منابع پایان نامه ارشد با موضوع تاریخ ادبی، رومانتیسم، تاریخ ادبیات، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

رفت و سپس مدت ده سال با حرارت به آموختن رموز نقاشی پرداخت. وی در باب مضامین گوناگون سیاسی، اقتصادی، فلسفه به نوشتن پرداخت. از آثار وی، نخستین آشنایی من با شاعران می باشد.437
ویلهلم شلکل(Wilhelm schelegel) : شاعر، مترجم و منتقد آلمانی (1767-1845م) فرزند یوهان آدلف شلگل، شاعر و برادر فردریش شلگل، شاعر و نویسنده آلمانی است. او با برادرش پایه های رومانتیسم را در آلمان بنا نهاد.438
ی
یانگ ادوارد (Young edvard): یانگ (1683-1756) در اپهام نزدیک وینچستر زاده شد. تحصیلات اولیه را در مدارس آن شهر انجام داد و آن را در کالج های آکسفورد دنبال نمود. در این جا بود که به استعداد شاعری خود پی برد و به سرودن شعر پرداخت. وی اولین منظومه خود را با نام نامه منظوم.. به لرد لنزداون در سال1713 انتشار داد و سال بعد منظومه درباره روز شمار را به ملکه انannتقدیم کرد. از دیگر شاهکارهای وی می توان به اندیشه های شبانه اشاره نمود.439
یوهان کریستف فردریش فون شیلّر(Schiller johann Christoph friedrich von): شاعر ونمایش نامه نویس آلمانی (1759-1805)، وی در شهر وورتمبرگ در خانواده ای اصیل به دنیا آمد. پدرش افسر ارتش بود و با این که به تحصیل الهیات شوق داشت، به آکادمی نظامی فرستاده شد. وی عاشق شعر و ادب بود و پنهانی به مطالعه آثار نویسندگان نامداری چون روسو، شکسپیر و گوته می پرداخت. وی نوشتن اولین نمایشنامه را در 22 سالگی آغاز نمود. نخستین اثر وی راهزنان می باشد. وی هم چنین توطئه ویسکو را به عنوان اولین اثر تاریخی خود نگاشت.440

فهرست منابع
قرآن
الف: منابع فارسی
1_ آریان پور کاشانی، منوچهر، «فرهنگ یک جلدی پیشرو آریانپور (انگلیسی_ فارسی)»، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین، چاپ چهل و دوم، 1388ش.
2_ آشوری، داریوش، «فرهنگ علوم انسانی»، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1374ش.
3_ باکنر، تراویک، «تاریخ ادبیات جهان»، ترجمه عربعلی رضایی، نشر فروزان، جلد اول، چاپ دوم، 1376.
4_ بدوی، مصطفی، «گزیده ای از شعر عربی معاصر»، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1386ش.
5_ پریستلی، جی بی، «سیری در ادبیات غرب»، ترجمه ابراهیم یونسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1387ش.
6_ ثروت، منصور، «آشنایی با مکتب های ادبی»، انتشارات سخن، چاپ اول، 1385ش.
7_ خلیل جبران، جبران، «پیامبر»، ترجمه حسین الهی قمشه ای، تهران، انتشارات روزنه، لاط، 1378.
8_ ـــــــــــــــــــــــ، «پیامبر و باغ پیامبر»، ترجمه موسی اسوار، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم، 1386.
9_ جعفری، مسعود، «سیر رومانتیسم در اروپا»، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1378ش.
10_ خانلری، زهرا، «فرهنگ ادبیات جهان»، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، 1375ش.
11_ سعیدیان، عبدالحسین، «مشاهیر جهان»، تهران، انتشارات ما، چاپ چهارم، 1373ش.
12_ سیدحسینی، رضا، «مکتب های ادبی»، تهران، انتشارات نگاه، جلد اول، چاپ هفدهم، 1391ش.
13_ شفیعی کدکنی، محمدرضا، «شعر معاصر عرب»، انتشارات سخن، تهران، چاپ اول، 1380ش.
