منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط اجتماعی، سند رسمی

دانلود پایان نامه ارشد

اسناد در اصلاح روابط اجتماعی نقش سازنده‌ای ایفا می‌کند و باعث کاهش دعاوی، امنیت قضایی و … می‌شود که اینها خود منجر به پیشگیری از وقوع جرم می‌گردند، لازم است اولیای امر و رسانه‌ها بیش از پیش تسهیلات لازم برای ثبت و انتقال اسناد را فراهم نموده تا مردم، بیشتر به تنظیم سند تمایل پیدا کنند تا زمانی که جامعه‌ای ایده‌آل و عاری از جرم و جعل و سوء استفاده‌های غیر قانونی داشته باشیم.

فصل سوم
حدود اعتبار سند رسمی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پیشگیری از جرم، سند رسمی، قانون مدنی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، فناوری اطلاعات