منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارگونومی، توانمند سازی، عوامل اجتماعی، بحران های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

بایستی با تدابیر منطقی موانع و مشکلات را به حداقل رساند.
– عوامل اجتماعی
از انجا که به اعتقاد اندیشمندان اجتماعی ، انسان مدنی بالطبع آفریده شده است بنابراین باید در طول حیات بشریت هم تاثیر گذار در جامعه و مدنیت بوده و هم جامعه و مدنیت در وی تاثیر گذاشته است. از آنجایی که انسان در محیط کار از نظر راندمان، سرعت، کیفیت، دقت و … در صورتی به حد طبیعی آن می تواند کارایی داشته باشد که همه شرایط لازم که در تحقیق به آن پرداخته شده است برای وی فراهم باشد. بنابراین ازآنجایی که مسائل روحی و روانی اثرات مستقیمی در حالات فیزیولوژیکی بدن انسان دارد، بدون شک مسائل اجتماعی نیز که تاثیرگذار مستقیم بر روی مسائل روانی است می تواند اثرات مثبت و یا منفی در حالت مساعد بودن شرایط اجتماعی و یا مساعد نبودن آن به دلیل بحران های اجتماعی خانواده، جمعیت … داشته باشد (غنیان، 1381، 52-49)
2-17چالش های ارگونومی
پیاده سازی ارگونومی در جهان با چالش های فراوانی روبروست. این چالش ها مختص کش.رهای در حال توسعه مانند ایران نیست، بلکه در تمام دنیا به علت اثر بخشی دیر هنگام پروژه های بهبود ارگونومی، همچنین عدم آشنایی با مزایای کاربرد این دانش در سازمان مقاومت در برابر تغییرات ارگونومیکی مشاهده می شود. چالش های موجود، ناشی از عدم توجه به وجود تفکر انسان گرایانه در طراحی سیستم های کار است زیرا هنوز ارگونومی به عنوان یک نیاز در حیات جاری سازمان ها مطرح نیست. در اولین گام باید جامعه صنعنی را نسبت به ضرورت پیاده سازی ارگونومی توجیه کرد، سپس نیاز به ارگونومی در سازمان ایجاد می شود پس از آن در سطح تخصصی می توان وارد مرحله تدوین روش های پیاده سازی، تدوین استانداردهای ارگونومی و بومی کردن آنها در جهت رفع نیاز های سازمان باشد.
با وجود اینکه عوامل متعددی در عدم اجرای ارگونومی در سطح کلان محتمل اند ولی سه عامل اصلی در نظر است که به بررسی آنها می پردازیم :
– توانمند سازی
پاسه توانمند سازی بر اساس آموزش است. آموزش از مهمترین مسایلی است که در اگر درست عمل نشود سبب حرکت معکوس می شود. بنابراین در امر آموزش باید به نکات زیر توجه نمود :
الف- بستر سازی فرهنگی برای آماده سازی اذهان
در این مرحله استفاده از تبلیغات خاصی که ذهن را روی ارگونومی متمرکز می کند، بیشتر مورد توجه است.
ب- نگاه جامع به مسئله آموزش
باید نگاه جامع و مثبتی در زمینه آموزش وجود داشته باشد. این موضوع باید در یک سازمان از مدیریت به سمت پایین هرم جاری شود . اگر مدیریت، آموزش را مترادف با وقت تلف کردن بداند و از مقدار آموزش بکاهد رفته رفته لایه های پایین تر اصلاً اعتقادی به آموزش نخواهند داشت.
ج- صنعتی کردن آموزش
هرگاه آموزش به صورت یک صنعت تلقی شود، برخورد حرفه ای با آن انجام خواهد شد. این عمل، شالوده یک نظام جدید در سازمان به نام نظام آموزشی پایه ریزی می شود. با رسیدن به این نقطه از تدوین مفاد آموزشی آفاز می شود. در واقع می توان دریافت شاخص های ارگونومی چیستند ؟
• در سازمان ما چه مشکلاتی نمود دارند؟
• چگونه می توان آنها را به یکدیگرنزدیک یا متصل کرد ؟
• چگونه می توان شاخص ها را بومی کرد؟
در واقع می توان مراحل آموزش را به شرح زیر بررسی کرد :
نمودار 2-1مراحل توانمند سازی در ارگونومی

(معتمد زاده، 1384،5)

آموزش را می توان درسه مرحله دنبال کرد :
• آموزش همگانی : تمام کارکنان یک سازمان باید نکات ارگونومیک مشترکی را در نظر داشته باشند. مانند: اصول نشستن، فاصله ها تا سطح کار و …
• آموزش تخصصی : کارکنان هر قسمت باید بسته به حرفه خود تخصص ارگونومیک خاص را هم کسب کنند. مثلا کاربران کامپیوتر باید استفاده از واحد های نمایشگر را کاملا بیاموزند. یا همینطور مدیران باید ماکرو ارگونومی را تقویت کنند.
• بازآموزی: با توجه به فرار بودن آموحته ها، هر از چندی دوره های طی شده بازآموزی و مورد مطالعه مجدد قرار بگیرد. در طی این دوره های می توان مطالب جدید را نیز فرا گرفت. فاصله بین هر دوره بازآموزی بستگی به شاحص های مختافی دارد.
اما نکته مهم در آموزش، فاصله بین آموزش تا عمل است. بسیاری از کارگران به اهمیت استفاده از ابزار ایمنی در محل کار واقفند ولی از آنها استفاده نمی کنند. به طور مثال می توان به استفاده از کمربند ایمنی در بین مردم اشاره کرد
عامه مردم عدم اجرای آموخته های خود را عدم رعایت، محیط نامساعد، ترس و.. می دانند اما برای رسیدن به این مطلوب چه باید کرد؟
• شدت نیاز را در جامعه افزایش داد.
• با استفاده از الزامات قانونی، اخلاقی، مذهبی … جامعه مورد نظر را به ارگونومی عادت داد.
• مدل سازی و ایجاد دانش کرده و دانش را بومی کرد.
در صورت توانمند شدن دو نظام زیر، به طور خاص بهبود پیدا می کند :
الف- نظام پیشنهادات: نظامی است که توسط خود مدیریت ایجاد می شود و در صورت توانمند شدن مناسب نظام پیشنهادات به خوبی پیشرفت می کند و اثرات چشم گیری دارد.
در اجرای نظام پیشنهادات با مشکلاتی مواجه می شویم که به طور خلاصه می توان به آنها اشاره کرد :
• احساس عدم تعهد و تعلق به سازمان
• مغایرت اهداف فردی و سازمانی
• احساس نگرانی از مشارکت از سوی کارکنان و مدیران
• استفاده از سبک های مدیریتی غیر مشارکتی
• عدم وجود خصلت های کار گروهی
• عدم وجود بستر های مناسب برای مشارکت
• عدم تفویض اختیار مدیران و عدم اعتقداتشان به مشارکت
• کمبود آموزش
• ضعف مدیریت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توانایی ها، فیزیولوژی، عوامل انسانی، ارگونومی Next Entries دانلود تحقیق در مورد رگرسیون، سلامت سازمانی، مدل رگرسیون، خلاقیت و نوآوری