منابع پایان نامه ارشد با موضوع زبان فارسی، حفاظت از داده ها، زبان فرانسه، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

به طور یکه 75 درصد از کل مجموعه تجارت جهانی اینترنتی را در بر می گیرند. داد و ستد تجارت – تجارت ستون فقرات اقتصاد نوین را تشکیل می دهد و دامنه ای گسترده از درآمدهای کم تا بسیار زیاد را در بر می گیرد(راوری و مقدسی،1386).
2-5-4.مدل مصرف کننده – تجارت28
مدلهای فوق گستردگی چندانی ندارند اما آنها سبب پدیدار شدن تفاوتهای مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکلهای ابتدایی تجارت شده اند. مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی (راوری و مقدسی،1386).
2-6.تجارت الكترونيك و نقش آن در صنعت بيمه
يكي از مهمترين آثار رشد و توسعه فناوري اطلاعات در عصر حاضر پديده تجارت الكترونيكي است. بيمه الكترونيكي نيز كه كاربرد اينترنت و فناوري اطلاعات در توزيع و توليد خدمات بيمه اي است يكي از زير مجموعه هاي تجارت الكترونيكي محسوب مي شود كه همگام با توسعه اينترنت بسط و گسترش يافته و استفاده از آن در سال هاي اخير در كشورهاي مختلف مرسوم شده است. بيمه در برخي از كشورهاي صنعتي مانند آمريكاي شمالي و اروپا مدت هاست كه از طريق اينترنت فروخته مي شود؛ كشورهاي آسيايي چون سنگاپور، بحرين، كره و امارات متحده عربي نيز فروش اينترنتي بيمه را آغاز كرده اند .
در مقايسه با ديگر بخش هاي صنعتي و خدماتي، فناوري هاي تجارت الكترونيكي تاثير بسيار محدودي بر صنعت بيمه داشته است. ولي به نظر مي رسد كه اين تاثير در كوتاه مدت مقدار زيادي تغيير كند. طبق بررسي هاي انجام شده، پيش بيني مي شود بازار بيمه الكترونيكي 5/1 درصد از مجموع حق بيمه ها را تا سال 2005 به خود اختصاص دهد. امروزه ديگر صحبت از بيمه الكترونيكي يك ايده نيست بلكه واقعيتي است كه شايد فاصله بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته باشد (فلاحتی،1384).
2-7. تعریف واژه بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهرا به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین ، تأمین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است . در حالی که تصور نمی رود که واژه ” بیمه ” در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه ، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان ” بیم ” است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه ، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد. برخی دیگر از نویسندگان عقیده دارند بیمه واژه ی هندی و ماخوذ از زبان های اردو و هندی است و منظور از آن هم عملی است که به موجب آن شخص با دادن وجهی به شخص دیگر به نام بیمه گر اقدام به تضمین موضوع بیمه در قبال خطرات احتمالی آتی می نماید. ولی به هر حال آنچه از واژه ی « بیمه» در زبان فارسی و معادل آن در زبانهای دیگر به دست می آید این است که بیمه تدبیری است در جهت مقابله با خطرات ناشی از حوادث احتمالی و هم چنین وسیله ای است برای کاستن از میزان تشویش و نگرانی ناشی از بروز این حوادث.
فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاحی بانکی دانسته و در تعریف آن چنین بیان می دارد.« عملی است که اشخاص با پرداخت پول ،مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده ی دیگری می گذارد و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقداری از زیان را بپردازد.» در جلد دوم مجموعه ایران شهر نیز بیمه به این شرح تعریف شده است« بیمه در لغت به معنی ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی، به نظر می رسد از واژه بیمه مشتق شده باشد»( صحرایی،1392).

2-8.بيمه الكترونيكي
فناوري اطلاعات و ارتباطات به صنعت بيمه شكلي منعطف بخشيده، آن را متحول نموده و مجبور به ترك قيد و بندها و مقررات سنتي و استفاده از فناوري جديد نموده است. با توجه به روند فناوري جديد در پردازش و تبادل داده ها، نيازهاي جديدي براي شيوه ارائه خدمات بيمه اي مطرح شده است.
بيمه الكترونيكي در يك نگاه كلي درصدد فراهم آوردن امكاناتي براي مشتريان است تا دسترسي به خدمات بيمه اي با استفاده از واسطه اي ايمن و بدون حضور فيزيكي صورت پذيرد. بر اساس تعريفي ديگر، بيمه الكترونيك به معناي ارائه و مبادله خدمات با بهاي اندك از طريق كانال هاي الكترونيكي است. در اين تحقيق، بيمه الكترونيكي عبارت است از تأمين يك پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه هايي كه درخواست پيشنهاد، صدور، مذاكره و قرارداد آن به صورت آنلاين انجام شده و پرداخت حق بيمه، صدور، توزيع و فرآيند پرداخت خسارت، همگي به شكل آنلاين صورت مي گيرد.