14_ شوالیه، ژان و گریران، آلن، «فرهنگ نمادها»، ترجمه سودابه فضائلی، تهران، انتشارات جیحون، جلد چهارم، چاپ اول، 1387ش.
15_ غنیمی هلال، محمد، « ادبیات تطبیقی»، ترجمه مرتضی آیت اله زاده شیرازی، تهران، نشر امیر کبیر، 1373ش.
16_ گلزاری، مسعود، ناظمی راد، حمیدرضا، «آشنایی با تاریخ ادبیات جهان»، تهران، نشر کتابدار، چاپ اول، 1390ش.
17_ گودرزی، حسین، «گفتارهایی درباره جامعه شناسی هویت در ایران»، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، چاپ اول، 1384.
18_ گیب، هامیلتون، ادبیات نوین عرب، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1366ش.
19_ لسان الملک سپهر، محمدتقی، «ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر»، تهران، نشر اساطیر، چاپ اول، جلد4، 1380ش.
20_ محمدی، منوچهر، غفرانی، پیروز، «بحران فلسطین و آینده آن»، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1388ش.
21_ میرصادقی، جمال، میرصادقی، میمنت (ذوالقدر)، واژه نامه هنر داستان نویسی، تهران، انتشارات کتاب مهناز، چاپ اول، 1377ش.
22_ میرقادری، فضل اله، «شعر « تأملی» بر ادبیات عربی معاصر»، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، 1385ش.
23_ ناصری، مهدی، «فرهنگ ضرب المثل های فارسی- عربی»، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول،1390ش.
24_ ولک، رنه، «تاریخ نقد جدید»، ترجمه سعید ارباب شیرانی، تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، 1379ش.
ب: منابع عربی
25_ الأصفر، عبدالرزاق، «المذاهب الأدبیة لدی الغرب»، اتحاد الکتّاب العرب، 1999م.
26_ الأیوبي، یاسین، «مذاهب الادب: معالم و انعکاسات»، لبنان، بیروت، مؤسسة ثقافیة للتألیف و الترجمة و النشر، الطبعة الثانیة، 1984م.
27_ ابن رومي، «الدیوان»، شرح: الاستاذ أحمد حسن بسج، بیروت، منشورات محمدعلي بیضون، دارالکتب العلمیة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، 2002م.
28_ ابن زیدون، «الدیوان»، الشرح: الدکتور یوسف عرفات، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعة الثانیة، 1994م.
29_ ابن زیدون، «الدیوان»، دراسة و تهذیب: عبداله سنده، بیروت، دارالمعرفة، الطبعة الثانیة، 2008م.
30_ ابن خفاجة، «الدیوان»، تحقیق: عبداله سنده، بیروت، دارالمعرفة، الطبعة الأولی، 2006م.
31_ ابن خلکان، «وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان»، حققه احسان عباس، بیروت، دارصادر، المجلد الأول، 1390ه.ق.
32_ أبوشبکة، الیاس، «الألحان»، بیروت، دارالمکشوف، لاط، لاتا.
33_ أبوالشباب، واصف، «القدیم و الجدید فـي الشعر العربـي الحدیث»، بیروت، دارالنهضة العربیة، 1988م، لاط.
34_ أبوماضي، ایلیا، «من أعمال الشاعر: الجداول_ الخمائل_ تبر و تراب»، دار کاتب و کتاب، بیروت، لاط، 1988م.
35_ امروالقیس، «الدیوان»، دارالکتب العلمیة، بیروت، منشورات محمدعلي بیضاوي، الطبعة الخامسة، 2004م.
36_ بحتری، «الدیوان»، محقق حسن کامل صیرفي، دارالمعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2009م.
37_ البرقوقي، عبدالرحمن، «شرح دیوان المتنبي»، بیروت، دارالکتاب العربي، الجزء الرابع، الطبعة الاولی، 1986م.
38_ بن مُلَوَّح، قیس، «دیوان مجنون و لیلی»، دراسة و تعلیق: یسرَی عبدالغني، بیروت، دارالکتب العلمیة، الطبعة الاولی، 1999م.
