منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، زنان و دختران، کرامت انسان

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد. در اروپاي مرکزي و جنوب شرقي، امريکاي لاتين و کارائيب، اروپاي غربي و کشورهاي مشترک المنافع، استثمار جنسي بسيار گزارش مي شود. در افريقا، موارد کار اجباري حدود چهل درصد از موارد را تشکيل مي دهد و در آسيا، اقيانوسيه و امريکاي شمالي نيز موارد کار اجباري به صورت پيوسته گزارش مي شود. هر گاه منابع به روشني استثمار دختران را گزارش مي کنند، هدف استثمار جنسي آنهاست، در حالي که در مورد پسران، هدف به کار گيري کار اجباري از آنهاست.
از ميان کشورهاي آسيايي کشور تايلند هم به عنوان کشور منبع يا فرستنده هم در مسير ترانزيت و هم به عنوان مقصد کشور مهمي ارزيابي مي شود. زناني که در تايلند با عنوان فاحشه هاي خياباني مشغول به کار هستند عمدتاً از برمه، کامبوج و لائوس به داخل تايلند قاچاق مي شوند. زنان تايلندي نيز معمولاً توسط سنديکاهاي عظيم تجارت جنسي به آمريکا، افريقاي جنوبي، استراليا واروپا مخصوصاً کشور هلند منتقل مي گردند. حدود %60 از بودجه دولت تايلند از راه تجارت جنسي زنان و جلب توريستها ازاين طريق تامين مي گردد.68
در بين کشورهاي اروپايي، درجمهوري اسلواکي قربانيان قاچاق انسان بيشتر زناني هستند که با هدف سوءاستفاده جنسي و کار اجباري قاچاق مي شوند. آنان اهالي مناطقي از اسلواکي هستند که نرخ بيکاري در آنجا بالاست و معمولاً از خانواده هايي مي آيند که از لحاظ اجتماعي در سطح پاييني قرار دارند. اين افراد شامل زنان مجرد يا مادران بدون فرزند و نيز زنان متاهل داراي چندين فرزند هستند.
اسلواکي عمدتاً کشور مبدأ اين قربانيان است. در اکثر موارد، قربانيان با فرصتهاي شغلي پر منفعتي در خارج کشور فريفته شده يا از طريق آگهي هاي روزنامه ترغيب مي شوند. مشاغل عمده اي که تبليغ مي شوند عبارتند از: پيشخدمت، گارسون رستوران، نظافتچي و خدمتکار. همچنين آگهي هايي توسط قاچاقچيان ديگر کشورها،سازمانهاي فعال در امر واسطه گري يا ساير افرادي که با صاحبان بارها و کافه هاي تامين کننده امکانات براي امور غير اخلاقي در خارج از کشور ارتباط دارند، منتشر مي شود. قربانيان از اسلواکي به کشورهاي غرب اروپا بويژه اتريش، ايتاليا، اسپانيا، هلند، جمهوري چک و ژاپن قاچاق مي شوند. سپس فرد قرباني با زور و خشونت مجبور به انجام کار اجباري يا عمل منافي عفت مي گردد و پس از مدتي به دليل فشارهاي وارده خود را با وضعيت موجود تطبيق داده و در کار قاچاق فعاليت خواهد کرد. بعلاوه از آن رو که اين فرد خود را در چنين وضعيتي شناخته است، مايل نخواهد بود که در تعقيب و دستگيري قاچاقچيان همکاري کند. از اين رو، اين نوع فعاليت مجرمانه تا حد زيادي با پنهانکاري همراه و در نتيجه شناسايي آن با مشکلات و دشواري روبه روست. اين حقيقت از طريق اطلاعات آماري مربوط به جرم قاچاق انسان و جرايم مرتبط و به موجب قانون کيفري تاکيد شده است. براساس اين اطلاعات آماري، حقايقي به قرار زير در اسلواکي طي سالهاي 2005 و 2006 مشخص گرديد:
