منابع پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، کودک و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

معتقدند که به آسانی قابل درک و کشف نیست.93
در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، عوامل مالی و بیکاری بیشترین تاثیر را در بزهکاری پسران دارد. همانگونه که در مصاحبه هفدهم با پسران می توان به وضوح دید، پسران در سنین نوجوانی به دنبال موقعیت مالی بیشتر و بهتر هستند و چون اکثراً از نظر خانوادگی در اقشار پایین و کم درآمد جامعه هستند، بنابراین خانواده قادر به برآورده کردن نیازهای مالی آنها نمیباشد. به همین دلیل است که اغلب ترک تحصیل میکنند و در صدد داشتن پول بیشتر به دنبال کار میروند. اما جرم منفعت بیشتری دارد و نسبت به کار و اشتغال، زحمت و تلاش کمتری میخواهد و خطری دارد که برای این نوجوانان با توجه به روحیه ریسک پذیری و هیجان خواهی آنها قابل پذیرش است. این امر از عوامل ارتکاب اولیه جرم در میان نوجوانان است. امّا همیشه عوامل تکرار جرم را باید در میان عوامل اوّلیه جست و جو کرد. نوجوانان بویژه پسران بعد از آزادی از کانون اصلاح و تربیت، همان نیازهای مالی را دارند و اکثراً از سوی خانواده ها مورد حمایت قرار نمیگیرند، پس آسانترین و پرسودترین راه را برای کسب درآمد ادامه میدهند. در این میان میتوان به نقش جامعه نیز اشاره ای داشت زیرا این نوجوانان و جوانان بعد از آزادی اگر به دنبال کار و اشتغال در حرفه ای باشند، بدلیل داشتن سابقه مجرمیت، اغلب کارفرمایان راغب به دادن کار به آنها نیستند و همین طرد اجتماعی به دلیل داشتن سابقه، همان دور باطلی است که باعث گرایش مجدد به جرم میشود. به بیان سادهتر نوجوان و جوان به خاطر ارتکاب اعمال ضد اجتماعی، مجازات میشود و همین مجازات باعث تکرار اعمال ضد اجتماعی در او می گردد.
در مصاحبه هشتم94 به صورت کامل می توان دید که نیازهای مالی و نداشتن کار بعد از ترک تحصیل مهمترین عامل در گرایش به سمت جرایمی مانند سرقت، زورگیری، کیف قاپی و سایر جرایم مالی است. اگر نوجوانان و جوانان از نظر اشتغال بتوانند در جامعه جذب شوند و شرایط مالی خوبی را برای خود فراهم کنند احتمال گرایش آنها به ارتکاب جرم و تکرار آن کمتر خواهد بود.

