منابع پایان نامه ارشد با موضوع اقیانوس هند، برجسته سازی، نورپردازی، مذهبی بودن

دانلود پایان نامه ارشد

شلیک کردیم و جالبه که امریکاییها آنجا حضور داشتند چون نوتم کرده بودیم اعلام کرده بودیم منطقه را بسته بودیم و در دهانه اقیانوس هند اصابت را در سطح دریا کاملاً مشاهده شد و نقطه ای که پیش بینی کرده بودیم این اصابت رو اطلاعاتش ثبت شد و هواپیماهای جاسوسی آمریکا اجازه دادیم تو اون منطقه باشند چون یک منطقه عمومیه و نگران نبودیم ولی جالب اینه که هیچی رو انتشار ندادند.»
حاجی زاده با اشاره به سرعت و مافوق صوت بودن موشک‌های استفاده شده در بخش دریایی رزمایش پیامبر اعظم 6 گفت: این فضاوری فقط در اختیار چند کشور صاحب تکنولوژیه که ایران هم به تازگی به اون دست یافته.
سبک نگارش
هرم وارونه
تیتر
برد موشک‌های ایران به اقیانوس هند رسید
میان تیتر 1
شلیک موفقیت آمیز 2 موشک ایرانی به دهانه اقیانوس هند
سردار حاجی زاده (فرمانده نیروی هوا فضای سپاه)
میان تیتر 2
توان بالای دفاعی و موشکی ایران
موفقیت رزمایش موشکی پیامبر اعظم 6
تیتر خبری، ضربه ای، اقناعی است
لید
فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران که برای ارائه گزارش رزمایش موشکی پیامبر اعظم 6 بهمیان خبرنگاران اومده بود اول، از موفقیت‌های دفاعی ایران در این رزمایش گفت و بعد خبر مفقود موشک‌های ایرانی تا اقیانوس هند را رسانهای کرد.
لید که، چند موضوعی (گزارش رزمایش، موفقیت‌های دفاعی ایران، خبر مفقود موشک‌های ایران، اقیانوس هند) از نوع متراکم است.
گزاره اصلی خبر
دو رزمایش پیامبر اعظم 6 دو موشک مافوق صوت ایران با برد 1900 km از کویر سمنان به دهانه اقیانوس هند فرستاده شده است.
عناصر خبری
که
فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران
چه
ارسال موشک
چرا
نمایش توان نظامی
چگونه

کجا
دهانه اقیانوس هند
کی
2 ماه پیش(در رزمایش پیامبر اعظم)
ارزش خبری
شگفتی، برخورد و درگیری

نوع خبر
سیاسی، سخت خبر، برنامه ریزی شده، بلند مدت، ناپیوسته، عادی، رویداد مدار، گسترده بینالمللی، خبر واحد، جهت گیری مثبت به ایران منفی به آمریکاییها، معتبر، قابل انتشار، خبر صریح، شفاف و عینی است. این خبر بلند مدت به شیوه مستند است.
ادعای خبر
ادعای مقابل
پرتاب موفقیت آمیز موشک
عدم پرتاب یا ناموفق بودن پرتاب
محدود بودن کشورهای دارنده تکنولوژی
عمومیت استفاده از تکنولوژی در دنیا
عدم انتشار اخبار توسط آمریکاییها که در منطقه حاضر بودند
استقبال یا واکنش قهرآمیز آمریکاییها به این موشک/ انتشار خبر پرتاب این موشک توسط آمریکاییها
دلالت صریح
ایران به تکنولوژی پرتاب موشکی دست یافته است که تعداد کمی از کشورها به آن دست یافته اند. آمریکاییها با وجود اطلاع از این مسئله، این خبر را منتشر نکردهاند.
دلالت ضمنی
موافقان: ایران به تکنولوژی موشکی ویژه ای یافته است و آمریکاییها ضمن اطلاع از مسئله، به دلیل احساس ضعف از این که به این تکنولوژی ایران دست یافته و کاهش هژمونی تسلیحاتی آمریکا با وجود اطلاع از این مسئله، این خبر را انتشار نداده اند.
