منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، اقلام تعهدی، استانداردهای حسابداری، اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

نظر استفاده ميكنند.
ناگي (2005) نشان داد شركت‌هايي كه نميتوانند با متورم كردن اقلام تعهدي، اعمال مديريت سود كنند براي اين منظور از هزينههاي تحقيق و توسعه و هزينههاي عمومي و فروش استفاده ميكنند.
دستکاری تولید: این نوع از دستكاري واقعي سود مربوط به توليد بيش از حد كالاست. با اين عمل مدير، بهاي تمام شده هر واحد كالا را كاهش و حاشيه فروش (سود) را افزايش مي دهد؛ كه البته اين كار هزينه‌هاي توليد، نگهداري و فرصت زيادي را به شركت تحميل خواهد كرد.
فروش دارایی‌های غیرجاری : شركت‌ها از طريق فروش دارائيهاي غیرجاری و شناسایی سود و زیان نيز اقدام به مديريت سود مي‌كنند. همچنین سیاست فروش و اجاره مجدد دارایی‌های غیرجاری را نیز می‌توان در این طبقه گنجاند. بارتف (1993) در تحقيق خود نشان داد سود حاصل از فروش دارائيهاي غیرجاری در شركت‌هايي كه با كاهش سود همراه بوده‌اند بيشتر از شركت‌هايي است كه سود آنها به‌طور مطلوب و قابل پيشبيني بوده است. هرمن (2003) نيز به بررسي مديريت سود از طريق فروش دارائيها و سرمايهگذاريها در شركت‌هاي ژاپني پرداخت. نتايج نشان داد كه مديران از فروش دارائيها و سرمايهگذاريها به عنوان ابزاري براي حداقل كردن خطاي پيشبيني مربوط به سود استفاده ميكنند.
2-7-2) مدیریت اقلام تعهدی
اقلام تعهدي از تفاوت بين سود عملیاتی و وجوه نقد حاصل از عمليات ایجاد مي‌گردد، كه شامل هزينه استهلاك، تغييرات در دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري می‌باشد. مدیریت اقلام تعهدی روشی است که در آن مدیر بدون تاثیرگذاری بر وجه نقد و بدون اخذ تصمیمات واقعی اقتصادی، تنها در بستر دفاتر حسابداری اقدام به مدیریت سود می‌کند. لازم به ذکر است در این نوع مدیریت سود نیز همانند «‌مدیریت سود بر اساس فعالیت‌های واقعی»، مبلغ سود و زیان شرکت تغییر می‌کند. برخی از انواع این نوع مدیریت سود عبارت است از:
تغییر در اصول و رویه‌های حسابداری : اصول پذیرفته شده حسابداری در بسیاری از موارد کاربرد روش‌های مختلفی را مجاز می‌داند که هریک از این روش‌ها منجر به مبلغ متفاوتی سود (زیان) می‌گردد. به عنوان مثال می‌توان به روش‌های مختلف استهلاک، ارزیابی موجودی کالا، روش‌های مختلف حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود، نامشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اشاره کرد. در برخی از تحقیقات استفاده از انعطاف اصول پذيرفته شده حسابداري به عنوان روشی برای مدیریت سود اثبات شده است (هيلي و پالپو ، 1993).
انجام برآورد و تغییر دادن آن : از آن‌جایی که انجام برآورد و تخمین جزء خصوصیات ذاتی حسابداری است، استانداردهای حسابداری تغییر در برآورد را اجازه داده‌اند؛ به طوری که شرکت نیاز به تجدید ارائه و ثبت اثرات انباشته تغییر در برآورد را نیز ندارد. لذا مدیران می‌توانند از این روش برای مدیریت سود استفاده کنند. در جهت اعمال مدیریت سود، برخی از مصداق‌های تغییر در برآورد عبارتند از : تغییر عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود ، تغییر درصد برآورد هزینه (ذخیره) مطالبات مشکوک الوصول، انجام برآورد دل‌خواه از درصد پیشرفت کار در پیمان‌ها، سرمایه‌ای یا دوره تلقی کردن برخی هزینه‌ها مثل هزینه تحقیق و توسعه و غیره.
اعمال اختیار در شناسایی درآمد و هزینه : طبق بند 15 استاندارد شماره 3 حسابداری ایران، درآمد حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر تحقق یافته باشد:
الف- واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد،
ب- واحد تجاری هیچ دخالت مدیریتی مستمر در حدی که معمولا با مالکیت همراه است یا کنترل موثری نسبت به کالای فروش رفته اعمال نکند،
ج- مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد،
د- جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاری محتمل باشد، و
ه- مخارجی را که در ارتباط با کالای فروش رفته تحمل شده یا خواهد شد بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.