3- تحصیلات و تکرار جرم
نقش تحصیلات در تکرار جرم را می توان اینگونه بیان کرد که « جهل و نادانی و فقدان آموزش دلیل عمده ارتکاب جرم را تشکیل می دهد.»95 در میان مطالعاتی که در حوزه جرایم کودکان ونوجوانان و حتّی جوانان صورت گرفته کمتر نقش تحصیل در عدم گرایش نوجوانان و جوانان به جرم و کاهش تکرار جرم پرداخته شده است. حضور در محیطهای آموزشی مانند مدرسه نه تنها موجب اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان می شود بلکه می تواند در معرفی اهداف و شیوه های دستیابی به آنها به این نوجوانان نیز نقش موثری داشته باشد.
اگر به مصاحبه هایی که با نوجوانان دختر و پسر کانون اصلاح و تربیت صورت گرفته دقت کنیم می بینیم که اغلب آنها دارای تحصیلات کمتر از دوران دبیرستاناند.به عبارتی اغلب پس از اتمام دوران راهنمایی ترک تحصیل میکنند و کمتر دیده شده که پا به دوران دبیرستان گذاشته و یا موفق به اخذ مدرک دیپلم شوند. این مساله متاسفانه در میان اقشار کم درآمد جامعه بسیار دیده می شود که یا از همان دوران کودکی، به مدرسه و محیط های آموزشی فرستاده نمی شوند و یا پس از مدتی ترک تحصیل می کنند.
مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک و نوجوان ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. این نظم و تربیت مسلماً از قوانین و مقررات حاکم در خانواده رسمی تر و اطاعت از آن لازم است. دراین مرحله است که کودک و نوجوان ناسازگار، نامتعادل یا عقب مانده ذهنی که استعداد پیروی از نظم یا هماهنگی با محیط را ندارد، با عدم موفقیت مواجه می شود. این عدم موفقیت به نوبه خود به علّت سرزنشها، ملامتهای والدین و اولیای مدرسه و اطرافیان و شکسته شدن غرور و احترام کودک باعث تشدید حسّ سرکشی، عدم علاقه به ادامه تحصیل، رها کردن مدرسه، فرار از مدرسه، ولگردی، معاشرت های ناباب بالاخره ارتکاب جرم می شود.
مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز میآموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. مدرسه اصل پاداش و کیفر را تعلیم می دهد و کودک میآموزد که با کار و کوشش مناسب میتواند پاداش شایسته بگیرد و در غیر این صورت کیفری ببیند. 96
شاید مهمترین مشکلی که برای توجیه این امر به کار ببرند بالا بودن هزینههای آوزشی برای این خانوادههاست امّا با توجه به نقشی که تحصیل در کاهش جرم میتواند داشته باشد این وظیفه دولت است که امکانات و فرهنگ تحصیل و آموزش را برای تمام اقشار جامعه فراهم نماید، تا بتواند گامی مهم در کاهش هزینههای آتی، که بزه و بزهکاری میتواند برای جامعه به بار آورد، را بردارد.
کودکان و نوجوانان از طریق آموزش و تحصیل میتوانند امید به زندگی و داشتن موقعیتهای بالای اجتماعی را کسب کنند. عاملی که میتواند مانع بسیار موثری در میان آنها باشد. اگر نوجوان یا جوانی این امید را داشته باشد که با استفاده از تحصیلات میتواند در آینده ای نه چندان دور در جامعه دارای موقعیت بالایی شود نه تنها به سمت جرم سوق پیدا نمیکند بلکه سعی میکند که شرایط زندگی خود و خانواده را براساس هنجارهای اجتماعی منطبق سازد. به طور مثال اگر نوجوان یا جوانی در خانواده ای زندگی کند که پدر یا مادر دچار اعتیاد هستند، با آموزش میتواند خود و خانواده اش را از این معضل رهایی دهد. اما ترک تحصیل و قطع ارتباط با محیط ها ی آموزشی باعث میشود که این نوجوان در میان مشکلات خانوادگی و اقتصادی چارهای جز گرایش به جرم را نبیند. تلاش در جهت آموزشهای علمی و عملی در قالب کارگاههای مختلف در کانون اصلاح و تربیت گامی در این مسیر است، تا بتوانند نوجوانان را دارای مهارتی کنند که بتواند بعد از آزادی به عنوان عاملی جهت کسب کار و اشتغال استفاده کند. اما متاسفانه این آموزشها به دلیل سابقه دار بودن کودکان و نوجوانان چندان مورد استقبال جامعه قرار نمی گیرد.
در کنار این عامل می توان دید که اغلب نوجوانان کانون بیان میکردند که طبقه بندی آنها برای ارجاع به کارگاهها نه براساس علایق بلکه با تشخیص و گروه بندی مددکاران صورت میگیرد.کارهای عملی مانند نجّاری، منبتکاری ، تراشکاری و… کارهایی هستند که اگر عامل علاقه در میان نباشد بعد از آزادی نه تنها دنبال نمیشود بلکه عملا فقط هزینهای بیهوده بر دوش مراکز اصلاحی و تربیتی خواهد بود.
این وضعیت زمانی بدتر میشود که این کودکان و نوجوانان از آموزشهای کانون به عنوان پلّهای برای ارتقای سطح بزهکاری خود استفاده کنند.97
داشتن تحصیلات و تلاش برای تربیت افرادی تحصیلکرده به خودی خود تبعاتی دارد که با ارتقای فرهنگ کلی جامعه، میزان نرخ بزهکاری و تکرار جرم را کاهش می دهد و جامعه را از تبعات جبران ناپذیر جرم میرهاند.

