منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکوتوریسم، توسعه پایدار، توسعه پاید، گردشگری روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

گرفت.
اين سيستم براي فضاهاي اداري كه تهويه عمومي بوده و نياز به كنترل منطقه‌اي كمتر مي‌باشد، مناسب است. همچنين در فضاهايي كه داراي زيربناي نسبتاً زياد بوده و يا ارتفاع آنها بيش از 5/3 متر مي‌باشد و همچنين فضاهايي كه تراكم نفر بر متر مربع از حد متعارف بيشتر است (بانك، رستوران و آشپزخانه، آمفي تئاتر، لابي‌ها، كتابخانه‌، مركز خريد و …)، اين سيستم تنها روش تأمين كننده‌ هواي مطبوع در كليه شرايط تابستاني و زمستاني مي‌باشد. مزيتهاي ديگر اين سيستم جهت تهويه مطبوع عبارتند از:
– امكان استفاده از هواي تخليه شده و نيمه آلوده طبقات جهت تهويه طبقات زيرزمين و پاركينگ در نتيجه بالا بردن راندمان سيستم
– امكان تميز كردن هوا با استفاده از فيلترهاي مناسب در مسير كانال هواي تازه دستگاههاي هوا ساز.
– امكان كنترل و تنظيم مقدار هواي ورودي به طبقات با استفاده از دريچه‌هاي تنظيم هوا كه در مسير كانالهاي انتقال هواي اصلي طبقات و يا در محل انشعاب كانالهاي فرعي مربوط به هر قسمت، قابل نصب مي‌باشند.
با بررسيهاي فوق سيستم چيلر مركزي با فن كوئل سقفي جهت فضاهاي مسكوني و تركيب سيستم چيلر مركزي با فن كوئل و هوا ساز و كانال و مناسبترين روش براي سيستم تهويه مطبوع ساختمانهاي عمومي مجموعه مي‌باشد.

فصل ششم
مدارک طراحی

منابع
1- اردستانی،محسن،1387، مبانی گردشگری روستایی،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول.
2- ارمغان، مریم، گرجی مهلبانی، یوسف، 1388، «ارزش های معماری بومی ایرانی در رابطه با رویکرد معماری پایدار»، نشریه مسکن و روستا، شماره ۱۲۶.
3- اسد پور، علی،۱۳۸۵، «الگوهای پایدار در معماری کویر ایران»، نشریه معماری ایران، شماره ۲۵.
4- اصفهانی،نوشین،1388، جهانگردی ورزشی،انتشارات عصر دانشگاه الزهرا(س)،چاپ اول.
5- اکبری،علی و قرخلو،مهدی،1389،اکوتوریسم مفهمومی نو درجغرافیای گردشگری،انتشارات انتخاب.
6- الوانی،سید مهدی و پیروز بخت،معصومه، 1385، فرآیند مدیریت جهانگردی،دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ اول.
7- امانی،منوچهر،1387،اکوتوریسم گردشگری پاک،ماهنامه طبیعت گردی،شماره 1.
8- پاپلی یزدی و سقایی،1385، گردشگری(ماهیت و مفاهیم)،انتشارات سمت.
9- پناهنده،محمد،1381، اکوتوریسم و نقش آن در محافظت محیط زیست و توسعه پایدار،مجموعه مقالات همایش چالش ها و چشم انداز های توسعه ایران.
10- جمال پور،بیتا،1379، اکوتوریسم یا اکوتروریسم،نشریه موج سبز،سال اول،شماره 2.
11- جهانیان،منوچهر و یزدی،ابتهال،1392، اکوتوریسم،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ سوم.
12- چاگ واي،گي،1382،جهانگردي از چشم انداز جامع،ترجمه محمد علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي ،تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي،چاپ دوم.
13- حیدری چیانه،رحیم،1387، مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری،انتشارات سمت،چاپ اول،تهران.
14- دستورانی،محمد تقی،1387، مجموعه مقالات سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری.
15- رسولزاده،میکاییل،1386، اکوتوریسم با صنعت گردشگری روستایی گذری بر جاذبه های گردشگری روستایی آذربایجان شرقی،دانشگاه آزاد اسلامی میانه،چاپ اول .
16- رشیدزاده،الهام و شقاقی،شهریار،1391، بررسی نقش معماری و اهمیت توجه به طراحی مجموعه های تفریحی – توریستی در پیشرفت و توسعه ی توریسم (اکوتوریسم) پایدار و کاهش اثرات زیست محیطی، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،26 و 27 اردیبهشت،تهران.
17- رضایی، محمد رضا و رفیعی، قاسم،1387 ، نگرشی بر پتانسیلهاي اکوتوریستی خلیج فارس و اثرات توسعه منطقه اي آن، همایش ملی جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان .
18- رضوانی،علی اصغر،1378، جغرافیا و صنعت توریسم،نشر پیام نور.
19- رنجبریان،بهرام و زاهدی،محمد،شناخت گردشگری،اصفهان،چهار باغ،چاپ ششم،1388.
20- زاهدي، شمس السادات، 1382، چالشهاي توسعه پایدار از منظر اکوتوریسم، مجله پژوهشی دانشگاه مدرس، دوره 7 شماره 3، انتشارات دانشگاه مدرس.
21- زاهدی،شمس السادات،1385، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
22- زمردیان،محمد جعفر،1382، زیر ساخت های ژئومورفولوژی اکوتوریسم در ایران،مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای،شماره 1 .
23- زندیه، مهدی، پروردی نژاد، سمیرا، ۱۳۸۹، «توسعه پایدار ومفاهیم آن در معماری مسکونی ایران»، مجله مسکن و محیط روستا.
24- سادات اشکوری، کاظم،۱۳۷۹، «تاملی در مسکن اشکور بالا»، نشریه علوم اجتماعی، شماره ۱۵.
25- سازمان اکوتوریسم، 1380، جستاري درباره مفهوم طبیعت گردي یا جهانگردي زیست محیطی، مرکز تحقیقات و مطالعات ایرانگردي و جهانگردي.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سالن های سرپوشیده Next Entries دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتب، روم باستان، شاپور اول