منابع و ماخذ پایان نامه مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

همچنین قاچاق مواد مخدر شکل گیرند.

4. سناریوهای احتمالی با تمرکز بر روی دو حوزه کره شمالی و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

5. آمریکا در «ائتلاف موقت» با بازیگران دیگر می‌تواند به شکل چندجانبه‌گرایانه عمل نماید.

6. در این سند تأکید شده است که استقرار و استمرار نظم جهانی می‌بایست متکی به آمریکا باشد و هر زمان که لازم باشد ایالات‌متحده بتواند خواست خویش را بر نظام بین‌الملل تحمیل نماید.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خاورمیانه، امنیت ملی، ایالات متحده، ریاست جمهوری Next Entries پایان نامه رایگان درباره موازنه قوا، خاورمیانه، عراق جدید، ریاست جمهوری