منابع و ماخذ پایان نامه مصرف‌کننده، مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری، مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

پایداری
سؤال کاربردی پیش روی یک بازاریاب پایداری این است که چگونه از دانش به دست آمده راجع به رفتار مصرف‌کننده در تشویق آنها به رفتارهای پایدارتر استفاده کرد. اقدامات اولیه در این زمینه از رویکرد بازاریابی مرسوم در شناسایی و پاسخگویی به جنبه‌های خاص مصرف‌کنندگان در جهت تأثیرگذاری بر ترجیحات مصرفی آنها به نفع محصولات و برندهای خاص تبعیت می‌کرد. به بیان دیگر تلاش بر این بود که از دغدغه‌های مصرف‌کنندگان در این زمینه جهت تحریم برخی شرکت‌ها و محصولات بهره برد و آنها را به خرید محصولات و خدمات پایدارتر تشویق کرد. این تأکید بر خرید محصولاتی متفاوت و بهتر فقط بخشی از چالش بهره‌گیری از رفتار مصرف‌کننده در جهت پایداری بود. برای پیشروی به سوی پایداری لازم است که در سه زمینه نظری و عملی مرتبط با رفتار مصرف‌کننده پیشرفت‌هایی صورت گیرد :
1. رفتار مصرف‌کننده پایدار باید از خرید محصولات و خدمات پایدار خاص فراتر رفته و کل فرآیند مصرف را در دامنه گسترده‌ای از محصولات و خدمات در برگیرد، مخصوصاً آنهایی را که بیشترین تأثیرات را دارند (مانند منازل، غذا ، سفر) .
2. رفتار مصرف‌کننده پایدار باید بخشی از بازار که بیشترین نگرانی را در مورد پایداری دارند، فراتر رفته و بازار انبوه را در برگیرد .
3. برای تغییر از شرایط که در آن سبک‌های زندگی و مصرفی ناپایدار هنجار محسوب شده و متداول هستند، به سمت شرایطی که در آن رفتار مصرف و سبک زندگی پایدار هنجار اجتماعی به شمار می‌آیند، بازاریابان تجاری باید به نحوی اثربخش در رابطه با تغییر رفتار عمل کنند. برای رسیدن به این مهم فقط درک عوامل محرک مصرف‌کنندگان در جهت پایدارتر کردن رفتارشان کفایت نمی‌کند بلکه باید مشخص شود که مصرف‌کنندگان برای این کار با چه موانع اقتصادی، عملی، روانشناختی و اجتماعی رو به رو خواهند شد (Belz et al, 2012, p:81) .
رفتار مصرف‌کننده پایدار یک موضوع پیچیده و درحال تکامل است و پاسخ‌های سهل‌الوصول به ندرت پیشرفتی اساسی به سوی ایجاد یک جامعه پایدارتر را ممکن می‌سازد. علاوه بر تفاوت چشمگیر رفتارها میان انواع مختلف مصرف‌کنندگان، رفتار افراد در زمینه‌های مختلف مصرفی نیز تغییر می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود که درک مصرف‌کننده و زمینه مصرف برای بازاریابان پایداری حائز اهمیت باشند. رویکردهای مرسوم بازاریابی مصرف‌کنندگان، خواسته‌ها و نیازهای آنها را به صورت فردی لحاظ کرده‌اند و تا حد زیادی بر مرحله خرید از فرآیند مصرف متمرکز شده اند. از دیدگاه پایداری، مصرف‌کننده به عنوان یک فرآیند جامع، باید به عنوان بخشی از سبک زندگی مصرف‌کننده و فرآیندی که به شدت تحت تأثیر نوع زمینه اجتماعی است که مصرف در آن اتفاق می‌افتد، درک شود. تغییرات فردی در رفتار خرید می‌تواند منجر به پیش‌روی به سوی پایداری شود ولی این پیش‌روی به حمایت از تغییرات عمیق تری نیز بستگی دارد که در سبک زندگی مصرف‌کننده و کل جامعه اتفاق می‌افتد .
2 – 1 – 5 . الزامات بالقوه مسئولیت پذیری اجتماعی
حرکت در مسیر مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی یک عامل ضروری و حیاتی است که منجر به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت می‌گردد. مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 ، موسسه «پرایس واتر هاوس45» در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب به 70 درصد مدیران ارشد سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر این باورند که نشان دادن مسئولیت‌های اجتماعی سازمان تأثیر بسزایی در سودآوری فعالیت‌ها دارد. از طرفی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای پیاده سازی و رعایت مسئولیت اجتماعی نیازمند الزاماتی می‌باشند، این الزامات در واقع پیش نیاز و مقدماتی هستند که سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به واسطه حضور و استفاده از آنها مسئولیت اجتماعی خود را آغاز می‌نمایند. الزامات مسئولیت اجتماعی در سازمان به طور مشخص تبیین و تعریف نشده است بلکه هر سازمانی با توجه به ظرفیت و قابلیت‌های خود آنها را تبیین می‌کند. در برخی پژوهش‌ها فرهنگ سازمانی شایسته به عنوان پیش نیاز ظهور مسئولیت اجتماعی در سازمان مطرح شده است (Milee et al,2013). همچنین برخی محققان مدعی شده اند که سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در فعالیت‌هایشان نیازمند الزامات روانی می‌باشند، بدین معنی که کارکنان سازمان باید دارای ویژگی‌هایی از قبیل خود برتربینی و یا خود ارتقایی باشند تا بتوانند رفتار مسئولانه اجتماعی را از خود بروز دهند ( Crilly et al , 2011 ). در پژوهش حاضر عملکرد مالی و بیانیه‌های اخلاقی به عنوان پیش نیازهای سازمان در جهت پیاده سازی مسئولیت پذیری اجتماعی در نظر گرفته شده اند .