همان‌طور که مشخص است برای شناسایی درآمد شرط‌هایی باید محقق شود؛ لذا در صورت مدیریت این شرط‌ها می‌توان مدیریت سود اعمال نمود. به عنوان مثال در مورد شرط اول در بند 16 استاندارد شماره 3 حسابداری ایران چنین آمده است: «برای این‌که زمان انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت به خریدار را بتوان تعیین کرد، لازم است شرایط معامله مورد بررسی قرار گیرد. در اغلب حالات، انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت با انتقال مالکیت قانونی به خریدار یا تصرف مورد معامله توسط خریدار همراه است. مواردی نیز وجود دارد که مخاطرات و مزایای مالکیت در زمانی متفاوت از زمان انتقال مالکیت قانونی یا تصرف توسط خریدار انتقال می‌یابد». بنابراین مدیری که قصد مدیریت سود افزاینده را دارد می‌تواند با تنظیم (مدیریت) مفاد قرارداد و کنارگذاری موجودی کالا در انبار، فروش را شناسایی کند. به عنوان مثالی دیگر زمانی که خریدار حق فسخ معامله را بر اساس مفاد قرارداد داشته باشد و واحد تجاری در مورد برگشت کالای فروش رفته مطمئن نباشد، اگر تمامی شرایط دیگر برقرار باشد، شرکت نباید درآمد را شناسایی کند (استاندارد شماره 3 حسابداری ایران، بند 17). مدیر شرکت از این گزاره می‌تواند در جهت اعمال مدیریت سود کاهنده استفاده کند.
اشتباهات حسابداری: اشتباهات را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود؛ اشتباهات عمدی و غیرعمدی. معمولاً اشتباهات غير عمدی به دلايل مختلفي از جمله درك اشتباه از قوانين پيچيده حسابداري و خطاي سيستم حسابداري رخ میدهند. در عين حال، اين احتمال وجود دارد كه اشتباهات به دليل دستكاري هدف‌مند حسابداري و به قصد متقاعد كردن سرمايهگذاران مبنی بر عملكرد خوب شرکت باشد(اِتردج و همکاران، 2010). اصلاح اشتباهات باید از طریق اصلاح مانده سود (زیان) انباشته ابتدای دوره در صورت‌های مالی منعکس گردد. اقلام مقایسه‌ای نیز باید ارائه مجدد شود(استاندارد حسابداری شماره 6، بند 38). ارائه مجدد حسابداري، در واقع تصحيح اشتباهات حسابداري رخ داده شده به‌واسطه بي دقتي يا به‌وسيله مديران فرصت طلب؛ توصيف مي‌شود(بابر و همکاران،2010). برخی از تحقیقات تجدیدارائه-های سود را اعلام رسمی شرکت مبنی بر انجام مدیریت سود در دوره پیش میدانند (ریچاردسون و همکاران،2002).
2-7-3) مدیریت در ارائه اطلاعات
خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به خصوصیاتی اطلاق می‌گردد که موجب می‌شود اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان مفید واقع شود. این خصوصیات کیفی به دو بخش مرتبط با محتوا و مرتبط با ارائه اطلاعات تقسیم می‌شوند. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برای مفید بودن اطلاعات مالی نه‌تنها محتوای اطلاعات، بلکه چگونگی ارائه آن‌ها نیز حائز اهمیت است. به عبارت دیگر چگونگی ارائه اطلاعات در برداشت استفاده‌کنندگان از اطلاعات موثر است. بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیران به وسیله مدیریت کردن ارائه اطلاعات، بر برداشت استفاده‌کنندگان از موفقیت شرکت در رسیدن به اهدافش تاثیرگذار باشد. لازم به ذکر است در این نوع مدیریت سود، مبلغ سود دستکاری نمی‌شود. برخی از اقسام این نوع از مدیریت سود عبارتند از:
مدیریت برداشت : مدیریت برداشت طیفی از ادبیات افشای مالی است که تلاش‌های مدیریت در جهت مدیریت تفسیر گزارش‌های مالی را بررسی می‌کند (گیبینز و همکاران57، 1990). یکی از جنبه‌های مهم این موضوع، بررسی ارتباط اطلاعات مالی و غیرمالی از طریق نمودارهاست.
تاثیرات نمودارها بر برداشت استفاده‌کنندگان و اطلاعاتی که به‌وسیله نمودارها منتقل می‌شود، در بسیاری از تحقیقات مستندسازی شده است. به‌علاوه تحقیقات قبلی اثبات کرده‌اند که ارائه نموداری اطلاعات بسته به حوزه تصمیم‌گیری بر برداشت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی تاثیرگذار است.
تغییر طبقه بندی : حالت دیگر این نوع مدیریت سود را می‌توان تغییر در طبقه‌‌بندی اقلام دانست. دي (2002) در اين مورد از اصطلاح «دستكاري در طبقهبندي» استفاده كرده است. «هنگامي كه روش‌هاي حسابداري به مديران اجازه ميدهد تا رفتارهاي مختلفي در مورد يك رويداد تجاري داشته باشند و شركت‌ها يكي از حالت‌هاي مجاز را ترجيح دهند، ممكن است مديران عنوان مربوط به معامله و رفتار را طوري انتخاب كنند كه بيشتر مطلوب آن‌ها باشد (از قبيل تحصيل واحد تجاري، اجاره¬ها، اوراق منتشره قابل تبديل و …).