اسلواکي براي قاچاقچيان انسان، کشور ترانزيت محسوب مي شود. قربانيان از اوکراين، روسيه و بلغارستان و با عبور از کشور اسلواکي به جمهوري چک يا اتريش منتقل مي شوند. از آنجايي که قربانيان براي مدت بسيار کوتاهي در اسلواکي اقامت مي کنند، تعيين هويت آنان بسيار دشوار است. قربانيان قاچاق انسان در معرض شرايط غير انساني قرار گرفته و در نتيجه متحمل آسيبهاي رواني، جنسي و فيزيکي مي شوند که آثار آن مدتهاي زيادي باقي خواهد ماند. يکي از عواقبي که متوجه قربانيان قاچاق انسان مي شود، انتقال بيمارهايي چون هپاتيت، سيفليس و ايدز از طريق روابط جنسي است. ساده ترين مشکلاتي که براي اين افراد پيش مي آيد، پديده هاي رواني چون اضطراب، بيخوابي، آشفتگي خواهد بود.69

مبحث دوم: خصايص مربوط به بزه ديده
برخي از افراد به خاطر وضعيت خاصي که دارند به راحتي در معرض ارتکاب جرم قرار مي گيرند لذا قانون گذار آنان را مورد حمايت خود قرار داده است و مرتکبين قاچاق انسان را که از ضعف نفس و موقعيت نابسامان اقتصادي و اجتماعي اين افراد در جهت ارتکاب جرم بهره برده اند به مجازات شديد تري محکوم مي نمايد. در مورد خصايص بزه ديده گان که مي تواند به عنوان عامل مشدده نيز در نظر گرفته شود، مي توان به جنس بزه ديده به عنوان عاملي ضربه پذير اشاره کرد. زنان نيز همچون اطفال نسبت به مردان در برابر قاچاق انسان خصوصاً به منظور بهره کشي جنسي ضعيف تر و آسيب پذيرترند. تبعيض هاي جنسيتي و ترس از به خطر افتادن آبروي اين گروه، آنان را آسيب پذيرتر از مردان کرده است. هر چند در دهه هاي اخير نيز از مردان براي فعاليتهاي جنسي استفاده مي شود ولي هدف اصلي قاچاقچياني که قصد بهره کشي جنسي دارند زنان هستند از اين رو تشديد مجازات درصورتي که زنان، بزه ديده قاچاق باشند، همانند وقتي که اطفال بزه ديده اند ضروري است زيرا زنان خصوصاً در کشورهاي جهان سوم و عقب افتاده به دليل فقر و فقدان توسعه اقتصادي براي کسب درآمد و امرار معاش حاضر به انجام اموري هستند که کرامت انساني را جداً به خطر مي اندازد و اين قشر همواره در معرض صدمه و آسيب از سوي قاچاقچيان انسان هستند.

گفتار اول: خاموش بودن و ضعيف بودن بزه ديده به عنوان عامل دشواري کشف جرم
گاه قانونگذار وضعيت يا موقعيت خاصي را مورد حمايت کيفري خود قرار داده تا مانع سوء استفاده از وضعيت مجني عليه توسط بزه کاران گردد. از جمله وضعيت هاي مجني عليه که مورد تاکيد قرار گرفته است، سن ( کودکان و سالخوردگان )، جنس( زنان ) و بيماراني است که به لحاظ ضعف و عدم توانايي آنها مورد سوء استفاده بزهکاران قرار مي گيرند. افراد مذکور به جهت موقعيت هاي خاص که دارا مي باشند به راحتي مورد سوء استفاده قرار مي گيرند و همين امر سبب مي شود دستگاه قضايي، پليس، نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي نتوانند قاچاقچيان و افراد دخيل در اين جرم بزرگ راشناسايي کرده و يا باعث دشواري کشف جرم و تعقيب متهمان گردند.
