منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، فضای مجازی، هرزه نگاری، فضای سایبر

دانلود پایان نامه ارشد

اند247 .
در مجموع می توان گفت پورنوگرافی کودک محصول اواخر قرن 19 و اوایل قرن20 است. تا قبل از جنگ جهانی دوم پورنوگرافی کودک اهمیت کافی داشت تا موضوع عهدنامه 12 سپتامبر 1923 در مورد مجازات ترویج و خرید و فروش نشریات مستهجن که به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت. آنچه از قدیم در مورد پورنوگرافی به دست آمده ناظر به زندان است. در عین حال صنعت چاپ و امکان نشر موضوعات محرمانه نقطه عطفی در پورنوگرافی محسوب می شود.248
در ایران می توان گفت شروع پورنوگرافی با ورود ویدئو در دهه 60 شمسی محقق شد. در دهه 70 استفاده از آن با ورود فیلم های مستهجن که وارد کشور شد تکثیر و انتشار یافت و به تدریج در طول زمان امکان ذخیره سازی آن فراهم شد. ابتدا ذخیره سازی در دیسکت ها و بعد ها به صورت بسیار زیاد در سیدی محقق شد. ذخیره سازی در سیدی به تدریج جای فیلم های ویدئویی را گرفت. امروزه گسترش فناوری اطلاعات و وجود اینترنت وتسهیل دسترسی به آن امکان انتقال تصاویر از طریق آنلاین را فراهم نموده است.249
بند دوم: پورنوگرافی در فضای مجازی
الف: دلایل روی آوردن مجرمان به فناوری
امروزه اینترنت به عنوان اصلی ترین جزء از فضای مجازی نقش بسیار مهمی را در تقویت و گسترش صنعت پورنوگرافی ایفا می کند. در کشور های غربی بسیاری از کاربران بدون هیچ مانعی و با کمترین محدودیتی به چیزی به نام هرزه نگاری دسترسی دارند. بیشترین تقاضا برای هرزه نگاری به شرکت داشتن کودکان وفعالیت های جنسی با حیوانات مختلف مربوط می شود. صنعت مقاربت جنسی از ماهیت متخلفانه هرزه نگاری بهره می برد و چیزهایی که در زمان های قدیم تنها در بازار های کثیف به سختی یافت می شد امروزه اینترنت و فضای مجازی دسترسی به آنها را بسیار تسهیل کرده است. آنچه نگران کننده تر است این است که این صنعت نه تنها تجارت وسیعی است بلکه فروش محصولات آن در سطح عمده موجب شکسته شدن قبح اعمال و در نتیجه، هرزه نگاری، خود فروشی، توریسم جنسی که اکثرا به زنان و کودکان مربوط می شود را در نظر آنها عادی و قابل قبول جلوه می دهد.
آنچه در مورد هرزه نگاری اهمیت ویژه دارد جایگاه کودکان است که به عنوان اصلی ترین بزه دیده در معرض خطرات آن هستند. تصاویر هرزه و پورنوگرافی از مدت ها پیش مورد توجه جامعه جهانی بوده اما آنچه نگران کننده و موجب اهمیت دو برابر موضوع است رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطی به ویژه اینترنت است که با خصوصیات منحصر به فرد نگاه ها را به این موضوع قدیمی با ابعاد جدید جلب کرده است.250 امروزه اینترنت با داشتن سه شاخصه مهم و اساسی به عنوان مهمترین منبع اشاعه هرزه نگاری در جهان مطرح است.
1- قابلیت دسترسی آسان؛ به صورتی که امروزه اینترنت به عنوان شبکه اطلاعاتی در سراسر جهان قابل دسترسی و استفاده است و در تمام نقاط دنیا در دسترس افراد قرار دارد.
2- استطاعت داشتن برای پرداخت بهای آن؛ با توجه به اینکه بهای استفاده از اینترنت مبلغ سنگینی نیست کاربرانی که اهداف خود را به راحتی از طریق اینترنت قابل تحقق ببیند با پرداخت بها به سهولت از آن استفاده می کنند.
3- ناشناس ماندن مصرف کننده؛ ناشناس ماندن یا همان ویژگی گمنامی از اصلی ترین و مهم ترین دلایل روی آوری مجرمان به اینترنت است چرا که اینترنت به بهترین نحو از افشای شخصیت مجرمان جلوگیری می کند. فرد مجرم، ناشناس و بزه دیده در شناخت هویت واقعی فرد با مشکل مواجه است چرا که فرد در فضای مجازی به راحتی قادر است که با شخصیت و نام و نشانی گمنام و ناشناس با افراد دیگر ارتباط برقرار کند.251
ب: ویژگی های پورنوگرافی در فضای مجازی:
1-سازمان یافتگی:
برخی از جرایم از زمان های گذشته به صورت سازمان یافته انجام می شدند از جمله قاچاق مواد مخدر، اسلحه، ارز و … در طیف جرایم علیه کودکان با توسعه فناوری و روی آوردن مجرمان به فضای سایبر با توجه به گستردگی فضای مجازی و ویژگی های آن امروزه تجارت جنسی و پورنوگرافی و توریسم جنسی کودکان به صورت سازمان یافته شکل گرفته و به صورت صنعتی کاملا درآمدزا مطرح است. گروه های دخیل در پورنوگرافی کودک جرایم متفاوتی از قبیل تولید و عرضه و فروش، نگهداری سایت، تحریک و اغوای کودکان و غیره را به منظور اهداف پلید و کسب درآمد دنبال می کنند .