انتقال درآمد و هزینه به شرکت فرعی : انتقال سود درونگروهي بوسيله بيتي و هريس (2001) و كرول (2004) اثبات شد. آن‌ها شواهدي يافتند مبني بر انتقال درآمد از يك شركت فرعی به شركت فرعی ديگر براي بهينه كردن ميزان ماليات و سود گزارش شده و همچنين ايجاد منفعت بيشتر و سرمايهگذاري مجدد و دائمي سود.
2-8) چگونه مدیریت سود محدود و کنترل می‌شود
مدیریت سود می‌تواند منجر به شرایط مختلفی گردد. همان‌طور که در بخش‌های قبل بحث شد شركتها ميتوانند با اين‌كار قيمت و بازده سهامشان را افزايش دهند. مديران ميتوانند با اين عمل ميزان پاداش خود را افزايش دهند يا شهرت خود را افزايش دهند. از طرف ديگر این منافع احتمال اتفاقات منفي را نيز افزايش ميدهد؛ اتفاقاتي چون کاهش اعتبار گزارشگری برون‌سازمانی، کاهش اعتبار حرفه حسابداری، هزينههاي دعوي قانوني، كاهش قيمت سهام و كاهش شهرت و اعتبار شركت. خود این عواقب منفي مانعي بر سر راه این رفتار ميباشد. به اعتقاد ژی و همکاران58 (2003)، به میزانی که مدیریت سود، عملکرد واقعی را مبهم كند و توانایی سهام‌داران را برای اخذ تصمیمات آگاهانه تقليل دهد؛ می‌توان مدیریت سود را یک هزینه نمایندگی دانست.
تئو و همكاران59 (1998) مشاهده کردند شركت‌هايي كه اقلام تعهدي مثبتي در سال اول گزارش مي‌كنند، در سه سال آينده، عملكرد ضعيف قيمت سهام را تجربه مي‌كنند. ناگي60 (2005) نشان داد كه دستكاري در فعاليتهاي عملياتي مانند هزينه¬هاي تحقيق و توسعه، مخارج سرمايه-اي، و انحراف از رفتارهاي عملياتي و توليدي در درازمدت باعث كاهش عملكرد بعدي شركت خواهد شد. مطالعه تان و جمال (2006) منجر به این نتيجه شد كه گرچه مديران دورانديش ميتوانند به منظور ارتباط با سهام‌دارانشان سود را به صورت يكنواختسازي شده گزارش دهند اما استفاده از این شكل از مديريت سود ميتواند توان توليدي و ظرفيت رشد شركت را كاهش دهد. جهت محدود کردن مدیریت سود روش‌های مختلفی وجود دارد که عبارتند از :
2-8-1) استانداردهای حسابداری
هنگامی که استانداردهای حسابداری برای شرکت‌ها حق انتخاب قائل می‌شوند، ممکن است شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود نمایند. رامش و روسين(2001) نشان دادند هنگامي كه به بانكها در مورد پذيرش و زمان‌بندي دو استاندارد حسابداري جديد (SFAS 106 و 109) حق انتخاب داده ميشود، آنها تاثير هريك از دو استاندارد را بر سود گزارشي و ترازنامه ميسنجند. لذا يكي از راههاي كاهش مديريت سود، وضع استانداردهاي حسابداري سختگيرانهتر ميباشد. هنگامي كه استانداردها به قصد جلوگيري از مديريت سود وضع ميشوند، ممكن است بسيار دقيق بوده و اجازه تقريبا هيچ انتخاب روشهاي حسابداري را ندهند. حال سوال اين‌جاست كه آيا این راه منتج به جلوگيري از مديريت سود شده و اثربخش بودن و مربوط بودن سود گزارشي را افزايش ميدهد؟ نتايج تحقيقات با این ايده موافق نيستند. در برخی از تحقیقات اثبات شده است که در صورت سختگیرانه بودن استانداردها و عدم امکان مدیریت سود از طریق مدیریت اقلام تعهدی، شرکت‌ها از طریق فعالیت‌های واقعی مدیریت سود می‌کنند (آریا و همکاران، 1998). می‌توان نتیجه گرفت دقت استانداردهاي حسابداري به خودي خود براي کنترل مديريت سود كافي نيستند.
2-8-2) حسابرسی
حسابرسی باکیفیت از دیگر راه‌های محدود کردن مدیریت سود است. به طور منطقی هرچه حسابرسی از کیفیت مطلوب‌تری برخوردار باشد، بهتر می‌تواند مدیریت سود را کنترل نماید. در تحقیقات مختلف چندین شاخص برای عملیاتی کردن مفهوم كيفيت حسابرسي استفاده شده است. كريشنان (2003) تخصص صنعتي حسابرس را به عنوان شاخص كيفيت حسابرسي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، هموارسازی سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، ماشین بردار پشتیبان