منابع و ماخذ پایان نامه محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

و هم چنین ، مردم محلی جاذبه های عمده هستند . تئاتر ، یک جاذبه مهم و منبع درآمد در شهرهایی نظیر لندن ، پاریس ، نیویورک ، مسکو ، لنینگراد ، سیدنی و توکیو است . حضور جهان گرد در نمایش های تئاتر ، اغلب یک منبع درآمد مهم برای تامین مخارج بازی گران تئاتر است . (عبداله زاده،1388،ص43)

6-2-5- جشنواره های فرهنگی
انواع گوناگون فستیوال های فرهنگی مربوط به هنر و سنت های محلی می توانند جاذبه های عمده محسوب شوند . فستیوال های بزرگ مذهبی و مراسم مجللی نظیر کارناوال در ریودوژانیرو3 ، بسیاری از جهان گردان علاوه بر ساکنان محلی را جذب می کند . انواع گوناگون فستیوال های موسیقی که سالانه در اروپا و شمال آمریکا برگزار می شود خیلی بازدید کننده دارند .فستیوال های هنری سالیانه در بالی اندونزی برای حمایت از هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی، بسیاری از جهان گردهای بین المللی و ساکنان محلی را جذب می کند .(سازمان جهانی جهانگردی،1388،ص15)

7-2-5- کنفرانس ، همایش و جلسات
همایش ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی جهان گردي ، شامل جلسات کوچک ، دوره های کارورزی ، سمینارها و کنفرانس ها و همایش های بزرگ ، یک نوع عمده جهان گردي در سراسر دنیاست و در تمام کشورها مدام در حال توسعه است . بسیاری کشورها ، مناطق ، شهرها و تفرج گاه ها و هتل های ویژه انواع متنوع تسهیلات جلسات و همایش ها را توسعه داده اند . مرکز تجارت و همایش ها در ونکوور کانادا و مرکز کنفرانس های مانیل در فلیپین ، نمونه هایی از پروژه های سرمایه گذاری بزرگ در این زمینه هستند . جهان گردي همایشی در موقعیتی که نزدیک جاذبه ها و فعالیت ها برای شرکت کنندگان در کنفرانس و همراهانشان ارایه شود ، بهترین کارکرد را خواهد داشت . زیرا آنان ، اغلب در طول اوقات فراغتشان درگیر فعالیت هایی می شوند که شامل فرصت هایی برای تماشای شهر ، خرید ، تفریح و استراحت و خوراک است .(رضوانی،1374،ص91)

6- گردش گری پایدار
گردش گری پایدار حاصل تلاش در دست یابی به توسعه پایدار در تمامی زمینه هاست . اجلاس زمین در سال 1992 در ریودوژانیرو دولت ها را به سمت توسعه ای سوق داد که حداقل زیان و لطمه را به محیط زیست وارد سازد . گردش گری پایدار نیز جزء توافقات حاصل در دستور کار اجلاس 21 (یعنـی برنـامه های مـربوط به قـرن بیست و یکـم) قـرار گرفت . دسـتور اجلاس در واقع شامل مجموعه ای از طرح های عملی مفصل بود که نقش هر کشور را در رسـیدن به توسـعه پـایدار بیـان می نمود . از این رو سازمان های بین المللی گردش گری در سطح جهان دستور اجلاس 21 برای گردش گری را منتشر کردند . این تصمیمات به رسمیت شناختن نقش گردش گری را در فرایند توسعه مناسب گوشزد می کرد و ضرورت طرح عملی برای سازمان های گردش گری را در راستای به فعلیت درآوردن اصول گردش گری پایدار پیش می کشید .
هدف اصلی در بسـط معنایی گردش گری پایدار ارائه روش های منطقی در بهره گیری از منابع طبیعی و انسانی و ممانعت از بکارگیری غیرعلمی این منابع است . توسعه پایدار گردش گری دارای سه جنبه : 1- حفاظت از محیط زیست 2- حفظ منابع و میراث فرهنگی و 3- حرمت و احترام به جوامع است . از این رو گردش گری پایدار باید با سیاست مشخص و مدونی به اجرا درآید تا بتواند حرکت امید بخشی رادر توسعه همه جانبه فضاهای جغرافیایی تضمین کند.(lumsdon,1997,p378)
اصول گردش گری پایدار را می توان به شرح زیر بیان نمود :
1. استفاده پایدار از منابع : حفظ و استفاده از منابع (طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی) بسیار حائز اهمیت و به معنای تجارت دراز مدت است .
2. عدم مصرف بیش از حد و اتلاف : این امر جلوی هزینه های بازسازی و زیان های دراز مدت را می گیرد و به کیفیت گردش گری کمک می کند .
3. حفظ تنوع : حفظ و ارتقای تنوع طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی برای پایداری دراز مدت گردش گری اهمیت ویژه ای دارد و گردش گری را انعطاف پذیر می کند .
4. برنامه ریزی : بسط و توسعه گردش گری در یک چهار چوب برنامه ریزی راهبردی محلی و ملی شده که تأثیرات محیط زیست را مدنظر قرار می دهد ، پایداری دراز مدت گردش گری را افزایش می دهد .
5. حمایت از نظام اقتصاد محلی : گردش گری باید با تحت پوشش قرار دادن فعالیت های اقتصادی محلی از نظام های اقتصادی حمایت کند .
6. مشاوره با افراد ذی نفع و عامه مردم : مشاوره بین مسئولان ، مدیران و سرمایه گذاران صنعت گردش گری و سازمان ها و نهادهای محلی مهم است .
7. آموزش خدمه : باعث رعایت استانداردها می گردد .
8. مسئولیت بازاریابی صنعت گردش گری : بازاریابی اطلاعات کاملی را در اختیار گردش گران قرار می دهد به همین دلیل رضایت مشتری را افزایش می دهد .
9. انجام تحقیق : پژوهش ، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نه تنها به حل و فصل مشکلات گردش گری کمک می کند بلکه مزایایی را برای مقاصد بازار ، تعیین رضایت مندی گردش گران و نیز آثار اقتصادی ، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی گردش گری در دستور کار خود قرار می دهد . (جمشیدیان، 1379 ، ص250)