39_ ترحیني، فایز، «الأدب: أنواع و مذاهب»، بیروت، منشورات النخیل، الطبعة الاولی، 1995م.
40_ توفیق بیضون، حیدر، «بدرشاکر السیّاب»، بیروت، دارالکتب العلمیة، لاط، 1991م.
41_ خلیل جبران، جبران، «المجموعة الکاملة»، بیروت، دارصادر، المجلد السادس، الطبعة الرابعة، 1997م.
42_ ــــــــــــــــــــــــ، المواکب، مؤسسة نوفل، 1986م.
43_ جنتی فر، محمد، معصومی، محمدحسن، «تاریخ الأدب العربـي الحدیث»، قم، ندای سروش، الطبعة الاولی،1425ه.ق.
44_ الجندي، أنور، «معالم الأدب العربـي العاصر»، دارالنشر للجماعین، القاهرة، لاط، 1964م.
45_ جویدة، فاروق، «الأعمال الشعریة»، القاهرة، دارالشروق، المجلد الأول، الطبعة الثانیة، 2007م.
46_ ــــــــــــــــــ، «الأعمال الشعریة»، دارالشروق، القاهرة، المجلد الثانی، الطبعة الثانیة، 2007م.
47_ ــــــــــــــــــ، «الأعمال الشعریة»، القاهرة، دارالشروق، المجلد الثالث، الطبعة الثانیة، 2007م.
48_ ــــــــــــــــــ، «زمان القهر علمني»، القاهرة، دار غریب للنشر و التوزیع، 1990م.
49_ ــــــــــــــــــ، «شيء سیبقی بیننا»، القاهرة، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، 1983م.
50_ ــــــــــــــــــ، «لأنـي أحبک»، القاهرة، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، 2000م.
51_ ــــــــــــــــــ، «لو أننا لم نتفرق»، القاهرة، دارغریب للنشر و التوزیع، 1998م.
51_ ــــــــــــــــــ، «المجموعة الکاملة»، القاهرة، مرکز الأهرام للترجمة و النشر، الطبعة الثالثة، 1991م.
52_ ــــــــــــــــــ، «الأعمال الکاملة»، القاهرة، مرکز الاهرام، لاط، 2010م.
53_ الجیدة، عبدالحمید، «الاتجاهات الجدیدة فـي الشعر العربـي المعاصر»، بیروت، مؤسسة نوفل، الطبعة الاولی،1980م.
54_ الجیوسي، سلمی الخضراء، «ألاتجاهات و الحرکات فـي الشعر العربـي الحدیث»، الترجمة: عبدالواحد اللؤلؤة، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 2007م.
55_ الحاوي، ایلیا، «الرومانسیة فـي الشعر الغربـي و العربـي»، بیروت، دارالثقافة، الطبعة الثالثة، 1998م.
56_ حمدان، محمد صائل، «قضایا النقد الحدیث»، اردن، دار الأمل للنشر و التوزیع، الطبعة الاولی، 1991م.
57_ حمود العبد، محمد، «الحداثة فـي الشعر العربـي الحدیث: بیانها و مظاهرها»، بیروت، الشرکة العالمیة للکتاب، ط1، 1996م.
58_ الخفاجي، عبدالمنعم، «دراسات فـي الأدب العربـي الحدیث و مدارسه»، بیروت، دارالجیل، الجزء الأول، الطبعة الاولی، 1992م.
59_ ـــــــــــــــــــــــ، «دراسات فـي الأدب العربـي الحدیث و مدارسه»، بیروت، دارالجیل، الجزء الثاني، الطبعة الاولی، 1992م.
60_ ـــــــــــــــــــــــ، «قصة الأدب المهجري»، لبنان، دارالکتاب، لاط، 1986.
61_ ـــــــــــــــــــــــ، «مدارس النقد الأدبـي الحدیث»، القاهرة، دار المصریة اللبنانیة، الطبعة الاولی، 1995م.
62_ داود، أنس، «التجدید فـي الشعر العربـي المهجر»، المؤسسة المصریة العامة للنشر و التألیف، 1967م.
63_ الدسوقي، عمر، «فـي الأدب الحدیث»، القاهرة، دار الفکر العربي، مجلد الاول، 1967م.