2 – 1 – 5 – الف . بیانیه های اخلاقی46
در ابتدا یک سازمان باید رفتارهای پاسخ‌گویانه خودش را متناسب با ذی‌نفعان تعریف و تنظیم نماید . فرال47 (2004) بیان می‌کند که ارتباطات شرکت صرفاً به واسطه آگاهی و پیش‌قدمی در مسئولیت پذیری اجتماعی خلق نمی‌شود بلکه مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان سند و وجه الضمانی بین شرکت و ذی‌نفعانش معرفی می‌شود. یک روشی که تعهد شرکت‌ها به رفتار مسئولانه و پاسخ گویانه را تضمین می‌کند، بیانیه‌های اخلاقی است. مورفی48 (2005) دریافت که بیشتر سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها صرفا یک بیانیه اخلاقی ندارند بلکه بیانیه‌های اخلاقی متعددی در زمینه‌های مختلف دارا می باشند (Stanaland et al , 2011) .
بیانیه‌های اخلاقی یکی از ساختارهای رسمی هستند که سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای نهادینه کردن اصول اخلاقی و اخلاقیات از آن ها استفاده می کنند و نشان داده شده که حقیقتاً تأثیر مثبتی روی یک زمینه اخلاقی سازمان دارند ( Badnet , 2002).
امروزه سياست‌هاي اخلاقي توسط سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به دقت طراحي و در قالب بيانيه با وسواس مکتوب و به نام کدهای ( بیانیه های) اخلاقي منتشر می‌شوند. کدهاي اخلاقي بيانيه‌اي از ارزش‌ها هستند که در قالب شکلي شبيه سياست‌ها می‌باشند چرا که تفکر و تصميم‌گيري کارکنان و به خصوص مديران را جهت می‌دهند. کدهاي اخلاقي در نهايت ، کد اطمينان از کالاهاي با کيفيت و مهمتر از آن خدمات با کيفيت عالي است که آرامش و آسايش جامعه را تأمين مي‌نمايد. جوامعي که به مفاهيم اخلاقي توجه ننموده و از قوانين اخلاقي پيروي ننمايند ، اعتماد و عدالت از ميان آنان رخت بر مي بندد (www.muslim.com). بیانیه های اخلاقي که در برخی متون منشور اخلاقي هم ترجمه شده اند ، ابتدا از طريق اديان الهي و کتب ديني به زندگی انسان‌ها راه يافتند. درقرن حاضر با مشارکت کليسا و اساتيد دانشگاه‌ها مفاهيم اخلاقي در دروس مختلف و به خصوص رشته مديريت تدوين شده و درحال حاضر کمتر کتاب مديريتي به چاپ می‌رسد که در آن حداقل اشاره‌ای به نقش حياتي اخلاق در مديريت نشده باشد. مفهوم اخلاقي کسب و کار اعتماد و عدالت است (www.muslim.com) .
بيانیه‌هاي اخلاقي غالباً لازم است منجر به بيانيه کدهاي رفتاري شوند که بيشتر شبيه روش‌ها و رويه‌ها هستند و انسان را وادار می‌کند تا از مرحله تئوری پردازي به مرحله اقدام و اجرا برسد و مفهوم واقعي سيستم متبلور شود . ترکيب شدن انسان متخصص (انسان حرفه ای) و سياست‌هاي اخلاقي (بیانیه های اخلاقي) و رويه‌هاي اجرائي (کدهاي رفتاري) يک سيستم تمام عيار به وجود می‌آورد که سبب افزايش اطمينان و کاهش بسيار اشتباهات می‌شود و موجب میشود همه به دقت بدانند که در شرايط گوناگون چگونه بايد عمل کنند (.about.com) . حقیقت اميدوارکننده اينست که اکثر سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بزرگ و کوچک در دنيا و مشاغل عمده داراي کميته‌هاي اخلاقي و کدها و بیانیه‌هاي اخلاقي (يا منشور اخلاقي) هستند. حرفه‌هاي حسابداري، پزشکي، استادي دانشگاه‌ها، پليس ، حقوق و وکالت و دستگاه‌های دیپلماسی در زمره حرفه‌هایی هستند که حساسيت کار آنها را مجبور ساخته تا زودتر از ساير حرفه ها داراي منشور اخلاقي شوند (اکبریان ، 1388) .
