منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، ابتلا به بیماری، نمونه برداری، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

صاحب مو قبل از حضور در صحنه قتل در آنجا بوده است(براساس مواد چسبیده به مو).
4-تلفن همراه:
از طریق تلفن همراه به صورت کلی می توان به سه مورد پی برد که از این حیث، آن را می توان از مدارک فیزیکی مهم در کشف جرم وشنا سایی افراد شناخت.
اول آنکه بر اساس آثار بجای مانده بروی گوشی همانند آثار انگشت، می توان در تشخیص هویت از آن بهره برد. مورد دوم به اطلاعات درون گوشی بر می گردد. بدین صورت که با بررسی پیامک ها، شماره های تلفن ثبت شده در آن، عکس، فیلم،صدا های ضبط شده ونرم افزار های موجود در گوشی می توان اطلاعات مناسبی را کسب کرد، سومین مورد پیامک ها وتماس های ورودی وخروجی است که از طریق سیم کارت وشماره سریال گوشی می توان در یک محدوده زمانی مشخص از مراجع ذیصلاح آنها رااستعلام نمود.
نکات مهم که براساس فنی وتجربه می توان از ریز مکالمات تلفن در صحنه قتل بهره برداری نمود:
1.به محض وقوع قتل بلافاصله ودر اولین فرصت از مقام قضایی در خصوص دریافت لیست مکالمات اقدام نمایید.
2.همیشه برای تسریع در انجام امور با اداره بازرسی مخابرات محل تعامل وهمکاری خود را حفظ نمایید.
3.به تاریخ(زمان وروز) دقیق مکالمات انجام شده (ورودی وخروجی) دقت زیادی بکار برده شود که در بعضی موارد بسیاری از سئوالات مبهم را برای پلیس آشکار می سازد.
4.مدت زمان مکالمه بسیار حائزاهمیت می باشد چه بسا برقراری تماس های تلفنی طولانی بسیاری ازموارد را روشن وبرقراری بعضی از روابط در زمانیکه مقتول درقید حیات بوده است بسیاری ازمجهولات را از پرده ابهام خارج سازد.
5.در تعداددفعات مکالمات انجام شده مقتول با تلفن های ثابت می توان در بعضی از موارد به برقراری ارتباط می توان مفاهیم معنا داری را بدست آورد(هر قدر تعداد دفعات بیشتر باشد نشان دهنده ارتباط عمیق تر می باشد).
6.بعضاً قاتل بعد از قتل مبادرت به سرقت وسایل منزل از جمله تلفن همراه مقتول می نماید که می توان از طریق سیم کارت ویا فعال شدن دستگاه تلفن همراه بر روی سیم کارت دیگر ازطریق مخابرات محل ردیابی وشناسایی قاتل را انجام داد.
7.تعداد دفعات تکرار مکالمات نشانه اهمیت موضوع را دارد.
8.به سادگی می توان از طریق تلفن های مکا لمه شده نسبت به شناسایی افراد مظنون احتمالی اقدام نمود.
9.در صورتی که دستگاه تلفن همراه به سرقت رفته باشد فعال شدن دستگاه بر روی سیم کارت تلفن دیگری قابل ردیابی وشناسایی می باشد.
10.موقعیت جغرافیایی (شخص استفاده کننده از موبایل )قابل دستیابی است ویا حداقل محدوده جغرافیایی فعال بودن تلفن همراه را بدست آید (مثلاًدر محدوده خیابان قلهک تلفن همراه مسروقه فعال می گردد).
11.از بستگان مقتول در مورد شماره سریال دستگاه تلفن همراه مسروقه کمک ومساعدت بعمل آید.
12.همیشه باید در نظر داشت که یک ارتباط تلفن ساده قبل از وقوع قتل می تواند سر نخی را در پرونده نمایان سازد(خلعتبری،1388،ص186).