2-فراملی شدن:
از ویژگی های فضای سایبر بین المللی بودن و عدم تقیید به زمان و مکان است و تولید و توزیع و عرضه انواع پورنوگرافی از طریق اینترنت مرزها را در نوردیده است. تولید کنندگان امکان زیادی برای تولید دارند و با انتشار آن از طریق اینترنت آن را به سراسر جهان انتقال می دهند. امروزه پورنوگرافی تمام کشورها را شامل می شود .
3-تمرکز بر کودکان:
در سال های اخیر حجم بسیار زیادی به پورنوگرافی کودکان اختصاص یافته است . استفاده از دنیای مجازی و به طور خاص اینترنت پورنوگرافی کودکان را در حجم وسیعی افزایش داده و روش های ارتکاب آن را تسهیل کرده است. کودکان در بین بزه دیدگان موقعیت ویژه ای دارند و سیبل مناسبی برای بزهکاران هستند چرا که درصد بزه دیده شدن آنها بسیار بیشتر از بزرگسالان است و امکان کشف جرم و به تبع آن تعقیب مجرمان بسیار پایین تر است.252
گفتار سوم: بزه دیدگی آنلاین کودکان
منظور از بزه دیدگی آنلاین کودکان بزه دیدگی هایی است که کودک در زمانی که در فضای مجازی و اینترنت سیر میکند با آنها مواجه میشود. ما به برخی از آنها اشاره میکنیم.

بند اول: تقاضاها و برخوردهای جنسی:
زمانی که کودکان در اینترنت آنلاین هستند ممکن است درخواستهایی برای مشغول شدن به اعمال و فعالیت های جنسی یا گفتگوی جنسی یا دادن اطلاعات جنسی شخصی بر خلاف خواسته وی توسط دیگران صورت گیرد. از همین دست می توان از تقاضاهای جنسی تهاجمی نیز نام برد که این جرایم شامل تماس بیرون شبکه( offline) یعنی زمانی که کودک آنلاین نیست با متجاوزین و بزهکاران از طریق پست یا تلفن، حضور فیزیکی شخص یا تقاضا برای تماس و ملاقات بیرون از شبکه می باشد.
بند دوم: مراجعه ناخواسته به مسائل جنسی:
گاهی کودک که در اینترنت به صورت آنلاین می باشد و در جستجوی سایتی است یا به هنگام باز کردن ایمیل یا لینک های ایمیل یا حتی گشت زنی در وب بدون اینکه هدف خاصی را دنبال کند یا در پی کشف امری یا بررسی چیزی باشد یا حتی در پی کشف مسئله علمی یا بازی، بدون اینکه انتظار مطالب را داشته باشد با تصاویر افراد عریان یا در حال انجام سکس یا تصاویر اعمال و آلات جنسی یا تصویری با این مضمون مواجهه می شود و همین امر کافی است که او را به سمت اعمال جنسی سوق دهد. شنیدن داستانهایی در مورد کودکانی که در مدرسه مشغول تحصیل هستند و یا در پی ستارگان فیلم ها می باشند ناگهان در معرض چنین تصاویری قرار می گیرند امری متداول است.
بند سوم: اذیت و آزار:
این بند شامل مواردی می شود که کودک به صورت آنلاین می باشد و به دلایل مختلف با تهدید یا سایر رفتارهای تهاجمی (نه صرفا تقاضای جنسی) برای کودک فرستاده می شود روبرو می گردد. کودک که توانایی پایین تری برای حفظ خود دارد با استرس های روانی و اضطراب مواجهه می شود و چه بسا کودک در دنیای واقعی مورد هجوم و قربانی این تهدیدات قرار بگیرد.