مخالفان: ایران به تکنولوژی موشکی دست یافته اما برای آمریکاییها چون این مسئله مهم نبوده واکنشی به آن نشان ندادهاند.
ویژگی خبر
اعتبار منبع در این خبر نیز به خبر رسمیت می‌بخشد. این خبر، حاصل یک کنفرانس خبری است که به منظور ارائه خبر توسط خود فرمانده گذاشته شده است و چون پیرامون مسائل نظامی است فقط با هدف خاص است و چالشی است دارای سوگیری مثبت به ایران سوگیری منفی به آمریکاییهاست؛ و در حالی که خبر مربوط به ایران است و اصلاً ربطی به آمریکا ندارد پای آنها به میان کشیده می‌شود و درباره واکنش شان به چالش کشیده می‌شوند. یعنی درهر صورت واکنش و حتی عدم واکنش آمریکا برای ایران مهم است. ویراستاری خبر از نظر ساختاری خبر در زمینه میان تیتر که کارکرد برجسته سازی دارد نه جدا کردن مطالب همگی کامل است .
ویراستاری
ساختاری
از نظر ساختاری، مشکلی ندارد و از کارکرد میان تیتر برای برجسته سازی استفاده کرده نه جدا کردن مطالب.
فنی
از این نظر موجز، کامل و درست تنظیم شده است
موضوعی محتوایی
از این منظر موضوعی است که برای ایرانیان با هر تفکری اهمیت ویژه ای دارد و برای دولت ها هم انتشار علنی این خبر بسیار مهم است.
زبانی وادبی
در جایی فرمانده از واژه ای لاتین و نامفهوم استفاده می‌کند و بلافاصله آن را تصحیح می‌کند که شاید در تدوین قابل حذف شدن بود.
تاکتیک خبری
اطلاعات سری: این خبر 2 ماه پیش واقع شده بعد اول آمریکاییها فهمیده‌اند پس از آن 2 ماه طول کشیده تا اطلاعات برای عموم ایرانیان مشخص شده و قبل از آن در فاصله 2 ماهه قطعاً نظامیان رده پایین تر متوجه شدهاند.
زمان بندی: با گذر زمان قدرت ایران در این حوزه پس از پرتاب آزمایشی موشک تثبیت شده و قاعدتاً اعلام رسمی آن که همزمان چون مسئله نظامی است در کل دنیا پخش می‌شود خطری ندارد و از طرفی مخاطبان این خبر در دنیا پس از 2 ماه آماده شنیدن اند.
بازگشتی: این خبر می‌تواند فیدبک‌های دنیا را راجع به ایران برانگیزاند (قدرت بیشتر ایران می‌تواند تساهل بیشتر دنیا و یا برعکس سخت گیری بیشتر را به همراه داشته باشد )
ساختن یک دشمن فرضی: گرچه این خبر ابتدا ربطی به آمریکا ندارد، با طرح سکوت آمریکا، متحدان داخلی را باخود همراه می‌کند و فضای ضمنی ضعف این دشمن را برای مخاطبان در ذهنشان می‌سازد.
استفاده از کنایه و اشاره: با کنایه به بیواکنشی آمریکا تلاش می‌کند معنایی را در ذهن مخاطبی که هم اندیشه اوست ایجاد کند.
فرمانده تلاش کرده با زیرکی خبر را تحریف کیفی کند. یعنی خوش بینی داخلیها و بدبینی آنها نسبت به آمریکاییها را بر انگیزد اما این کار را با اشاره بسیار زیرکانه کرده و اختیار نتیجه گیری را به مخاطب داده است.
جاذبه ترس: برای مخاطبان ناهمسو به لحاظ اندیشه در داخل و خارج

تکنیک اقناع
تحریک احساسات در جهت غرور ملی و نفرت از دشمن برای حرکت به سوی هدف
ضد تبلیغ
خودداری از حمله مستقیم
دراین خبر کوتاه 2 میان تیتر آمده و خبر بلند قبلی 4 تا یعنی با میان تیتر خواسته نوعی خبر را برجسته کند واز کارکرد میان تیتر برای جداکردن موضوعات برای فهم راحت تر استفاده نکرده است.