5-اسلحه، پوکه و مرمی:
از جمله اشیاء مکشوفه در صحنه قتل می توان به اسلحه اشاره کرد. مدرک فیزیکی که ممکن است روی آن دارای اثر انگشت ویا لکه های خونی باشد واز طریق بررسی آن می توان به زمان شلیک گلوله، تشخیص خودکشی از قتل،مکان شلیک وفاصله آن تا جسد قربانی، قدرت اسلحه واثر بجای گذاشته شده در صحنه قتل وهمچنین تشخیص هویت احتمالی صاحب سلاح پی برد.
چون قطر گلوله – تا – اینچ از قطر داخل لوله سلاح بیشتر است (برای اینکه هنگام شلیک، گاز باروت از اطراف آن خارج نشود وبا تمام قوا گلوله را به جلوبراند)وقست خارجی آن از فلز نرمی همانند مس یا سرب وامثال آنها ساخته شده ،بنابر این هنگام شلیک وعبور گلوله از داخل لوله اسلحه، آثار فیزیکی جدار داخل لوله اسلحه از قبیل خان ها وشیار های ریز، روی بدنه گلوله اثر می گذارد؛ به گونه ای که، چنانچه بعد از تیراندازی، گلوله با مانع محکمی اصابت نکرده وتغییر شکل پیدا ننموده باشد، براحتی با بررسی آن می توان کالیبر سلاح، تعداد خان ها وعمق وعرض وجهت گردش آنها را بررسی نمود ومشخص کرد که از چه نوع سلاحی شلیک شده است.(نجابتی،1386،ص190).
از پوکه یافت شده در محل صحنه قتل هم می توان محل شلیک گلوله، جهت شلیک واز علائم روی آن می توان کالیبر وکارخانه سازنده فشنگ، واز آثار سوزن بر ته پوکه می توان دقیقاً اسلحه شلیک کننده آن را از بین چند اسلحه مورد تردید پیدا کرد.
2-6-15-9- نحوه جمع آوری ادله وآثاردر صحنه قتل:
الف:روش جمع آوری خون :
می توان گفت که یکی از مهمترین مدارک مکشوفه در صحنه قتل خون است. وجود، میزان وشکل پراکندگی آن در صحنه از اهمیت بالایی برخوردار است. فلذا بایستی سعی شود که از همه لکه های خونی موجود در صحنه نمونه گیری صورت پذیرد، ونباید به یک مقداردر یک گوشه از صحنه قتل به خاطر وجود یک مقتول در صحنه بسنده کرد چرا که ممکن است مقتولین دیگری هم در همان صحنه بوده باشند ولیکن جابجا شده اند ویا ممکن است بین ضارب ومضروب زدوخوردی رخ داده باشد وضارب هم مورد جراحت واقع شده وزخمی گشته باشد وخون وی هم در صحنه باشد. این دقت نظر بدان خاطر است که وجود خون می تواند در جهت رد ویا اثبات مظنونیت یک شخص خاص به ما کمک کند.خون یافت شده را بایستی با موقعیت جسد ومخصوصاً ضربه ویا جراحت حادث شده، مقایسه نمود که آیا میزان خون می تواند ناشی از ضربات وجراحات وارده به جسد باشد ویا اینکه زخمی دیگری هم در کار بوده ویا جسد جابجا شده است.
پس از بررسی مشاهده ای از خون های موجوددر صحنه، اولین اقدام ما بایستی حفاظت تیم جمع آوری کننده مدارک فیزیکی از ابتلا به بیماری ها خصوصاً ایدز وهپاتیت است فلذا بایستی مجهز به البسه، دستکش، ماسک ومحافظ های چشمی باشند.
شیءویا وسیله ای که حاوی خون است اگرقابل حمل باشد عیناً بایستی حمل شود وحق پاره کردن ویا بریدن قسمتی که حاوی خون است رانداریمچراکه ممکن است روی جاهای دیگرهم خون باقی مانده باشد ولیکن ما متوجه نشده باشیم واز سوی دیگربا موجود بودن تمام آن می توان جهت،زاویه ونحوه اصابت آلت قتاله راکشف نمود.