با توجه به مطالب عنوان شده به نظر موجه می‌رسد که ادراکات مصرف‌کننده از کیفیت بیانیه‌های اخلاقی شرکت به نوبه خود ادراکات آنها را از سطح تهعد به مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان تحت تأثیر قرار می‌دهد .
2 – 1 – 5 – ب . عملکرد مالی
علاوه بر بیانیه‌های اخلاقی، ممکن است موفقیت مالی یک سازمان ادراکات مصرف‌کننده از رفتار سازمان در مواجهه با جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. تئوری منابع کمکی از این نکته حمایت می‌کند که منابع موجود (مالی یا غیره) ممکن است اثرات استراتژیک بلند مدت بیشتری بر سازمان داشته باشند. نتایج پژوهش‌ها نشان داده است که عملکرد اجتماعی سازمان به طور مثبت با عملکرد پیشین و سابق سازمان در ارتباط است. برای سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با عملکرد مالی بهتر این امکان وجود دارد تا در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی فعالیت کنند. این امر موجه است که مصرف‌کنندگان از شرکتی که از نظر مالی توانمند است انتظار خواهند داشت تا از طریق درگیری بیشتر در اقدامات و فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی رفاه جامعه را بهبود بخشند ( Stanaland et al , 2011 ) .
2 – 1 – 6 . نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان
اقدامات و فعالیت‌های مسئولیت پذیری اجتماعی بر وجهه سازمان اثر داشته و ریسک ادراکات را کاهش می‌دهد . اعتماد و وفاداری مشتری برای یک سازمان دارای اهمیت استراتژیک است و نشان داده شده که این دو (اعتماد و وفاداری) سطح تعهد شرکت به مسئولیت پذیری اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Pava et al,1996). تصویر ذهنی از یک سازمان (وجهه سازمان) به وسیله اقدامات سازمان شکل می‌گیرد من جمله روشی که سازمان با کارمندان، مشتریان و جامعه در ارتباط است .
پژوهش‌های پیشین ثابت کرده است که اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی وجهه و تصویر ذهنی شرکت را ارتقا و بهبود بخشیده و به طور مثبتی ادراکات از کیفیت محصولات شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به سطوح بالاتری از اعتماد و وفاداری بین مشتریان می‌شود که این امر به تبلیغات دهانی مثبت و خرید مجدد منتج می‌شود ( Stanaland et al , 2011 ) .
2 – 1 – 6 – الف . وفاداری مصرف کننده49
وفاداری واژه ای مثبت است . دوستان و همسران از یكدیگر انتظار وفاداری دارند و از كسانی كه مشكلات را می‌فهمند و همیشه برای حل آنها مشاركت می‌كنند، انتظار وفاداری وجود دارد . در بیشتر موارد وفاداری به مردم ، شركت‌ها و محصولات نسبت داده می‌شود. وفاداری اصولاً دوطرفه و مبتنی بر همكاری است ولی وقتی كـــه وفاداری در رابطه با مشتری مطرح می‌شود تعریف سنتی معتبر نیست. «تئوری وفاداری مشتری50» در ادبیـــــــات مدیریت بین‌المللی مفهومی نسبتاً جدید است (www.pfeiffer.com). در استراتژی مشتریان، وفاداری برای هر ســازمانی اهمیت استراتژیك دارد .
«ریچارد اولیور» مفهوم وفاداری را به این شكل تعریف می كند : «حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده، به رغم اینكه تأثیرات موقعیتی و تلاش‌های بازاریابی به صورت بالقوه می تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود” (Oliver,1997) . این تعریف ممكن است محدود باشد، درواقع تعهد مشتری نتیجه این است كه یك سازمان مزایایی را برای مشتریان ایجاد كند به طوری كه آنها افزایش خرید از آن سازمان را حفظ كنند.. بهبود یافتن رضایت مشتری و در نهایت وفاداری او منافعی را برای سازمان در بردارد، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به طور روز افزون در پی کسب رضایت مصرف‌کنندگان به عنوان اسلحه رقابتی هستند. زیرا بنیان‌هاي سنتی تفکیک مانند ویژگی‌هاي کالا، قیمت و توزیع دیگر جوابگو نیستند. مشتریان به سادگی می توانند قیمت‌ها و ویژگی‌های محصول را به لطف انفجار اطلاعات اینترنتی مقایسه کنند. این بدان معنی است که تفکیک بر مبناي کالا یا خدمت دشوار است. زیرا ویژگی کالا و خدمت را به آسانی می‌توان کپی کرد. بسیاري از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برنامه‌های وفاداري مصرف‌کنندگان را به عنوان بخشی از فعالیت‌هاي توسعه روابط گسترش داده‌اند (Biggs

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مصرف‌کننده، مصرف کننده، رفتار مصرفی، زیست محیطی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت پذیری، مسئولیت اجتماعی سازمان