منابع و ماخذ پایان نامه نماز جمعه

دانلود پایان نامه ارشد

باز فرمود: آيا دوست ندارى كه مثل پيغمبر (ص) خدا باشى؟ سوگند به آنكه جانم در دست اوست اگر بخواهم از اين كوه‏ها طلا و نقره براى من سرازير بشود، مى‏شود [و نمى‏خواهم‏]. ثعلبه گفت ترا سوگند به آنكه ترا به حق برانگيخت كه اگر دعا كنى خدا مرا توانگر سازد حق ذيحق را مى‏پردازم. پيغمبر (ص) دعا فرمود كه خدا ثعلبه را ثروتى نصيب كن. پس ثعلبه چند گوسفند تهيه كرد، و آن گوسفندان مثل كرم شروع به زاد و ولد كردند به طورى كه در شهر نتوانست بماند و به دره‏اى در اطراف مدينه رفت و فقط نماز ظهر و عصر را در جماعت حاضر مى‏شد و نمازهاى ديگر را به جماعت نمى‏رسيد، و باز گوسفندانش مثل كرم افزوده شدند تا نماز جمعه را نيز ترك كرد. روزى پيغمبر (ص) پرسيد ثعلبه چه كرد و چه مى‏كند؟ گفتند گوسفند دارى مى‏كند و از شهر بيرون رفته، و داستانش باز نمودند. حضرت سه بار فرمود: واى بر ثعلبه بيچاره ثعلبه، آه از ثعلبه! و آيه نازل شد كه “از اموالشان زكات بگير، و تو با اين كار پاك و تزكيه‏شان مى‏كنى” (برائه 103) و موارد وجوب زكات معلوم گرديد. پيغمبر (ص) دو تن را يكى از جهينه و يكى از بنى سليم به كار جمع آورى زكات گماشت و نوشته و دستور عمل داد و فرمود به سراغ ثعلبه و فلان مرد از بنى سليم برويد و زكات از آن دو بگيريد. آنها راه افتادند و نزد ثعلبه رفتند و فرمان پيغمبر (ص) بر او خواندند، گفت: اين جزيه و مانند جزيه است، من كه چيزى نمى‏فهمم، حالا برويد كارتان را انجام بدهيد و برگرديد. آن دو به سراغ مرد سلمى رفتند. او بهترين شترانش را براى زكات جدا كرد و به استقبال دو مأمور آمد. وقتى چنان ديدند گفتند: واجب نيست از بهترين شترانت بدهى، و ما قصد نداشتيم اينها را برگزينيم.534 صاحب تفسير آسان مينويسد: ضمير كلمه (مِنْهُمْ) به منافقين برمى‏گردد كه ثعلبه يكى از آنان بود. يعنى بعضى از منافقين هستند كه با خدا تعهد مي كنند و به پيامبر مى‏گويند: اگر خدا از فضل يعنى ثروت دنيوى به ما عطا كند محققاً ما به فقرا و بينوايان صدقه مى‏دهيم.535 بنابراين منافقين حتي به خدا و رسولش نيز وعدههاي دروغين ميدهند.
3-3-3-3-6) تضعيف باورهاي ديني و شبههافکني:
از جمله روشهاي فرهنگي جبهه نفاق، تضعيف باورهاي ديني، ميباشد، اين ويژگي آنها ناشي از وجود ترديد و شک در دل آنهاست زيرا که اگر خودشان به عقايدشان ايمان واقعي داشتند دچار چنين حالتي نميشدند. مهمترين راه کار آنها براي رسيدن به اين هدف نامقدس، شبههافکني و تلاش در ايجاد پرسشها و شبههها در مختلف است. ” وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً”536: منافقان ( براي ايجاد شبهه در دل مسلمانان و تضعيف باورهاي ديني آنها به مسلمانان) گفتند: آيا تعجب نمى‏كنيد كه شما را وعده باطل مى‏دهد و آرزوهائى در دل شما مى‏افكند و شما را خبر مى‏دهد كه از مدينه قصرهاى پادشاهان حيرة و مداين كسرى را مى‏بيند و آنها براى شما گشوده مى‏شود و حال آن كه شما از شرِّ دشمنان مشغول كندن خندق مى‏باشيد و توانائى رويا روئى و آشكار شدن با مشركان را نداريد. پس خداوند در شأن منافقان كه چنين سخنى گفتند آيه: “وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً” يعنى: ياد كنيد وقتى را كه منافقان و كسانى كه در دلهاى ايشان مرض است، گفتند: خدا و رسول او ما را جز فريب دادن، وعده نداد. و براى اين ماجرا، آيه “قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ …” را نازل كرد.537

3-3-3-3-7) کفر ورزيدن در پوشش ايمان:

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه زنان و دختران، ظاهر و باطن، ظلم و ستم Next Entries منبع پایان نامه با موضوع قیمت گذاری، محدودیت ها، جامعه آماری، تحلیل اطلاعات