بيمه الكترونيكي به معناي عام به كاربرد اينترنت و تكنولوژي اطلاعات در توليد و توزيع خدمات بيمه اي گفته مي شود و در معناي خاص مي توان بيمه الكترونيكي را ابزار تأمين پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه هايي تعريف كرد كه به صورت آنلاين مورد درخواست و مذاكره واقع شده و قرار داد آنها منعقد مي شود. با اين كه پرداخت حق بيمه، توزيع بيمه نامه و فرآيند پرداخت خسارت مي تواند به صورت آنلاين انجام گيرد، اما ممكن است در برخي از كشورها محدوديت هاي مقرراتي (نظارتي) فني آنلاين به طور مداوم تغيير نمايند (عالیخانی و بهرامی،1386).
2-9.پيش نيازهاي پياده سازي بيمه الكترونيكي
در ابن قسمت به بررسی پيش نيازهاي پياده سازي بيمه الكترونيكي پرداخته شده است :
2-9-1.فرهنگ سازي
بستر سازي فرهنگي نقش مهمي در پياده نمودن فناوري اطلاعات در صنعت بيمه ايفا مي نمايد و موجب مي شود تا به كارگيري آن سريع تر و با موفقيت انجام شود. موثرترين عامل در موفقيت به كارگيري فناوري اطلاعات، اعتقاد و اطمينان مديران به آينده جهت استفاده از فناوري است كه به تنهايي نمي تواند سبب دستيابي به مزيت رقابتي براي شركت ها شود. براي كسب موفقيت بايد اين فعاليت ها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد كليدي سازمان حمايت شوند (عالیخانی و بهرامی،1386).
2-9-2.آسيب شناسي
بايد مشكلات و موانع به كارگيري فناوري اطلاعات در صنعت بيمه جهت پياده سازي بيمه الكترونيكي به شكل علمي و دقيق مورد بررسي قرار گرفته و براي رفع آن برنامه ريزي شود كه اين مهم در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت(عالیخانی و بهرامی،1386).
2-9-3.درگيري كليه افراد صنعت بيمه
بايد به كليه اعضاي صنعت بيمه از مديران ارشد تا كاركنان سطح عملياتي، آموزش هاي لازم داده شود تا به عنوان كارشناسان فناوري اطلاعات شناخته شده و از تجارب و مهارت هاي آنها براي پياده سازي فناوري اطلاعات استفاده شود(عالیخانی و بهرامی،1386).
2-9-4.كوچك سازي ساختار سازماني
همان طور كه در قسمت هاي قبل در بحث مكان شناسي شركت هاي بيمه عنوان شد، خارج نمودن فعاليت هاي غير ضروري از محيط صنعت بيمه (كوچك سازي) يكي از اصول ضروري اين فرآيند محسوب مي شود. بنابراين تنها فرصت براي به كارگيري اين نوآوري در برون سپاري است . فناوري به شركت هاي بيمه سنتي اجازه مي دهد تا تمام فرآيند پردازش بيمه را خارج از شركت انجام دهند. اين تفكيك پردازش بيمه از بيمه گر سنتي نشان دهنده يك روند در اين صنعت است. بدين صورت صنايع به صورت غير متمركز در آمده و شركت هاي تخصصي پا به عرصه رقابت مي گذارند (عالیخانی و بهرامی،1386).
2-10.شرايط اجراي موفق استراتژي بيمه الكترونيكي
براي اجراي موفقيت آميز استراتژي بيمه الكترونيكي بايد موارد ذيل را مورد توجه قرار داد:
2-10-1.رهبري الكترونيك (وجود رهبري و انديشه استراتژيك)
تهيه، تدوين و اجراي طرح هاي بيمه الكترونيكي نيازمند سرمايه گذاري و نوآوري است. در جهت توسعه و گسترش اين امر بايد با نگرش و ديدگاه خاصي، نسبت به كارآيي و اثرات آن توجه و برنامه ريزي نمود تا بتوان بخش هاي مختلف صنعت بيمه را اصلاح كرد. مديرتي كلان بايد ديدگاه فناوري را شناخته و آن را قبول داشته باشد (عالیخانی و بهرامی،1386).
2-10-2.ايجاد زير ساخت تكنولوژيكي
براي گسترش بيمه الكترونيكي، وجود يك زير ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملي29 در صنعت بيمه ضروري و حياتي است. اين امر، شامل فراهم نمودن سرويس هاي ارتباط راه دور و ايجاد بستر مناسب ارتباطي و مخابراتي براي دسترسي سريع و راحت كاربران به شبكه است(عالیخانی و بهرامی،1386).