4- مذهب و تکرار جرم
درباره نقش مذهب در پیشگیری از جرم (جرایم اولیه یا ثانویه (تکرار جرم)) تحقیقات متعددی انجام شده است. برخی از نویسندگان اهم تدابیر و تلاشهای بازپرورنده بزهکاران را که میتوانند به کاهش تکرار جرم منجر شوند در 4 عنوان بر می شمارند: 1- آموزش 2- درمان 3- تغییر رفتار 4- تعالی مذهب. «دولف» تاکید میکند که تعالی مذهبی به فرایند بازپروری بسیاری از مجرمان کمک میکند و باعث تغییرات رفتاری مشخصی میگردد که در بسیاری از موارد موجب کاهش نرخ تکرار جرم است. این تعالی مذهبی، شیوه و روش زندگی مجرمان آزاد شده را تغییر میدهد. بسیاری از این اشخاص (مجرمان آزاد شده) طی مسیر بازسازی و تعالی مذهبی، به بصیرت و آگاهیهای نوینی نسبت به اهداف زندگی و تجاربی از کمکهای خداوند دست یافتند که زندگی آنان را دوباره ساخته است.
آلپرت معتقد است « ایمان جهش ذهنی مثبت و قوی بسوی هدف است.» او معتقد است « مذهب عالیترین شکل تقلای انسان برای هدف است، یک تصمیم عالی که بر اساس تجربه بنا شده است، یک پاسخ مطلوب و در مسیرهای عادی و معین تعیین اهداف و اصولی است که فرد برای آنها در زندگی خویش اهمیتی نهایی قایل است، مذهب نیز پاسخی است به مواردی که انسان مجبور است درباره ماهیت اصیل بسیاری امور پاسخ دهد.»
نهادهای مذهبی، از طرف دیگر، بنیاد یک نظم اخلاقی در قلمرو رفتارهای فردی و اجتماعی را در پی میریزند. امری که می تواند کاهش ارتکاب جرم را به دنبال داشته است.حال با توجه به نقش مذهب در تکرار جرم می توان به بررسی این امر پرداخت.متاسفانه در این زمینه مطالعات زیادی در حوزه جزم شناسی در ایران صورت نگرفته است.98
در جوامع مذهبی مانند ایران، مذهب و تاکید بر اصول مذهبی می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد. مذاهب بویژه اسلام با ارائه دیدگاههایی متفاوت با دیدگاههای مادی نگری می تواند مسیر و حتّی اهداف را برای نوجوانان و جوانان تغییر دهد و آنان را در مسیری قرار دهد که نه تنها ثروت (به هر طریقی) برای آنها هدف نهایی نباشد بلکه بتوانند باروش زندگی خود و خانوادشان را اصلاح کنند و مسیر را به سوی بهبودی شرایط پیش ببرند.
کانون اصلاح و تربیت نیز با توجه به اینکه مذهب چگونه میتواند در اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان نقش داشته باشد، برنامه های مذهبی مختلفی را برای آنها برنامه ریزی و اجرا می نماید. مراسماتی مانند: اجرای نماز به صورت جماعت، برگزاری کلاسهای قرآن و احکام، کلاسهای موعظه توسط روحانیون، برگزاری مراسم ماه محرّم و صفر به صورت کامل در کانون و…. با توجه به اینکه همه این کودکان و نوجوانان از نظر شخصیت قابلیّت انعطاف بیشتری دارند. در نتیجه مذهب و مراسمات مذهبی می تواند نقش بسزایی در اصلاح و بازگشت آنها به سوی جامعه داشته باشد.
در مصاحبه ها صورت گرفته با دختران کانون اصلاح و تربیت تهران، نقش مذهب و مراسمات مذهبی در اصلاح و به اصطلاح توبه آنها، بیشتر از پسران بوده است. دختران به دلیل داشتن روحیه عاطفی بیشتر، قابلیت بیشتری در دریافت نصیحت و اصول مذهبی دارند. همانگونه که در مصاحبه اول با پریسا به عینه دیده میشود که با وجودداشتن سوابق زیاد، مراسم محرم توانسته بود او را به سمت توبه بکشاند و او دیگر رغبتی به انجام جرم نداشت. اما پسران متاسفانه بدلیل داشتن روحیه مقاومتی در برابر اصول تربیتی دیرتر تحت تاثیر اصول تربیتی در بعدی عاطفی قرار می گیرند.
اگر فرد از نظر اعتقادات مذهبی به گونه ای تربیت شود (چه در خانواده چه در محیط کانون) که ثروت به هر طریقی به عنوان هدف مدنظر قرار نگیرد بلکه پایبندی به اصول اخلاقی به عنوان بالاترین هدف برای زندگی باشد این خود می تواند به عنوان قوی ترین عامل پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم باشد.

5- محیط اجتماعی و تکرار جرم
تبیین رابطه جرم و شرایط اقتصادی- اجتماعی همواره یکی از موضوعات قابل بررسی در تئوریهای متعدد جرم شناسی و جامعه شناسی بوده است، که در گفتار قبلی به بررسی نظریه های دورکیم و مرتون و بررسی تاثیر محیط به صورت تئوریک پرداختیم. اما تاثیر محیط در تکرار جرم بسیار بیشتر از یک یا چند نظریه است. این محیط است که کودک و نوجوان بعد از اصلاح و تربیت( به طور فرض) دوباره به آن باز میگردد و اگر محیط همان محیط جرمزای قبلی باشد فرد به سختی می تواند در مقابل تکرار جرم مقاومت نماید.
به صورت حتمی و قطعی می توان گفت که در تمام مواردی که مورد مصاحبه قرار گرفته اند، نقش محیط زندگی و عوامل محیطی در ارتکاب جرم و تکرار آن بسیار زیاد بوده است.کودک و نوجوانی که در خانواده بی سرپرست یا تک سرپرست، در مناطق حاشیه ای شهر در محیطی آلوده به مواد مخدر زندگی میکند خواه ناخواه به سوی جرم کشیده میشود، اما این وظیفه کانون اصلاح و تربیت است که در محیط کانون شرایط روحی و روانی آنان را به گونه ای تهذیب نماید که در صورت بازگشت به چنان محیطهایی بتواند از تکرار جرم پرهیز کند، اما در اکثر موارد دیده می شود که متاسفانه یا کودک و نوجوان در مقابل اصلاح و تربیت مقاومت نشان میدهند یا برنامه های تربیتی مناسب برای آن دسته از کودکان و نوجوانان نبوده است.
به عبارت دیگر، این اصل باید مورد پذیرش قرار گیرد که تمام

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، یادگیری اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، تکرار جرم، کودک و نوجوان