شیوه عملی تبلیغ:
فرمانده سپاه با موهای ساده کوتاه شده و ریش‌های جوگندمی با لباس سبز و سر دوشی‌های مشکی و طلایی و دو مدال قرمز و طلایی روی یقه و آرم سپاه که از جیبش آویزان است و آرمی دیگر که پشت میکروفن آویزان است و ماهیتش مشخص نیست روی یک صندلی بزرگ مشکی نشسته است. جلویش 7 میکروفن گذاشته‌اند که همگی داخلی‌اند و از شبکه‌های تلویزیونی اند. جلوی میکروفن ها روی میز گل لیلیوم و برگ‌های سبز سرخس و … است که برای زیبایی میز و کادر دوربین گذاشته شده اما برای یک فرمانده آیا این عنصر زیبایی شناختی مناسبی است یا بهتر بود از چیز دیگری استفاده می‌شد؟ کنارش میکروفن پشت آرم بولتن خبری 20:30 است و پشت سرش بنر یک صحنه جنگی است که البته واقعی نیست و طراحی گرافیکی است چرا که تعدادی سرباز نشان داده می‌شوند که دارند می‌روند و موشکی که نوک آن به سمت آسمان است. از طرفی تاریخ کنفرانس خبری جدا روی کاغذی چاپ شده و روی بنر چسبانده شده است که بخشی از آن پیداست.
هنگام صحبت روی صندلی تکان می‌خورد، شانه ها را بالا می‌اندازد و بسیار جدی است. تصویر برش می‌خورد. سری در سمت راست کادر می‌آید و می‌رود. این نما حدود 17 طول می‌کشد.
به لحاظ محتوایی قوی و به لحاظ تصویری ضعیف است.
دال
مدلول
استفاده از لباس نظامی
یعنی فرمانده از جایگاه حقوقی خود در این کنفرانس شرکت کرده و مطلبی در آن حوزه یعنی فرماندهی سپاه اطلاع رسانی یا به قول مجری رسانه ای می‌کند.
موهای جوگندمی و ریش‌های بلند و جوگندمی
دلالت بر سن و به نوعی تجربه و پختگی در قلمرو جایگاه حقوقی خود دارد ریش بلند بر خلاف ارتش که نماد بینظمی است در سپاه نماد مذهبی بودن است.
نشستن روی صندلی و حرکت دائم روی آن و بالا انداختن شانه
نوعی صمیمیت و روزمرگی ایجاد می‌کند و از جدیت می‌کاهد به ویژه که دایم صندلی را حرکت می‌دهد.
نگاه جدی
درباره موضوعی جدی و نظامی به اطلاع رسانی می‌پردازد.
میکروفن ها
رسانه‌های تلویزیونی داخلی و «خودی»اجازه اطلاع رسانی مستقیم از این موضوع نظامی را دارند.
گل لیلیوم
گل در تزئین میزها در جشن ها، همایش ها و … به کار می‌رود و در یک کنفرانس خبری سیاسی و نظامی بسیار از جدیت و دیسلیپین می‌کاهد.
بنر
اول این که بسیار ناپیداست و بیشتر خبرنگاران حاضر آن را می‌بینند و دیگر این که دلیلی برای وجود آن نیست.
تاریخ کنفرانس خبری (نصب و معنا)
کاغذ جدا روی بنر بسیار بینظمی است یا تاریخ را فراموش کرده‌اند بنر بزنند یا بنر دیگری را برای این همایش استفاده کرده‌اند و با این کاغذ تاریخ را اصلاح کرده‌اند یا این که همیشه یک بنر دارند!
نمای متوسط
نوعی صمیمیت وعادی روزمره بودن را القا می‌کند .
زاویه هم سطح
نوعی تعامل وعادی بودن را القا می‌کند .
عدسی عادی
عادی بودن را القا می‌کند.
ترکیب نامتقارن
همان روزمرگی را می‌رساند.