2-10-3.آمادگي زير ساخت سازماني
موفقيت بيمه الكترونيكي در صنعت بيمه مستلزم حمايت يك چارچوب سازماني مناسب از توسعه الكترونيكي بيمه است، چرا كه عامل مهمي مانند سياست ها و برنامه هاي مالي و ضمانت اجرايي آن بر اجراي مناسب بيمه الكترونيكي اثر گذار است(عالیخانی و بهرامی،1386).
2-10-4.وجود نيروي انساني آگاه و متخصص
يكي از عوامل اساسي در موفقيت طرح بيمه الكترونيك، وجود نيروي انساني متخصص در فناوري اطلاعات و ارتباطات است. در مقابل، مردم نيز بايد قابليت و توانايي استفاده از خدمات الكترونيكي بيمه اي را داشته باشند. به عبارت ديگر بايد تمهيدات لازم براي آموزش و ارتقاي سطح دانش مردم به منظور آشنايي و استفاده از بيمه الكترونيكي نيز فراهم شود(عالیخانی و بهرامی،1386).
2-10-5.وجود زير ساخت حقوقي
بيمه الكترونيك بدون ايجاد امنيت و اعتماد براي مردم و شركت هاي بيمه نمي تواند به اهداف خود دست يابد. مردم بايد به امنيت انتقال، پردازش و ذخيره سازي اطلاعات از طريق شبكه اعتماد داشته باشند. بنابراين، هر طرح بيمه الكترونيك نيازمند تدوين يك چارچوب حقوقي در زمينه حفاظت از حريم خصوصي افراد، تعقيب جرايم رايانه اي، ايجاد و تقويت مراجع سنجش اعتبار و سنديت و قانوني كردن امضاهاي ديجيتالي است. زير ساخت هاي حقوقي لازم براي حمايت و اجراي بيمه الكترونيك عبارت است از:
ـ قانون بيمه الكترونيك: توانمند كردن صنعت بيمه براي رويه هاي اداري، كاركردها و خدمات آن به شكل الكترونيكي و ديجيتالي ،
ـ قانون حفاظت از داده ها: حفاظت از حريم خصوصي اطلاعات مشخص افراد ،
ـ قانون آزادي اطلاعات در صنعت بيمه: اجازه دسترسي وسيع به اطلاعات عمومي و مشخص در صنعت بيمه،
ـ قانون امضاي ديجيتال: شناسايي امضاها و اسناد ديجيتال و تشخيص هويت الكترونيكي و ارتباط و تعامل با شبكه بانكي در موارد مورد نياز (عالیخانی و بهرامی،1386).
2-11.مخاطرات بيمه الكترونيك
توسعه بكارگيري بيمه الكترونيك توسط بيمه گران، ضمن ايجاد منافع فراوان براي فعالان اين صنعت، مخاطراتي را نيز براي آنها به دنبال خواهد داشت. بكارگيري فناوري جديد اين نياز را به وجود مي آورد كه قوانين و اصول نظارت بر بازار بيمه مورد تجديد نظر قرار گيرد. در حال حاضر قوانين حاكم در نظارت بر بازار بيمه عمدتاً بر روش هاي سنتي فروش و خدمات بيمه اي استوار است، حال آنكه توسعه بيمه الكترونيك نيازمند بازنگري اساسي در قوانين مربوط به نظارت بر بازار بيمه است. رفع اين خلأ قانوني، يكي از پيش شرط هاي مهم براي توسعه بيمه الكترونيك در كشور مي باشد. مادامي كه اين پيش شرط براي توسعه بيمه الكترونيك محقق نگردد، ارائه خدمات بيمه اي به صورت الكترونيك با مخاطرات فراواني براي بيمه گران همراه خواهد بود.
صنعت بيمه براي ورود به فعاليت هاي مربوط به خدمات الكترونيك، با مخاطرات ديگري نيز رو به روست. از جمله مخاطرات مهمي كه مي توان به آن اشاره نمود، ريسك هاي متنوعي است كه بيمه گران براي ارائه خدمات بيمه اي به صورت الكترونيك با آن رو به رو هستند. برخي از اين ريسك ها در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد (صدرائی،1386).
2-11-1.ريسك هاي معاملاتي30
ريسك معاملاتي عمدتاً به ريسك تغيير و تحريف متون، اطلاعات و داده هايي كه از طريق كامپيوتر ميان بيمه گر و مشتريان رد و بدل مي شود، مربوط است. به عنوان مثال شرايط مندرج در قراردادهاي بيمه، پس از انعقاد قرار داد بايد غير قابل تغيير باشد، مگر با موافقت قبلي طرفين. بنابراين هيچ يك از طرفين نبايد بتوانند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، مصرف کننده، رفتار مصرف کننده، تجارت الکترونیکی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اشخاص ثالث