منابع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش، سازمان های مردم نهاد، قانون اساسی، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

نهضت سواد آموزی طبق آیین نامه اجرایی تبصره 62 قانون برنامه ریزی دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزش اطفال لازم التعلیم باز مانده از آموزش رسمی و بزرگ سالان بی سواد را بر عهده دارد.131
اطفال و نو جوانانی که وارد کانون اصلاح و تربیت میشوند چه با سواد یا بی سواد، باید در کلاس های درس حضور یابند. در حال حاضر در کانون اصلاح و تربیت سه گونه کلاس های سواد آموزی برای اطفال بی سواد و کسانی که بین تحصیلات رسمی آنها وقفه افتاده تشکیل میشود.
گفتنی است که این گونه کلاسها به صورت کلاسیک اداره نشده و تنها به گونه ای است که طفل را برای حضور و موفقیت در آزمونهای رسمی آماده کند.
ب؛ حمایت تقنینی از آموزش و تحصیل اطفال
در این راستا ابتدا قوانین مهم داخلی و در بخش بعدی مهمترین مقرره های جهانی را از نظر می گذرانیم.
1- قوانین داخلی؛
o قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی؛
این قانون که در تاریخ 5/6/1322 تصویب شده است در ماده یک خود چنین می آورد؛
دولت مکلف میگردد تا از سال 1322 به مدت 10 سال آموزش و پرورش عمومی را تا مقطع ابتدایی در سراسر کشور اجباری و رایگان گرداند.
همچنین در ماده واحده اصلاحی این قانون مصوب سال 1350 آموزش و پرورش عمومی کشور در دو مقطع اجرا یعنی 5 سال مقطع ابتدایی و سه سال مقطع راهنمایی پیش بینی گردیده بود. مضافا بر این که برای والدینی که اطفال خود را برای آموزش تا مقطع ابتدایی نفرستاده باشند ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده بود.
o قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
این قانون که در تاریخ 30/4/1353 به تصویب رسیده است تقریبا کامل ترین قانونی است که به تفصیل حق آموزش و پرورش اطفال و نو جوانان ایرانی را به رسمیت شناخته است. ماده یک این قانون اشعار میدارد
کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمیتواند آنان را از تحصیل باز دارد به جز به مجوز قانونی.
در مواد بعدی والدین طفل موظف شده اند تا نسبت به ثبت نام طفل خود در مدارس تا مقطع ابتدایی اقدام کنند و در غیر این صورت وزارت آموزش و پرورش این وظیفه را خواهد داشت.
– قانون اساسی ایران؛
قطعا دولت مهم ترین نهادی است که باید امر آموزش و پرورش را در سر لوحه برنامه های خود قرار دهد. در این باره نیز قانون اساسی ایران که بنیادی ترین قانون ملی است در اصل سی ام خود مقرر میدارد؛
دولت باید وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه افراد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم نماید و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی گسترش دهد.
همان طور که می بینیم طبق این اصل آموزش و پرورش رایگان برای افراد ملت تا مقطع متوسطه ارتقا یافته است که این امر مطلوبی می باشد چرا که در دنیای امروز با گسترده شدن علوم و فنون مختلف هر چه سطح سواد مردم جامعه بالا تر رود، میزان پیشرفت و موفقیت آن جامعه رشد بیشتری خواهد داشت.
2- حمایت در اسناد بین المللی؛
در اسناد و مقررات جهانی گوناگون به امر آموزش و تحصیل کودکان اشاره رفته است ما در این جا به طور خلاصه به برخی از این اسناد اشاره میکنیم.
– اعلامیه جهانی حقوق بشر
در این اعلامیه که در فصول پیش بدان اشاره کردیم ضمن تأکید بر به رسمیت شناختن حق آموزش و پرورش برای کودکان، اجباری کردن آموزش ابتدایی برای اطفال 6تا 11 12 ساله، گسترش امکانات تحصیل در دبیرستان ها و تحصیلات عالی را پیشنهاد کرده است.
– در این خصوص ماده 26 اشعار میدارد؛
هر کس حق دارد تا از آموزش و پرورش برخوردار باشد. آموزش و پرورش تا جایی که مربوط به تعلیمات ابتدایی است باید مجانی باشد.
