منابع و ماخذ پایان نامه فرزندپروری، احساس امنیت، خودانگیختگی، سبک فرزندپروری

دانلود پایان نامه ارشد

سبک پرورش می یابند دارای گرایش هایی نظیر نارضایتی، گله، شکایت و گوشه گیری و بی اعتمادی اند (آرین، 1383).
2-27-4-2 سبک مقتدرانه97
این والدین در محور پاسخگویی و در محور توقع، نمرات بالایی دارند و بین میزان پاسخ دهی و میزان کنترل و توقع آن ها تعادل وجود دارد (دسجارد و همکاران، 2008، به نقل از برقیان زرنقی، 1392). در این شیوه فرزندپروری، والدین واقعیت ها و بینش های شناختی را به کودکان خود منتقل می سازند و تمایل بیشتری برای پذیرش دلایل کودک و در رد کردن یک رهنمون از خود نشان می دهند. این والدین، سخنوران خوبی هستند و اغلب برای مطیع سازی از ااستقلال و منطق بهره می جویند. والدین قاطع و اطمینان بخش به تلاش های کودکان خود در جهت جلب حمایت و توجه پاسخ می دهند و از تقویت های مثبت بیشتری استفاده می کنند، بر این اساس والدین قاطع و اطمینان بخش همواره در تلاش اند تا فعالیت های کودک را به شیوه ای عقلانی و موضوع دار هدایت کنند (بامریند، 1991).
والدین مقتدر، کنترل همراه با رابطه گرم و پاسخ گویی به فرزندان را شیوه ی خود می دانند (رجایی و همکاران، 1387). فرزندانی که از والدینی با سبک فرزندپروری مقتدر برخورداراند اهدافی واقع بینانه و در سطوح توانایی خود برمی گزینند (حسینی غفاری و همکاران، 1387). و سطوح بالاتری از خودمختاری و صلاحیت اجتماعی و میزان کمتری از پرخاشگری از خود نشان می دهند (رجایی و همکاران، 1387). کودکان والدین مقتدر، دارای بالاترین سطح سازگاری بوده و میزان بالایی از استقلال را نشان می دهند (هیون و سیاروحی98، 2006) .
در این خانواده ها محبت و دلگرمی نسبت به تک تک فرزندان وجود دارد و در عین حال، نظارت و مراقبت سازنده نیز اعمال می شود. والدین از فرزندان خود انتظارات و توقعاتی دارند و این خواسته ها را به طور روشن و واضح برایشان مطرح می کنند. یعنی در این قبیل خانواده ها هم مثل خانواده های مستبد،کنترل و نظارت و به عبارتی قواعد و مررات وجود دارد. اما مهم ترین وجه تمایز والدین قاطع، این است که دلیل و استدلال مربوط به قواعد و مقررات را برای بچه ها بیان می کنند و آنان این قواعد را می پذیرند. در خانواده های قاطع، محبت و عاطفه موجود بین پدر و مادر و فرزندان سبب می شود که کودکان در ارتباط با این قوانین و مقررات توجیه شوند. در این خانواده ها همه افراد به تناسب موقعیت و امکانات خود، حق دخالت در اداره امور خانه و اظهار نظر درباره مسائل مختلف را دارند.هر یک از اعضای خانواده حق دارند درباره ی کارهای خانه، در انتخاب هدف های زندگی، در اتخاذ روش های مناسب در تنظیم درآمد خانواده و در طرز زندگی افراد اظهار نظر کند (اسلمی، 1385).
برای فردیت کودک ارزش قائل اند اما در کنار آن ها به محدودیت ها و قوانین اجتماعی نیز تأکید دارند. آن ها به توانایی خود در هدایت و راهنمایی فرزندشان اطمینان دارند و برای تصمیمات مستقل، علایق، عقاید و شخصیت آن ها اهمیت قائل اند. فرزندان شان را دوست دارند و پذیرای آن ها هستند اما در عین حال از آن ها توقع رفتار خوب و رعایت قوانین را دارند. ظاهراً فرزندان این دسته از والدین احساس امنیت می کنند و در عین حالی که می دانند والدین شان آن ها را دوست دارند به توقعات و انتظاراتی که از آن ها دارند نیز واقف اند و معمولاً ویژگی های جسارت، خودکنترلی، خودانگیختگی، کاوش در محیط اطراف و رضایتمندی در این کودکان دیده می شود (آرین، 138

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مسئولیت پذیری، روان شناسی، فرزندپروری، عزت نفس Next Entries پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، مشارکت مدنی، سرمایه اجتماعی