بديهي است قاچاقچيان، بزرگسالان را به دليل وضعيت جسماني آنها و دشواري حملشان به عنوان هدف خود انتخاب نمي کنند، بلکه کودکان بسيار هدف مناسب تري براي آنها به شمار خواهند آمد. بنابراين ضعف فيزيکي کودکان و ناتواني آنها براي پيگيري مشکلات خود به طرق قانوني که پيامد مستقيم طفوليت است باعث مي شود که کمترين مقاومت را در برابر بزه کاران داشته باشند. کودکان از لحاظ رواني نيز در موقعيت بسيار شکننده اي قرار دارند، ضعف ذهني و عقلي آنان در ارزيابي ميزان خطرات، اعم از بالقوه و بالفعل، تا حدودي عاملي براي آسيب پذيريشان است. مازاد بر اينکه کودکي که مورد بزه قرار گرفته از ترس اين که در صورت گزارش بزه ديدگي، او را جدي نخواهند گرفت و يا از ترس اين که با اين کار نزديک ترين کسانش را از دست بدهد، ارتکاب بزه عليه خود را تحمل مي کند و از اعلام بزه ديدگي خود امتناع خواهد کرد.70 بنابراين ترس کودک هم مي تواند به عنوان عاملي باشد براي اينکه در محاسبات بزه کاران هدف مناسب و کم خطري باشد.
از سوي ديگر افراد ديگري نيز هستند که به خاطر موقعيت هاي خاصي که دارا مي باشند ممکن است به راحتي مورد سوء استفاده قرار گيرند، بر فرض شخص بيماري که به شدت از بيماري زجر مي کشد و تحمل مقاومت در برابر آن را ندارد ممکن است به سادگي فريب کسي را که به او وعده هاي دروغين مبني بر درمان بيماري در خارج از کشور را مي دهد، خورده و با او رهسپار خارج شود يا در مورد زناني که از احساسات لطيف و حساس آنها سوء استفاده شده و با توجه به فقر و بيکاري در جوامع غير توسعه يافته و عدم امکان دسترسي به شغل مناسب با وعده هاي دروغين ازدواج يا شغل و زندگي ايده آل به خارج از کشور منتقل شوند، حال آنکه چيزي در خارج جز روسپيگري اجباري يا مشاغل سخت در انتظار آنها نيست.
افراد قرباني قاچاق، به علت ناآشنايي به محيط و ندانستن زبان کشور ميزبان و مهاجرت غيرقانوني در مقابل قاچاقچيان بسيار آسيب پذير و ناتوانند. اين امر در مورد زناني که به روسپيگري وادار مي شوند، مضاعف است، زيرا آنان علاوه بر مجازات ورود غير قانوني به کشور ميزبان، به دليل روسپيگري هم مورد تعقيب و مجازات قرار مي گيرند.”رئيس سازمان غير دولتي مادر، در کشور تاجيکستان معتقد است زنان قرباني قاچاق وقتي به خود مي آيند که مي بينند در کشوري بيگانه پولي ندارند و حتي به قاچاقچيان بدهکار هم هستند ولي آن زمان ديگر کار از کار گذشته است و تنها راه باقي مانده پيش روي آنها خود فروشي است.71″
بخش قابل توجهي از بزه ديدگان قاچاق انسان در کشورهاي مقصد را بزه ديدگان خارجي تشکيل مي دهند مثلاً در کشور آلمان در سال 2007 و در هلند در سال 2008 به ترتيب %73 و %60 بزه ديدگان را اتباع ساير کشورها به خود اختصاص داده است. يکي از ويژگي هاي مشترک قربانيان در کشورهاي مقصد گذشته از اختلاف فرهنگي، ناتواني آنها در صحبت کردن يا صحيح صحبت کردن به زبان يا زبانهاي کشور مقصد است و اين امر به ترس آنها از رجوع به مقامات صلاحيت دار و دسترسي به عدالت، افزوده و آسيب پذيري آنها را بيشتر و سلطه پذيري قاچاقچيان به آنها را راحت تر مي کند، لذا خدمات مربوط به زبان و ترجمه اطلاعات و اسناد به زباني است که با آن صحبت مي کنند يا خوب آن را مي فهمند.72
يکي از بنيادي ترين دلايلي که در کشورهاي مبدأ افراد را در معرض خطر قاچاقچيان قرار مي دهد اقتصاد بيمار کشورهاي مبدأ مي باشد. فقر و بيکاري که از محصولات اقتصاد بيمار جوامع مي باشد به قاچاقچيان انسان کمک کرده تا به راحتي افراد را با وعده دستيابي به رفاهي بيشتر در دام خود اسير کرده و پس از انتقال به کشورهاي مقصد از آنان به طرق مختلف بهره کشي نمايند. فقر يک مشکل اساسي در تمامي کشورهاي دنيا مي باشد که همواره قربانيان زيادي در طول تاريخ داشته که به تدريج و در طول زمان منجر به ايجاد نابرابري و فاصله طبقاتي مي شود.
