منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، عزت نفس، پرخاشگری، برنامه های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

دیگران قلدری می کنند . اما در واقع بزه دیده و قربانی قلدری خودشان می شوند.171
این سه گروه از کودکان، از نظر روانی خصوصیات متفاوتی با هم دارند:
قلدرها معمولاً سطوح بالایی از پرخاشگری و رفتارهای خشن در برابر دوستان و همسالانشان دارند.172 این افراد در بزرگسالی رفتارهای تهاجمی و ضداجتماعی از خود نشان میدهند. 173در حقیقت قلدرها، در طول دوران بزرگسالی رفتارهای منفی از خود به نمایش می گذارند، همانند پرسه زنی و بزه کاری و از نظر روانی دچار اختلال می شوند.174 از طرف دیگر، بزه دیدگان ممکن است که میزان عزت نفس شان کاهش پیدا کند. اضطراب175 و افسردگی176 مزمن پیدا می کنند و حتی ممكن است مرتکب خودکشی177 شوند.178 در حقیقت بزه دیدگان کسانی اند که سطوح بالایی از استرس و فشار و همچنین بیماری های روانی را دارند.179 بر خلاف بزه دیدگان که عزت نفس کمی دارند، قلدرها ضمن اینکه افرادی سلطه جو180 هستند متمایل میباشند که خود را افرادی با امن و استوار و محکم جلوه دهند. اما بزه دیدگان قلدر که معروف به اشخاص”دو هویتی” 181هستند، در برخی از خصوصیات بزه دیده ی منفعل و همچنین در برخی از ویژگی های افراد قلدر، مشترک هستند.182 بنابراین می توان گفت که این گروه از افراد سطح بالایی از پرخاشگری و در عین حال از افسردگی و عزت نفس کم برخوردارند. 183
3. آسیب شناسی پدیدهی “قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن” در مدرسه و گروه همسالان
مدرسه، به خاطر تدوین وظایف و حقوق افراد و انتقال ارزش های اجتماعی با وسایل مؤثری که برای کنترل اجتماعی در اختیار دارد، یکی از کارگزاران مهم “اجتماعی کردن” فرد تلقی می گردد. 184با این اوصاف “باربارا ووتون” (1953) معتقد است: “بسیاری از بزهکاران در طول سال های تحصیلی از مدرسه غیبت غیرموجه می کرده اند و همچنین این احتمال وجود دارد که «بخش فوق العاده بزرگی از آنها» به خانواده های از هم پاشیده مختلف تعلق داشته باشند.”185 186به طور کلی ، از لحاظ تندرستی(یعنی سلامت جسمانی) بدتر از افکار غیربزهکار نیستند، ولی پیشرفت تحصیلی آنان احتمالاً کمتر بوده است؛ با این حال، بسیاری از کج روان در مدرسه خوش نام نبوده اند. البته ممکن است که این بدنامی از پیش داوری معلمان که مربوط به اطلاع آنان از بزهکاری این افراد بوده، ناشی شده باشد. 187تحقیقاتی که در کشور استرالیا صورت گرفته است، نشان میدهد که قلدری در مدرسه به عنوان یک عامل خطرناک شناخته شده است که با رفتارهای ضداجتماعی و مجرمانه مرتبط است. مدارس می توانند نهاد مناسبی باشند تا بر کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و مجرمانه که در کودکان به وجود آمده است تمرکز کنند و مسئولیت اجتماعی آنان را ارتقاء بخشند.188 تحقیقات دیگر انجام شده نشان داده است که درگیر شدن در قلدری مدرسه ای، با عدم پذیرش این افراد از سوی دوستان ارتباط دارد. در حقیقت کسانی که قلدری می کنند افرادی اند که از سوی دوستان طرد شده اند و با کم مهری همسالان مواجه اند. 189با افزایش نفوذ گروه همسالان، نفوذ والدین رو به کاهش می رود. اعضای این گروهها می توانند به جست و جوی روابط و موضوعاتی بپردازند که در خانواده و مدرسه با تحریم مواجه است، و به این ترتیب سعی می کنند که از نفوذ این روشهای مهم بر خود جلوگیری نمایند و نقش ها و هویت های متمایزی (و غالباً غیرمجاز) را به نمایش بگذارند. 190از این روی، حمایت گروه دوستان (همانند گروه های صالحین در مساجد)191 ، نقش مهمی در خصوص عزت نفس ایفا می کند. بویژه مطالعات نشان داده است که حمایت معلمان و گروه دوستان اثرات مثبتی بیش از هر زمان دیگر، در عزت نفس نوجوانان و جوانان دارد. 192
4. جایگاه “قلدرها و بزه دیدگان قلدر” در میان بزهکاران – بزه دیدگان
در یک دسته بندی که از جوانان و نوجوانان بزه کار- بزه دیده193 انجام گرفته است سه گروه مشخص شده اند. این سه گروه عبارتند از:
1- بزهکاری جنسی / بزه دیدگی ناشی از بدرفتاری194