– اعلامیه حقوق کودک؛
در این اعلامیه نیز بر حق تحصیل اطفال تأکید شده به این صورت که در ماده 7 آن بیان داشته که کودک باید حداقل از آموزش و تحصیل تا مدارج ابتدایی به شکل رایگان و اجباری بهره مند گردد. کودک باید از آموزشی برخوردار گردد که در راه پیش برد فرهنگ عمومی او بوده و چنان سازنده باشد که کودک بتواند در شرایط مساوی استعداد، قضاوت فردی و درک مسئولیت اجتماعی خود را افزایش داده و فردی مفید برای جامعه شود. چنین وظیفه ای در مرتبه نخست بر عهده والدین است و دولت و جامعه باید کوشش کند تا برخورداری از این حق را رایج سازد. با دقت و تأمل در مفاد اصل نه این اعلامیه باید اذعان کرد که منظور از وسیله مبادله قرار گرفتن مذکور در این اصل، خرید و فروش معاوضه و به طور کلی سوداگری کودکان می باشد.132
– کنوانسیون حقوق کودک؛
در ماده 28 این کنوانسیون در راستای حمایت از کودکان به حق آموزش و تحصیل اطفال اشاره شده است و در درجه اول این تکلیف بر عهده والدین گذاشته شده و بر اجباری و رایگان بودن آن تأکید رفته است.
در این کنوانسیون ضمن لزوم فراهم کردن امکانات آموزش و پرورش و در دسترس بودن مدرسه و امکانات آموزشی، برای عملکرد دولت ها در این زمینه راهنمایی هایی نیز داده شده تا با توجه به این دستور العملها دولت ها را وادار به توجه به ضرورت این امر کرده باشد.
ج: مشکلات پیشروی تحصیل و آموزش کودکان و نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از این موانع
در این بخش ضمن دسته بندی و بیان مشکلاتی که باعث عدم بهره مندی کودکان و نو جوانان از حق آموزش و تحصیل میشوند عملکرد سازمان های مردم نهاد را در پیشگیری و حمایت از این کودکان بررسی میکنیم.
1- عوامل آموزشی؛
مهمترین این عوامل نبود مدارس در دسترس به ویژه برای روستاییان و عشایر میباشد. نبود مدارس یا دوری آنها میتواند موجب باز ماندن این اطفال از تحصیل گردد. وقتی که مکانی برای آموزش نباشد حتی اگر طفل و خانواده اش هم بخواهد نمیتواند از این حق برخوردار شود.
عامل دیگر میتواند رفتار بد اولیای مدارس با کودکان و نوجوانان باشد. زمانی که کودک که در سنین پایین بسیار حساس نیز میباشد با برخورد تند معلمان و سایر مسئولان مدارس مواجه میشوند، تمایل خود را برای شرکت در محیط آموزشی از دست میدهند و در نتیجه ترک تحصیل میکنند. شکل بدتر این حالت آن است که کودک در مدرسه توسط کارکنان آن تنبیه شود. در این صورت مدرسه که اساسا برای حمایت و رشد کودک تشکیل شده است، به گونه ای عمل کرده که باعث به وجود آمدن عقده های روحی و روانی در طفل شده و در رفتار آینده فرد با دیگران تأثیر بدی میگذارد.
عامل مؤثر دیگر، کمبود معلمان به خصوص معلمان مجربی هست که بتوانند کودکان را جذب مدرسه نمایند طوری که آنها واقعا مدرسه را خانه دوم خود بدانند. کمبود امکانات آموزشی نیز مزید علت میشود.
در این راستا سازمان های مردمی فعالیتهای مفیدی میتوانند انجام دهند. این سازمانها میتوانند در درجه اول با جذب کمک های مردمی برای ساخت مدارس مورد نیاز در سراسر کشور مثمر ثمر باشند. آنها هم چنین میتوانند با دادن مشاوره های سازنده به معلمان و در کل به مسئولان مدرسه در جهت بهبود رابطه آنها با کودکان و رفتار صحیح با آنها نقش خود را ایفا نمایند.
این گونه نهاد ها با در اختیار گذاشتن نیرو های داوطلب در راستای برآورده کردن کمبود معلمین تلاش میکنند. همچنین تجربه نشان داده که این داوطلبان بازده بیشتری دارند چون همانطور که میدانیم آدمی وقتی کاری را بدون چشم داشت مادی و صرف علاقه انجام دهد، از هیچگونه کوتاهی دریغ نمیکند.
2- عوامل فرهنگی
مهمترین عامل فرهنگی آداب و رسومی هست که در بطن خانواده ها رسوخ کرده است. دید بد بسیاری از آنان نسبت به مدرسه رفتن اطفال و ترجیح آنان بر اینکه او کار کند تا بیشتر به درد خانواده بخورد به ویژه در خانواده های روستایی بسیار رواج دارد.
معضل دیگر ازدواج زود هنگام مخصوصا دختران می باشد که به جای اینکه طفل را برای زندگی بهتر در جامعه آماده کنند و بهترین راه یعنی آموزش او را مورد توجه قرار دهند با ازدواج زود هنگام طفل باعث میشوند تا او از رفتن به مدرسه محروم گردد. بدین ترتیب طفلی که باید برای آموختن نحوه زندگی بهتر به مدرسه برود و رشد کند زود تر از موعد وارد زندگی روزمره و واقعی میشود و چون نیاموخته چگونه باید زندگی کند با مشکلات بسیاری برخورد میکند. با کوچک ترین مشکلات از پای در میآید، نمیتواند با همسر و فرزندانش رابطه صحیح برقرار کند.و..