غالباً افراد با درآمد اندک جوامع در مقابل وعده هاي استخدام، تحصيل و دسترسي به موقعيت هاي بهتر اقتصادي که قاچاقچيان به آنها مي دهند، آسيب پذيرترند. مطابق با نتايج تحقيقي که در سال 2007 تحت عنوان “شناخت مفهوم تقاضا در قاچاق اشخاص براي خدمات جنسي، تحقيقي در مورد روشهاي مرتبط با صنعت تجاري خدمات جنسي” که توسط کالج پورو ايدنس ارائه شده، در موارد فقر شديد، بعضاً والدين به منظور کسب درآمد بيشتري براي خانواده مجبور به فروش کودکان خود به قاچاقچيان مي باشند.73
از عوامل اقتصادي ديگري که بايد به آن اشاره کرد مسئله توليد کردن کالا به عنوان کالاهاي صادراتي مي باشد، بسياري از کشورها به جاي آنکه در صدد توسعه بازارهاي داخلي خود باشند به توليد کالاهاي صادراتي پرداخته و نتيجتاً نياز بازار داخلي خود را برآورده نمي کنند و زماني که شغلها در کشورهاي مبدأ از بين مي رود و يا درآمدها در کشورهاي مبدأ به طرز قابل توجه اي پايين مي باشد، افراد درصدد استخدام در خارج از مرزهاي کشور خود بر مي آيند و به همين سبب در معرض خطر قاچاقچيان انسان نيز قرار مي گيرند.
مسئله فقر در مورد زنان نيز يک مسئله پيچيده است که تحت عنوان فمنيسم فقر شناخته شده است. زنان غالباً بدان سبب که ساختارهاي اجتماعي موقعيت هاي برابري در حوزه هاي تحصيلي و استخدامي برايشان فراهم نکرده است در وضعيت بدتري نسبت به مردان بسر برده و آسيب هاي بيشتري مي بينند. زنان غالباً از نظر بخش هاي مختلف کاري و ميزان درآمدشان با تبعيض چشم گيري روبه رو مي شود و اين افراد به سبب پايين بودن درآمدشان مجبور به فعاليت در بخش هاي غير رسمي و نامرتبط مي شوند که همين امر آنان را در معرض خطر قاچاقچيان قرار مي دهد و قاچاقچيان با وعده دستيابي به مشاغل بهتر و پردرآمدتر آنان را فريب مي دهند.
در تحليل هاي کارشناسان، نبود فرصت هاي شغلي براي زنان و دختران جوان در چرخه اقتصادي دولتها و سقف پايين درآمدها از علل ريشه يابي، مسبب جرم قاچاق اشخاص شناخته شده است. چرا که با بررسي هاي صورت گرفته شده اين نتيجه به دست آمده است که کشورهاي مبدأ قاچاق اشخاص غالباً کشورهاي فقيري هستند.
بسياري از بزه ديده گان تحت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنان و دختران، مواد مخدر، سازمان ملل Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنان و دختران، حق تملک