منابع پایان نامه ارشد با موضوع احکام شرعی، رفتار انسان، قانون گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

تقسیم می شود . حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان ( مکلف ) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی ، عبادی ، خانوادگی ، اقتصادی و سیاسی ، تصحیح و توجیه می کند و همه را سر و سامان می بخشد . مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز . 5 بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند . حکم تکلیفی نیز خود به حرمت ، وجوب ، استحباب ، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادات ، عقود ، ایقاعات و احکام ) انحصار یافته است .
مفهوم وضعی مسئولیت :
حکم وضعی قسم دیگری است از احکام شرعی که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد از قبیل احکامی که پیوند زناشوئی را نظم می بخشد . زیرا آن احکام مستقیما رابطه معین و صحیح بین زن و مرد را قانونگذاری می کند ولی به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وضعی رابطه ناگسستنی است زیرا در هیچ حکم وضعی یافت نمی شود که جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد . مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی است که در جنب آن احکام تکلیفی دیده می شود . از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره . همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن ، احکام تکلیفی متعددی وجود دارد، از جمله حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک ، حرکت غصب آن و غیره .6
معنای لغوی بیماری :
بیماری7در کتب لغت مانند لغت نامه دهخدا 8و معین به معنی مرض ، ناخوشی ، رنجوری و ناتندرستی است و در مقابل تندرستی و صحت قرارد دارد .
کتاب فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان از منظر پزشکی به معنای هر نوع وضعیت غیرطبیعی در ساختار یا کارکرد بافت‌ها یا اعضا یا دستگاه‌های بدن است که با مجموعه‌ای از علائم و نشانه‌ها مشخص می‌شود . بیماری یا مرض به ناهنجاری در بدن یا روان می‌گویند که به علت ناراحتی ، اختلال عملکرد یا تنش در بیمار یا سایر افراد مرتبط با او ایجاد می‌گردد . البته باید میان بیماری و سایر حالتهای پزشکی مانند خستگی ، ضعف ، کسالت و اندوه تفاوت گذاشت . عامل ایجاد بیماری می‌تواند بیرونی ( مانند باکتری ، انگل ، تغذیه ناکافی و … ) یا درونی ( مانند پرکاری تیروئید ، دیابت و …) باشد . همچنین بیماری می‌تواند مادرزادی (مانند سندرم ترنر یا لب شکری) یا ژنتیکی مانند آلبینیسم باشد . بیماری تند (حاد) یا کهنه (مزمن) ، واگیر دار یا ناواگیر نیز می‌تواند باشد .
مفهوم اصطلاحی بیماری :
ساده ترین تعریف بیماری آن است که نقطه مقابل سلامتی است . سازمان جهانی بهداشت سلامت را تعریف کرده ولی بیماری را تعریف نکرده است زیرا بیماری اشکال متعدد ( طیف بیماری ) دارد و از حالت ابتلای بدون نشانه بالینی تا بیماری شدید را در بر دارد . در ایجاد بیماری سه عامل محیط ، میزبان و عامل بیماری زا نقش دارند .
بیماری عبارت است از یک حالت مرضی که به علت اثر عوامل بیماری زا در بدن ایجاد می شود و بواسطۀ آن بدن نظم طبیعی خود را از دست می دهد . به طور کلی بیماری ها به دو گروه عمده « بیماری های واگیر » و « بیماری های غیر واگیر » تقسیم می شوند .
انتقال
واژه انتقال مصدر عربی بر وزن انتقل انتقالا از ریشه ( ن ق ل ) است .9 و در کتب لغت دهخدا10و معین به معانی از جایی به جایی شدن ، جا به جا شدن و از جایی به جایی رفتن و نقل مکان کردن آمده است و از آن جایی که موضوع مورد نظر ما انتقال بیماری است می توان از انتقال معنای اراده و قصد را نیز استفاده کرد . اما توضیح مختصری از واژه سرایت نیز به نظر ضروری می رسد .
سرایت
سرایت اسم مصدر عربی است که در لغت نامه دهخدا 3به معنی تاثیر و اثر کردن چیزی در چیز دیگر آمده است . در فرهنگ معین علاوه بر معانی اثر وتاثیر به معنای انتقال بیماری به دیگری نیز آمده است .
در فرهنگ عمید ، سرایت به لحاظ پزشکی و در معنای انتقال مرض از یکی به دیگری و واگیری آمده که این معنی به بحث ما نزدیکتر است .