7- اصول توسعه پايدار صنعت گردش گري
اگرچه عبارت توسعه پايدار از نظر لغوي به نسبت جديد مي باشد ، اما به واقع مفهوم جديدي نيست . مفاهيمي از قبيل صرفه جويي ، محافظت و نگهداري از محيط اغلب در گذشته به عنوان اهداف جلوگيري از تخريب مورد توجه بوده اند اما آن چه كه تازگي دارد وارد ساختن اين مفهوم در معادلات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي توسعه است .
در همين راستا است كه موضوعاتي از قبيل موضوع رشد در ابعاد جمعيت ، اقتصاد ، فرهنگ و مسائل اجتماعي نمي تواند بدون آثاري بر محيط ادامه يابد . اقدام به برنامه ريزي گردش گري مستلزم تدوين اصولي است كه توسعه پايدار گردش گري بر مبناي آن بنا نهاده مي شوند . اين اصول بيانيه هايي هستند كه در هنگام پرداختن به مفهوم توسعه پايدار و يافتن بهترين تناسب آن با گردش گري بايد در ذهن ما باشد . (کاظمی ، 1386 ، صص121 – 125)

8- گردش گري و توسعه روستايي
راه كارهاي اقتصادي در زمينه توسعه منطقه اي وابسته به آن است كه به مقاصد گردش گري روستايي به عنوان مكاني براي يك تجارت كوچك نگريسته شود (Fleisher , 1993 , p 24) كه در الگوهاي فضاي گردش گري در محيط روستا موزائيك وار در كنار ساير فعاليت ها قرار مي گيرند . اين نگرش كمك مي كند تا در يك نظام منطقه اي هر مقصد [مكان] گردش گري زيربخش برنامه ريزي منطقه اي محسوب شود تا بتواند تخصيص هاي عمودي را در زمينه توسعه گردش گري به فعاليت هاي افقي تبديل نمايد . (زياري ، 1378 ، ص 104) در برنامه ريزي منطقه اي ، در برآورد كالاهاي قابل عرضه ، توان هاي محيطي منطقه به عنوان محصول گردش گري مطرح است . منابع فرهنگي ، طبيعي و تاريخي نواحي روستايي به عنوان كالاي فرهنـگي گـردش گـري قـابل عرضه اند . هم چنين برآورد تراكم و ظرفيت پذيري در نواحي روستايي ، زيربناهاي اقتصادي در بخش هاي مختلف ، توان سنجي اقتصاد روستايي در زمينه كشاورزي و ديگر بخش هاي اقتصادي ، قابليت عرضه ديگر محصولات مورد نياز گردش گران ، و بررسي امكانات اقامتي در نواحي روستايي و مراكز جمعيتي منطقه از جمله مواردي هستند كه در برنامه ريزي هاي منطقه اي با راهبردهاي اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرند .
عرضه محصول گردش گري روستايي در يك منطقه با تقاضاي گردش گري رابطه مستقيم دارد و تقاضا نيز به ارزش كالا ، خدمـات و تسهيلات گـردش گـري وابسته است . جهت گيـري تقاضـاي گـردش گري روستايي متغير است و به هر يك از سطوح گردش گران داخلي و خارجي وابسته است . (قره نژاد ، 1374 ، ص 74) برآورد تقاضا براي گردش گري روستايي را مي توان از جمع درآمدها و هزينه هاي اقامت در هر مكان گردش گري محاسبه نمود . (Ryan , 1996 , p p 6-19) علاوه بر آن در برآورد تقاضا ، شيوه هاي بازاريابي و شناسايي بازارها نيز بايد مد نظر قرار گيرد .
توسعه گردش گري روستايي به عنوان يك سنجش ارزش مند و رشد يابنده در زمينه رهيافت اقتصادي مطرح بوده ، در زمينه سرمايه گذاري با توجه به در دست رس بودن منابع و پايين بودن قيمت ها و كوچك بودن طرح ها درمقايسه با ديگر طرح هاي (پروژه هاي) گردش گري خطرات و هزينه هاي كمتري دارد . گردش گري روستايي موجب رشد اقتصادي ، ايجاد تنوع و ثبات در اشتغال ، پويايي تجارت و صنايع ، گسترش فرصت هايي براي رشد درآمد به صورت فعاليت هاي چندگانه ، ايجاد بازارهاي جديد براي محصولات كشاورزي و گسترش مبناي يك اقتصاد منطقه اي مي شود . (Sharply , 2002 , p322)
9- گردش گري شهري پايدار