در این میان خود بیسوادی خانواده مزید علت میشود تا طفل از آموزش باز بماند.
در این راستا نیز سازمان های مردم نهاد با فرهنگ سازی عملا وارد صحنه میشوند. این سازمانها با دادن مشاوره های گوناگون به اطفال و خانواده های آنها سعی میکنند تا آنها را متقاعد کنند که در اشتباه اند و رفتن کودک به مدرسه بیشتر از هر چیز دیگر میتواند برای خانواده و سر نوشت او مفید باشد. این سازمان ها سعی میکنند تا به خانواده ها بفهمانند که تا زمانی که فرزند آنها به مدرسه نرود و اصول زندگی را نیاموزد، نمیتواند برای جامعه مفید باشد و از آن مهمتر نمیتواند در زندگی آینده خود موفق بوده و با رفتن به مدرسه برای والدین خود نیز مثمر ثمر تر باشد. برخی از این نهاد ها حتی برای این منظور آموزش خانواده ها را نیز در برنامه های خود جای میدهند تا بدین وسیله عملا به آنها بفهمانند که هیچ چیز بهتر از با سوادی نیست، بدین شکل خانواده ها وقتی لذت سواد آموزی و اثرات واقعی آن را لمس میکنند، به فواید آموزش فرزندان خود پی برده و در بسیاری موارد آشکارا اظهار پشیمانی می نمایند.
3- عوامل اقتصادی؛
بی شک مهمترین این عوامل فقر مالی خانواده هاست. این امر نیز متأسفانه در خانواده های روستایی بیشتر دیده میشود. زمانی که خانواده نتواند از برطرف کردن نیازهای اولیه خود بر آید، ترجیح میدهد که به جای به مدرسه فرستادن فرزندان خود، آنها را به سر کار بفرستد تا از این رو کودک بتواند منبع در آمدی برای خانواده خود گردد. بدیهی است که شانس کودکی که کار میکند برای رفتن به مدرسه و تحصیل پایین می آید.
پر جمعیت بودن خانواده ها نیز در این میان موجب میشود تا با بالا رفتن بار مالی خانواده فرزند آن از رفتن به مدرسه باز بماند. خانواده در این شرایط چون نمیتواند مخارج اولیه خود را به نحو احسن تأمین کند با باز داشتن فرزند خود از مدرسه در نظر خود یک بار مالی را کاهش میدهد.
سازمانهای مردم نهاد در این زمینه نیز میتوانند نقش پر رنگی داشته باشند. اولین کمک این سازمان ها در اختیار قرار دادن وسایل آموزشی از قبیل دفتر، خودکار، قلم، کتاب و… می باشد. از این رو بار خانواده ها برای رفتن فرزندانشان به مدرسه کم میشود. فعالیت دیگر این نهاد ها، تأسیس یا تحت پوشش قرار دادن مدارسی است که به طور رایگان تمام خدمات آموزشی را در اختیار کودکان و نو جوانان قرار میدهد. این مدارس کودکانی را که خانواده هایشان به دلیل فقر مالی یا مشکلات دیگری که به آنها اشاره کردیم شرایط رفتن به مدرسه را ندارند، تحت حمایت خود قرار میدهند.
مثال بارز این سازمانها انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان میباشد که با تأسیس سه مرکز آموزشی و فرهنگی، تحت عنوان خانه های مهر در حصارک کرج، مهر شهر کرج و سر آسیاب موفقیت های بزرگی به دست آورده است. در این مراکز نیروهای داوطلب به آموزش اطفال مشغول می باشند. خط مشی جالب این انجمن بر این است که سعی میکند به جای این که به دنبال چنین کودکانی برود، آنها را به آنجا جذب کند. بدین ترتیب که با مستقر کردن مراکز خود در این سه منطقه توانسته کودکان بسیاری را به آنجا بکشاند و طبیعی است که وقتی کودکی چنین امکاناتی را میبیند برای سایر دوستان خود تعریف کرده و آنها را نیز جذب مراکز میکند. در این مراکز ضمن آموزش رایج در سایر مدارس، امکاناتی برای ورزش و تفریح کودک که از دیگر حقوق اساسی اوست فراهم می باشد. کودک در همان جا خواندن و نوشتن را فرا گرفته، از امکانات بازی چون عروسک و ماشین های اسباب بازی استفاده میکند و در همان جا از وسایل ورزشی مثل فوتبال دستی و پینگ پونگ و.. بهره میبرد. حتی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، جرایم جنسی، مواد مخدر، سازمان های مردم نهاد Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان کار، کودکان و نوجوان، مراقبتهای بهداشتی، حقوق کودک