فقه
فقه در لغت به معانی فهمیدن چیزی ، دانستن و دریافتن آمده است و در اصطلاح علم احکام شرعیه عملیه از روی ادله تفصیلیه است و نیز علمی است که از فروع عملی احکام شرع بحث می کند و مقصود از آن تحصیل ملکه اقتدار بر اجرای اعمال شرعی است . 11
برخی از شارحین گفته اند که مراد از فقه نه در معنای فهم و نه در معنای علم به احکام شرعیه از روی ادله تفصیلیه مناسب نیست بلکه مراد از آن بصیرت در امر دین است . 12
فقه دانشی است که سرپرستی زندگی انسان را در ساحت‌های گوناگون ، اعم از فردی و اجتماعی ، بر عهده دارد . فقه وظیفه دارد که رفتار مردم را به عنوان انسان‌های تکلیف‌ مدار، بر اساس آموزه‌های دین و در جهت توسعه و گسترش بندگی خدا ، تنظیم نماید . فقه باید در برابر بحران‌های انسان امروز و رفتار حکومت اسلامی نسبت به آن ، راه حل مناسبی ارائه کند و به اقامه دین در جامعه بپردازد .
فقه اسلامی ، مجموعه مقررات و احکامی است که مربوط به تمام شئون انسانی است که کلیات آن از طریق قرآن و سنت تشریع و جزئیات و فروع آن از طریق تلاش و تکاپوهای علمی قابل استخراج و استنباط است . 13
فقه بنا بر رسالتی که دارد ، بايد وظيفه شرعی فرد ، جامعه و حکومت را در قبال بيماری و افراد بيمار روشن نمايد . فقه بايد برای پيش‌گيری از گسترش بیماری هایی که انسان را به کام مرگ می‌کشاند و نظام را دچار بحران طاقت‌فرسايی می‌نمايد، برنامه مشخصی از منابع دينی ارائه کند تا رسالت فقه در ارائه تئوری واقعی اداره همه جانبه انسان ، تحقق يابد .

حقوق 14
برای واژه حقوق ، معانی مختلفی ذکر شده است . در فرهنگ دهخدا آمده که حقوق در اصطلاح فقهی ، جمع حق است و حق نوعی است از سلطنت بر چیزی که ممکن است متعلق به عین باشد مانند حق تحجیر و یا متعلق به غیر عین باشد مانند حق خیار و یا متعلق به شخصی باشد مانند حق قصاص .
تعاریف بسیاری وجود دارد که برای مثال ، می توان به این تعریف اشاره کرد :
برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانایی را « حق » می نامند که جمع آن حقوق است و « حقوق فردی » نیز گفته می شود مانند حق حیات . 15
و اما گاه ، مقصود از واژه حقوق ، علم حقوق است : یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می پردازد .
یکی از تعاریفی که دکتر کاتوزیان در کتاب کلیات مطرح کردند این گونه آمده است :
انسان خردمند از دیرباز دریافت که بقای اجتماع او وابسته به نظم است و با هرج و مرج و زورگیری امکان ندارد ، ایجاد نظم مطلوب با حکومت قانون ملازمه دارد ، باید قواعدی بر روابط اشخاص ، ازجهتی که عضو جامعه اند ، حکومت کند . امروز ، این مجموعه قواعد را ، قطع نظر از اختلافی که درباره منابع واقعی آن وجود دارد « حقوق » می نامیم . 16

گفتار دوم ؛ انواع بیماری ها
بیماری های غیر واگیر
هر چه از اهمیت بیماری های مسری و واگیر کم می شود ، برعکس درگیری با بیماری های غیر واگیر اهمیتی روز افزون پیدا می کنند . در حال حاضر ، بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها در راس علل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته قرار دارند و در بسیاری از کشورها بیماری های غیر واگیر روند صعودی دارند . در کشور ایران ، بیماری های قلبی عروقی ، حوادث و سرطان ها بیشترین علل مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند .
تعریف بیماری غیر واگیر :
بیماری های غیر واگیر را به انواع مختلف تعریف کرده اند ، برابر تعریف سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۵۷ ، بیماری غیر واگیر عبارتست از :
کاهش در ساختار یا اعمال بدن که ضرورتاً سبب تغییر در زندگی عادی بیمار گردد و در طی یک دوره ی زمانی طولانی ادامه یافته و پایدار باشد .
بیماریهای غیر واگیر شامل بیماریهای قلبی عروقی ، کلیوی ، عصبی و روانی ، گواتر ، تالاسمی ، فشار خون بالا ، بیماریهای مزمن و غیر اختصاصی تنفسی ( مانند آسم ) ، پی آمدهای دائمی سوانح ، پیری ، کوری ، سرطان ، دیابت و پی آمدهای مزمن بیماریهای واگیر دار می باشند .