2- بزهکاری/ بزه دیدگی اموال و دارایی195
3- قلدری / بزه دیدگان قلدر196
به این ترتیب، می توان گفت که یکی از عوامل بزهکاری – بزه دیدگی از قلدری کردن ناشی می شود. به طور کلی، گروهی از بزه دیدگان غیر پرخاشگر197 و پرخاشگران غیربزه دیده که در ادبیات قلدری، به عنوان گروه بزه دیدگان قلدر مشخص شده اند، گروهی هستند که در زیر مجموعه ی گروه بزه کار- بزه دیده ی نوجوان و جوان قرار گرفته اند. 198همچنان که بیان شد ” پرخاشگری” یکی از خصوصیات افراد قلدر است. در تحقیقات انجام گرفته، کشف شده است که پرخاشگری افراد جوان و نوجوان نوعی از جرایم است. بدین ترتیب، قلدری می تواند شکلی از بزهکاری باشد. در واقع، اگر چه قلدری کردن دیگران، قویاً با بزهکاری مرتبط است، اما باید خاطرنشان کرد که ارتباط میان بزهکاری و بزه دیدگی بسیار شدیدتر است.199 بزه دیده قلدر که یکی از زیرشاخه های قلدری است جوانانی هستند که در خشونت یا حمل سلاح200 درگیر ميباشند و همچنین سطح بالایی از بزه دیدگی خشونت201 را تجربه کرده اند. اما بزه
کاری – بزه دیدگی در حوزه ی اموال و دارایی، جرایمی است که منحصراً در قلمرو جرایم اموال202 قرار می گیرند. از جمله ویژگی های این گروه، این است که آنها خردترین بزه دیدگی – بزه کاری در مقایسه با دیگر گروههای بزهکار – بزه دیده اند. این افراد از سطح پایین تری از عصبانیت، افسردگی و اضطراب ها را در مقایسه با گروههای دیگر بهره مند هستند. به طور کلی، گروههای بزهکاری نشانه هایی از بالا بودن عصبانیت، افسردگی و اضطراب در مقایسه با گروههای غیربزهکار203 دارند. اما بزه کاران و بزه دیدگان جرایم جنسی ، عمده دخترانی اند که بیشتر از سایر گروهها بزهکار – بزه دیده واقع می شوند. این افراد افسردگی، خشم و اضطراب بسیار بالایی دارند. 204مهمترین ویژگی گروههای بزهکار – بزه دیده عبارت است از : در کل برخلاف این باور ثابت شده است که دو تا پنج در صد کودکان و نوجوانان در مدرسه دارای علائم افسردگی هستند205 و حتی سالهای تحصیلی در مدرسه را با اندوه می گذرانند . نوجوانان مبتلا به افسردگی بشدت احساس ناامیدی و بی ارزشی می کنند . در این بین ، دختران افسرده ، معمولاً گرایش به گوشه گیری دارند در حالی که پسران افسردگی را به صورت بیش فعالی ، بی قراری ، برانگیختگی ، پرخاشگری و خشونت ازخود نشان می دهند . به عبارت دیگر ، علائم روانی همانند افسردگی ، اضطراب و ….. در سنین مدرسه ، با تحریک پذیری ، مجادله جویی و ….. همراه است . از این رو ، یکی از وظایف مدرسه ، پیشگیری از چنین رفتارهایی است که چنانچه مسئولان مدرسه بویژه معلم کلاس ، آشنایی و آگاهی کامل از این رفتارها داشته باشند ، می توانند از طریق تأثیر گذاری بر چنین افرادی ، علاوه بر اینکه باعث شوند آنان در شرایط دشوار مانند خشونت ، بزه کاری ، زور گویی و … به خودباوری و اعتماد به نفس برسند از مشکلات بعدی در آینده من جمله از بزه کاری در آینده پیشگیری شود .
گفتار دوم: پیشگیری از “پدیده ی قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن” و نقش سازمان های مردم نهاد
پیشگیری از تهاجمات کودکان و نو جوانان و بزه دیدگی ناشی از آن به عنوان یک مشکل اجتماعی و بالینی مطرح شده است. در سال های اخیر، تأکیدات در خصوص برنامه های اساسی مدرسه، تا حدودی تغییر کرده است. این تغییر جهت ،برای فهم و پیشگیری از این معضل به وجود آمده است. 206در این گفتار روی کرد ما بیشتر به پیشگیری اجتماعی است و به طور خاص به انواع سه گانه ی پیشگیری در جهت مقابله با این پدیده در مدرسه اشاره خواهيم كرد. یکی از مدل های معروف پیش گیری همان طور که قبلا نیز بیان کردیم، پیشگیری نخستین، پیشگیری دومین و پیشگیری سومین207 است. این نوع تفکیک سه گانه بر حسب سطوح پیشگیری پزشکی می باشد. 208 ما در این گفتار ضمن بیان راه کار های مناسب طبق پیش گیری اولین، دومین و سومین برای کاهش قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن در سه بند، در بند چهارم نقش سازمان های مردم نهاد را در این زمینه بررسی می کنیم.
1.پیشگیری نخستین
209پیشگیری نخستین، در پی کاهش تعداد موارد جدید قلدری است.