64_ دیب، ودیع، «الشعر العربـي فـي المهجر الامریکي»، بیروت، دارالعلم للملایین، الطبعة الثانیة، 1993م.
65_ زکي طالب، طالب، «ایلیا أبوماضي بین التجدید و التقلید»، بیروت، منشورات المکتبة العصریة، لاط، لاتا.
66_ السرطاوي، معاذ، «دراسات فـي الأدب العربـي»، اردن، دار مجد لاوي، الطبعة الأولی، 1994م.
67_ السیاب، بدرشاکر، «الدیوان»، بیروت، دار العودة، المجلد الاول، 1971م.
68_ الشابي، ابوالقاسم، «الدیوان»، قدمه و شرحه احمد حسن بسج، بیروت، دارالکتب العلمیة، الطبعة الرابعة، 2005م.
69_ شحادة الخوري، جمیلة، «الطبیعة فـي الشعر الأندلسي»، بیروت، الجامعة الامیرکیة، 1946م.
70_ شرارة، عبداللطیف، «معارک أدبیة: قدیمة وجدیدة»، بیروت، دارالعلم للملایین، الطبعة الاولی، 1984م.
71_ شکري، عبدالرحمن، «الدیوان»، جمعه و حققه: نقولا یوسف، المجلس الاعلی للثقافة، لاط، 1958م.
72_ شلتوت، محمد، «من توجیهات الاسلام»، القاهرة، دارالشروق، 2004م.
73_ شوقي، أحمد، «الشوقیات»، دارالعودة، بیروت، المجلدالثاني، الجزء الرابع، لاط،1988م.
74_ صویلح، خلیل، «اغتصاب کان و أخواتها»، بیروت، دارالبلد، لاط، 2002م.
75_ طبانة، بدوي، «التیارات المعاصرة فـي النقد الأدبـي»، بیروت، دار الثقافة، لاط، لاتا.
76_ طوقان، فدوی، «الأعمال الشعریة الکاملة»، بیروت، مؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الطبعة الاولی، 1993م.
77_ عباس، احسان، «فن الشعر»، بیروت، دارالثقافة، الطبعة الثانیة، 1959م.
78_ عَبدِ بَنیَ الحَسحَاسْ، سُحَیمْ، الدیوان، تحقیق: عبدالعزیز المیمنی، القاهرة، دارالکتب المصریة، لاط، 1950.
79_ عتیق، عبدالعزیز، «فـي النقد الأدبـي»، بیروت، دارالنهضة، الطبعة الثانیة، 1972م.
80_ عشري زائد، علي، «عن بناء القصیدة العربیة»، مکتبة ابن سینا للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2002م.
81_ العشماوي، محمدزکي، «الأدب و قیم الحیاة المعاصرة»، بیروت، دارالنهضة، لاط، 1980م.
82_ عویضة، محمدمحمد، «ابراهیم ناجي شاعر الأطلال»، بیروت، دارالکتب العلمیة، لاط، 1993م.
83_ عید، یوسف، «المدارس الأدبیة و مذاهبها: القسم النظري»، بیروت، دارالفکراللبناني، المجلد الاولی، الطبعة الاولی، 1994م.
84_ ـــــــــــــــ، «المدارس الأدبیة و مذاهبها: القسم التطبیقي»، بیروت، دارالفکر اللبناني، المجلد الثاني، الطبعة الاولی، 1994م.
85_ غنیمي هلال، محمد، «دراسات و نماذج فـي مذاهب الشعر و نقده»، نهضة مصر للطباعة والنشر، لاتا.
86_ ــــــــــــــــــــــــ، «النقد الأدبي الحدیث»، دار نهضة مصر للطباعة و النشر، 1997م.
87_ ـــــــــــــــــــــــــ، «الرومانتیکیة»، نهضة مصر للطباعة والنشر، لاتا.
88_ الفاخوري، حنا،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خلیل جبران، روزنامه نگاری، رومانتیسم، نامه نگاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع علوم انسانی، جبران خلیل جبران، بینامتنیت، رومانتیسم