بیماری های واگیر :
در طول تاریخ شیوع و همه گیری های بیماری های واگیر ، بارها بسیاری از انسان ها را از بین برده است و امروز نیز علی رغم پیشرفت دانش پزشکی ، بیماری های واگیر به عنوان یک امر نگران کننده هستند ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه که بیماری های واگیر در صدر علت های مرگ و میر قرار دارند . امروزه گسترش وسایل حمل و نقل و سهولت مسافرت ، شرایط سرایت و انتقال بیماری های واگیر بومی را به سایر نقاط دنیا بیشتر فراهم کرده است . بیماریهای عفونی واگیردار به دلیل قابلیت ایجاد اپیدمی به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان مطرح هستند. بروز مقاومت دارویی درعوامل بیماری زا و یا ناقلین آنها ، بازگشت مجدد برخی بیماریها به مناطقی که سالها عاری از آن بیماریها بوده اند (بیماریهای بازپدید) وظهور بیماریهای جدید(بیماریهای نوپدید) ، همه از دلایل لزوم توجه به این دسته از بیماری ها هستند .
تعریف بیماری واگیر :
بیماری حاصل از عوامل عفونی یا فرآورده های سمی است که بتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، از انسان به انسان یا از جانور به انسان ، یا از جانور دیگر و از محیط زیست ( آب ، هوا ، غذا ) به انسان منتقل شود و حضور فرد آلوده در محیط باعث انتشار بیماري به اطرافیان می گردد مانند سل و سرخک . 17
بیماري قابل سرایت :
بیماري است که حضور فرد در اجتماع باعث انتقال بیماري نمی شود مانند بیماري ایدز و هپاتیت B .

راه های انتقال بیماری های واگیر دار
انتقال عوامل بیماری زا : به مجموعه مکانیسم هایی اطلاق می گردد که بوسیله آنها عوامل بیماری زا از منبع عفونت به میزبان جدید انتقال پیدا می کنند ، انتقال می تواند از طریق وسیله و ناقل صورت گیرد .

راههاي انتقال بیماریهاي عفونی را می توان به شرح زیر طبقه بندي کرد :
1- انتقال مستقیم : بوسیلۀ تماس مستقیم ، آلودگی با ریز قطره ها و تماس با خاك ، گزش
جانوران .
2- انتقال غیر مستقیم : بوسیلۀ ناقل جاندار و ناقل بی جان ، هوا ، لوازم آلوده ، دست و انگشت
آلوده می باشد .

کشفیات جدید و پدیده هاي نو ظهور ، نام ها و اصطلاحات جدیدي را می طلبند . بنابر این علاوه بر آنچه درباره بیماری ها گفته شد به طور خلاصه ، به ذکر این اصطلاحات جدید می پردازیم :
بیماری هاي نوپدید18
بیماریهاي نوپدید ، آن دسته از بیماریهاي عفونی هستند که بروز آنها طی سه دهه گذشته افزوده شده و یا به سرعت رو به افزایش است و خود شامل بیماریهایی است که اخیراً در تمام یا گوشه اي از جهان ، پدیدار شده و یا در مناطقی که قبلاً وجود نداشته ، حادث گردیده اند . این اصطلاح ، همچنین به بیماریهایی که قبلاً به آسانی درمان می شده ولی اخیراً نسبت به داروها مقاوم گردیده اند نیز اطلاق می گردد . به عنوان مثال می توان بیماریهایی مانند آنفلوانزاي پرندگان ، سارس و ایدز و … را نام برد .
بیماری هاي باز پدید 2
بیماریهاي بازپدید ، آن دسته از بیماریهاي عفونی هستند که در مناطق تحت کنترل مجدداً طغیان نموده اند ، نظیر بیماري سل که طی چند سال اخیر به علت غفلت از ادامه فعالیت هاي کنترلی و احساس امنیت کاذب ناشی از این فکر که اقدامات کنترلی قبلی ، تأثیر دایمی به جا گذاشته است ، در بعضی کشورها مجدداً بر میزان بروز آن افزوده شده است .

بیماری هاي ناپدید19
بیماریهاي ناپدید ، آن دسته از بیماریهاي عفونی هستند که قبلاً به فراوانی وجود داشته ولی در حال حاضر یا کاملاً ریشه کن شده و یا به سرعت ، در دست حذف و ریشه کنی می باشد . آبله مثال زنده اي است از یک بیماري عفونی با انتشار جهانی که در سایه مبارزه اي جدي و مداوم و صرف بودجه هاي چشمگیر از طر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارتکاب جرم، سود مورد انتظار، ساختار صنعت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده