منابع و ماخذ پایان نامه کشورهای در حال توسعه، اقتصاد کشاورزی، سیر تکاملی

دانلود پایان نامه ارشد

داد. آناتومي ژنوم هم از نگاه ساختاري و هم از نگاه عملكردي براي موجودات بسيار مهم است. آناليز ژنوم گونه هاي اهلي ما را قادر به شناسايي و فهم مكانيسم كنترل ژنتيكي صفات مهم اقتصادي مي كند. نقشه يابي ژن ها قدم اول در آناليز ژنوم موجودات است. با در دسترس قرار گرفتن نقشه هاي دقيق كروموزومي و توالي هاي DNA، يك پژوهشگر مي تواند در اكثر موارد با جستجو در بانك داده هاي نقشه يابي، روي يك ناحيه كانديد در ژن مورد نظر خود تمركز كند تا اينكه ساعت ها تا ماه ها زمان را صرف فعاليت هاي آزمايشگاهي وقت گير كند. با توجه به اشتباهات موجود در نقشه هاي لينكاژي و همچنين گردآوري هاي توالي ژنومی حيوانات، بهترين روش براي كاهش اشتباهات نقشه يابي ژنها استفاده همزمان از اطلاعات نقشه ها و توالي يابي براي تاييد ترتيب ژني در جايگاه هاي مورد نظر است (ویلسون و همکاران، 2001).
نقشه يابي مقايسه اي امكان دست يابي به حجم زيادي از اطلاعات را در نتيجه برنامه هاي ژنومي انسان فراهم آورده است. نقشه يابي ژن هاي انسان پايه و اساس كلونينگ موقعيتي- مقايسه اي ژن هاي كانديد براي جايگاه هاي صفات است. نقشه هاي مقايسه اي بر اساس نقشه يابي لوكوس هاي حفظ شده در حيوانات مختلف قرار دارد. نقشه يابي لينكاژي نمي تواند كمك زيادي به نقشه يابي مقايسه اي بكند زيرا جايگاه هاي حفظ شده اغلب به دليل فقدان تنوع آللي تابع نقشه يابي ژنتيكي نيستند. بنابراين نقشه يابي مقايسه اي عمدتاً بر پايه مكان يابي فيزيكي ژن ها و نشانگرها استوار است (فرایز و رووینسکی، 1999).
پژوهش هاي سيتوژنتيك و تجزيه و تحليل هاي كروموزومي در حيوانات مزرعه از نظر اقتصادي بسيار حائز اهميت است. بنابراين تمامي حيوانات مزرعه خصوصاً آن دسته از حيواناتي كه از تلقيح مصنوعي استفاده مي كنند به دليل امكان پخش سريع نواقص كروموزومي در گله، بايد تحت كنترل هاي سيتوژنتيك نگهداري شوند.
به عنوان مثال در كشور ايتاليا حدود 25 درصد از مشكلات توليد مثلي جمعيت گاوميش هاي ماده در اثر نواقص كروموزومي است كه به هيچ عنوان در فنوتيپ نمود پيدا نمي كنند و به طور مخفي باعث زيان اقتصادي مي شوند. اين نقايص تنها از طريق بررسي هاي سيتوژنتيك و تهيه كاريوتايپ حيوانات قابل شناسايي هستند (یانوزی و همکاران، 2003). شناسايي زود هنگام نواقص كروموزومي از طريق بررسي كاريوتايپ حيوانات مولد مي تواند منجر به حذف زود هنگام آن ها از گله و در نتيجه صرفه جويي در وقت و هزينه هاي صرف شده شود. از نواقص كروموزومي كه منجر به بروز مشكلات توليد مثلي و آسيب رساندن به صنعت دامپروري خواهند شد مي توان به نواقص كروموزوم جنسي از قبيل مونوسومي كروموزوم X، تريسومي كروموزوم X، سندرم جنسيت معكوس و فري مارتينيسم اشاره نمود كه در همه موارد حيوانات حامل اين نواقص به دليل آسيب هاي موجود در اندام هاي داخلي جنسي نابارور هستند (یانوزی، 2007).
اهمیت جهانی تولیدات دامی زمینه ساز تلاش های قابل توجهی برای رد یابی ژن های کنترل کننده واریانس های صفات مهم اقتصادی شده است. ردیابی این گونه واریانس ها به طور عمده ای با در دسترس بودن نشانگرهای مولکولی مرتب شده در طول کروموزوم ها آسان خواهد شد. در دهه های اخیر چندین نقشه ژنومی برای حیوانات اهلی تهیه شدهاند که اکثراً بر اساس نقشه های لینکاژی هستند که در تهیه آن ها فقط نشانگرهای چند شکل را می توان در نظر گرفت. در حالیکه نقشه های فیزیکی تهیه شده با روش های FISH و RH را می توان با استفاده از توالی های مونومورف نیز تهیه نمود. بنابراین نقشه های FISH و RH نسبت به نقشه های لینکاژی حاوی ژن های کد شونده بیشتری هستند که باعث تسهیل نقشه یابی مقایسه ای بین گونه ها و همچنین کمک به شناسایی بهتر و دقیق تر QTLهای موجود در اطراف این ژن ها می شوند (جان و همکاران، 2006).
اقتصاد غذايي جهان به طور فزاينده اي به توليدات دامي وابسته است. طي دهه هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه آسيايي كه در آن ها غالباً انفجار جمعيت رخ داده است ميزان مصرف گوشت، 4 درصد در هر سال و شير و لبنيات، 3-2 درصد در هر سال افزايش يافته است (فائو، 2012). در سال 2050 جمعيت جهان حدود 15/9 ميليارد نفر تخمين زده شده است. همچنين تخمين زده مي شود كه مقدار مصرف مرغ و ساير توليدات دامي به ترتيب 3/2 و 8/1-4/1 برابر سال 2010 خواهد شد. البته سهم بيشتر اين افزايش مصرف شامل كشورهاي در حال توسعه خواهد بود (فائو، 2011). بنابراين چالش 50 سال آينده افزايش محصولات دامي براي رفع نيازهاي جهان است.
حيوانات اهلي طيف وسيعي از نژادهاي اهلي شده پستانداران و پرندگان را شامل مي شوند كه سهم عمده اي را در تامين معيشت جوامع انساني و همچنين اقتصاد كشاورزي اكثر كشورهاي جهان بر عهده دارند. دام ها غذا، سوخت و جابجايي را فراهم مي آورند، در امنيت غذايي نقش دارند، توليد محصولات زراعي را افزايش مي دهند، سبب توليد نقدينگي براي روستائيان شده و اشتغال ايجاد مي كنند (فائو، 2007). به جرات مي توان گفت كه در توليد حيوانات مزرعه اي مهم ترين فاكتور توانايي توليد مثل آن هاست. گاوي كه به ندرت يك گوساله زنده يا سالم توليد مي كند ارزش نگهداري را ندارد.

1-1-1 گاو
در ميان حيوانات اهلي گاو و گاوميش به دليل جثه درشت و تنوع و ارزش زياد محصولات توليد شده توسط آن ها داراي اهميت زيادي هستند، به طوريكه در بيشتر فرهنگ ها به عنوان دارايي هاي عمده به حساب مي آيند (فائو، 2007). به نظر می رسد که همه نژادهای حال حاضر گاو از نژاد منقرض شده ی Aurochs (Bos primigenins) اهلی شده اند. شواهد DNA میتوکندریایی نشان می دهند که دو طبقه بندي گاو اهلي یعنی Bos Indicus (زبو) و Bos taurus (گاو اروپايي) حدود صد هزار سال پیش انشقاق یافته اند (لوفتوس و همکاران، 1994 و بیلی، 1996) و حدود ده هزار سال پیش به صورت مجزا اهلی شده اند (گریگسون، 1980 و لوفتوس و همکاران، 1994). منطقه مهرگراره (Mehrgrarh) در پاکستان امروزی کاندیدای قوی اهلی شدن گاو Bos indicus است و منطقه کاتال هیوک (Catal Huyuk) در آناتولی یا همان ترکیه امروزی نیز احتمالاً محل اهلی شدن گاو Bos Taurus می باشد. گاو از قدیم الایام نقش مرکزی در سیر تکاملی فرهنگ انسان در همه قاره ها به جز نواحی قطبی داشته است. از دیدگاه اقتصادی گاو مهمترین گونه حیواني است كه تاكنون اهلی شده است (کانینگهام، 1992). در نقاط مختلف دنیا، گاو نیروی کار، شیر و گوشت تولید می کند. تولید جهانی گوشت قرمز، گوشت سفید گوساله، شیر خشک بدون چربی، کره و پنیر در سال 2004 به ترتیب 51، 191، 3486، 96676، 13373 هزار تن تخمین زده شده است (یو اس دی ای، 2005).

1-1-2 گاوميش رودخانه اي
اين حيوان حدود 5000 سال پيش در هندوستان اهلي شده است (کیرستین و همکاران، 2005). گاو ميش رودخانه اي اهلي (Babalus Babalis) متعلق به باويده، زير خانواده بوينه، جنس بوباليس، و گونه آرني يا گاوميش وحشي هندي است (http://www.buffalopedia.cirb.res.in). حدود 168 ميليون راس گاوميش آبي در جهان وجود دارد كه 161 ميليون راس آن در آسيا قرار گرفته اند (داهانا، 2004 و بورقس و مازی، 2005). اگر چه تعداد جهاني گاوميش نسبت به گاو 9/1 است اما تعداد انسان هاي بيشتري در جهان (عمدتاً ساكنين آسياي جنوب شرقي) به گاوميش بيشتر از ساير دام هاي اهلي وابسته اند (فائو، 2000). بنابراين گاوميش داراي اهميت اقتصادي بسيار زيادي در جهان است. علاوه بر اين بر خلاف ساير گاوسانان اهلي، تعداد گاوميش رودخانه اي در 20 سال گذشته (قبل از 2009) با نرخ متوسط 2+ درصد در هر سال در جهان افزايش يافته است. بيشترين نرخ افزايش در اروپا (5/4+ درصد)، هندوستان (3/5+ درصد) و پاكستان (8/4+ درصد) اتفاق افتاده است (51). رشد زیاد سالانه گاومیش در مقایسه با سایر گونه های اهلی سبب افزایش علاقه دانشمندان و پرورش دهندگان به این حیوان شده است. نژاد مديترانه اي گاو ميش رودخانه اي را مي توان عمدتاً در ايتاليا، مصر، ايران، تركيه، روماني، عراق، بلغارستان، سوريه و يونان مشاهده نمود. گاو ميش رودخانه اي با اهداف توليد گوشت و شير پرورش داده مي شود. در اكثر كشورها 50 درصد شير توليدي اين حيوان صرف نوشيدن مي شود و در برخي كشورها از جمله ايتاليا عمدتاً از شير گاوميش رودخانه اي براي تهيه پنير ماسرلا (Mozzerella) استفاده مي شود. درصد پروتئين و چربي شير گاوميش رودخانه اي بين نژادهاي مختلف به ترتيب حدود 6/4-2/4 و 5/8-0/6 درصد مي باشد. بيشترين مقدار توليد شير نژاد مديترانه گاوميش رودخانه اي اي 2800-1500 كيلوگرم در هر دوره شيردهي ثبت شده است (مویلی و بورقس، 2005). كلسترول گوشت گاوميش كمتر از (3/1) گوشت گاو بوده و لذا براي جيره هاي كم كلسترول توصيه مي شود (کوکت و کل، 2009). گاوميش آبي (Water Buffalo) به دو زير گونه گاوميش رودخانه اي و گاو ميش باتلاق تقسيم بندي مي شود. از نظر ظاهري گاوميش رودخانه اي نسبت به گاوميش باتلاق بزرگتر، داراي شاخ تاب خورده تر و متمايل به غلتيدن در آب هاي تميز و رودخانه ها است (http://www.buffalopedia.cirb.res.in).

1-1-3 گوسفند
نشخوار كنندگان كوچك (گوسفند و بز) به دليل جثه كوچكتر و قيمت كمتر شايد نسبت به گاو و گاوميش كم اهميت تر به نظر برسند. اما به دليل تعداد و پراكندگي زياد و توليد مثل بيشتر و سريعتر از توجه عمومي بيشتري برخوردار هستند (فائو، 2007). نشخوار كنندگان كوچك داراي نيازمندي هاي غذايي و سرمايه كمتري نسبت به گونه هاي بزرگتر هستند كه اين ويژگي آن ها را براي توليد كنندگان در مقياس كوچك مطلوب ساخته است (کسگی و اکیو، 2007). آن ها همچنين داراي فاصله نسلي كوتاه تر، باروري بيشتر، توانايي بهتر براي استفاده از طيف وسيعي از غذاهاي دامي از جمله باقي مانده هاي محصولات كشاورزي كم ارزش هستند (هولست، 1999). اولین بار گوسفند در فسیل های 5/2 میلیون سال پيش مشاهده شد (مایجالا، 1997) که در ظاهر بزرگ تر از گوسفندان امروزی بود است. احتمالا گوسفند اهلی امروزین وگوسفندان موفلون اروپایی از یک جد مشترک مشتق شده اند (هیندلدر و همکاران، 1998). اهلی شدن گوسفند نه هزار سال قبل از میلاد مسیح در جنوب غربی آسیا شروع شده و چهار هزار سال پيش با مهاجرت به سمت غرب از میان آسیا و اروپا به سمت اقیانوس اطلس خاتمه یافت است (هیندلدر و همکاران، 1998). در ابتدا گوسفند برای گوشت، پوست و استخوان ها مورد جستجو قرار می گرفت ولی بعد از اهلی شدن، تولیدات دیگری نظیر پشم و شیر نیز اهمیت پیدا کردند. تعداد گوسفندان اهلی شده (Ovis aries, 2n=54) در دنیا به طور پیوسته در حال افزایش است. در سال 2009 حدود 3/1 میلیارد راس گوسفند در جهان به وسيله فائو گزارش شد. تعداد زیاد گوسفندان را می توان در چین، استرالیا، هند، ایران، سودان و نیوزیلند مشاهده نمود (فائو، 2007). محصولات گوسفندی (گوشت، شیر، پشم، چرم و کود) نقش مهمی را در اقتصاد کشاورزی کشورهای جهان بازی می کنند. در کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر، گوسفند تنها منبع اقتصادی بسیاری از ساکنان روستاهاست. وجود بیش از 1400 نژاد شناخته شده، گوسفند را به یک مدل ایده آل برای مطالعات تنوع زیستی و ژنومی تبدیل کرده است. در حال حاضر 60 نژاد گوسفند در حال انقراض و 120 نژاد دیگر نیز در معرض خطر انقراض قرار دارند (90). به دلیل ارتباط فیلوژنیک نزدیک بین انسان و گوسفند، از این حیوان به عنوان مدل های زیست درمانی استفاده می شود. گوسفند يكي از مهمترین گونه های حیوان اهلی اصطلاحاً همه کاره برای بشر است كه براي تولید گوشت، شیر و پشم استفاده میشود و در کشورهای فقیر البته پوست خام و کود هم باید به تولیدات این حیوان اضافه شود (گلدامر و همکاران، a2009).

1-1-4 بز
فائو جمعيت بزهاي جهان را در سال 2000 حدود 719 ميليون راس تخمين زده بود که نود و چهار درصد آن ها در کشورهای در حال توسعه قرار دارند. بز منبع قابل اطميناني از پروتئين (گوشت و شير) و الياف را در كشورهاي در حال توسعه تامين ميكند و همچنين مهارت آن در خوردن طيف وسيعي از سبزيجات اين حيوان را د

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه کشورهای در حال توسعه، استراتژی ها، واژه نامه Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه محدودیت ها، مواد معدنی، نام گذاری