، بيمارستان و … به دور باشد.
500
700
1500
700
500
حداكثر نسبت زيربناي هر طبقه به مساحت زمين بر زمين و پاركينگ جزء زير بنا محسوب نمي‌شود.
%70
%60
%50
%45
%40
فضاي باز بايد به فضاي سبز و درختكاري اختصاص داده شود.
×
×
×
×
×
در صورتيكه شهر داراي طرح جامع تفصيلي باشد تعداد پاركينگ جهت اتومبيل بايد برابر تعداد معين شده در طرح باشد. در غير اين صورت به ازاي هر چند اتاق مهمان ذكر شده در ستونهاي مقابل يك واحد پارك بايد در نظر گرفته شود.
6
5
5
5
5
زيرزمين به منظور استفاده از پاركينگ بايد داراي دسترسي مستقيم به طبقات باشد.
×
×
×
×
×
تلفن عمومي يا كابين مخصوص در محل مناسب سرسراي ورودي حداقل به تعداد درج شده.
1
1
2
3
3
تعداد پاركينگ پيش بيني شده نبايد از تعداد مندرج در ستونهاي مقابل كمتر باشد.
4
8
12
20
30

شرح
درجه1
درجه2
درجه 3
درجه 4
درجه 5
از هر خيابان يا كوچه فقط يك راه ورودي براي پاركينگ مجاز خواهد بود مگر آنكه طول زمين بيش از 2 متر باشد در اين صورت مي‌توان از دو در ورودي براي پاركينگ استفاده كرد.
×
×
×
×
×
حداقل رمپ جهت دسترسي به پاركينگ براي حداكثر 20 واحد 5/3 متر و از 20 واحد به بالا حداقل 5 متر است. ضمناً مي‌توان دو راه ورودي و خروجي را هر يك به عرض 5/3 متر پيش بيني نمود.
×
×
×
×
×
سالن رستوران بايد متناسب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پوشش گیاهی، مبلمان شهری، آسیب های اجتماعی، محدودیت ها Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان مازندران، اوقات فراغت