گفتار چهارم؛ نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی
در بخش های پیش ضمن اشاره به مفهوم و تاریخچه پورنو گرافی به نقش فضای سایبر و اینترنت در گسترش این پدیده علیه کودکان سخن گفتیم. در اینجا میخواهیم نقش نهاد های مدنی را در پیشگیری از این پدیده شرح دهیم. سازمانهای مردم نهاد می توانند در چارچوب برنامه های آموزشی به کودکان در این زمینه کمک نمایند. شاید مهم ترین راهکاری که میتوان در این باره ذکر کرد آموزش مناسب به کودکان و نو جوانان در زمینه کار با کامپیوتر می باشد.زمانیه که کودک در فضای مجازی سیر میکند به دلیل نا آگاهی از خطرات پیش رو در دام بزهکاران سایبری می افتد. اصولا این بزهکاران نیز دنبال چنین سیبل هایی هستند تا با فریب آنها مقاصد خود را عملی نمایند. بدین سبب نیز کودک باید آموزش ببیند تا از مقاصد شوم این مجرمان آگاه باشد. این سازمان ها معمولا در قالب کلاسهای آموزشی و سرگرمی چگونگی استفاده از کامپیوتر را نیز آموزش می دهند. طفل نیز با آگاهی از کامپیوتر و فواید استفاده از آن، بدان به چشم یک سرگرمی مفید مینگرد. کلا امروزه پدیده استفاده بیش از حد از کامپیوتر در میان کودکان و نو جوانان شایع شده است که از آن به اعتیاد به اینترنت یاد می کنند و مضرات استفاده بیش از حد و نابجا آن روز به روز آشکار تر می شود. اگر کودک ضمن آشنایی با کامپیوتر چگونگی مقابله با خطرات آن را که توسط افراد خبیث در انتظارش می باشد نیاموزد، نه تنها از فواید آن بهره نبرده بلکه دچار آسیب های گوناگونی میشود. مهم ترین این آسیب ها نیز همانطور که بیان کردیم رو به رو شدن با مسائل جنسی میباشند که چون کودک بدون زمینه و اطلاع و یک باره با آن برخورد میکند، دچار تعارضات مختلفی می شود و چون معمولا مورد سوء استفاده های جنسی که ما به برخی از آنها اشاره کردیم قرار می گیرد، دچار مشکلات روحی و روانی عدیده ای می گردد.
تجربه ها ثابت کرده که بزه دیدگی و آسیب از یک نوع، باعث به وجود آمدن بزه دیدگی و آسیب های دیگر نیز میگردد.
به عنوان مثال مطالعات نشان دهنده ی این مطلب است که بین فحشای کودک و تولید پورنوگرافی ارتباطی بسیار قوی وجود دارد. اگر امکان شناسایی بزه دیده هم وجود داشته باشد و در صورتی که کودک بداند تصاویر سوء استفاده جنسی از وی ممکن است اسکن شود و به راحتی ذخیره و انتقال یابد شانس کمک به وی کم می شود بدین ترتیب این تصاویر به عنوان سابقه ای منفی در وی ماندگار می شود و خود موجب سوء استفاده های مجدد می گردد حتی ممکن است این تصاویر به صورت تصادفی و اتفاقی به همکلاسی ها و آشنایان وی نیز برسد که وخامت موضوع را چند برابر می کند و پیوستگی مجدد کودک در خانواده و در جامعه با مشکل جدی مواجه می شود و حتی ممکن است این تصاویر به صورت کالای بازاری در آمده و به صورت آنلاین مورد عرضه و فروش قرار گیرد و کودک با برچسبی که بر وی می خورد به آسانی از جامعه جدا شده و بازگشت او به خانواده بسیار سخت و در نتیجه راه برای بزه دیدگی مجدد او باز و درآینده نیز با توجه به عقده های حاصل از دوران کودکی به بزهکاری سرسخت تبدیل گردد253.
سازمان های مردم نهاد باید در این زمینه ها فعال عمل کرده و سعی کنند تا کودک در صورت مواجهه با این مشکلات ضمن بیان آنها برای حل این مسائل از این انجمن ها کمک بگیرند. مسلما بخش های مشاوره ای که در بسیاری از این سازمان ها فعال می باشند میتوانند مشاوره های مؤثر و مفیدی به کودکانی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند برای بهبود شرایط روحی و حتی جسمی آنها ارائه دهند.
یکی از بهترین نکاتی که میتواند در این زمینه مؤثر باشد آگاهی دادن به خانواده ها و مطلع کردن آنها از خطرات در پیش روی کودکان و نو جوانان است. خانواده ها وقتی بدانند کودکان آنها در معرض چه آسیب هایی هستند با آگاهی از راهکار های مناسب و آموزش صحیح به کودکان و تحت نظر قرار دادن آنها، از بزه دیدگی فرزند خود میتوانند پیشگیری نمایند.
سازمان های مردمی برای پیش گیری از بزه دیدگی اطفال میتوانند نکات زیر را در قالب برنامه های آموزشی به کودکان و نو جوانان تحت پوشش خود، در راستای حمایت از خود تذکر دهند.
1- هرگز به کسی شماره تلفن و نام یا اسم مدرسه یا آدرس خانه خود را ندهید.
2- هرگز بدون اجازه والدین عکس یا کارت اعتباری یا جزئیات کارت بانکی یا هرچیزی، نشانگر هویت خود را ارسال نکنید.
3- هیچ وقت گذر واژه یا رمز ایمیل خود را به کسی ندهید.
4- هیچ وقت قرار ملاقات به تنهایی و بدون اجازه والدین با کسی نگذارید.
5- هیچگاه به سمت و سوی اتاق های گفتگو یا کنفرانسی که دیگران در آن چیزی می گویند که شما احساس ناراحتی یا عدم اطمینان می کنید نروید و همیشه این موارد را به والدین خودگزارش کنید.
6-

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فضای سایبر، فضای مجازی، ارتکاب جرم، هرزه نگاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، آموزش و پرورش، عملکرد سازمان