وضوح عمق میدان
تمام حالات و شرایط و صحنه خبری را به چشم مخاطب می‌رساند.
نورپردازی کم تضاد
همه چیز در مایه تیره و یکدست است که به جدیت جمع کمک می‌کند.
رنگ سرد
نوعی جدیت، آرامش و اقتدار را می‌رساند.
برش
همزمان توجه را به جمعی که فرمانده در آن حاضر شده سوق می‌دهد.
سری که در سمت راست کادر را اشغال می‌کند
نقص فیلمبرداری و کارگردانی

اول این که رسانه ای کردن در اینجا به معنی عمومی کردن خبر برای افکار عمومی است. بعد این که در این نما فرمانده سپاه با مذهبی بودنش شناخته می‌شود؛ یعنی سپاه نیروی نظامی ویژه ای در جهان است که در مقایسه با ارتش‌های جهان که وفاداری به حاکم مهم است در اینجا وفاداری به اسلام مهم است و این ویژگی سپاه است.
بعد این که نظم و دیسیپلین عنصر فراموش شده در این جمع برای سپاه است. استفاده از بنری که جنبه‌های آن ذکر شد، استفاده از گل لیلیوم که نه تنها جایگاهی ندارد بلکه نوعی نشانه ناهمگون در صحنه است و نباید استفاده می‌شد، تاریخ کنفرانس با کاغذ جدا روی بنری که معلوم نیست به چه دلیل پشت سر فرمانده است آیا برای تزیین کادر دوربین است یا معنایی دارد؟ تزئین که در امر نظامی معنایی ندارد اگر برای القای معناست که کامل پیدا نیست اگر برای حاضران است پس چرا برای مخاطب رسانه پخش می‌شود و از وضوح انتخابی استفاده نشده؟ این کاغذ جدا برای تاریخ کنفرانس بینظمی را القا می‌کند. یک بنر با تاریخ همین کنفرانس نسبت به هزینه‌های نظامی هزینه ای نیست که چنین درتصویر رسانه ای از فرمانده، نظم در یک نیروی کلان نظامی در یک حکومت زیر سئوال رود.
از طرفی انتخاب18 تیتر برای اعلام این خبر که تاریخ ویژه ای در اتفاقات سیاسی ایران است می‌تواند نوعی اولتیماتوم به اپوزیسیون خارجی و داخلی تلقی شود و برای قدرت نمایی انتخاب شده باشد. میکروفن ها حاکی از حضور نمایندگان رسانه ای داخلی است و به عبارتی «خودی» که چون حوزه ای امنیتی است سایر رسانه‌های خارجی اجازه حضور نیافته اند؛ چون این موضوع به خودی خود قدرت جذب رسانه‌های زیادی را دارد.
همه رمزهای دوربین اعم از زاویه نما و … نوعی روزمرگی و عادی بودن و تعامل را القا می‌کند، تنها رنگ سرد کمی به حوزه اقتدار مرتبط است.
بهترین نما سازی برای چنین کنفرانس حضور ایستاده یک فرمانده پشت یک میز بلند سخنرانی با میکروفن که در دو طرف آن پرچم ایران و سپاه باشد به طوری که خبرنگاران در سطح پایین تر باشند، پشت فرمانده یک پس زمینه تیره باشد، نگاه بسیار جدی، بدون حرکت، صاف و با قامت راست ایستاده و با تحکم و جدیت به تشریح این خبر بپردازد، نمای متوسط اما مایل به دور، زاویه رو به بالا عدسی عادی، ترکیب متقارن، وضوح انتخابی(که نوعی تلفیق اخبار عیان و پنهان را برساند) نورپردازی کم تضاد و رنگ تیره، بدون گل و بنر و … بود تا نوعی بیانگی اقتدار باشد. البته کارگردان می‌توانست با وضوح انتخابی و تأکید بر فرمانده و محو بنر کادر بسته تر و نبودن گل لیلیوم، پخش صحنه هایی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مقوله بندی، اقیانوس هند، تحلیل نشانه شناختی، دال و مدلول Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اقیانوس هند، سوگیری، نورپردازی، روابط عمومی