بایستی دقت داشت که تا خون خشک نشده حق حمل آن را نداریم چون احتمال امتزاج خون های مختلف وجود دارد. بعد از خشک شدن هم حق نداریم که شیءرا از محل خون آلود تا کنیم ولایه های هم که در زمان تا کردن روی هم می آید برای جلوگیری از انتقال یا تعویض، بایستی با یک کاغذ از هم جدا نگه داریم. ودر زمان بسته بندی نیز همان اصول کلی که پیشتر آمد را انجام می دهیم، بدین ترتیب که خون واشیاء خونی را حسب مورد در لوله های آزمایشگاهی، جعبه مخصوص ویا پاکت قرار داده ونهایتاً در لفاف های ثانویه یا خارجی بسته بندی می شود. به استناد ماده 110 قانون آئین دادرسی کیفری از خون مایع موجود در صحنه، بایستی 3ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
در زمان حمل شیءخون آلوده،مراقب عدم تماس خون با پاکت ویا جعبه محافظ باشیم ودقت داشته باشیم که خون ومدرک خونی هرگز نباید در پوشش های غیر قابل نفوذ هوا قرار داده شوند(هنرلی،1383،ص19).
گاه ممکن است لکه خونی بروی یک شیء غیر قابل حمل باشدمثلاًبروی در، دیوار ویا کف پاشیده شده است. در این حالت اگرلکه خونی به صورت مایع باشدحسب مورد از یک باندبه ابعاد چند سانتیمتر ویا چند تار نخ استفاده می کنیم. در غیر این صورت، حسب مورد از جذب کردن، جدا کردن، تراشیدن ویا اثر برداری بهره می جوییم.
در جذب کردن، با استفاده از گوش پاکن های کتانی استریلی که با محلول نمک یا آب مقطر مرطوب شده است به آرامی روی لکه خشک شده خونی می مالانیم تا به آرامی لکه را خیسکرده و در نهایت جذب نماید آنگاه گوش پاکن مربوطه را خشک کرده ودر لوله های شیشه ای مخصوص به آزمایشگاه منتقل می کنیم.
اگر خون بروی یک شیء بزرگ غیر قابل حمل بوده ولیکن مکان آن قابل جدا کردن باشد، این عمل جدا کردن را بدون آسیب به لکه انجام می دهیم.
درروش تراشیدن،با استفاده ازیک وسیله تیز وتمیز لکه خشک را تراشیده وبروی کاغذ جمع ونگهداری می کنیم.
اما در روش اثر برداری لکه:لکه خشک را می توان با استفاده از اثر بردار های ژلاتینی منتخب یا نوار اثر انگشت اثر برداری نمود. به سطوح چسبناک اثر بردار ها ونوار دست نزنید. اثر بردارها یا نوار را روی سطح لکه دار وبدون لکه قرار داده وبا آرامی بروی آن بمالید واثر برداری کنید(هنرلی،1383،ص197).

ب:روش جمع آوری مو:
مو را می توان از روی جسد خصوصاً کف دستان وی یا روی بدن مظنون ویا در صحنه جرم یافت. در مورد اول از آنجاکه احتمال دارد بین ضارب ومقتول زد وخوردی بوده باشد فلذا امکان کنده شدن موی آنها هم وجوددارد ویا حداقل در صورت فقدان درگیری فی مابین آنها،احتمال تماس ویا در کنار هم بودن آنها نیز می تواند متصور باشد. درغیر این دو مورد مذکور، بایستی صحنه قتل را به دقت مورد بررسی قرار داد که وسعت صحنه وریز بودن مو باعث می شود که کشف آن به سختی صورت گیرد.
در صحنه قتل می توان با تاباندن نور به صورت مایل واستفاده از ذره بین، مو را مورد جستجو قرار داد. مو یا الیاف بایستی به صورت موچین برداشت شوند واز خم ویا شکسته شدن آن جلوگیری گردد. برای برداشتن مو یا الیاف های ریز می توان از نوار چسب نیز استفاده کرد.