از جمله برنامه های پیشگیری اولیه در این راستا می توان به “پروژه مدارس مسالمت آمیز یا صلح آمیز”210 اشاره کرد. این برنامه در منطقه اسكانديناوي به ويژه كشور نروژ در سال 2000 اجرا شد.هدف این برنامه این بود تا بر گسترش ارتباط سالم میان همه دانش آموزان که در جلسات آموزش شرکت می کنند تمرکز کند .
در واقع، هدف پروژه مدارس صلح آمیز این است که شرایط مدرسه را از طریق ایجاد شیوه های بادوام و معنادار تغییر دهد. 211این پروژه پنج جزء مهم دارد:
نخست: مدارس با شرایط مثبت، شروع به کار می کنند که شامل مباحث مشاوره ای و ایجاد آگهی هایی می شود که به تغییر زبان و تفکر افراد در مدرسه کمک می کند. 212این در حالی است که مدارس به عنوان قسمت کوچکی از جامعه ، دارای این پتانسیل هستند تا افراد را درون جامعه، تربیت و هماهنگ کنند.
دوم: معلمان کاملاً از فنون های مدیریتی در کلاس بهره می برند.
سوم: از دوستان و مربیان ، برای کمک به افراد در مدرسه در جهت حل مشکلاتشان بدون مقصر کردن كسي استفاده کنند.
چهارم: جزء چهارم تحت عنوان “برنامهی آموزش فیزیکی جنگجوی مهربان”213 است. این جزء، از ترکیب بازی نقش ها و فنون هنری دفاعی جنگی استفاده می کند تا به دانش آموزان کمک کند یک راهبرد برای حفاظت از خود و دیگران ایجاد کنند.
پنجم: تنظیم زمان گفتگو است. این جزء، برنامه ی زمانی مدارس را در هر روز شامل می شود. معلمان و دانش آموزان برای حداقل ده دقیقه در پایان هر روز درباره ی قلدری، بزه دیدگی و رفتارهای تماشاگران صحبت می کنند. با درگیر شدن در این گفتگوی مهم، زبان و طرز تفکر درباره ی این پدیده می تواند به طرز ماهرانه ای تغییر کند.214
2. پیشگیری دومین
پیشگیری ثانویه215 یا پیشگیری دومین ناظر به شناسایی و مداخله ی پیشگیرانه نسبت به گروه یا جمعیتی است که در معرض خطر بزهکاری قرار دارند. 216
به طور کلی 15% دانش آموزان نیازمند طراحی استراتژی پیشگیری دومين در جهت کاهش درگیری در قلدری هستند. 217یکی از برنامه های این نوع پیشگیری “مراحل احترام گذاری”218 است. این یک برنامه ی پیشگیری از قلدری است که توسط کمیته ی کودکان تأسیس و ارزیابی شده است.219 این برنامه تا حدودی به اخلاق دانش آموزان مربوط می شود. مطالعات نشان داده اند که نداشتن تعهد اخلاقی با رفتارهای پرخاشگرانه و همچنین قلدری کردن در کودکان مرتبط است. در واقع، بی قیدی اخلاقی ممکن است به صورت ثابت با رفتار پرخاشگرانه مرتبط باشد در حالی که تعهد اخلاقی با رفتارهای جامعوی مرتبط است. 220این یک برنامه ی گسترده ی پیشگیری و مداخله در قلدری در مدارس است که مأموریت و هدف آن شامل “ایجاد فرهنگ، امنیت و احترام” است. در واقع، این برنامه دانش آموزان پایه های 3 تا 6 یا همان مدارس ابتدایی221 را شامل می شود که خود سه مرحله را در برمی گیرد. مرحله ی 1 و 2 ، مراحل پیشگیری نخستيني هستند که برای افزایش آگاهی ها در سراسر مدارس طراحی شده است. کمیته ی ضد قلدری « Anti-bulling committee »، در جهت کمک به این فرایندها تشکیل شده است که از معلمان، مدیران، رانندگان اتوبوس، پرستاران، منشی ها، کارگران جامعه، والدین و دیگر افرادی که با دانش آموزان ارتباط دارند تشکیل شده است.
مرحله ی سوم از مراحل احترام، زیر عنوان پیشگیری دومين قرار می گیرد و شامل برنامه های آموزشی برای دروس کلاسی و نیز برنامه های آموزشی معلمان پرورشی شامل مشاوره ی معلمان و مهارت های درسی، کنفرانسهاو ویدئوهای کلاسی می شود. 222
3. پیشگیری سومین
پیشگیری سومین223، در واقع ناظر بر پیشگیری از تکرار جرم از طریق اعمال اقدام های فردی و اجتماعی برای سازگارسازی مجدد بزهکاران است. 224 راهبرد پیشگیری سومين برای تقریباً 5% از دانش آموزانی که مکرراً در رفتارهای قلدری درگیر می شوند طراحی شده است. هدف این نوع پیشگیری، کاهش عوارض، شدت و تکرار رفتارهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، سازمان های مردم نهاد، جرم شناسی، جرم شناختی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فضای سایبر، فضای مجازی، بزه دیدگی، سازمان های مردم نهاد