گردش گري شهري هنگامي مي تواند مفيد واقع شود كه در رابطه با ديگر كاركردهاي شهري باشد . از آنجا كه مفهوم پايداري شهري خود در بر گيرنده تعامل سه عامل : 1) محيطي 2) اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي 3) كالبدي است ، (Camagni , 1998 , p 116) برنامه ريزي در رابطه با گردش گري شهري پايدار نيز دربرگيرنده سه سطح بازار ، رشد شهري و اجتماعات محلي است . هر يك از اين سطوح با در نظر گرفتن ظرفيت مدنظر ، در چهارچوب پايداري گردش گري مي بايست به گونه اي برنامه ريزي شوند كه كاركرد بهينه سيستم عرضه و تقاضاي گردش گري را فراهم آورند .
10- نظريه هاي گردش گري
عملكرد و تأثيرات گردش گري در فضاهاي جغرافيايي فراتر از مفهوم دوبعدي در زمينه فرهنگ و اقتصاد است و چشم اندازهاي متعددي را شكل مي دهد . بررسي تأثيرات گردش گري از ديدگاه هاي مختلف در يك كليت فراگير در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فر هنگي و زيست محيطي تبلور يافته و رويكردي چند بعدي را شكل داده است . فضاهاي جغرافيايي هم چون مقاصد و اهداف گردش گري دائماً در حال تغيير و تحول اند . (شفقي ، 1376 ، ص 227) جريان ساده و سريع سرمايه در هدايت گردش گري به عنوان يكـي از شيـوه هاي كسب سود ، گردش گري را در هر فضايي ممكن ساخته است . گـردش گـري مـدرن بـاعث شـده كه بسياري از سـاختـارهـا و ذهنيت هاي توسعه ي كلاسيك فرو پاشد .
برنامه ريزي و توسعه گردش گري به عنوان عاملي مهم در روند اقتصادي شدن امر اجتماعي ، فرهنگي ، و نگرش ابزاري و كاربردي و كالايي به طبيعت و به فرهنگ ، توجه به ديدگاه هاي مختلف درباره گردش گري را ضروري مي سازد . نگاه از پايين به بالا به گردش گري توجيه كننده نگرش توسعه اي در مفهومي از مشـاركت مردمي در اقتصاد سـرمايه داري است . ولي نگاه از بالا به پايين به گردش گري نشان از اين دارد كه اين پديده علاوه بر كاركرد اقتصادي بر مفاهيم اجتماعي ، فرهنگي و زيست محيطي نيز استوار است . در اين نگرش است كه مي توان تأثيرگـذاري گردش گري را در پيونـد بـا سـرمايه داري در تمـامي ابعـاد بازشناخت . ديـدگاه هاي مختـلف درباره گردش گـري مي تواند ما را به ابعاد مفاهيم گردش گري و تحليل ماهيت آن آگاه سازد . اين ديدگاه ها كه عمدتاً در سه بعد بررسي مي شود مي تواند پوشش دهنده روند گردش گري درفضاهاي جغرافيايي باشد . ( Tribe , 1997 , P 32)

منبع : Tribe , 1997 , P 32
شكل شماره 2: عوامل مؤثر در ساختار گردش گري
سه بعد اصلي گردش گري عبارتند از : سرمايه ، مديريت ، فن آوري ، و دو ركن فرعي عوامل طبيعي و مجموعه ميراث فرهنگي است (شكل3) . در ميان عوامل شكل دهنده تشكيلات و ساختار گردش گري وجود سرمايه از بنيان هاي اساسي است . فن آوري مناسب به عنوان يك زيرساخت جريان گردش گري را متحول مي كند . سرمايه عامل تأثيرگذار در روند ممتد گردش گري در پارامترهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است . بر پايه اين عوامل گردش گري پيرامون سـاختار خـود شـكل مـي گيرد و از ابعـاد مختلفـي تحليل مي شـود . در ايـن قسمت بـه طـور كلـي ما گـردش گـري را از ديدگاه هـاي مختلف در يك كليت فـراگير در قـالب ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگی و زيست محيطي بررسي مي كنيم .

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه صنایع دستی، محیط زیست، جاذبه های طبیعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عرضه و تقاضا، مردم سالاری، اوقات فراغت