نمونه برداشت شده مو باید در داخل ظروف استریل ویایک پاکت پلاستیکی شفاف در بسته قرار داده شود که بدین صورت هم قابلیت مشاهده داشته باشد ودر هنگام آزمایش، چیزی درون آن باقی نماند وهم یک پاکت کاغذی نباشد که مواز درز آن خارج گردد(نجابتی،1386،ص182).
موها باید به تفکیک درون ظروف مجزاقرار داده شوند. مویی که روی زخم قرار گرفته ویا به یک مدرک دیگر متصل باشد بایستی از آن جدا شده وبا علامت مخصوص روی ظرف، بسته بندی شود. آثار مکشوفه روی مو هم بایستی به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته ودر جهت حفظ آن دقت نمود چرا که مو می تواند آغشته به رنگ، خاک، گیاهان، خون، اسپرم، بزاق دهان وغیره باشد وراستای تحقیقات را مشخص نماید.
از آنجا که بررسی های انجام شده روی موها به صورت تطبیقی است، لذا استفاده از یک مجموعه کامل از موهای قربانی ومظنونین توصیه می شود. در این راستا از قسمت های مختلف بدن که حاوی قسمتی از ریشه مو باشد تهیه می شود. نمونه برداری از موی سر به صورت کندن آن از نواحی جلو، عقب، سمت راست وچپوفرق سر باشد. موهایی که ریشه دارند بایستی در معرض هوا خشک شوند(کاهانی –گودرزی،1378،ص4).
ج: اسلحه، مرمی وپوکه :
به خاطر وجودخطراتی که در استفاده از اسلحه وجوددارد بایستی در هنگام نگه داشتن آن، نوک لوله را به سمت آسمان قراراد وبه هیچ وجه حق بلند کردن آن را از طریق فروبردن میله در درون لوله اسلحه را نداریم چرا که هم خطرناک است وهم ترکیبات درون لوله را مخدوش می کند. همچنانکه از قبل هم اشاره شد بایستی از دستکش استفادهکنیم ودر هر حال نباید به جاهایی که احتمال وجود آثار انگشت هست دست مالید. وضعیت برگه ضامن را بایستی در یادداشت ها بدان اشاره کنیم وسپس آن را در حالت ضامن قرار دهیم. پس از در حالت ضامن قرار دادن اسلحه، باید خشاب یا توپی(سیلندر استوانه ای)آن را از محل مربوط خارج کرده وموجودی فشنگ درون خشاب ونیز تعداد فشنگ، پوکه وخانه های خالی توپی را در یادداشت وصورت جلسه قید نمود ومحل اتصال لوله به بدنه اسلحه(جان لوله)را نیز بازدید کردتا چنان چه فشنگی در آنجا قرار گرفته است، خارج نموده واسلحه کاملاً بی خطرگردد.پس از انجام مراحل فوق است که فردبررسی کننده حق بو کردن نوک لوله اسلحه را برای استشمام بوی باروت دارد(نجابتی،1386،ص189).
بعد از پایان کار، نوک لوله اسلحه را با چوب پنبه ویا یک قطعه پارچه ویک شیء مسدود می کنیم تا بدین صورت از نیتریت ونیترات درون لوله محافظت کرده وبتوان زمان شلیک گلوله را تخمین زد.
مرمی هایی که درصحنه جرم پیدا می شوند، هرگزنباید علامت گذاری یا شماره گذاری شوند،آنها بایددرکاغذی نرم پیچانده شوند ودرلفاف ثانویه بسته بندی گردند. همه مرمی هایی که مدرک هستندبایدبه آزمایشگاه ارائه شوند.هرگز سعی نکنید مرمی راتمیز کنید.اگر مرمی درخون یا سایر سیالات بیولوژیکی غوطه ور است باید اجازه دهید در هوا خشک شود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حالت طبیعی، مواد مخدر، مصرف مواد Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رسانه های گروهی، تحقیقات جنایی، نمونه برداری، اجرای احکام